r ot ;:t.oj,. U/ P

of 6 /6
Formularcod 1.1.1.2.3.1-1 v01 Page 1of3 man t a r e: on un e exn oa tar e Valoarea Anunt de Data estimata Data estimata Nr. Obiectul contractului/acordului-cadru Cod CPV Valoarea estirnata estimata fiira intentie Procedura aplicata pentru pentru Persoana responsabila cu crt. fi:ira TV A (LEI) TVA (EURO) (daca este tnceperea finalizarea atribuirea contractului cazul) procedurii procedurii 1 Energie electrica 09310000-5 56.100.000 12.411.504 Nu licitatie deschisa februarie mai Director lnfrastructura 2 Motorina 09134200-9 133.010 28.915 Nu achizitie directa februarie martie Director lnfrastructura F" F d . d Valoarea Anunt de Data estirnata Data estimata Nr. Obiectul contractului/acordului-cadru Cod CPV Valoarea estirnata esti mata fiira intentie Procedura aplicata pentru pentru Persoana responsabila cu crt. fi:ira TVA (LEI) TVA (EURO) (daca este inceperea finalizarea atribuirea contractului cazul) procedurii procedurii I Trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 Drumul 34620000-9 1.556.259.680 349.305.250 Nu licitatie deschisa iun.14 mar.16 Director Investitii ~i Achizitii Taberei-Pantelimon - acord-cadru pe 7 ani Publice Masini electrice de taiat sina, masini electrice de gaurit 34600000-3 2 sina, boghiu de transportat sina, defectoscop ultrasonic, 43830000-0 1.782.526 403.286 Nu licitatie deschisa oct.J 5 mar.16 Director Infrastructura carucior pentru defectoscop Fin a ntare: Fonduri de investitii CONTRA CTE DE ACHIZITIE PROD USE PRO GRAM UL ANUAL AL ACHJZITIILOR PUBLIC E - 2016 Sectiunea 1.1 S.C. METROREX S.A. Serviciul Achizi~ii Publice r Nr. M.04.0l/ ot G6 / ;:t.oj,. U/ P

Embed Size (px)

Transcript of r ot ;:t.oj,. U/ P

Page 1: r ot ;:t.oj,. U/ P

Formularcod 1.1.1.2.3.1-1 v01 Page 1of3

manta re: on un e exn oatare

Valoarea Anunt de Data estimata Data estimata Nr. Obiectul contractului/acordului-cadru Cod CPV Valoarea estirnata estimata fiira intentie Procedura aplicata pentru pentru Persoana responsabila cu crt. fi:ira TV A (LEI) TVA (EURO) (daca este tnceperea finalizarea atribuirea contractului

cazul) procedurii procedurii

1 Energie electrica 09310000-5 56.100.000 12.411.504 Nu licitatie deschisa februarie mai Director lnfrastructura

2 Motorina 09134200-9 133.010 28.915 Nu achizitie directa februarie martie Director lnfrastructura

F" F d . d

Valoarea Anunt de Data estirnata Data estimata Nr.

Obiectul contractului/acordului-cadru Cod CPV Valoarea estirnata

esti mata fiira intentie

Procedura aplicata pentru pentru Persoana responsabila cu

crt. fi:ira TV A (LEI) TVA (EURO) (daca este inceperea finalizarea atribuirea contractului

cazul) procedurii procedurii

I Trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 Drumul 34620000-9 1.556.259.680 349.305.250 Nu licitatie deschisa iun.14 mar.16 Director Investitii ~i Achizitii

Taberei-Pantelimon - acord-cadru pe 7 ani Publice

Masini electrice de taiat sina, masini electrice de gaurit 34600000-3 2 sina, boghiu de transportat sina, defectoscop ultrasonic, 43830000-0 1.782.526 403.286 Nu licitatie deschisa oct.J 5 mar.16 Director Infrastructura

carucior pentru defectoscop

Finantare: Fonduri de investitii

CONTRACTE DE ACHIZITIE PRODUSE PROGRAMUL ANUAL AL ACHJZITIILOR PUBLICE - 2016

Sectiunea 1.1 S.C. METROREX S.A. Serviciul Achizi~ii Publice r Nr. M.04.0l/ ot G6 / ;:t.oj,. U/ P

