protostypos 467

of 24 /24
Ο Φαρσαλινός δικηγόρος κ. Αρης Καραχάλιος είναι από το βράδυ της Κυριακής ο νέος (και ο πρώτος στην ιστορία) δήμαρχος του «Καλλικρατικού» δήμου Φαρσάλων πετυχαίνοντας μία μεγάλη ανατροπή σε σχέση με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου αλλά και συνυπολογίζοντας τις πολλές και αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η παράταξη «Φαρσάλων Όραμα» λόγω των εσωκομματικών τρι- βών στο ΠΑΣΟΚ. Tρίτη 16 Νοεμβρίου 2010 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 8o Έτος, Αριθμός Φύλλου 467 Τιμή: 0,60 ευρώ ΣΕΛ. 12-13 CMYK « ΕΚΛΕΙΣΕ» ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΗ ΕΚΛΕΙΣΕ» ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΕΜΠΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «Πράσινοι» οι 6 από τους «Πράσινοι» οι 6 από τους 7 δήμους του νομού 7 δήμους του νομού ΣΕΛ. 3 ΠΟΙΟΙ 27 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ Το νέο δημοτικό Το νέο δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων συμβούλιο Φαρσάλων ΣΕΛ. 6 Ο Κώστας Αγοραστός Ο Κώστας Αγοραστός είναι ο πρώτος αιρετός είναι ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης Θεσσαλίας περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΣΕΛ. 3 Η πόλη Η πόλη έκρινε τη έκρινε τη «μάχη» των «μάχη» των Φαρσάλων Φαρσάλων ΣΕΛ. 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχα- ριστήσω από τα βάθη της καρ- δίας μου τους συμπολίτες μου που με την ψήφο τους με τίμη- σαν και κατέλαβα την πρώτη θέση του συνδυασμού μου Νίκη – Ελπίδα – Ανάπτυξη (Ν.Ε.Α.). Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το καλό του τόπου μας Κωνσταντίνος Δαμιανός Καραχάλιου στα Φάρσαλα Μεγάλη ανατροπή fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 1

Embed Size (px)

description

protostypos 467

Transcript of protostypos 467

Page 1: protostypos 467

Ο Φαρσαλινός δικηγόρος κ. Αρης Καραχάλιος είναιαπό το βράδυ της Κυριακής ο νέος (και ο πρώτοςστην ιστορία) δήμαρχος του «Καλλικρατικού» δήμουΦαρσάλων πετυχαίνοντας μία μεγάλη ανατροπή σεσχέση με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου αλλά

και συνυπολογίζοντας τις πολλές και αντικειμενικέςδυσκολίες που αντιμετώπισε η παράταξη«Φαρσάλων Όραμα» λόγω των εσωκομματικών τρι-βών στο ΠΑΣΟΚ.

Tρίτη 16 Νοεμβρίου 2010 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 8o Έτος, Αριθμός Φύλλου 467 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΣΕΛ. 12-13

CMYK

««ΕΚΛΕΙΣΕ» ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΗ ΕΚΛΕΙΣΕ» ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣΟ ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΕΜΠΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

«Πράσινοι» οι 6 από τους «Πράσινοι» οι 6 από τους 7 δήμους του νομού7 δήμους του νομού

ΣΕΛ. 3

ΠΟΙΟΙ 27 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ

Το νέο δημοτικόΤο νέο δημοτικόσυμβούλιο Φαρσάλωνσυμβούλιο Φαρσάλων

ΣΕΛ. 6

Ο Κώστας Αγοραστός Ο Κώστας Αγοραστός είναι ο πρώτος αιρετόςείναι ο πρώτος αιρετός

περιφερειάρχης Θεσσαλίαςπεριφερειάρχης ΘεσσαλίαςΣΕΛ. 3

Η πόληΗ πόληέκρινε τηέκρινε τη

«μάχη» των«μάχη» τωνΦαρσάλωνΦαρσάλων

ΣΕΛ. 7

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχα-

ριστήσω από τα βάθη της καρ-

δίας μου τους συμπολίτες μου

που με την ψήφο τους με τίμη-

σαν και κατέλαβα την πρώτη

θέση του συνδυασμού μου Νίκη

– Ελπίδα – Ανάπτυξη (Ν.Ε.Α.).

Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για

το καλό του τόπου μας

Κωνσταντίνος Δαμιανός

Καραχάλιου στα Φάρσαλα

Μεγάλη ανατροπή

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 1

Page 2: protostypos 467

Τετάρτη 17/11/2010Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 19/5 c

Πέμπτη 18/11/2010Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 19/5 c

Παρασκευή 19/11/2010Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 19/7 c

Σάββατο 20/11/2010Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 18/7 c

Κυριακή 21/11/2010Νεφώσεις, θερμοκρασία 17/7 c

Δευτέρα 22/11/2010Νεφώσεις, θερμοκρασία 17/7 c

Τρίτη 16/11/2010Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 20/9 c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα.

Éäéïêôçóßá: ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Σύμβουλος Έκδοσης

Ράιδος Απόστολος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

E-mail:[email protected]

[email protected]

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Ηξ ε φ τ ί λ α

συνεχίζεται! Το

έχουν βάλει

σκοπό να ξεπαστρέψουν

μια και καλή με μας και

τα παιδιά μας! Ένα

Κέντρο Υγείας που

καλύπτει τις ανάγκες

μιας ολόκληρης

επαρχίας μένει χωρίς

24ωρη κάλυψη με

ασθενοφόρο, χωρίς

παιδίατρο και με ένα

σωρό άλλες ελλείψεις σε

προσωπικό και

υλικοτεχνική υποδομή

για άλλη μια φορά. Μας

τελείωσαν, έτσι απλά.

Οι στυγνοί δολοφόνοι,

γιατί για δολοφόνους πρό-

κειται, δεν είναι άλλοι από

τις κυβερνήσεις ΝΔ και

τώρα του ΠΑΣΟΚ που

κάνουν μετάνοιες στο ιδιω-

τικό κεφάλαιο, αφήνοντάς

του χώρο ζωτικό για χρυ-

σοφόρες μπίζνες πάνω

στην υγεία μας, ενώ από

την άλλη επίτηδες αφή-

νουν να διαλύονται δομές

υγείας που πλήρωσε και

πληρώνει ο ελληνικός

λαός. Φταίνε, γιατί τόσα

χρόνια κυβερνούσαν,

άρμεγαν το λαό, μπούκω-

ναν τραπεζίτες και άλλους

κηφήνες με δισεκατομμύ-

ρια και τώρα ετοιμάζονται

να βάλουν λουκέτο σε

νοσοκομεία λόγω χρεών.

Ποιοι τα οδήγησαν εκεί; Οι

εξωγήινοι;

Παιδίατρος τέλος, λοιπόν.

Μήπως, όμως, τέλειωσαν

και οι αρρώστιες των παι-

διών μας ή θεωρούμαστε

βαρδινογιανναίοι που μας

περισσεύουν χρήματα για

να καταφεύγουμε στους

ιδιώτες γιατρούς; Τον

άρρωστο παππού ή πατέ-

ρα μας θα τον φορτώσου-

με στην καρότσα του αγρο-

τικού σα σακί ή θα τον

αφήσουμε σε κανένα

παγκάκι να πεθάνει;

Κι όλα αυτά, όταν ο λαός

μας και μέσα σ’ αυτόν και

ο λαός της επαρχίας μας,

ματώνει οικονομικά για τα

δημόσια νοσοκομεία, αλλά

ακριβοπληρώνει την υγεία

του και στα ιδιωτικά

κέντρα, ταΐζοντας επιχει-

ρηματίες που τα κονομάνε

από τα προβλήματά μας.

Και να το έχουμε καθαρό.

Η ξεφτίλα αυτή θα συνεχι-

στεί και με τον

«Καλλικράτη» με τον

οποίο τα αδιέξοδα θα είναι

τραγικά έτσι που η σημερι-

νή κατάσταση να μοιάζει

πολυτέλεια! Και είναι κάτι

που δεν ανέφεραν οι γαλα-

ζοπράσινοι και άλλων

αποχρώσεων υποψήφιοι

στις τοπικές εκλογές.

Καλούμε τους εργαζόμε-

νους και τα φτωχά λαϊκά

στρώματα, γιατί εμείς θιγό-

μαστε, να βγάλουν πολιτι-

κά συμπεράσματα από το

άθλιο παιχνίδι που παίζε-

ται σε βάρος της υγείας

μας και των παιδιών μας.

Να μην μείνουν όμως εκεί.

Να διεκδικήσουν δυναμικά

στο δρόμο τα δικαιώματά

τους.

Καλούμε λοιπόν την

Πέμπτη 11 π.μ. μπροστά

στο Κέντρο Υγείας

Φαρσάλων κάθε εργαζόμε-

νο, γονέα, σωματεία, συλ-

λόγους να διατρανώσουμε

μαζί την απαίτησή μας

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ

ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΤΟΥΣ να εξασφαλιστεί

παιδίατρος και να καλυ-

φθεί βάρδια στο ασθενο-

φόρο.

Φάρσαλα 15-11-2010Κομματική Οργάνωση

ΚΚΕ

Έγκλημα κατά του λαού της επαρχίας μας Έγκλημα κατά του λαού της επαρχίας μας

οι πολιτικές ΠΑΣΟΚ – ΝΔ - Ε.Ε στην Υγεία μαςοι πολιτικές ΠΑΣΟΚ – ΝΔ - Ε.Ε στην Υγεία μας

Πενθήμερη Πενθήμερη εκδρομεκδρομήή

24-28/1124-28/11-01/12/2010 -01/12/2010

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ

Από το γραφείο μας εκδίδονταιΑπό το γραφείο μας εκδίδονται

αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Δεκτά εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.Δεκτά εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 2

Page 3: protostypos 467

3Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Σαφές μήνυμα για συνεργασία με όλες

τις παρατάξεις ώστε να τεθεί η

Θεσσαλία σε τροχιά ανάπτυξης, απέ-

στειλε στις πρώτες του δηλώσεις το βράδυ

της Κυριακής ο κ. Κώστας Αγοραστός, μετά

την ανακοίνωση των επίσημων απο-

τελεσμάτων που τον εκλέγουν ως τον πρώτο

αιρετό περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Η εκλογή του πρώην βουλευτή σήμανε και την

είσοδο στο περιφερειακό συμβούλιο της καταγό-

μενης από το Ναρθάκι γεωτεχνικού κ. Ράνιας

Σταφύλη η οποία τερμάτισε στη 10η θέση με

5.572 ψήφους.

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στο εκλο-

γικό κέντρο του κ. Αγοραστού είχε συγκεντρωθεί

αρκετός κόσμος, ο οποίος μέχρι τουλάχιστον

στις 10 το βράδυ ήταν… καρφωμένος στις οθό-

νες των τηλεοράσεων παρακολουθώντας τη

συνεχή ροή των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, από

τη μετάδοση των πρώτων κιόλας αποτελεσμά-

των ο κ. Αγοραστός είχε λάβει το προβάδισμα με

ποσοστά τα οποία κυμάνθηκαν από 2% έως

0,5%. Η νίκη για τον Λαρισαίο πρώην βουλευτή

«κλείδωσε» λίγο μετά τις 11 το βράδυ όταν και

στο 90% των αποτελεσμάτων είχε δημιουργηθεί

μία διαφορά «ασφαλείας» της τάξης των 3.500

ψηφοδελτίων.

Η ρευστή πάντως κατάσταση που επικρατούσε

μέχρι αργά, οδήγησε τον κ. Αγοραστό στο να

επιλέξει να προβεί σε δηλώσεις αρκετή ώρα

αργότερα, μετά τα μεσάνυχτα. Πλαισιωμένος

από τον απερχόμενο νομάρχη Λάρισας κ. Λουκά

Κατσαρό και τη νέα αντιπεριφερειάρχη Λάρισας

κ. Ρένα Καραλαριώτου, έγινε αποδεκτός εν τω

μέσω συνθημάτων από ομάδα νεαρών αλλά και

χειροκροτημάτων από εκατοντάδες πολιτών που

είχαν πλημμυρίσει τους πεζοδρόμους της

Ρούσβελτ και Πατρόκλου.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑναλυτικά τα αποτελέσματα στο σύνολο των

1.775 τμημάτων της Θεσσαλίας έχουν ως εξής:

Ψήφισαν συνολικά 383.170 άτομα, γεγονός που

δίνει αποχή 46,65%. Τα άκυρα ήταν 18.702

ψηφοδέλτια και τα λευκά 20.061.

Ο συνδυασμός του κ. Αγοραστού πήρε 174.134

ψήφους και ποσοστό 50,56% και ο συνδυασμός

του κ. Παπατόλια 170.273 ψήφους και ποσοστό

49,44%.

Την ίδια ώρα στο νομό Λάρισας στο σύνολο των

606 τμημάτων ψήφισαν 140.174 άτομα με

ποσοστό αποχής 44%. Τα άκυρα ήταν 7.012

ψηφοδέλτια και τα λευκά 8.165. Ο συνδυασμός

του κ. Αγοραστού πήρε 66.221 ψήφους και

ποσοστό 52,98% και ο συνδυασμός του κ.

