Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak...

of 46 /46
Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005

Embed Size (px)

Transcript of Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak...

Page 1: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

WMO-Congres7 Oktober 2005

Page 2: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

Paul Koeslagvoorzitter CNV Publieke Zaakdagvoorzitter

Page 3: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Concurrentie en marktwerkingvanuit de WMO

Drs. Mariëlle Rompa

vice-voorzitter MKB Nederland

en directeur Arcares

Page 4: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Wijziging zorgstelsel

• economische situatie (houdbaarheid)• demografie

• individualisering

Page 5: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Toekomst AWBZ

• grondslag verbreden– meer schijven– meer betalenden

• scheiden wonen-zorg• pakket versmallen

– behandeling in basisverzekering– huishoudelijke zorg in WMO– rest (PV, VP en OB) AWBZ of basisverzekering

Page 6: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

WMO

Waarom?• lokale samenhang wonen, welzijn en zorg

• burgers zelf verantwoordelijk• houdbaarheid AWBZ

Wanneer?• juli 2006?

Page 7: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Inhoud wetsvoorstel WMO

• maatschappelijke ondersteuning• sturing bij gemeenten

• primair uitvoering door derden • tijdelijke zorgplicht individuele voorzieningen

• PGB keuze gemeente

Page 8: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Marktwerking in zorg en welzijn

Normale markt: vraag = aanbod

(kwantiteit en kwaliteit)Zorg en welzijn

• maatschappelijk ondernemen• inkoop door andere partij

• “ongewild” product• level playing field

Page 9: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Welke marktprikkels inzetten?

• cliënt-aanbieder relatie primair:– betaalrelatie (pgb/voucher)– inkomensmaatregelen (fiscalisering)

• verantwoorde zorg volgens de klant• breed aanbod wonen, zorg en welzijn

– ook bij niche spelers

• keuzemogelijkheden, concurrentie• publiek – privaat ondernemerschap

• nieuwe aanbieders toelaten• gemeente beperkt zich tot systeembewaking

Page 10: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Is er marktwerking in de WMO?

Ja: • lokaal dichtbij de klant

• zorgaanbieders anticiperen: aparte bv’s

Maar pas op: • sturing gemeente boven keuzevrijheid cliënt

• op grote schaal inkopen (aanbesteding)• administratieve lasten

Page 11: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Voor echte ondernemers maakt het niet uit waar het geld vandaan komt.

Echte ondernemers zitten echter wel op het vinkentouw om zorg met een optimale prijs - kwaliteit verhouding te leveren.

Maatschappelijk ondernemers hebben ook een publieke taak: solidariteit en transparantie.

Page 12: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

De zorg zal mij een zorg zijnDe zorg zal mij een zorg zijn

Drs. J. Klijnsma,

wethouder Welzijn, Volksgezondheid en EmancipatieGemeente Den Haag

voorzitter commissie Welzijn en VolksgezondheidVereniging Nederlandse Gemeenten

Page 13: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Thema van vandaag voor mij:Thema van vandaag voor mij:

De Wmo, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet zijn Rijksbeleid.

De gevolgen voor de burger

De gevolgen voor het gemeentelijk beleid

Page 14: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Ontwikkelingen in zorgsysteemOntwikkelingen in zorgsysteem

Heroriëntatie op de AWBZCentralisering Indicaties AWBZNieuwe ZorgverzekeringswetWet Maatschappelijke Ondersteuning

- Welzijnswet

- Wet Voorzieningen Gehandicapten

- ex-AWBZ

Page 15: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Wmo is een zeer brede wetWmo is een zeer brede wet

Algemene welzijnsbevordering, gericht op zelfstandigheid en deelnemen aan de samenleving

Specifieke welzijnsvoorzieningen(bijv. ouderenwerk, maaltijden)

Voorzieningen van de Wvg“Welzijnsvoorzieningen” AWBZ

(HV, OB en AB)

Page 16: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Gemeentelijke rolGemeentelijke rol

Gemeente voert integraal beleid wonen, zorg en welzijn

Gemeente voert zelf uit, en

regisseert andere partijenHorizontale verantwoording

Page 17: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

RelativeringenRelativeringen

De gemeente is al verantwoordelijk voor genoemde gebieden (behalve ex-Awbz)

Al veel initiatieven, gericht op samenhang van wonen, zorg en welzijn

Civil society in de grote stad?

