Quan tri chien luoc

Click here to load reader

 • date post

  14-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  9.426
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Quan tri chien luoc

 • 1.Bi 1: Tng quan v qun tr chin lc ca doanh nghip v1.0 1 BI 1: TNG QUAN V QUN TR CHIN LC CA DOANH NGHIP Ni dung Khi nim v chin lc, qun tr chin lc v mt s thut ng c bn c s dng trong qun tr chin lc. Khi nim, ni dung ca tm nhn chin lc, s mng kinh doanh v mc tiu chin lc. M hnh quy trnh qun tr chin lc tng qut v ni dung cc hot ng trong giai on: hoch nh chin lc thc thi chin lc v nh gi chin lc ca doanh nghip. Mc tiu Nm vng cc c im c bn ca quyt nh chin lc v phn nh r ni dung ca chin lc v qun tr chin lc trong doanh nghip. Phn bit ni dung v phng thc qun tr chin lc ti cc cp : chin lc cp doanh nghip, chin lc cp kinh doanh v chin lc cp chc nng. Hiu v vn dng thnh tho cc thut ng ca qun tr chin lc: tm nhn chin lc, s mng kinh doanh, mc tiu chin lc, n v kinh doanh chin lc. Nm c ni dung cc hot ng c bn trong quy trnh qun tr chin lc ca doanh nghip: hoch nh chin lc, thc thi chin lc v nh gi chin lc. Hiu r vai tr ca qun tr chin lc trong cc loi hnh t chc khc nhau. Hng dn hc Hc vin cn tm hiu mt s kin thc lin quan v qun tr hc, ng thi tm kim thm cc ni dung nh: khi nim, quy trnh qun tr doanh nghip, phng hng hot ng kinh doanh, trit l kinh doanh Thi lng hc 9 tit

