Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za září 2016 Zprávy...

Click here to load reader

 • date post

  18-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za září 2016 Zprávy...

 • Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za září 2016

  U n i v e r s i t i k a :

  Kramář, Oldřich, 1877-1914

  O výchově a učitelstvu : (úvahy o účelu výchovy, o akademickém vzdělání národních učitelů

  a o reformě filosofické fakulty) / naps. Oldřich Kramář

  Praha, 1904. 146 s.

  sg.: 23B29

  P e r i o d i k a :

  I. výroční zpráva Ústředního svazu československého studentstva od 31. května 1920 do 31.

  prosince 1920

  Praha, 1920. 20 s.

  sg.: 67F4/1920

  Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

  Plzeň, 2006-. 8, 2016, č. 1

  sg.: 65F2/2016/1

  Acta regionalia : 1968-1969 : rejstřík časopisu společnosti přátel starožitností : I-LXX (1893-

  1962) / Jiří Špét

  Praha, 1971. 320 s.

  sg.: 52F2

  Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica. Sociologica -

  andragogica ...

  Olomouc, [1992]- . sv. 1, 1992

  sg.: 60G2/1992-1

  Bezděz : vlastivědný sborník Českolipska

  Česká Lípa, [1990]-. Sv. 1, 1990-25, 2016 nekompletní

  sg. 74C2/1-25

  Cesta : týdeník pro literaturu, život a umění / odpovědný redaktor a vydavatel Miroslav Rutte

  Praha, 1922-1930. Sv. 4, 1922-11, 1929

  sg.: 42H2/4-11

  Časopis katolického duchovenstva

  Praha, 1860-1949. 89 sv. 65, 1924-66, 1925, 85, 1945, 88, 1948; i tyto ročníky neúplné

  sg.: 41A4/65-66, 85, 88/7-8

  http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000245685 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000245685 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D002100784 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D002100784 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D001037341 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000151858 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000151858 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000966437 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000966437 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000048383 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000328871 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000137799

 • Časopis Společnosti přátel starožitností

  Praha, 1940-1962. 23 sv. Sv. 48, 1940-70, 1962

  sg.: 52F1/48-70

  Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze / Společnost přátel starožitností

  českých

  Praha, 1893-1926. 35 svazků. Sv. 1, 1893-22, 1914

  sg.: 52F1/1-2 - 22

  Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze

  Praha, 1928-1935. 9 sv. Sv. 4, 1931-32

  sg.: 41H5/4

  Český časopis historický

  Praha, 1895-1949. 50 sv. 1,1895-50, 1947-49 II

  sg.: 39A5/1,3; 39B1/5-39C1/50 II

  Historica Olomucensia. Sborník prací historických

  Olomouc, 2009-. Sv. 50, 2016, Sb. prací hist. 40

  sg.: 60F11/40

  Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

  Gőttingen, . sv. 1980

  sg.: LC60/1980

  Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung / [Redaktion Georg

  Scheibelreiter]

  Wien, [1880-]. Register Bd. 66-75 und EgzBd. 18-21 (1958-67)

  sg.: LC16/66-75R

  Monde Slave : revue mensuelle

  Paris, -1924-. Décembre 1924, No. 2

  sg.: L59/1924/2

  Mua.cas.cz : zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v.v.i.

  Praha, [2009]-. sv. 2008-2010, 2014-2015

  sg.: 43F14/2008-2015

  Novaja i novejšaja istorija

  Moskva, 1957-. God. 1992, no. 2-6

  sg.: LC56/1992

  Otavan : měsíčník pro národnostní, kulturní a hospodářské zájmy města Písku a kraje

  Prácheňského

  Písek, 1916-1936. Roč. 1, 1916-18 – 9-11, 1925-28

  sg.: 41H6/1-2 – 9-11

  Práce ČVUT v Praze. Řada 5 - společenské vědy / [Odpovědný redaktor Imrich Stanek]

  Praha, . Čís. 1962/1

  sg.: 53G3/1962/1

  http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000329056 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000356115 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000333625 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000444511 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D001279120 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000006702 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000791223 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D001039089 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D001985643 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000791371 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D001619165 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D001619165 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000414710

 • Přátelé čsl. starožitností svému učiteli : k šedesátinám univ. prof. Dra J.V. Šimáka / [úvodní

  stať napsal Jos. Pekař]

  V Praze, 1930. X, 258 s.