Wél nieuw:Wettelijke basis voor gemeentelijke regierolMeer samenhang tussen diverse

regelingen

Page 18: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Hoofdthema’s Wmo in Den HaagHoofdthema’s Wmo in Den Haag

Sociale samenhang en participatie versterken de gemeenschap en de burger

Bevorderen zelfstandigheid en redzaamheid is essentieel

Ondersteuning van meest kwetsbarenZorg voor kwaliteit, samenhang en

bereikbaarheid van voorzieningen

Page 19: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Relatie Wmo en care / cureRelatie Wmo en care / cure

Voor de burger straks drie soorten zorg:Lokaal publiek domein: de WMOLandelijk collectief domein: de AWBZ

(intensieve en langdurige, medisch georiënteerde zorg)

Individuele Zorgverzekering: voorzieningen 1e en 2e lijn

Page 20: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Samenhang binnen de zorgSamenhang binnen de zorg

Ketenzorg nu al onder druk door:

- concurrentie

- drie financieringsstromen

Page 21: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Afstemming wordt moeilijkerAfstemming wordt moeilijker

Nu: afstemming met ZorgkantoorStraks: met Zorgkantoor en met (vele?)

verzekeraarsMarktwerking en (dus) concurrentie

nemen toe

Page 22: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Opgave voor de gemeente:Opgave voor de gemeente:

Herstel voor de burger de samenhang:1 loket wonen, zorg en welzijnVoorzieningen die elkaar ondersteunen,

in samenhang aanbiedenGoede verbinding met zorg-systeemSamenwerking en afstemming, met

name op uitvoerend niveau

Page 23: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Het Wmo-loketHet Wmo-loket

Gemeentelijk Wmo-loket op niveau van stads- en stadsdeel

Informatie over Wmo-voorzieningen, wonen en zorg

Verheldering van (zorg-)vragenToegang tot Wmo-voorzieningen (w.o.

de huishoudelijke verzorging!)Front-office-functionaliteit Awbz

Page 24: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Het wijkloketHet wijkloket

Welzijnsinstellingen zorgen op wijkniveau voor:

- toegang tot de informatie en

- toeleiding naar de (wijk)voorzieningenWelzijnsinstellingen regisseren het

wijknetwerk

Page 25: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

De samenwerking in de wijkDe samenwerking in de wijk

Kennis hebben van elkaars werk

Werkzaamheden beleidsmatig en operationeel afstemmen

Afspraken maken over signaleren, verwijzen en case-management

Page 26: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

De huishoudelijke verzorgingDe huishoudelijke verzorging

Is niet alleen maar schoonmaken e.d.Belangrijke discipline bij signaleren van

noodzaak van andere ondersteuning of zorg

Vaak noodzakelijke voorwaarde voor effectieve zorg (V&V)

Page 27: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Relatie met zorgaanbiedersRelatie met zorgaanbieders

Onze burgers zijn uw klanten, uw klanten zijn onze burgers

Gemeente financiert de “ex-AWBZ”-taken, als opdrachtgever

Gemeente en zorg stemmen af, als samenwerkingspartners

Die twee rollen goed onderscheiden !

Page 28: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Planning (1)Planning (1)

Beleidsplan Wmo 2006- uitgangspunten gemeentelijk beleid- invoering huishoudelijke verzorging- inrichten gemeentelijk Wmo-loket- verordening individuele verstrekkingenVoorjaar 2006 in gemeenteraad

Page 29: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Planning (2)Planning (2)

Pilot Wmo-loket in stadsdeel Laak: start november 2005

Ontwikkeling wijknetwerken:

pilots in 2006; ( = doorontwikkelen van bestaande initiatieven)

Centraal Wmo-loket voor indicatie en toewijzing: medio 2006

Page 30: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Planning (3)Planning (3)

