Qam Kif Kien Qal!! (He is Risen!)

download Qam Kif Kien Qal!! (He is Risen!)

of 17

 • date post

  22-Nov-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  1.137
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Gospel of John 20:1-9. (Pictures and Photos remain property of their rightful owners)

Transcript of Qam Kif Kien Qal!! (He is Risen!)

 • 1. Qam kif kien qal!!!
 • 2.
 • 3. Kien l-ewwel jum tal-imga. Filgodu kmieni kif kien gadu d-dlam,
 • 4. Marjam ta Magdala iet dejn il-qabar u rat il-blata mneija mill-qabar.
 • 5. Galhekk telqet tiri gand Xmun Pietru u gand id-dixxipplu l-ieor il-mabub ta esu .
 • 6. U qaltilhom: qalgu l-Mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegduH
 • 7. Pietru u d-dixxipplu l-ieor aru u ew dejn il-qabar.
 • 8. It-tnejn rew flimkien imma d-dixxiplu l-ieor affef aktar minn Pietru
 • 9. u laaq qablu dejn il-qabar. Tbaxxa,
 • 10. U kif kienu massbin fuq dan, fdaqqa wada dehrulhom quddiemhom ewt iriel libsin ilbies jiddi. In-nisa, mimlijin bil-bia, baxxew gajnejhom lejn l-art; imma dawk qalulhom: u ra l-faxxex tal-gael mixutin ida ma daalx
 • 11. Imbagad wasal warajh Xmun Pietru, daal fil-qabar u ra l-faxxex tal-gael mixutin
 • 12. u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxxex imma mgewer u mixut galih.
 • 13. Imbagad id-dixxipplu l-ieor, li kien wasal l-ewwel dejn il-qabar, daal hu wkoll, ra, u emmen.
 • 14. Sa dakinhar kienu gadhom ma fehmux l-Iskrittura li kienet tgid li kellu jqum mill-imwiet.
 • 15. Il-Kelma tal-Mulej Tifir lilek Kristu !
 • 16. O Kristu Rebbie! Amen! Hallelujah!
 • 17. Qam kif kien qal!!!