Prozac Slayt

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.039
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Prozac Slayt

 • 1. DEPRESYON

2. Depresyon BuzdaTans konan depresyon Doktorlarn gzden kard depresyon Tbbi yardm aramayan depresyonlu hastalar 3.

 • Zung WW, et al. J Fam Pract. 1993;37(4):337-344.
 • Kessler RC, et al. J Affect Disord. 1993;29(2-3):85-96.
 • Greenberg PE, et al. J Clin Psychiatry. 1993;54(11):405-418.
 • Greenberg PE, et al. J Clin Psychiatry. 1993;54(11):419-424.
 • AHCPR. Rockville, Maryland: US Dept of Health and Human Services; 1993. Publication 93-0551.

Depresyon Epidemiyolojisi

 • Primer salk hizmetine bavuran hastalarn %20-30unda depresif semptomlar var 1
 • Kadnlarda depresyon erkeklere gre yaklak 2 kat daha sk 2
 • Depresyonun yllk tahmini ekonomik maliyeti 44 milyar$ 3,4
 • Depresyon baz hastalarda yaam boyu devam eder 5

4. Yorgunluk ve enerji azalmas, somatik belirtiler arasnda en sk grlen ve hastann yaam kalitesini en fazla etkileyen semptomlardan biridir. Tylee A, et al. Int. Clin Psychopharmacol. 1999;14 (3):139151. En Sk Grlen Depresyon Belirtileri zgn veya kkn duygudurum 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hasta Oran (%) %76 Yorgunluk ve Enerji azl %73 5. DSM-4e Gre DepresyonSemptomlarnn Snflanmas

 • Emosyonel alan
  • Depresif Duygudurum (Distimi)
  • Hibireyden zevk alamama (Anhedoni)
 • Vejetatif Alan (Somatik Belirtiler)
  • tahta azalma (Anoreksiya) / artma (Hiperfaji)
  • Uykusuzluk (nsomnia) / ar uyuma (Hipersomnia)
  • Psikomotor retardasyon / ajitasyon
  • Yorgunluk, bitkinlik / enerji kayb (Anerji)
 • Kognitif alan
  • Sululuk, deersizlik dnceleri
  • Konsantrasyon gl
  • lm dnceleri

6. 1- Bridges RN, Goldberg DP: Somatic presentation of DSM-III psychiatric disorder in primary care, J Psychosom Rec 1985;29:563-569.2- Barsky AJ, Wyshak G, Klerman GL: Medical and psychiatric determinants of outpatient medical utilization. Med Care 1986;24:548-563.3- Blacker CVR, Clare AW: Depressive disorder in primary care. Br J Psychiatry 1987;150:737-751. Depresyonda Somatik Belirtiler DEPRESYON Kol vebacak ars Uykusuzluk Boazda tkanklk Ellerde ve Ayaklarda uyuma Gszlk, halsizlik Titreme Ba dnmesi Kulak nlamas Srt ars Baars Hazmszlk 7. Depresyon Yalnzca Psikolojik Belirtilerle Deil, SomatikYaknmalarla da Ortaya kabilir ok iddetli kas arlarm oluyor Boazmdasanki bir yumruvar nefesalamyorum Elim ayam titriyor Bam dnyor deceim diye korkuyorum ok halsizim, hibir eyyapmak istemiyorum Midemde yanmavar, yediklerimi hazmedemiyorum Kollarm ve bacaklarmn arsndan hareket edemiyorum Hi uyuyamyorum sabahlar da erken uyanyorum Srekli srtm aryor Kulaklarm nlyor 8. 1- Hamilton M: Frequency of symptoms in melancholia (Depressive illness). Br J Psychiatry 1989;154:201-206. 2- Stahl. Essential Psychopharm of Depression and Bipolar Disorder, p. 2-3; 2000. Depresyonlu Hastalarda Somatizasyon Oran 1 Somatik yaknmalar 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Depresyonlu Hastalar (%) n=499 %80 Depresyonlu Hastalarda Sklkla Somatik Belirtiler GrlmektedirSomatik belirtilerin sk grlmesi depresyon tansnda glklere yol aabilmektedir. 2 9. Simon GE et al. N Engl J Med 1999;341:1329-35. Somatik Semptomlar ve Depresyon Arasndaki likiyi Aratran Uluslararas alma

 • 5 kta, 14 lke, 15 salk merkezinden 25.916 hasta taranm, toplam 5447 hasta depresyon ve somatoform bozukluklar asndan deerlendirmeye alnmtr.
 • Majr depresyon kriterlerine uyan 1.146 hasta belirlenmitir.

10. Simon GE et al. N Engl J Med 1999;341:1329-35. Somatik Semptomlar ve Depresyon Arasndaki likiyi Aratran Uluslararas alma

 • Sadece somatik semptomlardan yaknan depresyonlu hastalarn orannn merkezlerde%45 - 95 arasnda deitii belirlenmitir.
 • Hastalarn, doktorlaryla devam eden yakn ilikileri olmayan merkezlerde somatik yaknmalar daha fazla grlmtr.
 • Depresyonlu hastalarn yars aklanamayan somatik semptomlar bildirmi ve %11i dorudan sorulan sorularda psikolojik semptomlar reddetmilerdir.

