Raadsinformatiebrief - Albrandswaard€¦ · Betreft: Beantwoorden vragen ChristenUnie/SGP inzake...

2
Raadsinformatiebrief Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E [email protected] De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1349533 Uw kenmerk: Contact: D. Mol Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: E-mailadres: [email protected] Datum: 4 september 2018 Betreft: Beantwoorden vragen ChristenUnie/SGP inzake wettelijke verplichting van een energielabel voor kantoor. Geachte raadsleden, INLEIDING De fractie ChristenUnie/ SGP heeft naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad schriftelijke vragen gesteld over de wettelijke verplichting van een energielabel voor kantoren. In deze raadsinformatiebrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen en is een bijlage toegevoegd met een overzichtskaart van kantoorpanden van voor 1990 in onze gemeente: Vraag: Hoeveel kantoorpanden in Albrandswaard zijn er van voor 1990 en/of voldoen niet aan het minimale C-energielabel. Indien er een kaart ingetekend kan worden voor extra verduidelijk zijn wij u erkentelijk. Antwoord: Uit gemeentelijke basisadministratie blijkt dat er 27 kantoorpanden binnen onze gemeente zijn die voor 1990 gebouwd zijn. Als bijlage is een overzichtskaart bijgevoegd waar de panden zich bevinden. Of en welk energielabel deze panden op dit moment bezitten en of zij voldoen aan het minimale energielabel C is uit de gemeentelijke administratie nog niet terug te halen. Er is hiervoor ook nog geen noodzaak, omdat kantoorpanden pas in 2023 behoeven te voldoen aan het minimaal gestelde energielabel C. Bijlage: 1349537 Overzichtskaart kantoorpanden van voor 1990 Met vriendelijke groet, het college van de gemeente Albrandswaard, de locosecretaris, de burgemeester, Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner

Transcript of Raadsinformatiebrief - Albrandswaard€¦ · Betreft: Beantwoorden vragen ChristenUnie/SGP inzake...

Page 1: Raadsinformatiebrief - Albrandswaard€¦ · Betreft: Beantwoorden vragen ChristenUnie/SGP inzake wettelijke verplichting van een energielabel voor kantoor. Geachte raadsleden, INLEIDING

Raadsinformatiebrief

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E [email protected]

De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1349533 Uw kenmerk: Contact: D. Mol Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: E-mailadres: [email protected] Datum: 4 september 2018 Betreft: Beantwoorden vragen ChristenUnie/SGP inzake wettelijke verplichting van een energielabel voor kantoor. Geachte raadsleden, INLEIDING De fractie ChristenUnie/ SGP heeft naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad schriftelijke vragen gesteld over de wettelijke verplichting van een energielabel voor kantoren. In deze raadsinformatiebrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen en is een bijlage toegevoegd met een overzichtskaart van kantoorpanden van voor 1990 in onze gemeente: Vraag: Hoeveel kantoorpanden in Albrandswaard zijn er van voor 1990 en/of voldoen niet aan het minimale C-energielabel. Indien er een kaart ingetekend kan worden voor extra verduidelijk zijn wij u erkentelijk. Antwoord: Uit gemeentelijke basisadministratie blijkt dat er 27 kantoorpanden binnen onze gemeente zijn die voor 1990 gebouwd zijn. Als bijlage is een overzichtskaart bijgevoegd waar de panden zich bevinden. Of en welk energielabel deze panden op dit moment bezitten en of zij voldoen aan het minimale energielabel C is uit de gemeentelijke administratie nog niet terug te halen. Er is hiervoor ook nog geen noodzaak, omdat kantoorpanden pas in 2023 behoeven te voldoen aan het minimaal gestelde energielabel C. Bijlage: 1349537 Overzichtskaart kantoorpanden van voor 1990 Met vriendelijke groet, het college van de gemeente Albrandswaard, de locosecretaris, de burgemeester,

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner

Page 2: Raadsinformatiebrief - Albrandswaard€¦ · Betreft: Beantwoorden vragen ChristenUnie/SGP inzake wettelijke verplichting van een energielabel voor kantoor. Geachte raadsleden, INLEIDING

Columbusstraat 30

Oever 7

Dorpsdijk 115

Achterdijk 31 c

Spui 6

Oever 5 Oever 1

Rivierweg 1

Rijsdijk 13

Achterweg 5 h

Anthony van Hobokenstraat 6

Ravelstraat 5 d

Dienstenstraat 15

Landweg 83

Debussystraat 2

Anthony van Hobokenstraat 7

Albrandswaardsedijk 70

Ambachtsweg 8 cAmbachtsweg 8 b

Ghijseland 305

Dorpsstraat 80

Albrandswaardseweg 4 Julianastraat 2

Dorpsdijk 142 b

Columbusstraat 24

Achterdijk 31 d

Dorpsdijk 150 a

Dorpsstraat 31

Albrandswaardseweg 1 b

Buitengebied

Poortugaal Zuid

Rhoon Zuid

Poortugaal Noord

Portland

Rhoon Noord

Rotterdam-Albrandswaard