PUM Magazine zomer 2011

download PUM Magazine zomer 2011

of 15

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

PUM Magazine zomer 2011

Transcript of PUM Magazine zomer 2011

 • :[bk_p[dlWdfWj[h=eZ\h[o

  B[l[ddWFKC0Z[:kjY^Lebe]ZW8ki_d[ii9bkX

  %VUDIEFTJHOWPPS

  /FX%FMIJ

  ?dl[dj_[\ec]WWdc[jl[hhWii_d][d

  %b%b

  'DVTPQBWei"JWdpWd_W

  H[ikbjWWjXe[a[d

  ;Yedec_iY^[Z_fbecWj_[jhWdi_j_[

  pec[h(&''

 • 3PUM Magazine zomer 20112 PUM Magazine zomer 2011

  Toen PUM mij vroeg deel te nemen aan de Nederlandse handelsmissie naar Vietnam, had ik in eerste instantie mijn twijfels. Is dat niet vooral heel erg officieel allemaal? Pas later kwam ik erachter dat Henk Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voorzitter van de handelsmissie was. Maanden eerder had ik al eens over hem gezegd: Wat een verademing, een politicus die klare taal spreekt. Daar wil ik wel een keer een borrel mee drinken.

  Al zag ik de staatssecretaris tijdens de handelsmissie elke dag, tot een echt gesprek kwam het pas aan het einde van de week. Toen gaf ik Henk Bleker mijn kaartje en vertelde hem wat PUM allemaal doet. Dat we met heel weinig middelen heel veel resultaten boeken en een gigantische spin-off naar het Nederlandse bedrijfsleven genereren. En dat die kleine twee miljoen euro subsidie die het ministerie van EL&I nu bezuinigt op PUM, op de korte ter-mijn misschien een besparing lijkt. Maar wat gaat de Nederlandse economie op lange termijn aan handelscontacten mislopen? Ik vroeg hem of hij daar de komende tijd nog eens over wilde nadenken. Je hebt je punt gemaakt, ik heb het opgeslagen, ik kom er op terug, was zijn antwoord. Ik wist toen nog niet dat Het Gesprek in dit PUM Magazine met hem zou zijn.

  Het prinselijk paar was ook van de partij tijdens de handelsmissie. Ik was onder de indruk van hun inzet - van vroeg tot laat - voor de BV Nederland. Die ging echt veel verder dan alleen maar ceremonieel aanwezig zijn. Alleen daarom al was het interessant om deze missie van binnenuit mee te maken. Met prinses Mxima heb ik kunnen praten over de mogelijkheid om in Laos samen te werken als follow-up op de micro-financieringsprojecten aldaar. Een Vietnamees, die ook een onderneming heeft in Nederland, was verantwoordelijk voor de matchmaking tussen Nederlandse en Vietnamese bedrijven. Dat maakte het erg gemakkelijk om contacten te leggen en PUM bij hen te presenteren. Onder de Nederlandse deelnemers heb ik zieltjes gewonnen om voor PUM als expert aan de slag te gaan. En bedrijven die al klant waren van PUM heb ik in contact kunnen brengen met Nederlandse bedrijven als Haskoning, DHV en Wavin. Er werd op alle fronten concreet en resultaatgericht gewerkt.

  Geen resultaat zonder focus. Focus is - met flexibiliteit - een van de eerste geboden voor PUM-experts op missie. Focus is ook het thema van dit PUM Magazine vol inspirerende voorbeelden.

  Veel leesplezier!

  Babs ten HaveLandencordinator Vietnam, Cambodja & Laos

  Focus

  Babs ten Have introduceert het thema van deze editie van PUM Magazine: Focus.

  Babs ten Have is sinds begin jaren 90 aan

  PUM verbonden als expert. Ze was landen-

  cordinator voor Turkije en is dat sinds begin

  2010 voor Vietnam, Cambodja en Laos.

  Voorwoord

  9jiX]Kdad\YV7jh^cZhh8ajW

  6

  PUM Magazine is een uitgave van PUM Nether-

  lands senior experts. PUM is sinds zijn oprichting

  in 1978 uitgegroeid tot Europas grootste

  uitzendbureau voor de inzet van professionele

  vrijwilligers onder het motto ondernemers voor

  ondernemers. PUM Magazine heeft een oplage

  van 4500 exemplaren en wordt verspreid onder

  experts, stafvrijwilligers en relaties van PUM.

  Hieronder vallen sponsors, Nederlandse ambas-

  sades, bedrijfsleven, media en andere genteres-

  seerden.

  Productie PUM Marketing en Communicatieredactieadres: mc@pum.nl

  Tekst en redactieGabrille ten Bokkel Huinink, Babs ten Have, Grisella Indemans, Dnise ten Bokum, Leo Enthoven, Karin Jensma, Karin Overtoom, Frank Steverink, Karin Verhaak, Froukje Wattel

  Ontwerp en illustratieI DON/T BUY ITwww.idontbuyit.biz

  FotografieDnise ten Bokum, Arenda Oomen, Jeroen Poortvliet, privbezit.

  DrukDe Maasstad, Rotterdam

  Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haagt 070 349 05 55f 070 349 05 90info@pum.nlwww.pum.nl

  Volg ons op:

  InhoudColofon

  Microbank inTanzania

  4Het gesprek met

  Henk Bleker

  PUM Business Survey

  Dutch design voor New Delhi

  12Luang Prabang

  18

  Synergie:Turing Foundation

  23

  Nieuwe lichting

  11

  Column

  Leven na PUM

  Inventief omgaanmet verrassingen

  26Thuisfront:

  Werken & hardlopen

  24

  Voorwoord

  3

  Van LED-lamp naarduurzaamheid

  10Encore: meer vrou-

  wen bij PUM

  9

  1614

  En verder: tevens de rubrieken Post@PUM en Veiligheid boven alles

  De Luizen ende Pater

  2220

 • 5PUM Magazine zomer 20114 PUM Magazine zomer 2011 5PUM Magazine zomer 20114 PUM Magazine zomer 2011

  Rube van Poelgeest is Delfts ingenieur en werkt zijn hele werkzame leven al met informatietechno-

  logie, de laatste twintig jaar als interim-manager bij vooral banken en verzekeraars.

