quản trị vốn luân chuyển

download quản trị vốn luân chuyển

of 37

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.708
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of quản trị vốn luân chuyển

QUN TR VN LUN CHUYN Ti sao Qualcomn, Brighpoint , Quanex , Dell, 7-eleven, v Bestbuy li ph bin nh vy? mi cng ty ng u mi ngnh cng nghip khc nhau, c mt trong tp ch ti chnh CFO , mt trong 1000 tp ch ln nht M. Mi cng ty c bu chn da trn vn lun chuyn (khon phi thu+ hng tn kho- khon phi tr)/s ngy bn Vn lun chuyn in hnh l 55, nhng mt s cng ty c t l thp hn. V d nh Dell , Apple, Anadarko Petroleum l nhng cng ty tiu cc trong vn lun chuyn. iu c ngha l nhng cng ty ny c rt t khon phi thu v hng tn kho hn l khon phi tr. mt kha cnh no , ngha l h c th nhn c tin t khch hng trc khi tr cho nh cung cp, v th nh cung cp ca h nh hng n hot ng kinh doanh ca h. Lm th no m mt cng ty c th h thp vn lun chuyn xung? Qualcomn tp trung vo vic tip tc ci thin qun l vn lun chuyn ca n, theo l s ci thin ln trong vic chnh xc cc ha n ca khch hng v c cch c bit trong vic qun l ngy thu tin. Qualcomn tng vng quay khon phi thu v h vng quay khon phi tr xung t 42 cn 35, n ci thin c 19%. Brightpoint c 1 cch kim sot khc. Vi vic phn tch tn dng tt hn t ri ro tn dng ca khch hng, Brightpoint h thp nht cc khon tr chm v cc khon n khng i c . n cn thit lp mt chui phn mm qun l c s dng thu ht khch hng ca n trn ton h thng, n lm gim ti thiu hng tn kho bi v n c th d on doanh s mt cch chnh xc. Thu nhp trn tng ti sn l mt trong nhng im tt nht ca vic qun l vn lun chuyn. vi mt lng vn lun chuyn thp c ngha l ti sn c bn thp v mt t l ROA cao , nhn vin ca Nucor s c tng tin lng thc t sau khi tr cc khon thu nu m h lm gim vn lun chuyn. Cc cng ty v k thut ca h s c cp trong chng ny .

Qun tr vn lun chuyn cp n 2 vn chnh (1) ci g thch hp ni v vn lun chuyn, c tng hay nhng khon mc chi tit.(2) vn lun chuyn nn c u t nh th no? Qun tr vn lun chuyn nghe c v nh vt ra ngoi ti chnh. Nn bit rng quy trnh ci thin vn lun chuyn thng c tha thun bi nhng quy nh kht khe. V d chuyn gia trong lnh vc hu cn, nhng nh qun tr, v nhng k thut vin thng c lm vic vi nhng nh tip th pht trin cch tt nht c th phn phi sn phm. Hn th na k s v nhng nh chuyn mn phi tm cch tng tc trong quy trnh sn xut v lm sao gim ti thiu ho lng sn phm tn kho. Ti chnh tc ng n quy trnh hot ng ca cng ty, cc b phn hot ng hiu qu nh th no, ci thin qu trnh qun tr vn lun chuyn. Thm vo , nh qun tr ti chnh quyt nh lng tin mt nm gi v bao nhiu ti sn s c u t. y l nhng vn cn bn: 1. Vn lun chuyn: thng c gi l vn lun chuyn thun, khi nim cp n ti sn hot ng ca cng ty 2. Vn lun chuyn thun: bng ti sn hin ti tr ngha v hin ti. 3. Vn lun chuyn hot ng thun: bng ti sn hin ti hot ng tr ngha v hin ti hot ng. N tng ng vi tin mt, khon pha thu, hng tn kho tr i khon phi tr v n tch ly. Chng khon m bo v cc khon u t ngn hn khc thng khng c tnh l l ti sn hot ng hin ti, khng nm trong vn lun chuen hot ng thun. 22.1 chu k chuyn ha tin mt Chu k chuyn ha tin mt c th l vng quay hng tn kho, hng bn tn dng, v khon phi thu. Tnh ton chu k chuyn ha tin mt Cng ty RTC vo nm 2007 sn xut my tnh c bit, n c th x l vi tc 100 nghn t mi giy v c bn vi gi 250.000$ .RTC k vng rng h c th bn c 40 my tnh vo mi nm. Tc ng ca vic ra