Παπατόλια 58.776 και ποσοστό 47,02%. Σε ότι

αφορά πάντως την επαρχία Φαρσάλων η διαφο-

ρά του κ. Αγοραστού από τον κ. Παπατόλια ήταν

εξαιρετικά οριακή, αφού ο Λαρισαίος νέος αιρε-

τός περιφερειάρχης επικράτησε με μόλις 15

ψήφους! (6051 έναντι 6036).

«ΚΑΘΑΡΗ ΝΙΚΗ»Στις πρώτες δηλώσεις του ο κ. Αγοραστός ευχα-

ρίστησε τους πολίτες της Θεσσαλίας για την

εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του και

τόνισε με νόημα πως «η «Συμμαχία Υπέρ των

Πολιτών» πέτυχε σήμερα μια καθαρή, μια αδιαμ-

φισβήτητη νίκη. Η νίκη της Συμμαχίας είναι νίκη

της Θεσσαλίας, νίκη των Θεσσαλών». Επετέθη

έμμεσα κατά του συνυποψηφίου του κ.

Απόστολου Παπατόλια λέγοντας χαρακτηριστι-

κά πως «όπως και την πρώτη Κυριακή, οι

Θεσσαλοί απέδειξαν και με την ψήφο τους ότι

δεν εκβιάζονται, δεν υποτάσσονται, δεν ξεγελιού-

νται από ψεύτικα λόγια και υποσχέσεις. Έδειξαν

ότι θέλουν συνεργασία, σύνθεση απόψεων,

ιδεών και θέσεων για τη Θεσσαλία. Οι Θεσσαλοί

έδωσαν με την ψήφο τους σαφή, ξεκάθαρη εντο-

λή για περιφερειακή αυτοδιοίκηση ενωτική, απο-

τελεσματική, διεκδικητική, ανεξάρτητη και κυρίως

ασυμβίβαστη».

Ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα των εκλογών, ο κ.

ο κ. Αγοραστός είπε πως οι πολίτες «έστειλαν

πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις με

τη μη συμμετοχή τους στις εκλογές αλλά και με

επιλογές όπως το λευκό και το άκυρο. Είναι

καθήκον μας να αποκωδικοποιήσουμε με

ψυχραιμία και νηφαλιότητα τα μηνύματα των

πολιτών της Θεσσαλίας».

«ΝΕΑ ΑΡΧΗ»Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα για την

περιφέρεια Θεσσαλίας, σημείωσε ότι «καθήκον

μας να κινηθούμε με ταχύτητα καθώς τα προ-

βλήματα της Θεσσαλίας είναι μεγάλα και πολυ-

σύνθετα κι εξίσου μεγάλες οι απαιτήσεις των

πολιτών από εμάς ως νέα περιφερειακή αρχή.

Ξεκινάμε να οικοδομήσουμε από τα θεμέλια ένα

νέο θεσμό σ’ ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό

περιβάλλον.

Είμαστε άνθρωποι με εμπειρία και αγάπη για τον

τόπο μας και έχουμε την ευγενή φιλοδοξία να

δώσουμε μάχες και να πετύχουμε το καλύτερο.

Όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, τις μάχες δεν θα τις

δώσουμε μόνοι μας. Θα τις δώσουμε όλοι μαζί,

με όλους τους αξιόλογους συναδέλφους, όλων

των παρατάξεων που ο λαός τους έκανε την τιμή

να τους εκλέξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Θα τις δώσουμε και με όλους τους Θεσσαλούς,

ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, οι οποίοι

θέλουν να δουν τον τόπο μας καλύτερο, θέλουν

ένα δικαιότερο παρόν και μέλλον. Το μέλλον της

Θεσσαλίας, του τόπου που επιλέξαμε να ζήσου-

με, του τόπου στον οποίο γεννηθήκαμε και είμα-

στε υπερήφανοι, είναι πλέον στα χέρια μας και

απαιτεί τη συσπείρωση όλων μας. Η Θεσσαλία

ψήφισε και αποφάσισε. Είμαστε αποφασισμένοι

να σεβαστούμε τις αποφάσεις της και να τιμή-

σουμε στο ακέραιο την εντολή που μας έδωσαν

οι πολίτες της Θεσσαλίας.

Εντολή για βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο

περιβάλλον, για ανθρωποκεντρική περιφέρεια

που εξυπηρετεί με διαφάνεια τον πολίτη, για κοι-

νωνική αλληλεγγύη και σεβασμό στον άνθρωπο

που δοκιμάζεται σε μια δύσκολη εποχή. Οι εκλο-

γές τελείωσαν. Προχωράμε όλοι μαζί, ενωμένοι

και αποφασισμένοι, για την Θεσσαλία που ανή-

κει στους Θεσσαλούς, για την Θεσσαλία που μας

αξίζει, για την Θεσσαλία των ονείρων μας».

Η Ρ. ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥΑπό την πλευρά της η νεοεκλεγείσα αντιπεριφε-

ρειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου δήλω-

σε τα εξής: «Σήμερα οι πολίτες της Λάρισας και

της Θεσσαλίας μας ανέθεσαν την ευθύνη να

ξεκινήσουμε τη νέα πορεία της Περιφέρειας

Θεσσαλίας μαζί με τον Κώστα Αγοραστό.

Σήμερα η Λάρισα και η Θεσσαλία έδειξαν την

απόφαση τους να προχωρήσουν μπροστά, σε

μια περίοδο συνεργασίας, συνεννόησης ,ενότη-

τας και ισόρροπης ανάπτυξης. Γνωρίζουμε από-

λυτα τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε και με τη

συνεργασία όλων είμαστε έτοιμοι να ανταποκρι-

θούμε στο καθήκον μας.

Ευχαριστώ απ’ την καρδιά μου όλους τους

συμπολίτες Λαρισαίους, όλους τους συμπατριώ-

τες Θεσσαλούς και αυτούς που μας ψήφισαν και

αυτούς που έκαναν διαφορετική επιλογή. Από

σήμερα δεν μας χωρίζει τίποτε Είμαστε όλοι νικη-

τές.. Είμαστε όλοι Θεσσαλοί στη νέα Θεσσαλία.

Σε ό,τι αφορά την Αντιπεριφέρεια Λάρισας επιθυ-

μώ να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μου ότι θα

ασκήσουμε τη διοίκηση με σεβασμό προς όλους

τους πολίτες, με εντιμότητα και διαφάνεια.

Η Λάρισα, ως ο μεγαλύτερος νομός της

Θεσσαλίας έχει την ευθύνη να γίνει η ατμομηχα-

νή της ανάπτυξης. Θα εργαστούμε όλοι μαζί

σκληρά γι’ αυτό. Θα αγωνιστούμε για να δημι-

ουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για

όλους. Για να μην περάσουν μέτρα που θα υπο-

νομεύσουν το παρόν και το μέλλον των

Λαρισαίων και των Θεσσαλών. Για μια δυνατή

Λάρισα σε μια δυνατή Θεσσαλία».

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΡΑΝΙΑ ΣΤΑΦΥΛΗΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΡΑΝΙΑ ΣΤΑΦΥΛΗ

Ο Κώστας Αγοραστός είναι ο πρώτος Ο Κώστας Αγοραστός είναι ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης Θεσσαλίαςαιρετός περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Το ΠΑΣΟΚ ήταν ο μεγάλος

νικητής των δημοτικών εκλο-

γών σε επίπεδο νομού

Λάρισας αφού οι συνδυασμοί

που υποστήριξε υπερίσχυ-

σαν στους 6 από τους 7

δήμους του νομού. Πιο

συγκεκριμένα νικητές των

εκλογών είναι οι συνδυασμοί

των κ.κ. Αντώνη Γκουντάρα

στο δήμο Αγιάς, Γιώργου

Πασχόπουλου στο δήμο

Ελασσόνας, Κώστα

Κολλάτου στο δήμο Τεμπών,

Νίκου Μαλάκου στο δήμο

Τυρνάβου και Αρη

Καραχάλιου στο δήμο

Φαρσάλων.

Φυσικά το θρίλερ στο δήμο

Λαρισαίων και η νίκη του κ. Κ.

Τζανακούλη, σύμφωνα με τα

επίσημα αποτελέσματα της

νομαρχίας, αλλά και η επι-

κράτηση του κ. Κ. Αγοραστού

στην περιφέρεια και η υπερο-

χή του στο νομό Λάρισας,

μετρίασαν την ικανοποίηση

των τοπικών στελεχών.

Με αφορμή την ανακοίνωση

των τελικών αποτελεσμάτων

σε επίπεδο δήμων και περι-

φέρειας σε ολόκληρη τη

Θεσσαλία ο γραμματέας της

Π.Ε. του ΠΑΣΟΚ κ. Αντ.

Οικονόμου σε δήλωσή του

ανέφερε τα εξής:

«Οι Θεσσαλοί πολίτες με την

ψήφο τους επέλεξαν τους

τοπικούς άρχοντες για την

επόμενη τετραετία, ενώ ταυ-

τόχρονα έστειλαν πολλαπλά

μηνύματα προς όλες τις

κατευθύνσεις, μέσω κυρίως

της πρωτοφανούς αποχής.

Τα στελέχη και τα μέλη του

κινήματος έδωσαν τη μάχη

των αυτοδιοικητικών εκλογών

με συλλογικότητα και αυτα-

πάρνηση για το καλύτερο

δυνατό αποτέλεσμα, παρόλη

τη δύσκολη πολιτική συγκυ-

ρία για το ΠΑΣΟΚ.

Σε επίπεδο Θεσσαλίας το

ΠΑΣΟΚ κέρδισε τη μεγάλη

πλειοψηφία των νέων

Καλλικρατικών δήμων και

έχασε οριακά την αιρετή

Περιφέρεια.

Εύχομαι καλή δύναμη και

καλή δουλειά στους νέους

αιρετούς άρχοντες, οι οποίοι

μαζί με την κυβέρνηση πρέ-

πει να εργαστούν σκληρά,

έτσι ώστε να οδηγήσουν

σύντομα τη χώρα στην έξοδο

από την κρίση, την πρόοδο

και την ανάπτυξη έχοντας ως

γνώμονα το συμφέρον των

πολιτών».

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙΣε όλους τους περιφερεια-

κούς «καλλικρατικούς»

δήμους του νομού οι υποψή-

φιοι που στηρίχθηκαν από το

ΠΑΣΟΚ επικράτησαν και εξε-

λέγησαν δήμαρχοι. Πιο

συγκεκριμένα εξελέγησαν οι:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΑΝΤ. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 58,95%

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡΡ. ΚΟΜΗΤΣΑΣ 55,89%

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝΚ. ΚΟΛΛΑΤΟΣ 56,50%

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΓ. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 53,53%

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥΝ. ΜΑΛΑΚΟΣ 58,45%

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΑΡ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 53,03%

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΕΜΠΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΕΜΠΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

«Πράσινοι» οι 6 από τους 7 δήμους του νομού«Πράσινοι» οι 6 από τους 7 δήμους του νομού

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 3

Page 4: protostypos 467

Με του που ανασηκώθηκε

το 60% των αποτελεσμά-

των άρχισαν τα πανηγύ-

ρια έξω από το εκλογικό

κέντρο του νεοεκλεγέντα

Δημάρχου κ. Άρη

Καραχάλιου. Κορίτσια

που δούλεψαν εθελοντι-

κά στην καμπάνια του

βγήκαν στους δρόμους

και κερνούσαν γλυκίσμα-

τα στον κόσμο.

Παράδοση

Είναι κάποιες παραδόσεις που δύσκολα σπάνε και ακόμη κι

αν σπάσουν μία φορά, άμεσα επαναβεβαιώνονται! Τούτο

πρακτικά συνέβη και στο δήμο Φαρσάλων όπου θυμίζουμε

ότι για πολλές – πολλές δεκαετίες ουδέποτε εκλέγεται

δήμαρχος προερχόμενος από τον κεντροδεξιό πολιτικοϊδεο-

λογικό χώρο (πλην της περιόδου της χούντας)! Έτσι, ο

Αριστομένης (για όσους δεν γνωρίζουν από πού προέρχεται

το «Άρης») Καραχάλιος επανέφερε τρόπον τινά την… τάξη

στα δεδομένα του δήμου Φαρσάλων κάνοντας μία εντυπω-

σιακή ρελάνς με «ατμομηχανή» την πόλη των Φαρσάλων η

οποία και φαίνεται πως του έδωσε τη δημαρχία.

Εντύπωση

Από τις πλέον εντυπωσιακές σκηνές των ημερών η (πολλές)

κοινές παρουσίες του νεοεκλεγέντα δημάρχου κ. Άρη

Καραχάλιου με τον πάλαι ποτέ στενό συνεργάτη του (και παρο-

λίγον εσχάτως… άσπονδο εχθρό του!) πρώην δήμαρχο κ.

Αχιλλέα Γκουντόπουλο. Παρά

το γεγονός ότι ο τελευταίος

λίγο έλειψε να κατεβάσει

αντάρτικο ψηφοδέλτιο «κατα-

δικάζοντας» ουσιαστικά την

υποψηφιότητα του κ.

