PRZYK¸ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z · PDF fileZadanie 12. (2 pkt)Jawa jest obszarem...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PRZYK¸ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z · PDF fileZadanie 12. (2 pkt)Jawa jest obszarem...

ARKUSZ I

TEST PRZED PRBN MATUR 2007

PRZYKADOWY ARKUSZEGZAMINACYJNY Z GEOGRAFII

Arkusz I

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pracy: 120 minut

Instrukcja dla zdajcego

1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stroni barwn map. Ewentualny brak zgo przewodnicz-cemu zespou nadzorujcego egzamin.

2. W rozwizaniach zada przedstaw tok rozumowaniaprowadzcy do ostatecznego wyniku.

3. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pira tylko z czarnymtuszem/atramentem.

4. Nie uywaj korektora.5. Bdne zapisy wyranie przekrel.6. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj ocenie.7. Podczas egzaminu moesz korzysta z owka i gumki

(wycznie do rysunkw), linijki, lupy oraz kalkulatora.

yczymy powodzenia!

Za rozwizaniewszystkich zadamona otrzyma

cznie 50 punktw.

Autor: Zbigniew Zaniewicz

Arkusz przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON na wzr oryginalnego arkusza maturalnego.

Geografia. Arkusz I

Do rozwizania zada od 1 do 11 wykorzystaj zaczon barwn map Pojezierza Kaszubskiego orazwiedz, ktr posiadasz na temat tego regionu.

Zadanie 1. (2 pkt)Oblicz powierzchni, jak w rzeczywistoci zajmuje pole B3.Obliczenia:

Odpowied: .................................................................

Zadanie 2. (1 pkt)Na pnoc od miejscowoci Pierszczewo (B4) znajduje si szczyt o wysokoci 234,4 m n.p.m. Obliczwysoko wzgldn tego szczytu w odniesieniu do poziomu Jeziora Patulskiego.Obliczenia:

Odpowied: .................................................................

Zadanie 3. (2 pkt)Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych obiektw.

Zadanie 4. (1 pkt)Uzasadnij, dlaczego w miejscowoci Przewz (A2) nie rozwija si turystyka nad brzegiem JezioraRaduskiego Dolnego.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2

w w w. o p e r o n . p l

Opis Nazwa

jezioro midzy miejscowociami Patuy i Goubie, ktre-go lustro wody ley na wysokoci 179,1 m n.p.m.

rzeka czca jezioro Trzebno z Jeziorem Ostrzyckim

miejscowo leca przy gwnej drodze midzy Brodni-c Grn a Ostrzycami

atrakcja przyrodnicza znajdujca si w odlegoci okoo0,5 km na zachd od Brodnicy Grnej

Hydrosfera Komunikacja

Pole B3

Pole D3

Zadanie 5. (2 pkt)Podaj nazw oraz przedstaw genez najwyszego szczytu znajdujcego si na przedstawionym obsza-rze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)Wska utrudnienie, jakie napotkasz w trakcie prby przejcia od zabudowa Czapielskiego Myna(B3) do grodziska nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt)Wymie trzy formy ochrony przyrody, ktre zostay wprowadzone na przedstawionym obszarze.

1. .............................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................................

Zadanie 8. (2 pkt)Porwnaj rodowisko przyrodnicze i zagospodarowanie obszarw odpowiadajcych polom po-wierzchni wyznaczonym przez wsprzdne B3 i D3. Uwzgldnij po dwie cechy dotyczce hydros-fery i komunikacji tych terenw.

Geografia. Arkusz I 3

w w w. o p e r o n . p l

Geografia. Arkusz I

Zadanie 9. (2 pkt) Przedstaw krtk reklam turystyczn miejscowoci Ostrzyce, uwzgldniajc po dwa walory rodo-wiska przyrodniczego i zagospodarowania turystycznego.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Zadanie 10. (2 pkt)Uzasadnij, dlaczego linia kolejowa przebiega wzdu brzegw jezior Ostrzyckiego i Patulskiego,omijajc miejscowo Szymbark.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

......