Page 2: r ot ;:t.oj,. U/ P

Formularcod 1.1.1.2.3.1-1 v01 Page 2 of 3

Valoarea Anunt de Data estimata Data estirnata

Nr. Obiectul contractului/acordului-cadru CodCPV Valoarea estirnata

estimate Iara intentie Procedura aplicata

pentru pentru Persoana responsabila cu

crt. Iara TV A (LEI) TVA(EURO)

(daca este inceperea finalizarea atribuirea contractului

cazul) procedurii procedurii

3 $ina tip 49 ~i ~ina tip 60 - acord-cadru 2 ani* 34941200-7 19.437.413, lO* 4.385.500* Nu licitatie deschisa sep.15 februarie Director Infrastructura

18113000-4

4 Echipament individual de protectie - acord-cadru 3 ani 18830000-6 5.560.990 1.249.661 Nu licitatie deschisa sep.15 mar.16 Director Infrastructura

18141000-9

31321200-4 Conductori electrici, cabluri transmitere date, cabluri 32581100-0

5 telefonice ~i cabluri fibre optice (lotul I) si cabluri de 44318000-2 1.529.5.10 345.816 Nu licitatie deschisa oct.15 mar.16 Director Infrastructura

joasa ~i medie tensiune (lotul 2)- acord cadru 4 ani 32551500-5 32562000-0

39813000-4 33711900-6

6 Materiale igienico-sanitare - acord-cadru 4 ani 39831200-8 2.808.647 631.157 Nu licitatie deschisa sep.15 feb.16 Director Infrastructura

19212000-5 39514100-9

7 Piese de schimb pentru sistemul de detectie si 31625100-4 488.438 110.269 Nu licitatie deschisa sep.15 feb.16 Director Infrastructura semnalizare incendii - acord-cadru 4 ani

39717200-3

8 Boilere, radiatoare, ventilatoare ~i aparate de aer 44621200-1 677.555 150.612 Nu licitatie deschisa sep.15 ian.16 Director Infrastructura conditionat - acord-cadru 4 ani 44621100-0

39717100-2

44511000-5

Scule ~i unelte, organe de asamblare si feronerie- acord 42652000-1

9 44512900-1 4.019.278 910.018 Nu Iicitatie deschisa oct.15 martie 2016 Director Infrastructure cadru 4 ani 42416130-5

44521110-2

Page 3: r ot ;:t.oj,. U/ P

Formularcod 1.1.1.2.3.1-1 v01 Page 3 of 3

*valoarea Acordului Cadru pentru Sina tip 49 ~i ~ina tip 60 a fost suplirnentata cu 838373,54 lei respectiv 187694,54 euro

Valoarea Anunt de Data estirnata Data estimata

Nr. Obiectul contractului/acordului-cadru CodCPV Valoarea estimata estirnata rara

intentie Procedura aplicata pentru pentru Persoana responsabila cu crt. rara TV A (LEI) TVA (EURO) (daca este inceperea finalizarea atribuirea contractului

cazul) procedurii procedurii

10 Cartele magnetice ~i cartele contactless- acord cadru 4 22457000-8 36.534.321 8.209.960 Nu licitatie deschisa nov.15 mai.16 Director Comercial ani

31532910-6

Becuri, larnpi (tuburi) fluorescente, reflectoare, startere, 31531000-7

11 31518100-1 2.447.227 548.952 Nu licitatie deschisa sep.15 ian.16 Di rector ln frastructura becuri auto si lampi avertizare - acord-cadru 4 ani 31532510-2

31521310-0

12 Bonuri valorice carburant auto 09100000-0 109.537 24.288 Nu achizitie directa februarie februarie Director Infrastructura

Page 4: r ot ;:t.oj,. U/ P

Formular cod 1.1.1.2.3.1-1 V01 Page 1 of 2

Valoarea Anunt de Data Data Persoana

Valoarea estimata estimata Nr. Obiectul contractului/acordului cadru Cod CPV estimata fiira

estimata fiira in ten tie Procedura responsabila cu Crt. TVA (daca este aplicata pentru pentru atribuirea