Καραχάλιου, εν τέλει φαίνεται

πως πρυτάνευσε η λογική και

το κλίμα συνεργασίας αφού

ακόμη και το «πράσινο» αίμα

νερό δεν… γίνεται! Αυτό που

μένει για τους ιστορικούς του

μέλλοντος είναι να ανακαλύ-

ψουν αφενός τι μεσολάβησε

και από στενοί φίλοι και συνερ-

γάτες εν τω μέσω της θερινής

ραστώνης μετετράπησαν σε

οχτροί και αφετέρου τι ήταν

εκείνο που ανέτρεψε αυτή την

εικόνα και εν τέλει τους είδαμε

αγκαζέ στις φωτογραφίες…

Ποιότητα

Χωρίς να παριστάνουμε τον μετά Χριστόν προφήτη, οφεί-

λουμε να επισημάνουμε ότι η εκλογή του κ. Καραχάλιου

αποτελεί εξαιρετική επιλογή για πολλούς και διάφορους

λόγους. Πρωτίστως λόγω της μεγάλης αυτοδιοικητικής του

εμπειρίας αλλά και δευτερευόντως λόγω της ποιότητας που

διακρίνει τον άνθρωπο και επαγγελματία Άρη Καραχάλιο.

Γιατί δυστυχώς στην εποχή του μνημονίου, των περικοπών

των δαπανών στην αυτοδιοίκηση αλλά και των (εκατομμυ-

ρίων ευρώ) χρωστούμενων που θα κληρονομήσει ο νέος

δήμος από τους καποδιστριακούς, χρειάζεται επίδοξος

τιμονιέρης αφού η… φουρτούνα είναι αναπόφευκτη!

Για καφέ

«Ο μόνος τρόπος ίσως να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της

αποχής ήταν να στήνονταν κάλπες έξω από τις καφετέ-

ριες» παρατήρησε εύστοχα ο Φαρσαλινός που είδε αρχικά

το εκλογικό τμήμα να είναι άδειο όταν πήγε να ψηφίσει και

στη συνέχεια χρειάστηκε τρία τέταρτα της ώρας για να

βρει… καρέκλα και να απολαύσει τον καφέ του στο ηλιό-

λουστο μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Άρα λοιπόν δεν

ήταν μόνον το μήνυμα της απογοήτευσης το μοναδικό αντι-

κίνητρο για την προσφυγή στην κάλπη. Ήταν και ο φρέντο

καπουτσίνο, η παρέα και ο σχεδόν καλοκαιρινός καιρός…

Εκλογές για το σύνδεσμο 3ης Ηλικίας

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010 στο εντευκτήριο

4 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Κεράσματα

Δια ζώσης έδωσαν τα συγχαρητήριά τους

στο νέο δήμαρχο Φαρσάλων κ. Άρη

Καραχάλιο τόσο ο ηττημένος του δεύτερου

γύρου κ. Βαγγέλης Μπαλατσός όσο και η

απερχόμενη δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία

Ίφου. Καίτοι το κλίμα πολώθηκε τις τελευ-

ταίες ημέρες, άπαντες διαπίστωσαν ότι η

προεκλογική περίοδος ολοκληρώθηκε σε

κόσμιο επίπεδο. Και αυτό αποτελεί την

καλύτερη προϋπόθεση ώστε στο νέο δημο-

τικό συμβούλιο Φαρσάλων να βασιλεύσει η

ηρεμία και το πνεύμα συνεργασίας.

- ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ 20/11/2010

- ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ -

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΑΝΘΗ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ-

ΣΟΥΦΛΙ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ-

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) - ΚΟΜΟΤΗΝΗ-

ΚΑΒΑΛΑ) 2-5/12/2010

- ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΠΑΝΣΚΟ

- ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 17-19/12/2010

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Συγχαρητήρια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αγαπητοί Συνδημότες,

Συνδημότισσες

Θέλω να ευχαριστήσω αφ’ ενός

όλους εσάς που με τιμήσατε με

την ψήφο σας στις εκλογές της 7

– 11 – 2010, αφετέρου όλους,

όσους με την ψήφο σας τιμήσατε

τον Ανεξάρτητο – Υπερκομματικό

συνδυασμό «Δημοτική

Αναγέννηση» με επικεφαλής την

κ. Μαρία Ίφου.

Ο συνδυασμός μας τόλμησε,

έκανε το βήμα μπροστά και πέτυχε.

Πέτυχε την εκτίμηση σας και τον σεβασμό των «αντιπά-

λων».

Όλοι μας, εσείς κι εμείς πετύχαμε.

Είμαστε το μέλλον για τα Φάρσαλα και τον ευρύτερο

Δήμο μας.

Σας ευχαριστώ από ψυχήςΧρήστος Γώγος

Επανέρχεται

Μετά τη μεγαλειώδη νίκη του συνδυασμού

«Φαρσάλων Όραμα» ο κ. Αντώνης Χατζημήτρος

βγήκε από το εκλογικό ενημερώνοντας μέσω

κινητού τους φίλους του για τη μεγάλη νίκη. Μετά

από απουσία 4 χρόνων (καθώς ο ίδιος δεν συμ-

μετείχε στις εκλογές του 2006) ο πρώην πρόε-

δρος της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων επανέρχεται στα

δρώμενα της τοπικής πολιτικής σκηνής και

σίγουρα έχει να δώσει πολλά.

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 4

Page 5: protostypos 467

Φαρσάλων από τις 8:30πμ έως τις 4:30 μμ θα πραγματο-

ποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Νέας

Διοίκησης του συνδέσμου Τρίτης Ηλικίας Φαρσάλων «Ο

Αχιλλεύς».

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για

το διοικητικό συμβούλιο και για εξελικτική επιτροπή μπο-

ρούν να κάνουν αίτηση ως την προσεχή Πέμπτη 18

Νοεμβρίου στην εφορευτική επιτροπή του Συνδέσμου.

Σσσσσς…

Κάθε φορά που χτυπούσε τηλέφωνο στο εκλογικό του κ.

Καραχάλιου αυτό που ακουγόταν πριν σηκώσουν το ακου-

στικό ήταν Σσσσσσσς……. Και μετά το αποτέλεσμα που

ερχόταν άρχιζαν οι πανηγυρισμοί των υποστηρικτών του

συνδυασμού που βρέθηκαν εκεί.

Με ήθος

Αγωνία είχε η εκπαιδευτικός

Κωνσταντία Μπένου το βράδυ της

14ης Νοεμβρίου η οποία μιλούσε

συχνά στο κινητό της. Η σεμνή

νεοεκλεγείς Δημοτικός Σύμβουλος

που κατάφερε να συγκεντρώσει

367 σταυρούς στον συνδυασμό

Φαρσάλων Όραμα έδωσε τον

προεκλογικό της αγώνα με ήθος και χωρίς τυμπανοκρου-

σίες και δικαιώθηκε. Η ενεργοποίηση της σε θέση ευθύνης

θεωρείται δεδομένη. Καλή θητεία

Αγωνία

Η αγωνία χτύπησε κόκκινο στα «στρατηγεία» των υποψη-

φίων κ. Καραχάλιου και κ. Μπαλατσού πάνω από ένα τηλέ-

φωνο περίμεναν τα αποτελέσματα τα οποία άλλα έκαναν το

ένα στρατόπεδο να χαμογέλα και το άλλο να βυθίζεται σε

σκέψεις εναλλάξ.

Πρωτιά

Αν και για μερικές δεκάδες ψήφους βρέθηκε

εκτός από τα έδρανα του Δημοτικού

Συμβουλίου η πρώην αντιδήμαρχος κ.

Ευαγγελία Νταραγίαννη – Δραμαλίωτη κατά-

φερε να είναι πρώτη σε σταυρούς από τις

γυναίκες υποψήφιες Δημοτικούς Συμβούλους

που συμμετείχαν σε όλους τους συνδυασμούς αφού κατόρθω-

σε να συγκεντρώσει 431 σταυρούς προτίμησης. Η «γυμνά-

στρια» των εκλογών έκανε καλή προπόνηση για τη συμμετοχή

της στο «πρωτάθλημα του Καλλικράτη» και πρώτευσε βάζο-

ντας μία πολύ καλή παρακαταθήκη για το μέλλον

Προτροπή

Η προχθεσινή δήλωση του Χρήστου

Καπετάνου που ανέφερε να ψηφιστούν

Ψηφοδέλτια χωρίς ΧΡΙΣΜΑΤΑ ουσιαστικά

φωτογράφιζε να ψηφιστεί το ψηφοδέλτιο

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης του

Ευάγγελου Μπαλατσού ο οποίος δεν είχε

χρίσμα από την ΝΔ. Παρόλα αυτά όμως

οι δημότες των Φαρσάλων έκαναν τη δική τους επιλογή μη

ακούοντας την άμεση προτροπή του Χ. Καπετάνου

Σταυροί προτίμησης

Πανικός επήλθε στα επιτελεία των παρα-

τάξεων σχετικά με τους σταυρούς προτίμη-

σης που δημοσιεύτηκαν στο τύπο. Τα λαν-

θασμένα στοιχεία που δόθηκαν σε αρκετές

περιπτώσεις από τους Δήμους προκάλε-

σαν την αναστάτωση. Αναμένεται η επίση-

μη ανακήρυξη τους από το πρωτοδικείο

για να μπουν όλα στη θέση τους. Χαρακτηριστικό παράδειγ-

μα ο κ. Κωνσταντίνος Δαμιανός ο οποίος πρώτευσε στο συν-

δυασμό του Νίκη – Ελπίδα – Ανάπτυξη (Ν.Ε.Α.) με 560 σταυ-

ρούς και όχι 503 που λανθασμένα ανακοινώθηκε.

[ÁëÞèåéåò]

5Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Πούρα

Με πούρα γιόρτασαν την εκλογή του

συνδυασμού «Φαρσάλων Όραμα» ο

νεοεκλεγείς Δημοτικός Σύμβουλος κ.

Δημήτρης Μπαμπανίκας και ο γραμμα-

τέας του ΠΑΣΟΚ Φαρσάλων κ.

Ντούλας Βασίλης. Οι δύο τους ήταν

πάντα στο πλευρό του κ. Καραχάλιου

καθ’ όλη τη διάρκεια του προεκλογικού

αγώνα και έδωσαν το δικό τους στίγμα

καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας.

Έτσι στην ανακοίνωση των θετικών

αποτελεσμάτων γιόρτασαν με πούρα!

Δικαιωμένος

Ο Σταύρος Πουλαράκης ήταν

από τα πρώτα ονόματα που

ανακοινώθηκαν στο συνδυα-

σμό του κ. Άρη Καραχάλιου.

Ο πρώην αντιδήμαρχος

δικαιώθηκε με την επιλογή

του να βρεθεί στο πλευρό

του εκλεκτού του ΠΑΣΟΚ και

έτσι όχι απλά βρίσκεται στα

έδρανα του Δημοτικού

Συμβουλίου αλλά στην πλει-

οψηφική ομάδα!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ όλες και όλους που με

τίμησαν με την ψήφο τους .

Συγχαίρω την εκλογή των συνυ-

ποψήφιων δημοτικών συμβού-

λων όλων των παρατάξεων σεβό-

μενος τα κριτήρια με τα οποία οι

Φαρσαλινοί και οι κάτοικοι των

χωριών μας, επέλεξαν τους

συγκεκριμένους Δημοτικούς

Συμβούλους

Mε την εμπειρία που διαθέτω, τις

γνώσεις που απέκτησα για τα κοινά, θα παρακολουθώ τα

δρώμενα της πόλης μας.

Θα παραμείνω δίπλα στη ΔΑΝ και στην Κυρία Μαρία

Ίφου και θα είμαι πάντα παρών.

Θέλω να πιστεύω ότι με την προσφορά μου στο οικοδό-

μημα αυτό που λέγεται Δήμος συνέβαλα θετικά διαθέτο-

ντας ένα κομμάτι της ζωής μου.

Με τιμή Κωνσταντίνος Μπέης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου

όλους τους συνδημότες μου, που με τίμη-

σαν με την ψήφο τους, το συνδυασμό

μας κι εμένα προσωπικά. Σέβομαι και

τιμώ επίσης και όλους αυτούς που δε μας

ψήφισαν.

Με τιμή Μαρία – Γεωργία ΣτατήρηΥποψηφία στη Δημοτική Κοινότητα ΦαρσάλωνΜε το συνδυασμό του Χρήστου Καπετάνου Νίκη - Ελπίδα - Ανάπτυξη (Ν.Ε.Α.)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος «Παναγία η Ελεούσα» ευχα-

ριστεί θερμά τις οικογένειες : Γκρίτζαλη Κωνσταντίνου,

Κόκοτα Ηλία, Τσαλούκη Θωμά, Μπουλασίκη Γεώργιου,

Μπαλαμπάνη Γεώργιου και Τσιμπίδα Απόστολου για την

προσφορά του ποσού των 120,00 € εις μνήμην

Αικατερίνης Τσιμοπούλου.

Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος ευχαριστεί την οικογένεια και

τους συγγενείς της Ευαγγελίας Ξυνογαλά για την δωρεά

610,00 € εις μνήμην της αντί στεφάνων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ θερμά όλους τους

δημότες του διευρυμένου Δήμου

Φαρσάλων που με τίμησαν με

την ψήφο τους την περασμένη

Κυριακή.

Εκτιμώ βαθειά το γεγονός ότι

τόσοι πολλοί συμπολίτες και

συμπολίτισσες μου με εμπιστεύ-

τηκαν. Συναισθάνομαι την τιμή

που μου έκαναν και θέλω να

τους διαβεβαιώσω ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντά-

ξιος της εμπιστοσύνης τους, εργαζόμενος στο Δήμο για

το καλό του τόπου και των δημοτών ώστε να κάνουμε το

Όραμά τους πραγματικότητα.

