PUM magazine voorjaar 2014

download PUM magazine voorjaar 2014

of 28

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of PUM magazine voorjaar 2014

 • voorjaar 2014Focus op Voedsel

  SPECIAL

  Nederlandse revalidatiekennis voor Birmezen Beeld zegt meer dan duizend woorden

  Zuid-Amerikanen bekommeren zich om milieu

 • 4InhoudCOLOFON

  PUM Magazine is een uitgave van PUM Netherlands

  senior experts. PUM is sinds zijn oprichting in 1978

  uitgegroeid tot Europas grootste uitzendbureau

  voor de inzet van professionele vrijwilligers onder

  het motto ondernemers voor ondernemers. PUM

  Magazine heeft een oplage van 4500 exemplaren

  en wordt verspreid onder experts, stafvrijwilligers

  en relaties van PUM. Hieronder vallen sponsors,

  Nederlandse ambassades, bedrijfsleven, media

  en andere genteresseerden.

  Productie

  PUM Communicatie

  redactieadres: mc@pum.nl

  Hoofdredacteur

  Karin Jensma

  Redactie

  Dnise ten Bokum, Grisella Indemans,

  Ineke Ouwehand, Karin Overtoom, Leo

  Enthoven, Frank Steverink, Ans Tromp,

  Froukje Wattel

  Ontwerp en illustratie

  Ontwerpwerk, Den Haag

  Fotografie

  Cover foto: Atebubu Bakers Association,

  Ghana, Dnise ten Bokum, Jeroen Poortvliet,

  privbezit

  Druk

  Ando, Den Haag

  PUM Netherlands senior experts

  Bezuidenhoutseweg 12

  2594 AV Den Haag

  t 070 349 05 55

  f 070 349 05 90

  info@pum.nl

  www.pum.nl

  Volg ons op:

  6

  12

  20

  26

  fsc logo

  Voorwoord 3

  Missie 4

  Ik ga voor mechanica

  Het gesprek 6

  Over voedselcrises, biobased economy

  en gentechnologie

  Lopende zaken 9

  Missie 10

  Nederlandse revalidatie-kennis voor Birmezen

  Special Focus op voedsel 12

  Van Afghaanse melk tot Afrikaanse zonnebloem

  Lopende zaken 17

  Leren van ervaring 18

  Moeizame missies

  Missie 20

  Beeld zegt meer dan duizend woorden

  Missie 22

  Zuid-Amerikanen bekommeren zich om milieu

  Achtergrond 24

  Focusgroepen: terugkoppeling

  Column 25

  Onze man in... 26

  Post@PUM 27

  Landenfocus 28

  Bolivia

  PUM komt overal 28

 • Nederland is op voedselgebied nummer n. Nergens anders ter wereld worden per hectare zulke hoge opbrengsten gerealiseerd als hier. Dat heeft onder andere te maken met fysieke oorzaken. Ons vlakke land is gemakke-lijk te bewerken en hoegenaamd steenvrij. Maar het heeft ook te maken met onze mentaliteit. Bij ons is iedereen min of meer gelijk en we zeggen al snel je en jij. Dat heeft als consequentie dat de integratie tussen theorie en praktijk, tussen boer en landbouwuniversiteit, hier ongevenaard is. De kennis wordt in Nederland dus heel effectief gedeeld, wetenschappers staan hier letterlijk met de laarzen in de klei.

  Voedsel is de basis van ons bestaan. In veel landen waar de voedselvoor-ziening gebrekkig of onvoldoende is, ontbreekt de basale kennis van grond-verbetering die wij hier al decennia hebben en gebruiken. Een voorbeeld uit de praktijk. PUM werkt samen met Investing in Children and their Societies (ICS), een Nederlandse NGO die actief is in onder meer Kenia en Tanzania. We hebben een Memorandum of Understanding afgesloten met ICS en leveren gedurende drie jaar 2 3 experts per jaar voor hun projecten. Voor een project in Kenia helpen we een collectief van ongeveer 4.000 boeren met het verbeteren van hun masoogstresultaat. Eens per week worden de aangesloten boeren bezocht door lokale medewerkers van ICS. Naast teelttechnische zaken kijken ze ook naar de directe noden van de kinderen. Maar ook naar de gemeenschap zelf, bijvoorbeeld naar family planning of microkrediet.

  Ik ben er twee keer geweest en ga er binnenkort weer naar toe. Het probleem aanpakken begint altijd bij de basis, in dit geval de grond. Die is dood, er leven nauwelijks bacterin in. De bodem is uitgeput door 25 jaar lang monocultuur van masverbouw. Die bodem moet dus eerst weer gezond gemaakt worden. Met voldoende organische stof/humusgehalte krijg je gezonde planten. Dat krijg je door het gebruik van compost en voldoende gewasrotatie. Ik heb ze geleerd hoe ze compost kunnen maken en ook hoe ze grondmonsters moeten nemen en proefvelden aanleggen. Zien is geloven, alleen dan beklijft het. En heel belangrijk, ik leer ze ook hoe en wanneer hun oogst op de markt te brengen. Verkoop niet tegelijk de totale oogst, maar zorg voor opslag en vorm een collectief, dan kun je een betere prijs voor je oogst bedingen. Mensen leren om niet bij de dag te leven maar vooruit te denken, ook dat is kennisoverdracht.

  In dit PUM Magazine ligt de focus op voedsel en kunt u onder meer lezen over een melkfabriek in Afghanistan met Nederlandse wortels en gaat Het Gesprek met Agnes van Ardenne over de voedselcrisis. En we praten u bij over de focusgroepuitkomsten.

  Veel leesplezier!