Sonular 11. Merkez Majr Depresyonlu Hastalarda Somatizasyon Prevelans Ankara, Trkiye Atina, Yunanistan Bangalore, Hindistan Berlin, Almanya Groningen, Hollanda Ibadan, Nijerya Mainz, Almanya Manchester, ngiltere Nagasaki, Japonya Paris, Fransa Rio de Janeiro, Brezilya Santiago, ili Seattle, ABD angay, in Verona, talya Toplam Majr Depresyon Somatizasyon Tanm ArlklPrevelans % Olgu says SomatikTablo 10.8 7.1 8.5 5.3 14.4 4.1 10.0 17.1 1.5 13.6 18.3 27.3 6.4 2.4 4.6 10.1 94 38 70 54 108 25 55 159 16 128 151 117 60 39 32 1146 95 91 87 74 67 88 85 60 77 45 69 68 75 87 53 69 Aklanamayan Somatik Semptomlar Psikolojik Semptomlarn Reddi 51 36 62 40 61 42 30 40 50 47 60 59 42 33 36 50 5 26 4 26 14 17 15 14 20 12 2 5 8 16 16 11 2 10 1 11 6 4 4 2 13 2 0 3 3 2 0 4 Hepsi Hibiri 94 88 94 88 86 90 93 73 77 77 89 88 87 88 78 85 Depresyonlu hastalar(%) Simon GE et al. N Engl J Med 1999;341:1329-35. 12. Depresyonda Somatik Belirtilerin Deerlendirilmesi

 • ANKSYETEL MZA 2. GERLM 3. KORKULAR 4. UYKUSUZLUK 5. ENTELLEKTEL (kognitif) 6. DEPRESF MZA 7. SOMATK (muskuler) 8. SOMATK (duygusal) 9. KARDYOVASKLER SEMPTOMLAR 10. SOLUNUM SEMPTOMLARI 11. GASTRONTESTNAL SEMPTOMLAR 12. GENTORNER SEMPTOMLAR 13. OTONOMK SEMPTOMLAR 14. GRME SIRASINDAK DAVRANI

TOPLAM PUAN: PSK (1, 2, 3, 5, 6) SOMATK (4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (Ltfen her konu bal iin 0-4 aras bir puan verin) Puan Hamilton Anksiyete Deerlendirme leinde Somatik Semptomlar (HARS) 13. Tedavi Belirti ve semptomlarn azaltlmas Relaps ve rekuransriskinin azaltlmas Fonksiyonlarntekrarkazanlmas Depresyonda Tedavi Amac AHCPR. Rockville, Maryland: US Dept of Health and Human Services; 1993. Publication 93-0551. 14.

 • AHCPR. Rockville, Maryland: US Dept of Health and Human Services; 1993. Publication 93-0550.
 • Lepine JP, et al. Int Clin Psychopharmacol. 1997;12(1):19-29.
 • Katon W, et al. Med Care. 1992;30(1):67-76.

Depresyon iyi tannmamakta ve yeterince tedavi edilmemektedir

 • Major depresyonu olan hastalarn sadece1/3i tedavi arayna girmektedirler.
 • Tedavi iin bavuran hastalarn yardan azna doru tan konmaktadr.
 • Tan konan hastalarn sadece yars herhangi bir tedavi almaktadr.
 • Tedavi alan depresif hastalarn sadece 1/4 yeterli doz ve sre antidepresan tedavi grmektedir.

15. Fluo ks etin

 • Depresyon tedavisinde 106 lkede ruhsatl
 • Tm dnyada imdiye kadar 50 milyona yakn kiiye reetelenmi
 • Klinik almalar 48 farkl lkede yaplm
 • 9087 hastann verileriyle yaplan kanta dayal almada 1 ;
  • Etkinlik ve gvenilirlik ile ilgili veriler desteklenmitir
  • Yal populasyonda da etkin ve gvenilir olduu gsterilmitir
 • Hem aratrma ilac olarak hem de referans olarak yaplan almalarda etkinlii gsterilmitir 2
 • Gebelikte kullanmnn sonularyla ilgili en fazla dkumante edilmi antidepresan
 • 10 000 den fazla yayn bulunmakta

1. Rossi a et al. Annals of General Hospital Psychiatry 2004,3:1-8. 2. Barbui C et al. Eur Clin Pharmacol (2002) 58:379-386 16. Fluoksetinin Etki Mekanizmas Fluoksetin ile Serotonin Gerialmnn Blokaj Serotonin Serotonin reseptr Fluoksetin Serotonin, presinaptik nrona gerialm ile sinapsta deaktive edilir. Fluoksetinserotonin gerialmn bloke ederek, postsinaptikserotoninerjik aktivasyonu artrr. 17. Tedavi ilerledike, fluoksetinin bu etkisi daha da belirgin hale gelmektedir Fluoksetin 1. haftadan itibaren depresyon semptomlarn etkin bir biimde dzeltir Tollefson G et al. Int Clin Psychopharmacol 1994; 9:245-250 HAM-D 21toplam puan -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 Fluoksetin (n=930) 0 Plasebo (n=468) P=0.016 P=0.003 P