Με τιμή Γιώργος Αγγελακόπουλος

Εκλεγείς Σύμβουλος Με το συνδυασμό

«Φαρσάλων Όραμα» του Άρη Καραχάλιου

Ευχαριστήριο

Μετά το τέλος του δύσκο-

λου αλλά ωραίου και έντι-

μου εκλογικού αγώνα μας,

νοιώθω ειλικρινά την ανά-

γκη να ευχαριστήσω όλους

όσους στήριξαν το συνδυα-

σμό μας και εμένα προσω-

πικά με την ψήφο τους

αλλά και με την ηθική τους

συμπαράσταση.

Συναισθανόμενος την

αγωνία όλων των συνδημο-

τών μου για τον τόπο μας

αλλά και την ελπίδα τους

για μια «νέα αρχή» θα προσπαθήσω να τους εκπροσω-

πήσω υπεύθυνα και δημιουργικά

Με τιμήΚωνσταντίνος Δερλός

Δημοτικός Σύμβουλος εκλεγμένος με το συνδυασμό«Φαρσάλων Όραμα»

του Δημάρχου Άρη Καραχάλιου

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 5

Page 6: protostypos 467

Ηολοκλήρωση του

δευτέρου γύρου των

εκλογών στο δήμο

Φαρσάλων οριστικοποίησε

και την κατανομή των

εδρών που θα λάβει ο

καθένας εκ των έξι

συνδυασμών που

διεκδίκησαν την ψήφο των

πολιτών στις εκλογές της

7ης και 14ης Νοεμβρίου.

Στο νέο δημοτικό συμβούλιο

του διευρυμένου δήμου η

παράταξη του νέου δημάρχου

κ. Άρη Καραχάλιου θα εκπρο-

σωπηθεί με 16 έδρες, του

ηττημένου του δευτέρου

γύρου κ. Βαγγέλη

Μπαλατσού με 4, του κ.

Χρήστου Καπετάνου με 3, της

απερχόμενης δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μαρίας Ίφου με

2 και από μία έδρα των κ.κ.

Αστέριου Μολόχα και

Δημήτρη Φεγγίτη.

Έτσι, το νέο δημοτικό συμβού-

λιο, το πρώτο του «καλλικρατι-

κού» δήμου θα απαρτίζεται

από το δήμαρχο και 27 ακόμη

μέλη απ’ όλη την επαρχία

Φαρσάλων.

Αναλυτικά, η παράταξη του

νεοεκλεγέντα δημάρχου κ.

Άρη Καραχάλιου εκλέγει από

την εκλογική περιφέρεια

Φαρσάλων τους εξής δημοτι-

κούς συμβούλους: Δημήτρης

Μπαμπανίκας, Κωνσταντίνος

Δερλός, Χατζημήτρος

Αντώνης, Ταστεμίρογλου

Σοφία, Πουλαράκης Σταύρος,

Νικολάου Βάιος, Παντούδης

Ιωάννης και Δασκαλόπουλος

Δημήτριος.

Στον Πολυδάμαντα: Τσιάμπας

Σπύρος, Παπαγεωργίου

Χριστόδουλος, Αντωνιάδης

Νικόλαος, Μπένου Κωσταντία.

Στον Ενιπέα: Αγγελακόπου-

λος Γεώργιος, Γιαχνής Κων-

σταντίνος, Προσμίτη Μαρία.

Στο Ναρθάκι: Τριανταφύλλου

Νικόλαος.

Ο δεύτερος της εκλογικής ανα-

μέτρησης κ. Βαγγέλης

Μπαλατσός πέραν του εαυτού

του που καταλαμβάνει την έδρα

της εκλογικής περιφέρειας

Πολυδάμαντα, εκλέγει επίσης

τον κ. Γιώργο Αγγελακόπουλο

από τα Φάρσαλα, τον κ.

Χρήστο Μπασαγιάννη από τα

Φάρσαλα και τον κ. Βαγγέλης

Κατσιαούνης από τον

Πολυδάμαντα.

Αντίστοιχα ο τρίτος των εκλο-

γών κ. Χρήστος Καπετάνος

πέραν του εαυτού του που

καταλαμβάνει την έδρα στην

εκλογική περιφέρεια

Ναρθακίου, εκλέγει τον κ.

Κώστα Δαμιανό από τα

Φάρσαλα και τον κ. Γιώργο

Νταφόπουλο από τον

Ενιπέα.

Η κ. Μαρία Ίφου εκλέγεται

στην εκλογική περιφέρεια των

Φαρσάλων ενώ από την

παράταξή της εκλέγεται και ο

κ. Τριαντάφυλλος Θεοχάρης

από την εκλογική περιφέρεια

Πολυδάμαντα.

Τέλος, σε ότι αφορά τους

άλλους δύο συνδυασμούς

που κατέλαβαν από μία έδρα,

θα εκπροσωπηθούν στο νέο

δημοτικό συμβούλιο

Φαρσάλων με τους επικεφα-

λής τους κ.κ. Αστέριο Μολόχα

και Δημήτριο Φεγγίτη.

CMYK

6 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

ΠΟΙΟΙ 27 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣΠΟΙΟΙ 27 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ

Το νέο δημοτικό συμβούλιο ΦαρσάλωνΤο νέο δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 6

Page 7: protostypos 467

Ηώθηση που του δόθηκε

από τους ψηφοφόρους

της πόλης των Φαρσά-

λων η οποία μεταφράστηκε σε

ποσοστό της τάξης του 61,55%

(!) αλλά και η αύξηση της

αποχής στο σύνολο της επα-

ρχίας που επίσης φαίνεται να

λειτούργησε υπέρ του, ήταν τα

δύο χαρακτηριστικά που έκαναν

τη διαφορά και έδωσαν στον κ.

Άρη Καραχάλιο τη νίκη έναντι

του κ. Βαγγέλη Μπαλατσού

στον διευρυμένο δήμο

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα στην εκλογική περι-

φέρεια των Φαρσάλων ο νέος

δήμαρχος έλαβε περίπου 1000

ψηφοδέλτια περισσότερα από την

πρώτη Κυριακή (2.363 έναντι

1.365), ενώ από την πλευρά του ο

κ. Μπαλατσός αύξησε τη διαφορά

της πρώτης Κυριακής μόνον κατά

περίπου 300 ψήφους (1.476 έναντι

1.153).

Έτσι, μόνον από τα Φάρσαλα ο κ.

Καραχάλιος δημιούργησε μία δια-

φορά της τάξης των 700 περίπου

ψηφοδελτίων η οποία όχι μόνον

εξανέμισε τον «αέρα» των 541

ψήφων που είχε ο κ. Μπαλατσός

από τον πρώτο γύρο, αλλά και του

έδωσε άμεσα προβάδισμα, πριν

καν «τρέξουν» τα αποτελέσματα

από Πολυδάμαντα, Ενιπέα και

Ναρθάκι.

Βέβαια και στην «περιφέρεια» ο

κ. Καραχάλιος πέτυχε μεγάλες

ανατροπές προκειμένου να εξα-

σφαλίσει τη νίκη. Ενδεικτικό είναι

στο δήμο Πολυδάμαντα το παρά-

δειγμα της Βαμβακούς όπου κατά

την πρώτη Κυριακή ο κ. Βαγγέλης

Μπαλατσός είχε δημιουργήσει

ένα «μαξιλάρι» της τάξης των 8,5

περίπου ποσοστιαίων μονάδων,

αλλά κατά την επαναληπτική ανα-

μέτρηση ο κ. Καραχάλιος μείωσε

αυτή τη διαφορά στο 3% λαμβά-

νοντας 90 ψήφους περισσότε-

ρους από τον πρώτο γύρο έναντι

του κ. Μπαλατσού που αύξησε τις

δυνάμεις του κατά 37 ψήφους.

Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα

στο δήμο Ενιπέα, του Πολυνερίου

όπου κατά την πρώτη Κυριακή ο κ.

Μπαλατσός είχε δημιουργήσει δια-

φορά 7,5% ενώ στην προχθεσινή

αναμέτρηση αυτή η διαφορά μειώ-

θηκε στις 3 μονάδες.

Κόντρα στην τελική έκβαση του

αποτελέσματος στο δήμο

Ναρθακίου, το εκλογικό σώμα φαί-

νεται να λειτούργησε με περισσότε-

ρο «κομματικό» κριτήριο, αφού τα

ποσοστά που έλαβε η παράταξη

του κ. Μπαλατσού σχεδόν σε όλα

τα εκλογικά τμήματα ήταν σε εντυ-

πωσιακά επίπεδα, άνω του 60%!

Η ΑΠΟΧΗΠαρά το γεγονός ότι η αποχή αυξή-

θηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες

σε σχέση με την πρώτη Κυριακή

(38% έναντι 24%), η επαρχία

Φαρσάλων είχε τη δεύτερη μεγαλύ-

τερη συμμετοχή στην προχθεσινή

εκλογική αναμέτρηση σε όλο το

νομό Λάρισας, ενώ η πρώτη κατα-

γράφηκε στο δήμο Κιλελέρ.

Σε απόλυτους αριθμούς στο διευ-

ρυμένο δήμο Φαρσάλων στην επα-

ναληπτική αναμέτρηση ψήφισαν

2989 λιγότεροι σε σχέση με την

πρώτη Κυριακή με το σύνολο του

«ενεργού» εκλογικού σώματος

στην επαρχία να πέφτει μόλις

στους 12.377 ψηφοφόρους όταν οι

εγγεγραμμένοι ανέρχονται σε

21.376!

Ένα ακόμη όμως σημαντικό στοι-

χείο είναι ότι η αποχή στην πόλη

των Φαρσάλων καταγράφηκε πολύ

υψηλότερα από τον μέσο όρο της

επαρχίας στο 41% σε σχέση με την

πρώτη Κυριακή, όταν και είχαν

ψηφίσει 4.919 δημότες έναντι

3.839 τη δεύτερη.

7Τρίτη 16 Νοεμβρίου

CMYK

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΑ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΑ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η πόλη έκρινε τη «μάχη» των ΦαρσάλωνΗ πόλη έκρινε τη «μάχη» των Φαρσάλων

ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ’ Β’ Α’ Β’

552o E.T. ΜΕΓ.ΕΥΥΔΡΙΟΥ........492.........296 .............21 ............275 39 % (+17 %) ................134 ...........37.33 %................150............54.55%.............135 ........37.60 % .............125 ....45.45 %

553o E.T. ΜΕΓ.ΕΥΥΔΡΙΟΥ .......470.........309 .............31 ............278 34 % (+14 %) ................141 ...........42.09 %................157............56.47%.............107 ..........1.94 % .............121 ...43.53 %

554o E.T. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ...........270.........154 .............11 ............143 .42 % (+23%) ..................62 ...........30.69 %..................64...........44.76 %...............82 ........40.59 % ...............79 ....55.24 %

555o E.T. ΒΑΣΙΛΙ ......................404 ........299 .............22 ............277 ..25 % (+8 %).................115 ...........36.05 %................156...........56.32 %.............106 ........33.23 % .............121 ....43.68 %

556o E.T. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ...........227.........150 .............28 ............122 33 % (+12 %) ..................50 ...........29.41 %..................70...........57.38 %...............27 ........15.88 % ...............52 ....42.62 %

557o E.T. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ...........313.........217 .............21 ............196 30 % (+13 %) ..................72 ...........30.00 %..................99...........50.51 %...............85 ........35.42 % ...............97 ....49.49 %

558o E.T. ΚΡΗΝΗΣ...................402.........262 .............23 ............239 ..34 % (+9 %) ................109 ...........39.78 %................133...........55.65 %...............95 ........34.67 % .............106 ....44.35 %

559o E.T. ΚΡΗΝΗΣ ..................327.........201 .............25 ............176 38 % (+10 %) ..................73 ...........34.27 %..................84...........47.73 %...............89 ........41.78 % ...............92 ....52.27 %

560o E.T. ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ..........448.........251 .............16 ............235 43 % (+19 %) ..................65 ...........20.83 %................113...........48.09 %.............103 ........33.01 % .............122 ....51.91 %

561o E.T. ΣΤΑΥΡΟΥ .................457.........261 .............32 ............229 42 % (+13 %) ................141 ...........45.34 %................106...........46.29 %...............99 ........31.83 % .............123 ....53.71 %

562o E.T. ΣΤΑΥΡΟΥ .................384 ........219 .............11 ............208 42 % (+19 %).................116 ...........41.58 %..................92...........44.23 % .............112 ........40.14 %..............116 ....55.77 %

563o E.T. ΥΠΕΡΕΙΑΣ................481.........313 .............15 ............298 34 % (+13 %) ..................79 ...........22.44 %..................77...........25.84 % .............211 ........59.94 % .............221 ....74.16 %

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ε.Τ Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα/Λευκά Έγκυρα Αποχή - Διακύμανση Ε.Τ Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα/Λευκά Έγκυρα Αποχή - Διακύμανση A’ B’ A’ A’ B’ A’ ΒΒ

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 7

Page 8: protostypos 467

8 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝΦΑΡΣΑΛΩΝ 20102010ΑΓΙΟΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΕΙΑΑΜΠΕΛΕΙΑ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΑΧΙΛΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΒΑΜΒΑΚΟΥ

