PSG Brochure SP

download PSG Brochure SP

of 9

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Medewerkers ovet het strategisch plan van PSG

Transcript of PSG Brochure SP

 • PSG-medewerkers over het Strategisch Plan 2011 t/m 2014

 • PSG-medewerkers over het Strategisch Plan 2011 t/m 2014In dit Strategisch Plan verwoordt PSG haar ambities voor de jaren 2011 t/m 2014. Ambities die waargemaakt kunnen worden, wanneer er zowel binnen als buiten PSG nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand komen die leiden tot innovatief onderzoek en vernieuwend onderwijs. Ons motto is daarom meerwaarde uit samenwerking.

  We hebben het geluk in een domein te werken dat er echt toe doet. Er liggen kansen te over om bij te dragen aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals voedselvoorziening, gezondheid en biobased economy. Daar word ik erg enthousiast van. Met het nieuwe Strategisch Plan leggen we de basis om die kansen te grijpen. Vanuit de maatschappelijke opgaven dus van buiten naar binnen geredeneerd hebben we onze doelen voor de komende jaren geformuleerd om onze nationale en internationale positie als kennisinstelling te versterken. De doelen zijn gebaseerd op een viertal strategische keuzes voor kwaliteit, productiviteit, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en !exibiliteit en veerkracht.

  Belangrijk is dat het Strategisch Plan niet alleen via het management tot stand is gekomen, maar dat we het plan met zijn allen hebben gemaakt. Diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd, van waaruit allerlei visies zijn meegenomen en verwerkt in het uiteindelijke plan. Om te voorkomen dat het document een papieren tijger wordt en niet ingebed raakt

  binnen PSG, starten we met werkgroepen. Dat is iets nieuws. De groepen gaan erop toezien en eraan werken dat we voldoende voortgang boeken rondom de vier strategische keuzes, gekoppeld aan vijf PSG-kernwaarden: kwaliteit, klantgericht en onafhankelijk, ondernemend, samenwerken en maatschappelijk betrokken. Deze groepen moeten het management bij de les houden.

  De inhoudelijke lijn van het Strategisch Plan wijkt niet sterk af van wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Wel zijn we intensiever op zoek naar de meerwaarde van samenwerking. Iedereen erkent dat de samenwerking beter kan. In mijn eerste jaar als directeur heb ik zoveel kansen voorbij zien komen, waarvan ik niet snap dat we ze niet oppakken. Het is belangrijk nog meer verbindingen te zoeken tussen het universitaire en DLO-gedeelte van PSG, tussen onderzoek en onderwijs en tussen ons en het bedrijfsleven. Als we daar meer aandacht aan geven, ligt er een mooie toekomst in het verschiet.

  Waar willen wij naartoe?

  Ernst van den EndeALGEMEEN DIRECTEUR PLANT SCIENCES GROUP.

  KWALITEIT

  Strategische keuzes

  FLEXIBILITEIT & VEERKRACHTPRODUCTIVITEIT

  STRATEGISCH PLAN BLZ. 7

  MAATSCHAPPELIJKE & WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

  KERNWAARDEN

 • De individuele kwaliteit van de PSG-onderzoekers en -docenten is hierbij van doorslaggevende betekenis. Wageningen UR heeft verschillende stappen gezet om de individuele kwaliteit van het wetenschappelijk personeel nog verder te vergroten: het loopbaanbeleid voor het wetenschappelijke personeel van Wageningen University (Tenure Track), het Talent Development-programma (Wageningen UR-breed) en het in ontwikkeling zijnde toptalentprogramma voor DLO.

  Hoogleraar en hoofd van het Laboratorium voor Moleculaire Biologie. Werd in mei 2010 benoemd tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij is n van de meest geciteerde wetenschappers op het gebied van de plant- en dierkunde. Initiatiefnemer van het Tenure Track-programma van Wageningen UR.

  Vernieuwing van inzichten en wetenschappelijke doorbraken vormen het bestaansrecht van een kennisinstelling. Het is ook d manier om nieuw talent op te leiden. We moeten om beide redenen daarom veel energie steken in de ontwikkeling van getalenteerde, jonge wetenschappers. Om hen te prikkelen tot excellent onderzoek, heb ik een aantal jaren geleden mede het initiatief genomen voor Tenure Track. Dit loopbaantraject voor Wageningen University draait nu ongeveer twee jaar.

  Het is de bedoeling dat de deelnemers in een jaar of twaalf uitgroeien tot persoonlijk hoogleraar. Het gaat om bijvoorbeeld net-gepromoveerden die een eigen onderzoekslijn opzetten, daarvoor !nanciering verwerven en een onderzoeksgroep om zich heen bouwen. Hierbij worden ze gecoached

  door hun hoogleraar en vindt toetsing en coaching plaats door een commissie. Deze commissie bestaat uit de directeuren van de onderzoekschool en het onderwijsinstituut, de hoogleraar, een universitair hoofddocent van de onderzoeksgroep, een HRM-vertegenwoordiger n een vertegenwoordiger van een andere universiteit. Bij PSG zit veel veelbelovend talent, dat op die manier extra perspectief wordt geboden.

