PUM Magazine winter 2010

download PUM Magazine winter 2010

If you can't read please download the document

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

PUM Magazine winter 2010

Transcript of PUM Magazine winter 2010

 • Excellent EducationNieuwe rouwrituelen

  in ColombiaMeer vrouwen bij PUM

 • Kennis beklijft

  Wat een mens leert, beklijft. Een maatschappij waarin de lerende mens centraal staat, bestrijdt armoede, corruptie en onmacht en bevordert zelf-redzaamheid en welvaart.

  Al meer dan 30 jaar stimuleert PUM zelfredzaamheid door ontwikkeling van de private sector in donorlanden. We lopen daarmee in de pas met de aanbevelingen van het WRR rapport Meer pretentie, minder ambitie. PUM besteedt slechts een fractie van de beschikbare fondsen aan onderwijs. Dat is jammer, want een succesvol bedrijfsleven kan niet zonder vakkundig geschoold personeel. In ontwikkelingslanden ontbreekt het daar vaak aan, omdat er geen of onvoldoende beroepsonderwijs is dat is afgestemd op de behoeften van het bedrijfsleven.

  Hoger beroepsonderwijsMet het programma VEHICLE* werkt PUM nu aan verbetering van het be-roepsonderwijs in 33 partnerlanden. Dat is een geweldige uitdaging. PUM is gewend aan kortdurende projecten, maar nu hebben we te maken met meerjarige onderwijsprojecten waaraan honderden experts meewerken. PUMmers zetten zich enorm in om VEHICLE tot een succes te maken, maar een team van gespecialiseerde experts en een professionele projectorgani-satie zijn onontbeerlijk. In het thema-artikel op pagina 8 praten we hierover met Henk Brouwers, sectorcordinator VEHICLE.

  StraatjeugdOndertussen gaan de onderwijsprojecten die PUM van oudsher doet ge-woon door. Maar is dat genoeg? Samen met het bedrijfsleven een leerling-stelsel opzetten, of technisch onderwijs aanbieden in de hoogste klassen van het basisonderwijs zijn prachtige manieren om straatjeugd een vak te leren en aan een baan te helpen. Eigenlijk zou ook voor praktijkonderwijs een programma la VEHICLE moeten worden ontwikkeld.

  Ver weg en dichtbijDe WRR adviseert het aantal donorlanden te beperken en te focussen op sub-Sahara Afrika. Maar waarom zoeken we het niet dichter bij huis, bij-voorbeeld aan de grenzen van Europa? En wat te denken van scholing van achtergebleven bevolkingsgroepen in Nederland? Iets voor ervaren PUMmers?

  PUM staat voor kennisoverdracht en dat kan op vele manieren. Van etsen maken in Bangladesh tot rouwrituelen in Colombia: deze uitgave van PUM Magazine laat een scala aan voorbeelden zien. Veel leesplezier!

  Ria van Eck-Jennen* Vocational Education for Higher Categories and Levels

  Ria van Eck introduceert het thema van deze editie van PUM Magazine: Kennisoverdracht.

  Ria van Eck-Jennen (1941): sectorcordinator

  VEHICLE (2002-10), lid stuurgroep VEHICLE,

  lid stuurgroep El Salvador; actief voor PUM

  sinds 2000.

  Opleiding: lerarenopleiding biologie, Univer-

  siteit Utrecht; opleidingen en cursussen op

  het gebied van (corporate) communicatie en

  informatie, business English, management,

  automatisering, nancin, HRM, facilitaire

  dienstverlening, kwaliteit, gender.

  Werkervaring: zes jaar docent biologie; diverse

  functies als manager informatie en communi-

  catiefaciliteiten voor het beroepsonderwijs, met

  focus op kwaliteitsmanagement (ISO 9001).

  Voorwoord

  6PUM Magazine is een uitgave van PUM

  Netherlands senior experts. PUM is gelieerd aan werkgeversorganisatie VNO/NCW.