564o E.T. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ............330.........182 .............10 ............172 44 % (+16 %) ..................45 ...........19.74 %..................56...........32.56 %.............152 ........66.67 %..............116 ....67.44 %

565o E.T. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ............414 ........257 ...............4 ...........253.37 % (+11 %) ..................53 ...........18.09 %..................73...........28.85 % .............211 ........72.01 % .............180 ....71.15 %

566o E.T. ΔΕΝΔΡΩΝ ...............140 ..........66 ...............4 .............62 52 % (+10 %) ..................15 ...........18.99 %..................25...........40.32 %...............43 ........54.43 % ...............37 ....59.68 %

567o E.T. ΔΙΛΟΦΟΥ .................445.........267 .............24 ............243 40 % (+15 %) ..................82 ...........26.54 %..................93...........38.27 %.............164 ........53.07 % .............150 ....61.73 %

568o E.T. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ .............383.........206 .............11 ............195 ..46 % (+7 %) ..................48 ...........21.62 %..................48...........24.62 %.............150 ........67.57 % .............147 ....75.38 %

569o E.T. ΣΚΟΠΙΑΣ..................370.........225 .............13 ............212 39 % (+13 %) ..................91 ...........36.84 %................119...........56.13 %...............76 ........30.77 % ...............93 ....43.87 %

570o E.T. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ...........357.........233 .............17 ............216 34 % (+13 %) ................109 ...........41.76 %................113...........52.31 %...............91 ........34.87 % .............103 ....47.69 %

571o E.T. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ...........353.........236 .............14 ............222 ..33 % (+9 %) ................101 ...........40.73 %................102...........45.95 %...............86 ........34.68 % .............120 ....54.05 %

572o E.T. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ..........373.........237 .............18 ............219 36 % (+14 %) ................142 ...........51.82 %................113...........51.60 %...............79 ........28.83 % .............106 ....48.40 %

573o E.T. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ.............428.........244 .............24 ............220 42 % (+10 %) ..................84 ...........30.66 %..................85...........38.64 %.............131 ........47.81 % .............135 ....61.36 %

574o E.T. ΔΑΣΟΛΟΦΟΥ...........444.........274 .............27 ............247 38 % (+16 %) ................161 ...........51.94 %................163...........65.99 %...............82 ........26.45 % ...............84 ....34.01 %

575o E.T. ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ ............367 ........292 .............27 ............265 20 % (+15 %) ................128 ...........40.63 %................132...........49.81 %.............135 ........42.86 % .............133 ....50.19 %

576o E.T. ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ..............425 ........242 .............12 ............230 43 % (+15 %) ................130 ...........46.59 %................129...........56.09 %.............108 ........38.71 % .............101 ....43.91 %

577o E.T. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 326 ........224 .............22 ............202 ..31 % (+7 %) ..................71 ...........30.87 %................105...........51.98 %...............81 ........35.22 % ...............97 ...48.02 %

578o E.T. ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ....423.........254 ...............9 ...........245 39 % (+13 %) ................136 ...........46.42 %................136...........55.51 %...............91 ........31.06 % .............109 ....44.49 %

579o E.T. ΝΕΡΑΙΔΑΣ................205.........139 .............10 ............129 32 % (+14 %) ..................74 ...........49.33 %..................77...........59.69 %...............46 ........30.67 % ...............52 ....40.31 %

580o E.T. ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ .......307 ........216 .............26 ............190 ..29 % (+7 %) ..................58 ...........25.66 %..................67...........35.26 %...............94 ........41.59 % .............123 ....64.74 %

581o E.T. ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ .......260 ........173 .............20 ............153.33 % (+11 %) ..................46 ...........24.21 %..................62...........40.52 %...............89 ........46.84 % ...............91 ....59.48 %

582o E.T. ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ .............286.........189 .............20 ............169 ..33 % (+9 %) ..................85 ...........42.08 %................109...........64.50 %...............53 ........26.24 % ...............60 ...35.50 %

583o E.T. ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ ............471 ........316 .............13 ............303.32 % (+11 %) ................152 ...........42.34 %................171...........56.44 %.............101 ........28.13 % .............132 ....43.56 %

584o E.T. ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ...........456 ........252 .............11 ............241 ..44 % (+6 %) ..................99 ...........36.53 %................109...........45.23 % .............114 ........42.07 % .............132 ....54.77 %

585o E.T. ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ...........528.........397 .............19 ............37824 % (—7 %) 96 ..............................28.32 %................209...........55.29 %.............167 ........49.26 % .............169 ....44.71 %

586o E.T. ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ.............351 ........220 .............18 ............202 37 % (+13 %) ..................93 ...........37.35 %................107...........52.97 %...............87 ........34.94 % ...............95 ....47.03 %

587o E.T. ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ.............309.........195 .............28 ............167 36 % (+13 %) ................104 ...........47.27 %..................98...........58.68 %...............62 ........28.18 % ...............69 ....41.32 %

588o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ..............459.........285 .............35 ............250 37 % (+13 %) ................145 ...........45.03 %................159...........63.60 %...............88 ........27.33 % ...............91 ....36.40 %

589o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............430.........262 .............24 ............238 39 % (+17 %) ................144 ...........45.86 %................147...........61.76 %...............73 ........23.25 % ...............91 ...38.24 %

590o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............446 .......258. .............26 ............232 42 % (+14 %) ................108 ...........36.73 %................115...........49.57 %...............96 ........32.65 %..............117 ....50.43 %

591o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ..............463.........236 .............36 ............200 49 % (+19 %).................117 ...........39.39 %................108...........54.00 %...............88 ........29.63 % ...............92 ....46.00 %

592o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............437.........274 .............28 ............246 37 % (+13 %).................113 ...........38.05 %................132...........53.66 %...............91 ........30.64 %..............114 ....46.34 %

593o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............432.........232 .............26 ............206 46 % (+16 %) ................104 ...........41.43 %................113...........54.85 %...............78 ........31.08 % ...............93 ....45.15 %

594o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ..............434.........245 .............18 ............227 43 % (+12 %) ..................92 ...........34.59 %................114...........50.22 %.............100 ........37.59 %..............113 ....49.78 %

595o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............431.........219 .............21 ............198 49 % (+18 %).................113 ...........40.79 %................121 ...........61.11 %...............84 ........30.32 % ...............77 ...38.89 %

596o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............431.........258 .............26 ............232 40 % (+13 %) ................105 ...........37.91 %................102...........43.97 %.............102 ........36.82 % .............130 ....56.03 %

597o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............432.........276 .............22 ............254.36 % (+11 %) ................105 ...........35.12 %................114...........44.88 % .............114 ........38.13 % .............140 ....55.12 %

598o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............434.........278 .............26 ............252 35 % (+10 %) ................120 ...........40.40 %................126...........50.00 %.............108 ........36.36 % .............126 ....50.00 %

599o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ .............440 ........259 .............23 ............236 41 % (+14 %) ................132 ...........43.85 %................140...........59.32 %...............91 ........30.23 % ...............96 ....40.68 %

600o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............436.........245 .............20 ............225 43 % (+15 %) ................142 ...........49.13 %................138...........61.33 %...............65 ........22.49 % ...............87 ....38.67 %

601o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............437.........283 .............28 ............255 ..35 % (+9 %) ..................93 ...........32.07 %................102...........40.00 % .............117 ........40.34 % .............153 ....60.00 %

602o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............432.........251 .............30 ............221 41 % (+14 %) ................107 ...........38.49 %................117...........52.94 %...............97 ........34.89 % .............104 ....47.06 %

603o E.T. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ............448.........260 .............22 ............238 41 % (+14 %) ..................95 ...........32.65 %................108...........45.38 % .............114 ........39.18 % .............130 ....54.62 %

604o E.T. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ...............403.........277 .............24 ............253.31 % (+11 %) ..................95 ...........32.65 %................115...........45.45 %.............137 .......47.08 %. .............138 ....54.55 %

605o E.T. ΒΡΥΣΙΩΝ..................230.........144 ...............6 ...........138 37 % (+16 %) ..................54 ...........31.76 %..................59...........42.75 %...............61 ........35.88 % ...............79 ...57.25 %

606o E.T. ΒΡΥΣΙΩΝ..................294 ........185 .............10 ............175 37 % (+15 %).................117 ...........53.67 %................104...........59.43 %...............58 ........26.61 % ...............71 ....40.57 %

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ε.Τ Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα/Λευκά Έγκυρα Αποχή - Διακύμανση Ε.Τ Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα/Λευκά Έγκυρα Αποχή - Διακύμανση A’ B’ A’ A’ B’ A’ ΒΒ

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 8

Page 9: protostypos 467

9Τρίτη 16 Νοεμβρίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝΦΑΡΣΑΛΩΝ 20102010

ΒΡΥΣΙΑ 2ΒΡΥΣΙΑ 2 ΔΑΣΟΛΟΦΟΣΔΑΣΟΛΟΦΟΣ

ΔΕΝΔΡΑΔΕΝΔΡΑ ΔΙΛΟΦΟΣΔΙΛΟΦΟΣ

ΕΡΕΤΡΕΙΑΕΡΕΤΡΕΙΑ ΕΥΥΔΡΙΟΕΥΥΔΡΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΒΑΣΙΛΙ ΒΡΥΣΙΑ 1ΒΡΥΣΙΑ 1

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 9

Page 10: protostypos 467

10 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝΦΑΡΣΑΛΩΝ 20102010

ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΚΑΤΩΧΩΡΙΚΑΤΩΧΩΡΙ ΚΡΗΝΗΚΡΗΝΗ

ΝΑΡΘΑΚΙΝΑΡΘΑΚΙ ΝΕΡΑΪΔΑΝΕΡΑΪΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 10

Page 11: protostypos 467

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 11

Page 12: protostypos 467

12 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

CMYK

ΟΦαρσαλινός δικη-

γόρος κ. Αρης

Καραχάλιος είναι

από το βράδυ της Κυ-

ριακής ο νέος (και ο

πρώτος στην ιστορία) δή-

μαρχος του «Καλλικρα-

τικού» δήμου Φαρσάλων

πετυχαίνοντας μία μεγάλη

ανατροπή σε σχέση με τα

αποτελέσματα του πρώ-

του γύρου αλλά και συνυ-

πολογίζοντας τις πολλές

και αντικειμενικές δυσκ-

ολίες που αντιμετώπισε η

παράταξη «Φαρσάλων

Όραμα» λόγω των εσω-

κομματικών τριβών στο

ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τα επίσημα

αποτελέσματα ο κ.

Καραχάλιος αναδείχθηκε

νικητής διαμορφώνοντας

μία αρκετά μεγάλη διαφορά,

749 ψηφοδελτίων (ποσοστό

53,03% έναντι 46,97%),

από τον ανθυποψήφιό του

κ. Βαγγέλη Μπαλατσό. Το

αποτέλεσμα φαίνεται να κρί-

θηκε αφενός στο διπλασια-

σμό των δυνάμεων του κ.

Καραχάλιου εντός της

πόλης των Φαρσάλων και

αφετέρου στο κλείσιμο της

«ψαλίδας» στις εκλογικές

περιφέρειες των δήμων

««ΕΚΛΕΙΣΕ» ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΗ ΕΚΛΕΙΣΕ» ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣΟ ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Μεγάλη ανατροπή Καραχάλιου στα ΦάρσαλαΜεγάλη ανατροπή Καραχάλιου στα Φάρσαλα

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 12

Page 13: protostypos 467

Πολυδάμαντα και Ενιπέα. Σε

μεγάλα ποσοστά όμως κινή-

θηκε και η αποχή η οποία

από το 24% της πρώτης

Κυριακής εκτινάχθηκε στο

38%.

Η μεγάλη διαφορά που είχε

σχηματιστεί από νωρίς,

οδήγησε στην αποδοχή της

ήττας από πλευράς κ.

Μπαλατσού λίγο πριν της 9

το βράδυ όταν και συνεχάρη

δια ζώσης τον κ. Καραχάλιο,

την ώρα που ο τελευταίος

κατευθύνονταν προς την

κεντρική πλατεία των

Φαρσάλων όπου και μίλησε

στο πλήθος που τον επευ-

φημούσε. «Ήταν μία δύσκο-

λη και σκληρή προεκλογική

περίοδος. Μία δύσκολη και

σκληρή εκλογική μάχη μέσα

από την οποία φάνηκε ότι ο

Φαρσαλινός δημότης εκτί-

μησε προγραμματικό λόγο,

καθημερινότητα συμπεριφο-

ράς και δημοκρατικότητα

κινήσεων. Ευχαριστούμε

όλους εκείνους που μας

τίμησαν με την ψήφο τους

και τη συμπαράστασή τους

όπως και εκείνους που κριτι-

κά αλλά καλοπροαίρετα

στάθηκαν απέναντί μας.

Τιμούμε και σεβόμαστε

όλους τους συνυποψήφιους

επικεφαλής και μέλη συν-

δυασμών. Έγινε κατά βάση

έντιμος και καθαρός προε-

κλογικός αγώνας. Οι δημό-

τες απέδειξαν ότι έχουν

αυξημένες προσδοκίες από

τον συνδυασμό μας και

εμείς οφείλουμε να μη τους

διαψεύσουμε. Με σκληρή

δουλειά καθημερινότητα

παρουσίας και τήρηση

αρχών θα τα καταφέρουμε

για την πρόοδο του νέου

δήμου και την ευημερία των

δημοτών του» είπε μεταξύ

άλλων ο νέος δήμαρχος

Φαρσάλων.