i my tnh ny vo vn lun chuyn ca cng ty c phn tch 5 bc sau: 1.RTC s t hng v h nhn c linh kin ca my tnh ny lp rp 40 ci my tnh bn. Bi v RTC v hu ht cc cng ty khc mua chu linh kin, iu ny s lm tng khon phi tr. Vic giao dch ny khng lm nh hng n dng tin mt ca cng ty 2. ngi lao ng s lp rp linh kin thnh my tnh. Tuy nhin lng ca h s khng c tr cho n khi cng vic hon thnh , iu c ngha l khon phi tr tng ln. 3.my tnh hon thnh s c bn, nhng bn chu.theo doanh s s lm to ra khon phi thu, khng lm nh hng n dng tin vo. 4. Trc khi nhn c khon phi thu, nhng khon phi tr v tin lng phi c RTC thanh ton. Dng tin ra ny phi c tnh n. 5.vng quay s c hon thnh khi khon phi thu ca RTC phi c tp hp li. vo thi im ny, cng ty c th tr ht, iu ny ging nh quy trnh ti chnh, v vng quay li tip tc. M hnh vng quay chuyn ha tin mt, tp trung vo khong thi gian khi m cng ty to ra khon phi tr v khi n nhn c dng tin vo.nhng bc tip theo c trnh by bn di: 1.k chuyn ha hng tn kho:n l khong thi gian chuyn ha t nguyn vt liu thnh thnh phm v bn thnh phm . Lu rng k chuyn ha hng tn kho c tnh bng hng tn kho chia cho doanh s mi ngy. V d , hng tn kho trung bnh l 52 triu USD, doanh s l 10 triu $ v k chuyn ha hng tn kho l 73 ngy K chuyn ha hng tn kho=2000/(10000/365)=73 ngy T khi nguyn vt liu c sn xut cho n khi n c em bn l 73 ngy. 2.k thu tin bnh qun: l khong thi gian chuyn khon phi thu thnh tin mt, ngha l khong thi gian cn thit thu tin t khch hng t thi im ghi ha n. V d khon phi thu l 657534 USD v doanh s l 10$.

k thu tin bnh qun=657534/(10/365)=24 ngy. 24 ngy l thi gian khon phi thu chuyn thnh tin mt. 3.k thanh ton bnh qun:l di thi gian t khi mua nguyn vt liu hay thu lao ng n khi thanh ton.v d cng ty c 30 ngy tr lng v tin cho nh cung cp, chi ph bn hng l 8 t USD mi nm v khon phi thu l 657534 USD. K thanh ton bnh qun=khon phi tr/chi ph bn hng bnh qun=657534/ (8/365)=30 ngy. Con s ny cho bit s ngy s thanh ton l sau 30 ngy. 4.Chu k chuyn ha tin mt: bng tng thi gian t khi chi tin mt n khi nhn tin mt. K chuyn ha tin mt v vy bng khong thi gian bnh qun ng vn c duy tr di hnh thc ti sn lu ng. Chu k chuyn ha hng tn kho+k thu tin bnh qun-chu k thanh ton bnh qun= chu k chuyn ha tin mt . Minh ha cho vn ny ta c v d, Realtime mt 73 ngy chuyn nguyn vt liu thnh sn phm cui cng, tiu th v sau mt 24 ngy thu tin bn tn dng. tuy nhin, cng ty thng thanh ton tin sau 30 ngy k t khi nhn nguyn vt liu. Trong trng hp ny chu k chuyn ha tin mt =73+24-30=67 ngy. Ni cch khc : thi gian tr hon thu tin b tr hon thi gian thanh ton c tr hon=tr hon rng =( 73+24)-30=67 Rt ngn chu k chuyn ha tin mt: d liu trn, RTC bit rng khong thi gian t khi sn xut n lc thu tin l 67 ngy. Mc tiu ca cng ty l mun rt khong cch ny li m khng mun lm nh hng n quy trnh hot ng ca cng ty. iu ny c th lm tng gi tr kinh t ca cng ty, bi v rt ngn chu k chuyn ha tin mt, h thp vn lun chuyn thun v lm gia tng ngn qu. C th rt ngn chu k chuyn ha tin mt bng cch: Gim chu k chuyn ha hng tn kho bng thc y qu trnh sn xut v tiu th hng ha.