2. Bi 1: Tng quan v qun tr chin lc ca doanh nghip 2 v1.0 TNH HUNG DN NHP Tnh hung: Chuyn ng ngn Th v Ra Tp 1: Ging nh cu chuyn nguyn bn v cuc thi chy gia Th v Ra, Th t tin v kh nng chy nhanh nn ch quan rong chi, ng qun cn Ra mc d chy chm nhng chc chn v n nh. Kt qu l Ra thng. Cu chuyn ny cho thy trong kinh doanh v trong cnh tranh nu bit pht huy c im mnh, bn vn c th dnh chin thng i th mnh hn, nhanh hn. Tp 2: Sau tht bi, Th v cng tht vng v nhn ra rng mnh thua v qu t tin v thiu k lut. Ln ny rt kinh nghim, Th khng ch quan na m dc sc chy mt mch v ch. Kt qu l Th thng. Cuc thi chy ln th 2 ny cho thy trong cng vic chm v n nh th tt ri nhng nu nhanh m vn chc chn th cn tt hn nhiu. Tp 3: Cu chuyn cha dng li y, Ra suy ngh v thy rng khng th dnh chin thng trn ng ua va ri. Ln ny Ra ngh Th chy ua ln 3 nhng phi trn ng ua do Ra la chn. Th nhn li v cuc ua bt u. Th nhanh chng vt ln, nhng khi gn n ch mi pht hin c con sng nh chn ngang vch ch. Trong lc Th ang loay hoay tm cch vt qua th Ra b n, bi qua con sng v v ch. Cu chuyn cho thy Ra bit la chn c sn chi (ng ua) thch hp tn dng c li th (bit bi) ca mnh. Tp 4: Cu chuyn vn cha dng li. n y, Th v Ra tr thnh i bn thn thit v c hai nhn ra rng cuc ua sau cng c l s c kt qu tt hn. V th, chng quyt nh t chc mt cuc ua cui cng, nhng chng s cng chy chung mt i (hp tc). Cuc ua bt u, Th cng Ra chy n bn b sng, Ra li xung sng v cng Th bi qua bn kia b sng. Ln n b, Th li cng Ra a c hai cng v ch. V chng cng nhn ra rng bng cch hp tc c hai v ch sm hn rt nhiu so vi cc ln ua trc. Bi hc ca cu chuyn ny l g? Mi doanh nghip u c u im, li th ring, nhng tr khi cc doanh nghip cng lm vic vi nhau v cng chia s, cng hin u th ca tng doanh nghip, h s khng bao gi thc hin cng vic c hon ho bi v lun lun c nhng trng hp m chng ta khng th lm tt hn i th. Cn lu rng c Th v Ra dnh chin thng trn ng ua u xc nh c r rng u th ca mnh v k hoch hnh ng v ch. Quan trng hn, c hai i th u khng h u hng hay nn ch sau tht bi. Th quyt tm lm vic hng hn v c gng nhiu hn sau khi phi chu tht bi cay ng. Ra phi thay i chin lc v n c gng lm vic ht sc m vn tht bi. Cu chuyn ng ngn thi hin i cng ni ln rng chng ta khng th t nhin ginh c thng li trong bt k cuc ua tranh no - cho d nhn v b ngoi anh l ngi mnh hn mi mt. ginh chin thng, chng ta cn phi cn nhc trc ht cc u th ca mnh, la chn c ng ua cho php pht huy c u th , bit khi cn cnh tranh v khi no phi hp tc, tm li phi c chin lc v bit cch thc hin chin lc y. Cu hi Chin lc v qun tr chin lc l g? 3. Bi 1: Tng quan v qun tr chin lc ca doanh nghip v1.0 3 1.1. Chin lc l g? 1.1.1. Khi nim v cc nhn t cu thnh chin lc 1.1.1.1. Khi nim chin lc C rt nhiu quan im khc nhau v khi nim chin lc: Theo ngha thng thng, chin lc (xut pht t gc t Hy Lp l strategos) l mt thut ng qun s c dng ch k hoch dn trn v phn b lc lng vi mc tiu nh thng k th. Carl von Clausewitz nh binh php ca th k 19 m t chin lc l lp k hoch chin tranh v hoch nh cc chin dch tc chin. Bruce Henderson, chin lc gia ng thi l nh sng lp Tp on T vn Boston (BCG) kt ni khi nim chin lc vi li th cnh tranh. Li th cnh tranh l vic t mt cng ty vo v th tt hn i th to ra gi tr v kinh t cho khch hng. Henderson vit rng Chin lc l s tm kim thn trng mt k hoch hnh ng pht trin v kt hp li th cnh tranh ca t chc. Nhng iu khc bit gia bn v i th cnh tranh l c s cho li th ca bn. Gn y, vi nhn thc v c im tin ha lin tc v y bt trc ca mi trng kinh doanh, khi nim chin lc c m rng theo hng tp hp quyt nh v hnh ng cho php d on trc, hoc t nht l d bo c mt tng lai c th nhn thy trc nhng vn cn y bt trc v ri ro. Mt cch tng qut, G. Johnson & K. Scholes nh ngha Chin lc bao hm vic n nh cc mc tiu c bn, di hn ca doanh nghip, ng thi la chn cch thc hoc tin trnh hnh ng v phn b cc ti nguyn thit yu thc hin cc mc tiu . Tm li, chin lc ca mt doanh nghip bao gm nhng mc tiu phi t ti trong di hn, nhng m bo v ngun lc t c nhng mc tiu ny v ng thi nhng cch thc, tin trnh hnh ng trong khi s dng nhng ngun lc ny. Do , chin lc c hiu nh l mt k hoch hoc s tc nghip tng qut nh hng s pht trin v to lp li th cnh tranh cho doanh nghip. Mt chin lc tt, c thc hin hiu qu s gip cc nh qun tr v nhn vin mi cp qun l xc nh r rng mc tiu, nhn bit phng hng hnh ng, gp phn vo s thnh cng ca doanh nghip. 1.1.1.2. Cc nhn t cu thnh chin lc Sau khi c mt khi nim tng qut v chin lc, ni dung tip theo s tp trung lm r cc nhn t c trng cu thnh nn cc quyt nh chin lc trong mt doanh nghip. C 6 nhn t c bn cu thnh nn mt quyt nh chin lc, bao gm: Quyt nh chin lc lin quan n nh hng trong di hn ca doanh nghip. Cc nh hng chin lc ca doanh nghip l cc quyt nh trong di hn v vic trin khai cc quyt nh ny cn rt nhiu thi gian. Cu chuyn "Th v Ra" trong tnh hung dn nhp l mt cuc thi chy ng di gia hai i th (ch khng phi chy nc rt). 