Στο νέο δημοτικό συμβούλιο

του διευρυμένου δήμου

Φαρσάλων η παράταξη του

νέου δημάρχου θα εκπρο-

σωπηθεί με 16 έδρες, του κ.

Μπαλατσού με 4, του κ.

Χρήστου Καπετάνου με 3,

της κ. Μαρίας Ίφου με 2 και

από μία έδρα των κ.κ.

Αστέριου Μολόχα και

Δημήτρη Φεγγίτη.

13Τρίτη 16 Νοεμβρίου

CMYK

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ τους δημότες του

νέου μας Δήμου που με τίμη-

σαν με την ψήφο τους και με

έφεραν στις πρώτες θέσεις

του συνδυασμού «Δημοτική

Αναγέννηση» της Μαρίας

Ίφου.

Εκφράζω ένα μεγάλο ευχαρι-

στώ στη δήμαρχο κ. Ίφου που

μου εμπιστεύτηκε για 2 φορές

τη θέση του αντιδημάρχου

κατά τη διάρκεια της θητείας

μας και μου έδωσε την ευκαιρία να προσφέρω στο τόπο

μου και στο έργο της Δημοτικής Αρχής.

Συγχαίρω τους υποψηφίους όλων των συνδυασμών για

τον αγώνα τους και εύχομαι στο νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κ.

Άρη Καραχάλιο και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του

Καλλικρατικού μας Δήμου καλή και δημιουργική θητεία

Υπόσχομαι στους Δημότες ότι θα είμαι παρών στα θέμα-

τα που τους αφορούν και θα αγωνιστώ με τον ίδιο ζήλο

που επέδειξα καθ’ όλη την τετραετία για την καλυτέρευση

της καθημερινότητάς τους

Με τιμή Γιώργος Αρσενόπουλος

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 13

Page 14: protostypos 467

14 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝΦΑΡΣΑΛΩΝ 20102010ΠΟΛΥΝΕΡΙΠΟΛΥΝΕΡΙ ΡΕΥΜΑΤΙΑΡΕΥΜΑΤΙΑ

ΣΙΤΟΧΩΡΟΣΙΤΟΧΩΡΟ ΣΚΟΠΙΑΣΚΟΠΙΑ

ΣΚΟΤΟΥΣΑΣΚΟΤΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΕΣΧΑΛΚΙΑΔΕΣ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 14

Page 15: protostypos 467

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 15

Page 16: protostypos 467

16 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝΦΑΡΣΑΛΩΝ 20102010ΥΠΕΡΕΙΑΥΠΕΡΕΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

588588 589589

590590 591591

592592 593593

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 16

Page 17: protostypos 467

17Τρίτη 16 Νοεμβρίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 809τ.μ.με οικία κατοικήσιμη 100τ.μ.

εντός σχεδίου πόλεως πλη-

σίον κέντρου επί της οδού

Κουμουνδούρου 17 στα

Φάρσαλα . Πληρ. Τηλ : 24910

22777 κιν. : 6932417525

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 878τμ. Στην Ελάτη Τρικάλων με

οικοδομική άδεια διώροφης

οικοδομής. Πλη. Τηλ. : 6972

176309

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 95τ.μ. χρή-σιμη & ως επαγγελματικός

χώρος στον 1ο όροφο κεντρι-

κής οικοδομής επί της οδού

Ρ.Φεραίου με λογική τιμή.

Πληρ. Τηλ: 6972 932101

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. –χρήσιμη & ως επαγγελματι-

κός χώρος στο 3ο όροφο

οικοδομής στον πεζόδρομο

της Πατρόκλου. Πληρ. Τηλ :

6972 932101

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλειστό γκαράζδυο (2) θέσεων (26 τ.μ.) στο

κέντρο των Φαρσάλων επί

της οδού Αθηνάς. Πληρ. Τηλ.

: 6988 617363

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσο-νιέρα 50 τ.μ. επί της οδού

Αθηνάς στα Φάρσαλα με

αυτόνομη θέρμανση. Πληρ.

Τηλ. : 6988 617363

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εντόςσχεδίου πόλης 600 τ.μ. μετα-

ξύ Αθηνάς & Ελευθ.

Βενιζέλου. Πληροφορίες στο

τηλ. 6937242988

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια οικία μευπόγειο συνολικού εμβαδού

340τ.μ. επί της οδού

Καραϊσκάκη 3 στα Φάρσαλα.

Πληρ, τηλ. : 6972 274756

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μπε-τονιέρα Πληρ. Τηλ. 24910

22216

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 10,5στρεμμάτων, με πρόσοψη

150 μέτρων στο δρόμο,

κατάλληλο για επαγγελματική

χρήση και για τοποθέτηση

φωτοβολταϊκών στο 7ο χλμ.

Φαρσάλων Αμπελιάς τηλ.

2491022318 697 7046865

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-νιέρα σε οικονομική τιμή .

Πληρ. Τηλ. : 24910 22061

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ-ματικός χώρος (ισόγειο) με

πατάρι 70τ.μ. επί της οδού Ρ.

Φεραίου 46 κατάλληλο και για

ιατρικά επαγγέλματα.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα

24910 24148 - 6972932101

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος γιαεπαγγελματική στέγη στο

κέντρο των Φαρσάλων

Πατρόκλου 10 κάτω από τα

φροντιστήρια ΙΦΟΥ κιν.: 6982

842677.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο35τμ στον 2ο όροφο, στο

κέντρο της πόλης (Πλατεία

Λαού) χωρίς πολλά κοινόχρη-

στα και με λογικό ενοίκιο.

Πληρ. Τηλ. : 24910 24148 και

κιν. : 6972 932101

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομμωτή-ριο με όλο τον εξοπλισμό.

Πληρ. Τηλ.: 6948127253.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι ανα-καινισμένο με θέρμανση,

πάρκινγκ και αποθήκη.

Έναντι 1ου Δημοτικού σχολεί-

ου Φαρσάλων. Τηλ.: 24910

23934, 6937363091.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι -ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένος1ος όροφος διόροφης οικοδο-

μής 150 τ.μ. στην περιοχή

Παναγίας, οδός Θουκυδίδου

στα Φάρσαλα. Αυτόνομη θέρ-

μανση, κλιματισμός, αποθη-

κευτικός χώρος 2WC. Πληρ.

Τηλ.: 6974665595.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ περιφράξεις

φωτοβολταϊκών πάρκων

βάση των προδιαγραφών

ασφαλείας.

Πληρ. 6972438851

Πωλήσεις

Ενοικιάσεις

Διάφορα

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ•Πωλείται διαμέρισμα 150τ.μ. με αυτονομία

& πάρκινγκ χτισμένο για ιδία χρήση στα

Φάρσαλα.

•Πωλείται μονοκατοικία 110τ.μ. με 250τ.μ.

οικόπεδο και βοηθητικό χώρο στα

Φάρσαλα.

•Πωλούνται οικόπεδα απέναντι από τον 2ο

παιδικό σταθμό Φαρσάλων .

•Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

στους Ν.Λάρισας & Ν.Μαγνησίας.

•Πωλείται χωράφι 20στρ. πάνω σε δρόμο

για επαγγελματική χρήση στα Φάρσαλα.

•Ζητείται οικόπεδο 400τ.μ. στην τρίγωνη

πλατεία.

•Ζητείται οικόπεδο στα τσιγγάνικα.

ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ- ΤΗΛ. 2491022297

Καταχωρήστε την αγγελία σας με ένα

τηλεφώνημα! 24910 26617Οι αγγελίες καταχωρούνται όλη την

εβδομάδα μέχρι και Δευτέρα μεσημέρι.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΤΟ-

ΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΛΕΒΗΤΑ, ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) & ΤΖΑΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛ. 6932087645 & 6974818618

Η επιχείρηση επεξεργασίας κρεάτων

ΜΠΕΡΣΙΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜστα Βρυσιά ζητά οδηγό και άτομα για εργασία.

Πληρ. Τηλ.: 6974321007

ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΟ 100ΛΕΠΤΑ...ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ

Σκηνοθεσία: Τόνι Σκοτ

Πρωταγωνιστούν: Ντένζελ

Ουάσινγκτον,Κρις Πάιν, Ροζάριο

Ντόσον

Κατηγορία: Περιπέτεια

Διάρκεια: 99'

Επίσημος Τίτλος: UNSTOPPABLE

Υπόθεση:

Ένας βετεράνος μηχανικός κι ένας νεα-

ρός προϊστάμενος αμαξοστοιχίας

συνεργάζονται για να σταματήσουν την ξέφρενη πορεία ενός

ακυβέρνητου τρένου, που μεταφέρει θανατηφόρες τοξικές

ουσίες. Θα κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν τον εκτροχια-

σμό του, που μπορεί να προκαλέσει την έκχυση των τοξικών

στην πόλη και τον αποδεκατισμό των κατοίκων της.

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Σκηνοθεσία: Τοντ Ουίλλιαμς

Πρωταγωνιστούν: Μίκα Σλόουτ, Κέιτι

Φιδερστον, Μπράιαν Μπόλαντ Μόλι

Ευφραίμ, Σεθ Τζίνσμπεργκ Ντέιβιντ

Μπιέρεντ

Κατηγορία: Τρόμου

Διάρκεια: 91'

Επίσημος Τίτλος: PARANORMAL

Υπόθεση:

Τι είδαμε, έντρομοι, στην πρώτη ταινία;

Την Κέιτι και το Μίκα, ένα νεαρό ζευγά-

ρι, που είχε στοιχειωθεί από μια αόρα-

τη δύναμη που κατοικούσε στο σπίτι

του. Οι δύο νέοι, αποφασισμένοι να εξακριβώσουν τι στα αλή-

θεια συνέβαινε, τοποθέτησαν στην κρεβατοκάμαρά τους μια

βιντεοκάμερα για να καταγράψουν την ύπαρξη του πνεύματος,

όμως ανακάλυψαν πολύ περισσότερα απ’ όσα μπορούσαν

ποτέ να φανταστούν, με αποτέλεσμα ο Μίκα να χάσει τη ζωή

του. Αλλά πώς φτάσαμε σε εκείνο το τρομακτικό βράδυ; Ίσως

τώρα να ήρθε επιτέλους η ώρα να μάθουμε …

Οι ταινίες της εβδομάδας

TΡΙΤΗ 16/11: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία

Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/11: Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση:

Ν. Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154

ΠΕΜΠΤΗ 18 /11: Δημακόπουλος Βασίλειος

Δ/νση: 25ης Μαρτίου 16 Τηλ: 24910-24315

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/11: Κουκουφλής Γεώργιος

Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-

22416

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/11 (έως 14:00): Θεοχαρόπουλος

Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11: Μαυραντώνης Χρήστος

Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/11: Μαργαριτοπούλου Βιργινία

Δ/νση: Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-23012

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/11: Θεοχαρόπουλος Νικόλαος

Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 17

Page 18: protostypos 467

18 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

CMYK

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝΦΑΡΣΑΛΩΝ594594 595595

596596 597597

598598 599599

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 18

Page 19: protostypos 467

19Τρίτη 16 Νοεμβρίου

CMYK

602602 603603

600600 601601

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝΦΑΡΣΑΛΩΝ

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 19

Page 20: protostypos 467

20Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Στο Δημοτικό Στάδιο Παραμυθιάς τα

φαρσαλινά κορίτσια προσπάθησαν

για το καλύτερο, αλλά εκτός ααπό

τις αντιπάλους αντιμετώπισαν και τα

«αλλοπρόσαλλα» σφυρίγματα του

Αρτινού διαιτητή Σαρλή Δημητρίου, ο

οποίος έκανε ότι περνούσε από το χέρι

του για να βοηθήσει τις γηπεδούχες.

Ειδικά στη φάση του 1ου γκολ και ενώ γίνε-

ται διπλό φάουλ στη Λιάγγα Χρύσα, που

τελικά οδήγησε στην αναγκαστική της αλλα-

γή, οι φιλοξενούμενες ζητήσανε να βγει η

μπάλα εκτός γηπέδου, οι γηπεδούχες δεν

τήρησαν το «fair play»συνεχίσανε την φάση

και σημείωσαν τέρμα , με τον διαιτητή να

δείχνει σέντρα.

Κάθε διεκδίκηση των παικτριών του

Πολυδάμα σφυρίζονταν ως φάουλ και η

μπάλα στήνονταν συνέχεια έξω από την

περιοχή των Φαρσαλινών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εκνευρισμό

και τον αποσυντονισμό της ομάδας με το

ημίχρονο να βρίσκει τις γηπεδούχες να

προηγούνται με 5-0.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής έδειξε αδυναμία

συνεννόησης με τους βοηθούς του σφυρίζο-

ντας πολλές φορές αντίθετα από τις υποδεί-

ξεις τους.

Στο 2ο ημίχρονο τα κορίτσια του Πολυδάμα

προσπάθησαν να αλλάξουν την εικόνα της

ομάδας και να πετύχουν ένα τέρμα χάνο-

ντας μεγάλη ευκαιρία με την Μήτα

Μαργαρίτα, αλλά το σουτ που έπιασε στον

αέρα μετά από πάσα της Αναστασίας

Καψάλη πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο

δοκάρι των γηπεδούχων, οι οποίες στο

τέλος σημειώσανε άλλα 2 τέρματα.