  Lammert Rabbers Sectorcordinator Arable Farming & Tropical Plantations

  VOORWOORD

  Beginnen bij de basis

  PUM Magazine voorjaar 2014 | 3

 • MISSIE MACEDONI

  Expert Harry van Zutphen is zeven keer voor PUM op missie geweest: drie keer naar Afrika (Gambia en Ghana), drie keer naar Turkije en onlangs naar Macedoni. Al is de vooruitgang soms traag, Harry van Zutphen blijft zich onvermoeibaar inzetten.

  aantal medewerkers. En die kennis is buiten Nederland zeer gewild. Voordat hij bij Xerox begon, werkte hij vier jaar voor onderzoeksprojecten op het natuur-kundige laboratorium van Philips, het huidige science center oftewel High Tech Campus in Eindhoven. Ik heb nog gewerkt aan de ontwikkeling van de cd-speler. Maar nieuwe projecten duren heel lang en ik had niet genoeg geduld om jarenlang aan n project te werken. Ik wilde iets actievers.

  Kogellagers metenOnlangs reisde de expert naar Skopje, de hoofdstad van Macedoni, naar een bedrijf dat tandwielen in alle maten en vormen produceert. Ze vroegen om een scan, om te kijken hoe ze productiever en winstgevender konden worden. Ik gaf advies over de lay-out van het machinepark. De volgorde van plaatsing

  Jongeren in die landen moeten een kans krijgen

  Nederland heeft op het gebied van fijn-mechanica een heel goede naam. In de omgeving van Veghel, waar Van Zutphen woont, bevinden zich diverse hightech bedrijven op dat gebied. We hebben hoogwaardige kennis, maar er zijn in Nederland te weinig jongeren die de tech-niek in gaan. Daarom ben ik na mijn prepensioen les gaan geven aan kinderen op de basisschool. Dat kwam goed van pas toen er een aanvraag uit Gambia binnen kwam van een middelbare technische school.

  Fijnmechanica expertHarry van Zutphen begon ooit een oplei-ding fijnmechanische techniek en maakte uiteindelijk werktuigbouw af op de MTS. Via schriftelijke cursussen werkte hij zich op tot constructeur. Hij werkte 33 jaar bij Rank Xerox (later Xerox). De productie van Xerox kopieermachines heeft Limburg al een aantal jaren verlaten. Wel worden er nog toners en drums gemaakt bij Xerox. Er werken zon vijfhonderd mensen, onder meer op het distributiecentrum van reserveonderdelen en verbruiksartikelen. Maar de kennis uit het verleden is er nog wel bij een groot

  4 | PUM Magazine voorjaar 2014

  TEKST FRANK STEVERINK | FOTOGRAFIE HARRY VAN ZUTPHEN, DNISE TEN BOKUM

 • EXPERTS GEVRAAGDDe sector Machine Engineering & Construction (MI02) telt momenteel 43 experts. In 2013 werden er 21 missies uitgevoerd. Rik Swste is sectorcordinator. We krijgen steeds meer aanvragen voor koel- en vriesexperts. In ontwikkelingslanden worden namelijk steeds meer landbouwproducten voor export geproduceerd die een geconditio-neerde opslag vragen. Mensen met die kennis nodig ik uit om zich aan te melden als expert. Verder zijn experts met kennis van Spaans en Frans ook altijd gewild.

  is erg belangrijk. Maar ook de kwaliteit van de onderdelen. Veel daarvan heeft te maken met correct meten. Bij gaten voor kogellagers gaat het soms om n dui-zendste van millimeters. Die moeten pre-cies passen. Harry van Zutphen leerde het bedrijf welke maten belangrijk zijn bij een tekening. Ook controleerde men de onderdelen niet goed voordat het product naar een klant ging. Het bedrijf had verder problemen om aan jong personeel te komen. Veel jongeren denken bij draaibanken aan vuil werk, een overall aantrekken, en olie en vet. Maar dat is al lang niet meer zo.Bij het bedrijf sprak men nauwelijks Engels. Best lastig, als het gaat over critical dimensions van een tekening en torque, de kracht die je nodig hebt om een schroef aan te draaien. Voor zijn sociale contacten was de expert gedu-rende zijn missie overgeleverd aan de twee medewerkers die wel Engels spraken.

  MentaliteitTijdens zijn missies leerde Harry van Zutphen ook de mentaliteitsverschillen kennen tussen Nederland en bijvoorbeeld Afrika. Bij een follow-up missie in Afrika constateerde hij dat er weinig vooruitgang geboekt was. Een derde missie raadde hij daarom ook af. Jongeren willen wel, maar het niveau van onderwijs is laag. Docenten zouden moeten motiveren,

  Ontwikkeling begint met

  basale principes zoals je gereedschap

  schoonhouden

  HARRY VAN ZUTPHEN

  maar dat zag ik te weinig. Bij mij moeten ze er van leren zegt Van Zutphen. Hij eist dan ook een actieve leerhouding. Ontwikkeling begint met heel basale principes, weet Van Zutphen. Je gereed-schap schoonhouden bijvoorbeeld. Hij verbaast zich over de lethargische hou-ding van met name ouderen in Afrika. Als het dak lekt, zouden wij dat in Nederland meteen maken, zeker als het maar een half uur werk kost. Maar in Afrika laat men het rustig zo, of zeggen ze: we moeten een nieuw dak. Misschien heeft het te maken met gebrek aan materiaal, maar ze zouden zelfs met touw nog wat kunnen improviseren. Hij constateerde ook dat vrouwen in Afrika het meeste werk doen, terwijl mannen vaak maar een beetje r