  Hebben ontwikkelingslanden wel behoefte aan mensen met verstand van ICT? vroeg hij

  zich aanvankelijk af, toen hij zich aanmeldde als PUM-expert. Hij is inmiddels terug van zijn derde

  missie, dus het antwoord op die vraag is: ja. Na Kirgizi en Indonesi bezocht hij nu Tanzania.

  5PUM Magazine zomer 20114 PUM Magazine zomer 2011

  Het probleemVictoria Saccos is een coperatieve bank in Tanzania met ongeveer 1500 leden. Het geld dat zij uitlenen aan leden is voor het grootste deel ook gespaard door die leden. Een kleiner deel wordt geleend bij commer-cile banken. Een van die banken is de CRDB Bank, de tweede bank van Tanzania. De Deense overheid is grootaandeelhouder hiervan, zij wil met het verstrekken van kredieten arme mensen stimuleren om een bedrijfje te beginnen. Victoria Saccos betrok software van de CRDB Bank, tegen een kleine vergoeding, maar is daar niet tevreden over.

  Ze vroegen PUM iemand te sturen om eigen software te ontwikkelen. Dat leek de PUM sectorcordinator geen goed idee. Immers, zelfs grote Nederlandse banken ont-wikkelen hun software niet meer zelf in verband met de grote risicos. De opdracht werd omgebogen naar een inrichtingsadvies voor een standaardsoftwarepakket.

  Koude douche, warm badNa een reis van twee dagen landde Rube van Poelgeest op het kleine vliegveld van Mwanza, een stad met 350.000 inwoners aan het Victoriameer. Hij werd opgewacht door de klant, die voor de gelegenheid een auto gehuurd had. Het regenseizoen was nog niet aangebroken.

  Door het gebrek aan water in Tanzania is er acht uur per dag geen elektriciteit, want die wordt met water-kracht opgewekt. Dus ook vaak s avonds geen licht. Gelukkig had ik een kleine zaklantaarn bij me en later kreeg ik een olielamp. De Tanzaniaanse bevolking is erg arm en leeft vaak van een dollar per dag. Rubes on-derkomen bleek sober, er was alleen een koude douche, maar de hartelijkheid van de Tanzanianen maakte dat meer dan goed. Zo koud als de douche was, zo warm was het contact.

  AnalyseDe manager van de bank was ontevreden over het soft-warepakket van de CRDB Bank. Hij had als enige een training gehad en was feitelijk de beheerder. Sommige functies werkten niet naar behoren volgens hem, zoals de final account (balans en verlies- en winstrekening). Bovendien wilde men eigenlijk niet afhankelijk zijn van de CRDB Bank en liever eigen software hebben. Inventari-satie van de aanwezige systemen leerde dat ze over vijf pcs beschikten, gekoppeld door een netwerk (LAN). Er was geen verbinding naar buiten, ook niet met internet. Op n pc was de CRDB Bank software genstalleerd.

  Het LAN werkte echter niet, zodat de andere computers geen gebruik konden maken van deze software. De andere computers werden gebruikt voor Word en Excel. Managementinformatie werd geproduceerd met Excel en er was een volledig handmatige administratie.Alle computers bleken bovendien besmet met virussen, waarschijnlijk veroorzaakt door het gebruik van USB-sticks. De dure virusscanner op de computers werkte niet omdat de virusupdates niet waren bijgehouden via internet. Conclusie: de basisinfrastructuur werd niet goed beheerd.

  AdviesVan Poelgeest vertelde de klant dat het softwarepakket van de CRDB Bank een goed pakket is. Volgens de Wereldbank is het zelfs uitstekend geschikt voor microbanken. Hij adviseerde om de diensten van de CRDB Service Company te blijven gebruiken en nietzelf zaken op dit vlak te gaan ondernemen. Hij legde contact met de CRDB Bank voor betere ondersteuning. Dat contact met de bank, gevestigd in Dar Es Salaam ruim duizend kilometer verderop, verliep eerst stroef. Daarom besloot Rube van Poelgeest op de terugweg naar Nederland, samen met een Victoria Saccos-bestuurslid, de directie van de CRDB Service Company te bezoeken om begrip en extra ondersteuning te vra-gen. Dat bezoek verliep goed en er wordt nu gewerkt aan opleiding en het opzetten van adequaat beheer.

  Valse aannameRube van Poelgeest: De klant ging uit van de verkeerde aanname dat de software niet goed was. Bij nader inzien bleek de zwakke schakel juist de gebrekkige IT-infrastructuur van de microbank zelf te zijn. Door daar eens goed naar te laten kijken, is de micro-bank behoed voor avonturen met software!Van Poelgeest kijkt tevreden terug op een geslaagde missie. Hij had weinig tijd om iets van het land te zien, maar wil toch n hoogtepunt vermelden: Ik heb een katholieke kerkdienst bijgewoond waar een kleine dui-zend mensen de tent uitswingden. Daar zou ik zelf ook wel katholiek willen zijn!

  &

  R R

  Het inspirerende van het PUM vrijwilligerswerk is dat

  je efficint en concreet een wezenlijke bijdrage kunt

  leveren met je kennis. Het verbaast me nog steeds