  Productie PUM Marketing en Communicatie

  Tekst en redactieGabrille ten Bokkel Huinink, Dnise ten Bokum, Ria van Eck-Jennen, Leo Enthoven, Grisella Indemans, Karin Jensma, Kees van der Maas, Karin Overtoom, Frank Steverink, Corien Unger, Pim van Rooijen, Hans van de Veen, Karin Verhaak

  Ontwerp en illustratieI DON/T BUY ITwww.idontbuyit.biz

  Fotogra eDnise ten Bokum,Jeroen Poortvliet, privbezit

  DrukDe Maasstad, Rotterdam

  Bezuidenhoutseweg 122594 AV Den Haagt (0)70 349 05 55f (0)70 349 05 90info@pum.nlwww.pum.nl

  Inhoud

  Colofon

  Nieuwe rouwrituelen in Colombia

  4Fietsfabriek in

  Bangladesh

  PUM terug inPalestina

  Column

  20Algerije

  24

  Watermanagementin Macedoni

  28

  Het gesprek met Bram van Ojik

  16

  Leren uit ervaring

  Herman Nieuwen-huis over PUM

  25Inspiratie en con-

  tacten in Kenia

  26

  36Jong & Oud bij PUM

  30

  Voorwoord

  3

  8Meer vrouwen

  bij PUM

  12Excellent education

  in de praktijk

  8

  2221

  En verder:

  Spanningen in Kirgizi, Franchising in het Onderwijs, Rugtassen in Vietnam en Colombia in de lift.

  Laboratorium voor Mongoli

  31

 • 4 PUM Magazine winter 2010 5PUM Magazine winter 2010

  Inmiddels is de situatie wel verbeterd. Er is nu minder geweld. En mensen hadden over Nederland gehoord dat er de laatste twintig jaar veel nieuwe rituelen in gebruik zijn genomen rondom de dood en rouwverwer-king, mede door de multiculturele samenleving. En dat zelfs katholieken die nieuwe rituelen overnamen. Daar wilden ze meer over weten en ik werd als spreker uitgenodigd op een congres.

  Kees Coppens zat toen al twee weken in Colombia en had elke dag uitvaartondernemers en vrijwilligers in de sloppenwijken bezocht. Ik kwam er achter dat ze op het gebied van rouwzorg graag meer wilden doen maar niet goed wisten wat. Een moord tussen twee kinderen - kindsoldaten - is er geen uitzondering. Die kinderen hebben niets anders dan geweld gezien, ze hebben hun vaders en broers zien sterven, er is zoveel mis in die hoofdjes. De grote uitvaartondernemingen hebben wel psychologen in dienst. Die wilden graag weten wat wij nu in Nederland doen.

  Tijd voor rouwverwerkingJarenlang is Kees Coppens vrijwilliger geweest bij Achter de Regenboog, een stichting voor rouwver-werking bij kinderen. Wat ze organiseren is eigenlijk gewoon lotgenotencontact, vertelt hij. In Nederland maken zon 7000 kinderen per jaar een overlijden mee van een vader, moeder, broer of zusje. Na aanmelding en intake mag het kind mee op een weekend met lotgenootjes. Zon kind merkt dan dat er veel andere kinderen zijn die hetzelfde meemaken, hetzelfde gevoel hebben.

  Rouwverwerking bij kinderen draagt bij tot beter func-tioneren als ze volwassen zijn, is de overtuiging van Kees Coppens.

  De psychologen in Colombia waren onder de indruk van wat er op dit vlak in Nederland gebeurt. In de opleiding in Colombia wordt er bijna geen aandacht besteed. Rouwverwerking kent men er al nauwelijks, en zeker niet bij kinderen.