  sg.: 52F1/38/2-3

  Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě

  Znojmo, . 12 sv. Sv. 7, 1992-19, 2004

  sg.: 61CH2/7-19

  Sborník vojenské technické akademie

  Brno, 1954. sv. 2, 1954, č. 1 (4)

  sg.: LC61/2/1

  Studentský sborník

  Praha, [ne před 1899 - 1908]. Sv. 9, 1904-05

  sg.: 67F5/9

  Studentský věstník : orgán Ústředního svazu českoskoslovenského studentstva

  Praha, 1920-.4, 1924/20 – 9, 1931/14-16 pouze několik jednotlivých čísel

  sg.: 67F3/9/14-16

  Studijní prameny / vydává ideologické oddělení ÚV KSČ

  Praha, 1966. sv. 1966/3, 4; 1967/1; 1968/1

  sg.: 65A36/1966/3 – 65A36/1968/1

  Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění / redaktor Josef

  Šolín

  Praha, 1891-1918. Sv. 1, 1892-26, 1917

  sg.: 49H1/1-26

  Věstník České akademie věd a umění / redaktor Karel Kadlec

  Praha, 1918-1952. Sv. 27, 1918-60, 1951 nekompletní

  sg.: 49H1/27-29 - 60

  Věstník Kroužku přátel starožitností pro Plzeň a okolí

  Plzeň, 1913-1914. 1 sv. 1, 1913-14, č. 1, 2

  sg.: 53F3/1-1, 1-2

  Výroční zpráva Královské české společnosti nauk, zároveň Zpráva o slavnosti jubilejní, jež se

  konala k oslavě stoletého trvání jejího : vydaná dne ...

  V Praze, 1885-1940. sv.

  sg.: L370/1927

  Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok ... /

  Praha, 1999-. Sv. 2015

  sg.: 14G45/2015

  Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok ...

  Praha, 1999. sv. 2015

  sg.: 14G44/2015

  http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000800247 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000791797 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D002100758 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000332776 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000182315 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D002100704 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000928493 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000137670 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D002101590 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000929018 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000929018 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000585215 http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-c&ccl_term=idn%3D000518901

 • Výroční zpráva Svazu československého studentstva [1918-1920]

  Praha, 1920. 10 s.

  sg.: 67F4/1918-1920

  Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens

  Troppau, 1905-1933. 20 svazků. Sv. 7, 2012, č. 4

  sg.: LC58/7/4

  Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky / Československá společnost

  pro dějiny věd a techniky při ČSAV

  Praha, 1965-1970. 6 svazků. Čís. 1, 1965 – 14-15, 1970 neúplné

  sg.: 63E5/1- 14-15

  Zprávy Komise pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd ČSAV / Komise pro

  dějiny přírodních, lékařských a technických věd při Historické sekci ČSAV

  Praha, 1959-1965. 7 sv. Čís. 6 (1961)

  sg.: 63E4/6

  Życie słowiańskie

  Warszawa, 1948. Sv. 8, 1953, č. 3=84

  sg.: LC57/8/3

  M o n o g r a f i e, s b o r n í k y :

  30. výročí Slovenského národního povstání : Sborník statí a článků / Red. Zdenka Blechová ;

  Úvod: Svatava Matějovcová

  Praha, 1974. 46, [3] s

  sg.: 84C47

  A. Pravoslav Veselý : jeho život, zápasy a ideály. 1 / uspořádal Josef Veselý

  Praha, 1919. 115 s.

  sg.: 79B16/1

  A. Pravoslav Veselý : jeho život, zápasy a ideály. 2 / uspořádal Josef Veselý

  Praha, 1920. 171 s.

  sg.: 79B16/2

  Abazid, Daniel, 1974-

  Jan Hus 1415-2015 / autoři odborných statí a katalogových hesel: Daniel Abazid, Tereza

  Bednářová, Petra Fetrová, Kateřina Horníčková, Jan Klípa, Rudolf Krajíc, Petr Kubín, Jana

  Kunešová, Hana Larvová, Michaela Ottová, Jakub Smrčka, Lubomír Sršeň, Dana Stehlíková,

  Martina Šárovcová, Michal Šroněk, Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová, Vít Vlnas,

  Zdeněk Vybíral, Lenka Zajícová, Blanka Zilynská, Bohdan Zilynskyj ; překlady: edulab s.r.o.,