Ο κυριακάτικος αγώνας δεν είχε μόνο αρνη-

τικά για την ομάδα του Πολυδάμα. Οι

«μικρές» της ομάδας δείξανε σταθερότητα

στην απόδοσή τους στέλνοντας ελπιδοφό-

ρα μηνύματα για το μέλλον. Σε εξαιρετική

κατάσταση η τερματοφύλακας Έλενα

Δημητροπούλου που σε πολλές περιπτώ-

σεις είπε «όχι» στις αντιπάλους. Στο τέλος

του αγώνα δέχτηκε τα συγχαρητήρια παρα-

γόντων και φιλάθλων της γηπεδούχου ομά-

δας.

Επόμενος αγώνας στην Άρτα με τον Α.Ο.

Άρτας στις 28/11/2010.

Α.Σ. Πολυδάμας (Μπακαλόπουλος Γ.):

Δημητροπούλου Ε., Φάτση Σ., Φλώρου Ζ.,

Λιάγγα Χ., Μπάτρα Α., Φλώρου Κ., Λιάγγα

Δ., Οικονόμου Τ., Καψάλη Α., Φλώρου Μ.,

Μήτα Μ. Έπαιξαν και οι : Παπαγεωργίου Ι.,

Φάτση Μ., Ξυνογαλά Χ.

Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος

της Α2 ΕΣΚΑΘ ο Γυμναστικός δεν αγωνί-

στηκε αφού είχε ρεπό. Η ομάδα προετοι-

μάζεται για το εκτός έδρας απιχνίδι μέσα

στην Αγιά με τον Ερμή, ο οποίος μετρά 2

συνεχόμενες ήττες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα1ος όμιλοςΠερραιβός – Αγιά ...........................80-72

ΑΕΛ – Θεσσαλικός ........................61-67

Λεχώνια – Σουφλάρια ....................69-64

Σκιάθος – Ζαγορά ..........................72-58

Τα Φάρσαλα είχαν ρεπό.

Η βαθμολογία (2η αγων.)Λεχώνια .................................................4

Σκιάθος .................................................4

Θεσσαλικός ...........................................3

ΑΕΛ .......................................................3

Περραιβός .............................................3

Φάρσαλα ...............................................2

Αγιά .......................................................2

Σουφλάρια .............................................2

Ζαγορά ..................................................1

Η επόμενη αγωνιστικήΖαγορά – Λεχώνια

Σουφλάρια – ΑΕΛ

Θεσσαλικός – Περραιβός

Αγιά – Φάρσαλα

Η Σκιάθος έχει ρεπό.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΑΜΑΖΩΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 7-0 (5-0)ΑΜΑΖΩΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 7-0 (5-0)

Την ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα του Α.Σ.Την ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα του Α.Σ.Πολυδάμαντα από τις Αμαζόνες Θεσπρωτίας με 7-0Πολυδάμαντα από τις Αμαζόνες Θεσπρωτίας με 7-0

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Α2 ΕΣΚΑΘΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Α2 ΕΣΚΑΘ

Ρεπό ο Γ.Σ. ΦαρσάλωνΡεπό ο Γ.Σ. Φαρσάλων

Με τον ένα βαθμό

επέστρεψε ο Αχιλλέας

στα Φάρσαλα αφού δεν

κατάφερε να κερδίσει την

σκληροτράχηλη Δήμητρα μέσα

στην Αγιά.

Οι παίκτες του Μάκη

Τριανταφυλλόπουλου ήταν καλύ-

τεροι των αντιπάλων τους (ειδικά

στο Α΄ ημίχρονο), ενώ έχασαν την

μεγάλη ευκαιρία στο 88΄όταν η

κεφαλιά του Τσιανάκα βρήκε δοκά-

ρι.

Οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να

προηγηθούν στο 29΄με τον

Θεοδωρόπουλο έπειτα από χτύπη-

μα φάουλ του Αντωνιάδη.

Στο 40΄και 44΄είχαν δυο πολύ

καλές στιγμές με τον Τασιόπουλο

που πέρασαν ανεκμετάλλευτες. Η

απάντηση των γηπεδούχων ήρθε

στο δεύτερο ημίχρονο και συγκε-

κριμένα στο 75΄με απευθείας εκτέ-

λεση φάουλ του Κοιλούκου.

Στο 88΄η κεφαλιά του Τσιανάκα

βρήκε το δοκάρι, ενώ στο 90΄ένα

καλοχτυπημένο φάουλ του

Αντωνιάδη πέρασε άουτ.

Τώρα όλη η προσοχή στρέφεται

στο «ντέρμπυ»κορυφής με την

Τερψιθέα, η οποία πέρασε αλώβη-

τη και από το Σωτήριο διατηρώ-

ντας το αήττητο (έχει μόνο μια ισο-

παλία) και αποσπάστηκε και άλλο

έχοντας 4 βαθμούς διαφορά από

τον δεύτερο Σμόλικα και 7 από τον

Αχιλλέα.

Ο Μαχητής Τερψιθέας ο οποίος

ανέβηκε φέτος στην Α1 κατηγορία

διαθέτει μια πλειάδα ικανών και

έμπειρων παικτών όπως είναι ο

τερματοφύλακας Ευρυπίδης

Βακουφτσής, ο Γιώργος

Κατραπιπέρης, ο Νίκος

Ντούγκος, ο Γιάννης Κυριάκος, ο

Καφές, ο Τσακμακίδης, ενώ στην

ομάδα παίζουν ακόμη ο ικανότα-

τος επιθετικός Βεργής, (έχει πετύ-

χει φέτος 11 γκολ από τα 25 συνο-

λικά της ομάδας του), ο ταλαντού-

χος Μάρκου καθώς και ο Στέλιος

Τσινούδης (μέχρι πέρυσι παίκτης

του Αχιλλέα Φαρσάλων).

Πιθανή ήττα του Αχιλλέα θα τον

απομακρύνει ακόμη περισσότερο

από την προνομιούχο τριάδα, ενώ

σε περίπτωση νίκης αποκτά σημα-

ντικό προβάδισμα για την άνοδο.

Ο Μάκης δεν θα έχει στη διάθεσή

του τον Νώντα Λούκουτο, ο οποίος

σήμερα Τρίτη παρουσιάζεται στην

αεροπορία (συγκεκριμένα στην

Τρίπολη), ενώ ερωτηματικό παρα-

μένει ακόμη ο Γιαννακόπουλος.

Η σύνθεσηΚουτσοκέρας, Λούκουτος,

Περιτογιάννης (75΄Ζαφειρούλης,

λτ. 80΄Τσιλίκας), Τσιανάκας,

Θεοδωρόπουλος, Αετόπουλος,

Αντωνιάδης, Νικούλης,

Τασιόπουλος, Παπαδόπουλος Απ.,

Παλιούρας (70΄Τρίγκας)

Α1 ΕΠΣΛ (8Η ΑΓΩΝ.)Α1 ΕΠΣΛ (8Η ΑΓΩΝ.)ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΙΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1-1 (0-1)ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΙΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1-1 (0-1)

Μπορούσε να γυρίσει νικητήςΜπορούσε να γυρίσει νικητής

Αφαίρεση τριών βαθμών

στη Ζωοδόχο Πηγή

Ο διακοπείς αγώνας Ζωοδόχου

Πηγής - Αχιλλείου, της 24/10

κατοχυρώθηκε υπέρ της φιλοξε-

νούμενης ομάδας με τέρματα 0-

3 και +3 βαθμούς. Στη γηπεδού-

χο ομάδα που θεωρήθηκε υπαί-

τια της διακοπής του αγώνα

σύμφωνα με τις παρατηρήσεις

του φύλλου αγώνα (ποδοσφαι-

ριστής της χτύπησε τον διαιτητή

ενώ αυτός κατευθυνόταν προς

τα αποδυτήρια για προσωρινή

διακοπή αγώνα), επιβλήθηκε

χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ,

ενώ σύμφωνα με τον ΚΑΠ,

χάνουν τον αγώνα με σκορ 0-3,

της αφαιρούνται 3 βαθμοί από

τον βαθμολογικό πίνακα του

φετινού πρωταθλήματος και

άλλοι 2 από την βαθμολογία του

πρωταθλήματος που θα αγωνι-

στεί την ποδοσφαιρική περίοδο

2011 – 2012.

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 20

Page 21: protostypos 467

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 21

Page 22: protostypos 467

22 Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Χωρίς νικητή έληξε τελικά

το «ντέρμπυ» κορυφής

ανάμεσα στην Αναγέν-

νηση και τον Σμόλικα Φαλάνης.

Κυρίαρχο στοιχείο οι πολύ καλές

δυνατές άμυνες αφού και οι δυο

ομάδες διαθέτουν τις καλύτερες

αμυντικές γραμμές. Η Αναγέννηση

ήταν καλύτερη στο Α΄ ημίχρονο,

ενώ στην επανάληψη ο Σμόλικας

είχε μια ελαφρά υπεροχή με περισ-

σότερη κατοχή της μπάλας χωρίς

όμως να απειλεί ιδιαίτερα τον Ζέα.

Το φιλμ του αγώνα17΄ Ο Γ. Τανάϊας από πλεονεκτική

θέση σουτάρει άουτ.

19΄Δίκαιες διαμαρτυρίες των γηπε-

δούχων για «πέναλτυ» σε ανατρο-

πή του Διαμάντη από τον τερματο-

φύλακα. Στην φάση αυτή αποβάλ-

λεται από τον «πάγκο» ο

Πατσουράκος για εξύβριση και το

παιχνίδι διακόπηκε για 5΄προκει-

μένου ο Πατσουράκος να δείξει

τον αριθμό της φανέλας του.

31΄Ο Ανδρεόπουλος βγάζει έξυ-

πνα τον Κούρο στην μικρή περιο-

χή και από πλάγια θέση σουτάρει

άουτ.

44΄ Τετ-α-τετ του Ανδρεόπουλου

αποκρούει ο Ζάγκας.

45΄ Ο Β. Τανάϊας σουτάρει από το

ύψος του «πέναλτυ» και ενστικτω-

δώς αποκρούει με τα πόδια ο

Ζέας.

60΄ Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο

Βότσης σε κενή εστία «πιάνει’

αέρα και χάνεται μοναδική ευκαι-

ρία για γκολ.

83΄ Τετ-α-τετ του Διαμάντη απο-

κρούει ο Ζάγκας.

Παραλειπόμενα─ Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο

Δημοτικό Στάδιο για να παρακο-

λουθήσει τις προσπάθειες των

παικτών της Αναγέννησης, αλλά

έφυγε παραπονεμένος από το

θέαμα και το λευκό σκορ.

─ Η ισοπαλία τελικά δεν έκανε

κακό σε κανέναν αφού και το παι-

χνίδι της Δήμητρας – Αχιλλέα ήρθε

ισόπαλο.

─ Έτσι η βαθμολογική κατάταξη

στην κορυφή παρέμεινε αμετάβλη-

τη.

─ Κορυφαία και πάλι η αμυντική

γραμμή της ομάδας, η οποία έχει

δεχθεί μόλις 4 γκολ (τα 2 από την

πρωτοπόρο Τερψιθέα, στην 1η

αγων.).

─ Συνεχίστηκε και φέτος η παρά-

δοση που έχει η Αναγέννηση να

μην χάνει στην έδρα της από τον

Σμόλικα.

─ Μετρά μια νίκη (2-0) και μια ισο-

παλία ακόμη (3-3).

─ Άψογος ο παρατηρητής του

αγώνα, Κώστας Χαμορούσος, ο

οποίος τήρησε σαφέστατα τους

κανονισμούς.

─ Μάλιστα προκειμένου να συμ-

μαζέψει τον προπονητή των φιλο-

ξενούμενων Δανιλούλη, ζήτησε και

περίφραξε με άσπρη γραμμή το

όριο των πάγκων και των δυο ομά-

δων.

─ Έτσι την ευθύνη πήρε ο διαιτη-

τής και ηρέμησαν όλοι.

─ Για την 9η αγωνιστική η

Αναγέννηση θα φιλοξενήσει την

αδύνατη ομάδα της Βερδικούσιας

η οποία βρίσκεται στην τελευταία

θέση με μόλις 2 βαθμούς και με

τον χειρότερο συντελεστή τερμά-

των (6-32).

─ Ο προπονητής Χρ.

Ανδρεόπουλος δεν θα έχει στην

διάθεσή του τους Χρ. Λάμπρου και

Γιάννη Πατσιούρα, οι οποίοι

παρουσιάζονται σήμερα σε Άρτα

και Τρίπολη για να υπηρετήσουν

την θητεία τους.

─ Έτσι μαζί με τον

Μαργαριτόπουλο που ήδη υπηρε-

τεί στην Κύπρο, γίνονται τρεις οι

παίκτες που χάνονται λόγω στρα-

τιωτικών υποχρεώσεων.

─ Καλή θητεία λοιπόν από ολόκλη-

ρη την ομάδα, διοίκηση και προ-

πονητές.

Η σύνθεσηΖέας, Κούρος, Ζεστός, Μήτας,

Βότσης, Μπόγκας (λτ 60΄Βαίτσης),

Ζητούνης, Πατσιούρας (46΄Θεο-

χάρης), Ζαγγανάς, Ανδρεόπουλος,

Διαμάντης (88΄Θανόπουλος).