TVA (LEI) (EURO) cazul) lnceperea finalizarea contractului procedurii procedurii

Servicii bancare aferente activitatii comerciale (plata prin POS la licitatie septembrie februarie 1 casierii, automate de vanzare cartele ~i direct la turnicheti cu card 66110000-4 1.832.717,00 411846,5169 Nu Director Comercial

ban car contactless) - acord-cadru 4 ani deschisa 2015 2016

Servicii de colectare, transport, procesare si eliminare finala a noiembrie februarie Director 2 90524400-0 600,00 133 Nu achizitie directa Planificare,

deseurilor medicale periculoase 2015 2016 Strategie, Resurse

Finantare: fonduri de exploatare

Valoarea Anunt de Data Data Persoana Nr.

Valoarea estimata fiira in ten tie Procedura estimata estimata responsabila cu Crt.

Obiectul contractului/acordului cadru Cod CPV estimata fiira TVA (daca este aplicata pentru pentru atribuirea TVA(LEI) (EURO) cazul) inceperea finalizarea contractului procedurii procedurii

Servicii de consultants si dirigentie de santier pentru realizarea 71356200-0 februarie februarie Director Investitii ~i 1 obiectivului Magistrala 2. Statia Tineretului. Accese noi cap Y si 72224000-0 133.000,00 29.556 Nu achizitie directs 2016 2016 Achizitii Publice

lucrari interioare 71311000-0

Finantare: fonduri de investitii

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITULOR PUBLICE - 2016 CONTRACTE DE PRESTARI SERVICII

Sectiunea 2.1 S.C. METROREX S.A. Serviciul Achizitii Publice Nr. M.04.01./ &°GG I I :f O-< ;Li)t) G

Page 5: r ot ;:t.oj,. U/ P

Formular cod 1.1.1.2.3.1-1 V01 Page 2 of 2

Valoarea Anunt de Data Data

Persoana Nr.

Valoarea estimata fiira in ten fie Procedura

estimata estimata responsabila cu

Obiectul contractului/acordului cadru Cod CPV estimata fiira pentru pentru Crt. TVA(LEI)

TVA (daca este aplicata inceperea finalizarea

atribuirea (EURO) cazul) procedurii procedurii contractului

licitatie februarie Director Tehnic si

3 Servicii de protectie impotriva atacurilor informatice 72910000-2 716.000,00 159.111 Nu deschisa 2016 mai 2016 Tehnologia Informatiei

Page 6: r ot ;:t.oj,. U/ P

Formularcod 1.1.1.2.3.1-1 V01 Page 1 of 1

Valoarea Anunt de Data Data Persoana Valoarea estimata estimata Nr. estimata fiira in ten tie Procedura responsabila cu Crt. Obiectul contractului/acordului cadru Cod CPV estimata fiira TVA (daca este aplicata pentru pentru atribuirea

TVA (LEI) (EURO) cazul) lnceperea finalizarea contractului procedurii procedurii Lucari de decopertare, asfaltare, consolidare si hidroizolatie a 45112200-7 februarie Director

1 trapei din statia de metrou Gara de Nord 1 45233222-1 40.000,00 8.889 Nu achizitie directs 2016 martie 2016 Inrastrucrura Lucari de reabilitare sistem de evacuare ape uzate din statia de 45231113-0 125.000,00 27.778 Nu achizitie directs noiembrie februarie Director

2 pompare - statia Pipera 2015 2016 Inrastrucrura Lucari de decopertare, asfaltare si manipulare transformator 2300 45112200-7 noiembrie februarie Director

3 KV A pentru statia de metrou Grivita 45233222-1 40.000,00 8.889 Nu achizitie directa 2015 2016 Inrastrucrura

Finantare: fonduri de exploatare

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 201~ CONTRACTE DE PREST ARI LUCRARI

Sectiunea 3.1 S.C. METROREX S.A. Serviciul Achizitii Publice Nr. M.04.01./ i£G /If. o!l~/£