Gim k thu tin bng cch thc y chnh sch bn hng v thu n hp l. Ko di thi gian thanh ton bng tr hon thi gian thanh ton cho cc nh cung cp. Cc hot ng trn c thc hin nu chng khng lm tng chi ph v cng khng lm gim doanh s. Li ch: Chng ta c th li ch nhn vo v d ca cng ty RTC. bng 2.1, RTC tha thun vn lun chuyn thun mc 2 $. RTC c th ci thin hot ng sn xut v hu cn gim k chuyn ha hng tn kho xung cn 65 ngy. Cng ty c th ct gim k thu tin bnh qun xung cn 23 ngy bng cch y nhanh qu trnh thu hi n xung cn 23 ngy. Cui cng tng k thanh ton bnh qun bng cch iu chnh thi hn tn dng s c ni trong chng tip theo. bng 22.1 cho thy tc ng ca nhng ci thin trn lm cho k chuyn ha tin mt gim c 10 ngy v nhu cu ti tr vn lu ng gim xung cn 268493$ Dng ngn qu t do li nhun rng sau thu tr i u t rng vo vn lun chuyn. Theo , nu vn lun chuyn gim FCF tng. K chuyn ha tin mt c ct gim lm cho dng ngn qu t do tng 268493$. Nu doanh thu vn khng thay i , vic gim vn lun chuyn rng l dng nhp qu mt ln. Tuy nhin nu doanh thu tng trng, v t l vn lun chuyn rng vn mc mi th nhu cu vn lun chuyn cn thit b tr cho doanh s tng thm gim lm cho dng ngn qu t do d kin hng nm trong tng lai tng. V d ca cng ty RTC, doanh s v chi ph tng 10%, lc ny vn lun chuyn rng cng tng 10%. i vi vn lun chuyn gc, vn lun chuyn rng d ton s l 110*(2.000.000$) =2.200.000 $ , iu c ngha l cng ty c khong 2.200.000-2.000.000=200.000 $ u t vo vn lun chuyn mi. Nu ci thin hn na vn lun chuyn rng = 110*(1731507)=1904658$. Vi k hoch mi ny, khong u t vo vn lun chuyn rng s l 1904658-1731507=173151$. Nhu cu ti tr vn lu ng l 26849$, t hn yu cu ban u (2.000.000$1731507$=268493$). v d ny, khng ch cho thy vic ci thin vn lu ng

to ra dng ngn qu t do 1 ln l 268493$ m cn ci thin c dng ngn qu t do vo nm ti 26849$, v s tip tc ci thin vo nhng nm tip theo. Gi tr ban u Gi vn hng bn 10.000.000$ Chi ph bn hng 8.000.000$ K chuyn ha hng tn 73 kho K thu tin bnh qun 24 K thanh ton bnh -30 qun K chuyn ha tin mt Hng tn kho Khon phi thu Khon phi tr Vn lun chuyn hot ng rng Tng thm dng ngn qu t do= ( vn lun chuyn hot ng ban u- vn lun chuyn hot ng ci thin S kt hp gia dng nhp qu mt ln v s ci thin trong di hn v vn lun chuyn c th lm tng gi tr cho cng ty. Hai gio s Huyn-Han Shin v Luc Soenen thc hin cuc iu tra 2900 cng ty trong 20 nm v tm ra mi lin h gia k chuyn ha tin mt v hiu qu hot ng. kt qu nghin cu cho thy cng ty gim chu k chuyn ha tin mt xung 10 ngy lm tng li nhun trc thu t 12,7% ln 13.02% . H chng minh rng nhng cng ty c k chuyn ha tin mt ngn hn 10 ngy s c t sut sinh li cao hn 1,7 % . vi kt qu ny khng cn nghi ng g khi cc cng ty ch n hot ng qun tr vnlunchuyn 65 2.000.000$ 657.534 -657.534 2.000.000$ Ci thin 10.000.000 8.000.000$ 65 23 -31 57 1.780.822$ 630.137$ -679.452 1.731.507$ 268.493

22.2 Cc cn nhc trong quyt nh u t vn lun chuyn: Chnh sch vn lun chuyn lin quan cht ch n khon tin v hng tn kho m cng ty c, khi mun gia tng doanh thu cng ty s khuyn khch s dng cc chnh sch tn dng ni lng thi hn tn dng cho khch hng tng ng vi mc khon phi thu cao. Vi mt chnh sch vn lun chuyn tht cht, lng tin mt nm gi v hng tn kho, khon phi thu ti thiu, khon phi thu v tch ly l ti a. Di chnh sch tht cht ny, vn lun chuyn dao ng nhiu hn, vi mi ng vn lun chuyn s to ra cho cng ty thu nhp k vng trn vn u t cao. Chnh sch u t n ha nm gia 2 chnh sch trn. Di 1 nn kinh t n nh, khi doanh thu, chi ph, thi gian t hng v k thanh ton l kh chc chn, cc cng ty s s dng vn lu n ti thiu. Vic tng vn lu ng c th lm tng nhu cu ti tr t bn ngoi m khng lm tng li nhun. Tuy nhin, vic nm gi ti sn lu ng mc thp c th dn n vic thanh ton chm cho cc nh cung cp v lm gim doanh thu tn kho thp v chnh sch tn dng hn ch. Tuy nhin, iu kin ri ro tnh hnh c th thay i. Nhng cng ty c mt lng hng tn kho v tin mt thp, k vng v doanh thu, chi ph, thi gian t hng v k thanh ton cng vi mt khon d phng, gip cng ty c th ng ph vi tnh hung khi dng ngn qu lch ra khi gi tr k vng. Mc ca khon phi thu ph thuc vo k hn tn dng, k hn tn dng cng cht ch, khon phi thu cng thp. Vi chnh sch u t hn ch vo ti sn lu ng, cng ty c th c mc thu nhp k vng trn vn u t cao