  Elke drie jaar beoordeelt de commissie of de deelnemer klaar is voor een volgende loopbaanstap en al dan niet door kan. Naar mijn idee is het een groot voordeel dat ons talent nu door meer mensen beoordeeld en gestimuleerd wordt dan alleen door de directe hoogleraar. Het is goed dat mensen van buiten meekijken. Het niveau wordt sneller en beter zichtbaar. De kans op verkeerde keuzes wordt heel klein en persoonlijke voorkeuren worden uitgesloten. Een punt van aandacht is wel dat we voorzichtig moeten omgaan met feedback en beoordelingen. Deze mogen mensen niet beschadigen. Wanneer deelnemers niet door kunnen gaan wil dat niet zeggen dat ze geen kwaliteiten hebben. Maar niet iedereen zal uiteindelijk hoogleraar kunnen worden.

  Onderzoeker bij de PRI-business unit Agrosysteemkunde. Initiator en promotor van het Young PSG-onderdeel van Young Wageningen UR. Young PSG organiseert allerlei activiteiten om nieuwe medewerkers meer over elkaar en over de organisatie te weten te laten komen.

  Er waren al Young Groups voor ESG en ASG. PSG heeft ook zoiets nodig, dacht ik ruim een jaar geleden. Zo ontstond het netwerk waar nieuwe medewerkers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en deelnemen aan excursies en lezingen om de organisatie beter te leren kennen.

  KwaliteitEXCELLENT ONDERZOEK EN ONDERWIJS

  Ton Bisseling

  Ben Schaap

  STRATEGISCH PLAN BLZ. 24

 • Sinds 15 september hoogleraar Erfelijkheidsleer en hoofd van het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer bij de Plant Sciences Group. Werkte daarvoor als universitair hoofddocent evolutionaire biologie bij de Universiteit Leiden. Ik wil niet overkomen als iemand die even vertelt hoe we moeten samenwerken. Maar als nieuwkomer heb ik wellicht een frisse kijk. Samenwerking binnen Radix heeft zeker voordelen. Kijk hoe ef!cint Erfelijkheidsleer en Plantenfysiologie labs op elkaar hebben afgestemd. Daarbij helpt dat deze groepen onder andere onderzoek doen aan hetzelfde plantje (Arabidopsis) en gebruikmaken van overlappende technieken en apparaten. Het praktisch delen van zaken is vaak een broedplaats voor nieuwe onderzoeksideen en mogelijkheden. Samenwerking ontstaat van onder af. Van bovenaf samenwerking opleggen levert in mijn ogen vaak niet echt iets concreets

  op, omdat het moet ontstaan vanuit wederzijdse interesse en het besef dat je elkaars expertise nodig hebt. De directie kan samenwerken stimuleren door het proces vanaf de basis te faciliteren.

  Aan de andere kant kan samenwerking binnen een organisatie zoals PSG op gespannen voet staan met wat subsidiegevers willen. Bijvoorbeeld: voor Europese projecten kan samenwerken met je buurman in Radix worden beperkt doordat internationale samenwerking vereist is. We moeten dus voorkomen dat groepen elkaar als concurrenten zien voor zon project en elkaar (onbedoeld) uitsluiten. Dat is beslist ongewenst, want binnen PSG hebben de disciplines elkaar nodig. Biologische vraagstukken behoeven een steeds bredere aanpak, van genniveau tot ecosysteem.

  Samenwerking staat of valt met vertrouwen en elkaar wat gunnen. Niet te onderschatten is de chemie tussen mensen. Als je het met elkaar kunt vinden, komt het met de samenwerking vaak wel goed. Het management kan een belangrijke rol spelen door duidelijk te maken dat je werkt in het belang van het hogere organisatieniveau. Dit kan betekenen dat je soms een stapje terug doet als afdeling, business unit of leerstoelgroep. Aan de andere kant is het de kunst om de verschillende vakgebieden in een breed project herkenbaar te houden.

  Voor PSG is het van levensbelang dat er jong, wetenschappelijk talent binnenkomt en behouden blijft voor de organisatie. Het is een grote uitdaging talent aan te trekken en vervolgens vast te houden voor de wetenschap, maar ook door te laten stromen naar hogere functies. De positie van vrouwen vraagt daarbij extra aandacht.

  Met de nieuwbouw van het Radixgebouw op het campusterrein van Wageningen UR zijn de meeste PSG-groepen onder n dak gekomen. Dit is een belangrijke motor voor het versterken van de onderlinge samenwerking binnen PSG en tussen PSG en de andere Sciences Groups van Wageningen UR. Daarnaast willen we ook de samenwerking met andere internationale universiteiten en kennisinstellingen versterken.

  Productiviteit

  Bas Zwaan

  Als nieuweling heb je nog geen uitgebreid netwerk. Dat geldt vooral als je jong bent, uit het buitenland komt of een tijdelijk contract hebt. Bovendien zijn zaken die zo vanzelfsprekend lijken, helemaal niet zo vanzelfsprekend voor nieuwe medewerkers. Ook komt het voor dat mensen op je afdeling weinig interactie met elkaar hebben of weinig Engels spreken. Dan is het prettig om gelijkgestemden tegen te komen.

  Het gaat erom dat nieuwe medewerkers zich thuis gaan voelen en aarden. Hiermee sluit Young PSG direct aan bij de doelstelling van PSG om jong talent te binden en op den duur door te laten stromen. Voor Young PSG is een hoog aandeel vrouwen binnen onze gelederen een vanzelfsprekendheid, en als ik om me heen kijk zie ik zeer bekwame

  vrouwen die veel in hun mars hebben. Een netwerkorganisatie zoals Young PSG kan eraan bijdragen dat deze vrouwen de we