  Van kwaad naar mooiKees Coppens heeft ook heel praktische tools aange-reikt. De kwaadmuur bijvoorbeeld. Kinderen maken een tekening van iets kwaads, zoals dood, of een onge-luk, of roken is slecht. Die tekening mogen ze op een kwaadmuur plakken, een zeil dat tegen een muur is gespannen. Dan krijgen ze een dot klei om de tekening van de muur te gooien - hoe harder, hoe beter - om er vervolgens iets moois van te maken.

  De kennis die Kees Coppens heeft overbracht wordt verder verspreid via opleidingen, ondernemingen en vrijwilligersstichtingen in Colombia. Voorjaar 2011 wil hij terug om verdere contacten te leggen tussen Neder-land en Colombia.

  Thema Kennisoverdracht Thema Kennisoverdracht

  K ees Coppens is uitvaartverzorger. Voor PUM ging hij naar Colombia, het land dat geteisterd wordt door de oorlog met rebellenbeweging FARC en vetes

  tussen drugsbendes. Uitvaartverzorging is er verworden tot massaproductie.

  Hij leerde de Colombianen over het belang van rouwverwerking.

  Kees Coppens begon op zijn achttiende in de uitvaartbranche. Na een eerste schrikreactie wekte het werk zijn interesse en hij doet het nu 35 jaar. Zijn schoonvader werkte bij een uitvaartonderneming en Kees Coppens begon daar met drukwerk verzorgen; hij had ervaring in de gra sche sector. Vervolgens groeide hij allengs het vak in. Twintig jaar geleden werd de onderneming opgekocht door een landelijke speler. Dat was zijn stijl niet, vertelt Kees Coppens, en hij besloot voor zichzelf te beginnen.

  In de uitvaartonderneming in het Brabantse Wouw werkt hij samen met zijn vrouw Anja. Zij runt een aparte afdeling, De Einderveer, gericht op rouwverwerking bij kinderen, jongeren en volwassenen. Zelf is Kees Coppens actief in de advies- en kwa-liteitsraad van Requiem, een brancheorganisatie. Tijdens een vergadering werd daar gezegd we hebben vanavond misschien nog een reisje Colombia weg te geven. PUM had een expert nodig.

  Kees Coppens meldde zich aan en voerde een sollicitatiegesprek bij PUM. Ruim een jaar geleden vertrok hij naar Medelln om uitleg te geven over nieuwe rouwrituelen in de uitvaartzorg. Hij bezocht zon vijftien bedrijven om te bekijken hoe ze die nieuwe rituelen konden gebruiken.

  Zo snel mogelijk begravenDe situatie verbaasde me wel, zegt hij. Van oorsprong is het een echt katholiek land met veel tradities. Maar door de ge-weldsspiraal die er is ontstaan in Medelln waren er een jaar of twaalf terug gemiddeld zon 4000 moorden per jaar! was de uitvaartplechtigheid verworden tot zo snel mogelijk begraven of cremeren, meestal binnen 24 uur na het overlijden.

  Nieuwe rouwrituelen voor Colombia

  Er zijn kinderen die alleen maar geweld hebben gezien. Dan

  is er zoveel mis in die hoofdjes.

 • 6 PUM Magazine winter 2010

  Thema Kennisoverdracht

  Op missie bij een ets-fabriek in Bangladesh waande PUM-expert Bj van den Berg zich even terug in zijn jeugd. Ik kom uit een etsen-makersfamilie en zag een stuk geschiedenis voorbij schieten. Mijn vader was

  directeur van Union. Zelf heb ik na mijn ingenieursop-leiding in Delft tien jaar bij Batavus gewerkt.

  De etsfabriek in Bangladesh is vijf jaar geleden begon-nen en produceert stalen etsonderdelen, zoals frames, vorken en spaken.

  Het bedrijf heeft zon 80 medewerkers en wordt gerund door vader en zoon. Ze behoren tot de elite. Vader was accountant en heeft kapitaal gemaakt met onroerend goed. Zoon heeft een