Meerjarenbeleidsplan Wmo 2007-2011- doelen per prestatieveld- analyse huidige praktijk- Wmo-structuur en stedelijk netwerk- financiële kadersGemeenteraad stelt plan per november

2006 vast

Page 31: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Mijn reactie op de stellingMijn reactie op de stelling

Bestuurders en beleidsmakers in de gemeenten kennen zeer goed de consequenties van de Wmo

Gemeenten hebben geen invloed op de Awbz en de Zorgverzekering. Eerder zal er sprake zijn van een toenemend beroep op de Wmo, dus van afwenteling richting gemeenten

De zorg voor de burgers in mijn stad is voor mij echt een zorg, die ik wil delen met het zorgveld

Page 32: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Tot slotTot slot

De gemeenten doen al veel aan de samenhang van wonen, zorg en welzijn

De Wmo kan extra stimulans zijn door: - de wettelijke basis voor de regierol- het eenduidig kader van één wet, die meerdere wetten en regelingen vervangt

Huishoudelijke verzorging is een hoogwaardig product; de gemeente hecht aan kwaliteit en continuïteit

Page 33: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Vragen / reactiesVragen / reacties

Page 34: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Prestatievelden van de Wmo (1)Prestatievelden van de Wmo (1)

Sociale samenhang en leefbaarheidPreventieve ondersteuning jeugdigen

en opvoedingsondersteuningInformatie, advies en ondersteuning van

cliënten

Page 35: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Prestatievelden van de Wmo (2)Prestatievelden van de Wmo (2)

Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers

Bevorderen van participatie en zelfstandigheid van mensen met beperkingen

Verlenen van voorzieningen aan mensen met beperkingen

Page 36: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Prestatievelden van de Wmo (3)Prestatievelden van de Wmo (3)

Maatschappelijke opvang, steunpunten huiselijk geweld

Openbare geestelijke gezondheidszorgAmbulante verslavingszorg

Page 37: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Relatie met huidige praktijkRelatie met huidige praktijk

Continuïteit en vernieuwing

Voortzetting van verbetering van sociale samenhang

Meer stadsdeelgericht,

meer vraaggerichtMeer samenhang in de voorzieningen

Page 38: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

FLEXIBELE WMO WERKNEMER

Koester – Investeer - Ontvang

Page 39: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

NOODZAAK EN NUT

– “Andere Overheid”

– Houdbaarheidsdatum zorgstelsel

– Wendbaarheid Weerbaarheid Flexibiliteit

Page 40: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

Flexibele werknemers in 2003

– CAO 2003

– Meldpunt en BV’s

– Contourennota WMO

– Lobby en plan

Page 41: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

VIJF EISEN

1. Huishoudelijke zorg blijft in AWBZ 2. In Amvb één op één overname AWBZ

tekst3. Bureaucratie voorkomen4. Concessieregeling openbaar vervoer5. Na WMO evaluatie discussie toekomst

AWBZ

Page 42: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

RAMPENSCENARIO

– Géén CAO

– WWB en schoonmaak

– Schuttingengedrag

– Kwaliteit

– Baanzekerheid

– Rol vakbond

Page 43: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

DUIZEND BLOEMEN BLOEIEN

– Succesvolle pilots

– Afbraak verpleeghuizen

– Oersterke werknemer

– Einde AWBZ

Page 44: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

DE REMWEG

– Steun

– Flexibiliteit in vertrouwen

– Concessiewetgeving

– Besluit HVZ in Kamer

– Discussie AWBZ

Page 45: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

Koester zorg- en welzijnswerknemers en investeer in hun toekomst……………..

Vertrouwen en zekerheid geeft flexibiliteit en een brede basis voor maatschappelijke ondersteuning

Page 46: Publieke Zaak WMO-Congres 7 Oktober 2005. Publieke Zaak Paul Koeslag voorzitter CNV Publieke Zaak dagvoorzitter.

Publieke Zaak

mevrouw C.I.J.M. Ross-van Dorpstaatssecretaris VWS

namens de staatssecretaris

de heer Holman