4. Bi 1: Tng quan v qun tr chin lc ca doanh nghip 4 v1.0 Quyt nh chin lc lin quan n vic xc nh phm vi hot ng ca doanh nghip: doanh nghip s tp trung vo mt hot ng/mt ngnh kinh doanh/mt th trng (truyn thng) hay pht trin a dng ha vo nhiu lnh vc hot ng kinh doanh mi? V d: Chin lc ca FPT s phi tr li cu hi tp on s tp trung pht trin lnh vc kinh doanh truyn thng l phn mm v cng ngh thng tin hay pht trin sang cc lnh vc mi nh: ngn hng, phn phi bn l, chng khon, gio dc o to, ... Quyt nh chin lc c mc tiu hng ti vic mang li li th cnh tranh hay "tnh khc bit" cho doanh nghip. Nu chin lc khng mang li li th cnh tranh cho doanh nghip, khng phi l mt chin lc hiu qu, cng nh nu mt doanh nghip c cng chin lc nh cc i th c ngha l doanh nghip vn cha c chin lc. V d: Southwest Airlines tr thnh mt hng hng khng c li nhun cao nht Bc M nh vo vic t to cho mnh mt chin lc kinh doanh khc bit so vi cc hng hng khng truyn thng: bn v gi thp, khi hnh thng xuyn, phc v chu o v cung cp dch v lm hi lng khch hng. Quyt nh chin lc ca doanh nghip c hnh thnh t s bin ng lin tc ca mi trng cnh tranh. V vy, chin lc phi cho php xc lp c v th ca doanh nghip trong mi quan h tng thch vi mi trng v th trng. i vi mt doanh ngip c quy m nh, vic xc nh v th ny i hi doanh nghip phi la chn mt hoc mt vi on th trng ngch, tuy nhin i vi mt tp on a quc gia, vic xc nh v th chin lc c th n t vic mua li nhng doanh nghip c c v th mnh trong cc lnh vc kinh doanh khc nhau. V d: Hng my tnh Lenovo ca Trung Quc mua li nhnh hot ng my tnh c nhn IBM to lp v pht trin v th cnh tranh vo khu vc th trng tim nng ny. Chin lc c hnh thnh t cc ngun lc v nng lc bn trong ca doanh nghip. Theo tip cn ny, chin lc khng ch cn thch nghi vi mi trng bn ngoi, m cn phi cho php khai thc ti a cc nng lc bn trong ca doanh nghip to lp c cc nng lc cnh tranh bn vng. Cui cng, trin khai chin lc i hi phi phn b cc ngun lc: ti chnh, nhn lc, c s h tng, cng ngh, thng mi, ... mt cch ti u, cho cc hot ng kinh doanh nhiu tim nng nht. V d: Mt doanh nghip c nh hng chin lc pht trin th trng quc t thng i km vi vic pht trin mt h thng phn phi mi v cc dch v khch hng. 5. Bi 1: Tng quan v qun tr chin lc ca doanh nghip v1.0 5 Chin lc pht trin ca Vinamilk Tng Cng ty c phn Sa Vit Nam (VINAMILK) l mt doanh nghip ang chim v tr dn u trong ngnh sa ca Vit Nam. c c quyt nh v hnh ng mang tnh nht qun v c hiu qu, bn tuyn b chin lc ca Vinamilk nu r: Mc tiu ca Vinamilk l ti a ha gi tr ca c ng v theo ui mc tiu pht trin kinh doanh da trn nhng yu t chin lc sau: M rng th phn ti cc th trng hin ti v th trng mi; Pht trin ton din danh mc sn phm sa nhm hng ti mt th trng tiu th rng ln, ng thi m rng sang cc sn phm c hm lng gi tr gia tng cao, mang li t sut li nhun ln hn; Pht trin cc dng sn phm mi nhm tha mn tt nht th hiu tiu dng khc nhau ca khch hng; Xy dng thng hiu; Tip tc nng cao qun l h thng cung cp; Pht trin ngun nguyn liu sch m bo ngun cung sa ti n nh v tin cy. 1.1.2. Mt s thut ng c bn 1.1.2.1. Cc cp chin lc trong doanh nghip Cc doanh nghip hin i thng c ba cp chin lc tng ng vi ba cp t chc khc nhau (Hnh 1.1), bao gm chin lc cp doanh nghip (Corporate Strategy), chin lc cp kinh doanh (Business Strategy) v chin lc cp chc nng (Functional Strategy). Cc hot ng cng nh cc quyt nh chin lc ca ba cp ny phi nht qun, h tr ln nhau, v phi hp nht nhm p ng vi nhng thay i cnh tranh ca mi trng bn ngoi. Hnh 1.1: Ba cp chin lc trong doanh nghip Ngun: Hill & Jones, 2008, Strategic management Chin lc Doanh nghip Chin lc kinh doanh 1 Chin lc chc nng Ban gim c Hi ng qun tr Cc chc nng KD cho SBU 1 Cc chc nng KD cho SBU 3 Cc chc nng KD cho SBU 2 2 Th trng A Th trng B Th trng C 3 6. Bi 1: Tng quan v qun tr chin lc ca doanh nghip 6 v1.0 Chin lc cp doanh nghip (gi tt l chin lc doanh nghip) do hi ng qun tr chu trch nhim xy dng. Chin lc doanh nghip lin quan n mc tiu tng th v quy m ca doanh nghip p ng nhng k vng ca cc c ng. Chin lc doanh nghip l mt li cng b v mc tiu di hn, cc nh hng pht trin ca t chc. Thng thng, chin lc doanh nghip tr li cu hi then cht: Doanh nghip , ang v s hot ng trong ngnh kinh doanh hoc nhng ngnh kinh doanh no? Chin lc cp kinh doanh (gi tt l chin lc kinh doanh) lin quan nhiu hn ti vic lm th no doanh nghip hay mt hot ng kinh doanh ca