Α1 ΕΠΣΛ (8Η ΑΓΩΝ.)Α1 ΕΠΣΛ (8Η ΑΓΩΝ.)ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ 0-0ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ 0-0

Δεν ανέδειξε νικητή το «ντέρμπυ»Δεν ανέδειξε νικητή το «ντέρμπυ»

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 22

Page 23: protostypos 467

Στην κορυφή του παιδικού

πρωταθλήματος βρίσκεται η

Αναγέννηση μετά την νίκη της επί

του Προμηθέα μέσα στο Μελισσοχώρι

στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής.

Τα γκολ πέτυχαν οι Θεοχάρης Κ. και Κούρος

Πετράκης. Η ομάδα της Ακαδημίας είχε

ρεπό ενώ στον άλλο αγώνα η ΑΕΛ συνέτρι-

ψε την Νίκαια με 9-1. Η Αναγέννηση παρα-

τάχθηκε με τους εξής παίκτες: Κατμέρος,

Παλαμίδας Νικ., Αλεξίου Κων/νος,

Κρεμάλας, Κουτσικόπουλος Αχιλ., Τράντος,

Μαντάρας, Θεοχάρης Κ., Αζάς, Κούρος,

Ντούλας. Έπαιξαν και οι : Ψαρογιώργος

Μεν., Θλιβερός, Αγγελακόπολος.

Έτσι η βαθμολογία έχει ως εξής :

Αναγέννηση ...........................6-4 ..........6

ΑΕΛ ........................................9-2 ..........3

Ακαδημία/Αχιλλέας .................2-3 ..........3

Προμηθέας .............................4-3 ..........3

Νίκαια ...................................4-13 ..........0

Νίκαια και Προμηθέας έχουν έναν αγώνα

λιγότερο.

Επίσης εκτός από τους παίδες έπαιξαν και η

ομάδα junior της Αναγέννησης (γεν. 2000 -

2001) αγώνα φιλικού χαρακτήρα διάρκειας

τεσσάρων 20΄όπου ηττήθηκαν.

Την ομάδα junior αποτελούσαν οι :

Καραδοσίδης Βαγ., Θεοχάρης Άρης,

Παππάς, Γκαραγκούνης,

Μαργαριτόπουλος Γιώργος,

Αλεξόπουλος, Ψαρογιώργος

Γιαν., Ψαρογιώργος Βαγ.,

Βαρελάς Δημ., Αρχοντής Παν.,

Σταθόγαμβρος, Παντούδης,

Βασιλειάδης, Παπανικολάου,

Δημόπουλος, Παπαδόπουλος,

Σούρλας, Κατσιαούνης,

Βερόγγος, Πελεκούδας,

Καραθάνος, Κουτσικόπουλος και

Αναγνωστόπουλος Μάριος.

23Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Η βαθμολογία (7η αγωνιστική) Τσαριτσάνη ....................22-8 .................18

ΑΟΚ ...............................10-4 .................16

Πυργετός .........................6-1 .................15

Απόλλων Λ. .....................9-6 .................12

Ελασσόνα ........................8-6 .................11

Μουζάκι ...........................7-3 .................11

Λιανοικλάδι ......................5-7 ...................8

Α.Ε. Σπερχειάδα ..............3-5 ...................8

Ρήγας Φεραίος ..............7-13 ...................7

Πύρασος .........................6-4 ...................6

Θύελλα Πετρωτού ...........5-7 ...................6

Μετέωρα ..........................1-8 ...................4

Λαμία ...............................1-8 ...................4

Απεραντιακός ................6-14 ...................2

Επόμενη αγωνιστική (21/11/2010)Μετέωρα – ΑΟΚαρδίτσα

Λιανοκλάδι – Ν.Αγχίαλος

Σπερχειάδα – Απόλλων Λ.

Ελασσόνα – Τσαριτσάνη

Μουζάκι – Απεραντιακός

Ρήγα Φεραίος – Λαμία

Πυργετός – Θύελλα Πετρωτού

Τα αποτελέσματαΣωτήριο – Τερψιθέα .........................................2-3

Δήμητρα Αγιάς – Αχιλλέας Φ. .........................1-1

Τοξότης – Αμπελόκηποι ..................................3-1

Ραψάνη – Πελασγιώτιδα .................................2-1

Καλοχώρι – Παραπόταμος .............................2-3

Όλυμπος Λαρ. – Αμυγδαλέα ..........................2-1

Βερδικούσια - Ροδιακός .................................0-2

Αναγέννηση Φ. – Σμόλικας .............................0-0

Η βαθμολογία (8η αγωνιστική) Τερψιθέα ........................25-3 .................22

Σμόλικας ........................12-3 .................18

Αναγέννηση Φ. ..............11-4 .................17

Αχιλλέας Φ. ...................20-7 .................15

Ροδιακός ........................11-8 .................13

Παραπόταμος ..............19-16 .................12

Δήμητρα Αγιάς .............11-10 .................12

Τοξότης ..........................8-11 .................12

Σωτήριο .......................16-13 .................11

Αμπελόκηποι ...............11-12 .................11

Ραψάνη .........................9-12 .................11

Αμυγδαλέα ....................9-16 ...................6

Όλυμπος Λάρ. ...............4-10 ...................6

Καλοχώρι .......................9-16 ...................5

Πελασγιώτιδα ................6-14 ...................4

Βερδικούσια ..................6-32 ...................2

Ο Αχιλλέας Φαρσάλων ξεκίνησε το πρωτά-

θλημα με -2 βαθμούς από την περσινή

περίοδο.

Επόμενη αγωνιστική (21/11 , 15:00)Τερψιθέα – Αχιλλέας Φαρ.

Αμπελόκηποι – Σωτήριο

Πελασγιώτιδα – Δήμητρα Αγιάς

Παραπόταμος - Τοξότης

Αμυγδαλέα – Ραψάνη

Ροδιακός – Καλοχώρι

Σμόλικας – Όλυμπος Λαρ.

Αναγέννηση Φαρ. - Βερδικούσια

Α1’ ΕΠΣΛ

Τα αποτελέσματαΔαμασιακός – Βλαχογιάννι .............................3-1

Φαλανιακός – Δωτιέας ....................................2-2

Αργυροπούλι – Δευκαλίων .............................6-1

Μακρυχώρι – ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου ...............1-3

Δήμητρα Γιαν. – Συκούριο ..............................3-2

Αμπελωνιακός – Χάλκη ..................................6-0

Λαρισαίκός – Βουκεφάλας ..............................3-0

Μελιβοία – ΑΕΔ Νίκαιας ..................................1-0

Η βαθμολογία (8η αγωνιστική) Αμπελωνιακός ...............30-6 .................24

Αργυροπούλι .................25-6 .................20

Δωτιέας Αγιάς ................12-9 .................16

Φαλανιακός ...................20-6 .................16

Δφευκαλίων Κρανιάς ...12-14 .................13

Μελιβοία ........................13-7 .................12

Λαρισαϊκός ....................10-6 .................11

Βλαχογιάννι ...................9-14 .................11

Μακρυχώρι ..................16-11 .................10

ΑΣΕΔ Νίκαιας ..............12-11 .................10

Δήμητρα Γιαν. .............13-15 .................10

Δαμασιακός .................20-17 ...................9

Συκούριο .....................15-14 ...................8

ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου .....6-10 ...................6

Βουκεφάλας ..................5-28 ...................4

Χάλκη ............................2-46 ...................0

Επόμενη αγωνιστική (20/11 , 15:00)Βλαχογιάννι – Δωτιέας

Δευκαλίων – Δαμασιακός

ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου – Φαλανιακός

Συκούριο – Αργυροπούλι

Χάλκη – Μακρυχώρι

Βουκεφάλας – Δήμητρα Γιαν.

ΑΕΔ Νίκαιας – Αμπελωνιακός

Μελιβοία – Λαρισαϊκός

Α’ ΕΠΣΛΗ βαθμολογία (6η αγωνιστική) Ραχούλα ........................13-8 .................13

Μελισσοχώρι .................14-8 .................10

Ελευθεριακός .................11-6 .................10

Ζάππειο ..........................8-5 .................10

Ναρθάκι ...........................9-8 .................10

Υπέρεια .......................13-13 .................10

Βαμβακού ......................7-13 ...................7

Αρμένιο .......................12-10 ...................5

Χαλκιάδες ....................11-14 ...................5

Ενιπέας .........................7-17 ...................4

Άγιοι Ανάργυροι .............6-11 ...................3

Χειμάδι ...........................9-20 ...................1

Το Αρμένιο ξεκίνησε με -2 βαθμούς από την

περσινή περίοδο.

Επόμενη αγωνιστική (21/11,11:00)Χειμάδι – Αρμένιο

Ζάππειο – Ναρθάκι

Βαμβακού – Γλαύκη

Άγιοι Ανάργυροι – Ενιπέας

Κουλούρι – Ραχούλα

Υπέρεια – Ελευθεριακός

Μελισσοχώρι – Χαλκιάδες

B’ ΕΠΣΛ

Η βαθμολογία (5η αγωνιστική) Μυραϊκός .......................18-7 .................12

Κοιλάδα .........................15-5 .................10

Αβέρωφ .........................11-5 ...................9

Ηρακλής Λάρισας ............9-3 ...................8

Βρυσιά .............................8-6 ...................7

Δίλοφος ...........................7-8 ...................7

Ζωοδόχος Πηγή ..............7-8 ...................6

Ακαδημία Φ. ..................9-18 ...................4

Αχίλλειο ...........................9-9 ...................5

Χαρά .............................3-16 ...................0

Σταυρός .........................3-14 ...................0

Επόμενη αγωνιστική (Κυριακή , ώρα 3:00)Βρυσιά – Δίλοφος

Αχίλλειο – Μυραϊκός

Ηρακλής Λ΄΄αρισας – Αβέρωφ

Ζωοδόχο Πηγή – Κοιλάδα

Σταυρός – Χαρά

Ρεπό : Ακαδημία Φ.

Δεν περιλαμβάνεται ο αγώνας Ζωοδόχου

Πηγής – Αχίλλειο που διεκόπη.

Γ’ ΕΠΣΛ

Δ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΛ (ΓΕΝ., 1996-97)ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΛ (ΓΕΝ., 1996-97)ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1-2ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1-2

Ρεπό η Ακαδημία / ΑχιλλέαςΡεπό η Ακαδημία / Αχιλλέας

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 23

Page 24: protostypos 467

@ Καλημέρα σας φίλες και

φίλοι Φαρσαλινοί και να μας

ζήσει τ' όνομα! (βλέπε: Άρης

Καραχάλιος)

@ Σε θρίαμβο της τοπικής

αυτοδιοίκησης και γιορτή της

δημοκρατίας εξελίχθηκε ο

β΄γύρος των εκλογών, αφού η

αποχή ξεπέρασε κάθε προη-

γούμενο, με αποτέλεσμα να

ψηφίσει ο ένας στους τρεις, και

ο ένας στους δέκα να πανηγυ-

ρίζει έξαλλα για τον υποψήφιο

που ψήφισε και εξελέγη

δήμαρχος ή περιφερειάρχης.

Ο Γιώργος Παπανδρέου μας

υποσχέθηκε τη συμμετοχική

δημοκρατία και κατάφερε να

μας οδηγήσει στην αποχική

δημοκρατία.

@ Βέβαια, οι προοδευτικοί και

ανεξάρτητοι τηλεδημοσιογρά-

φοι δεν ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα

αυτή τη φορά από την τεράστια

αποχή, αφενός επειδή εξελέ-

γησαν αυτοί τους οποίους ήθε-

λαν τα αφεντικά τους και αφετέ-

ρου επειδή υπάρχει ο κίνδυνος

-αν μιλάνε συνέχεια για την

αποχή- να αντιληφθούν όλοι

πως οι εκλογές έχουν καταντή-

σει τσίρκο.

@ Παράλληλα, αποδεικνύεται

πως όσο λιγότεροι Έλληνες

πηγαίνουν στις κάλπες, τόσο

μειώνονται οι πιθανότητες να .

εκλεγούν ξανά όλοι οι αποτυ-

χημένοι. Τελικά το μυστικό της

αντιπροσωπευτικής δημοκρα-

τίας δεν είναι να στέλνεις αντι-

προσώπους στη Βουλή και

στα δημοτικά συμβούλια αλλά

αντιπροσώπους στην κάλπη.

@ Από την άλλη, είναι σίγουρο

πως και οι νέοι δήμαρχοι και

περιφερειάρχες θα συνεχίσουν

την παράδοση που θέλει τους

νέους εκλεγμένους να είναι χει-

ρότεροι από τους προηγούμε-

νους -και θα τα κάνουν μαντά-

ρα-, οπότε όσοι δεν πήγαμε να

ψηφίσουμε θα έχουμε πλέον

περισσότερες επιλογές για να

ξεσπάσουμε, αφού θα έχουμε

τη δυνατότητα -εκτός από τον

Καμίνη και τον Σγουρό- να βρί-

ζουμε και όσους πήγαν και

τους ψήφισαν.

@ Πάντως, η Ελληνική

Δημοκρατία του 2010 θυμίζει

όλο και περισσότερο την

Αθηναϊκή Δημοκρατία της

αρχαιότητας, με τη διαφορά

πως τότε δεν ψήφιζαν οι δού-

λοι, ενώ τώρα ψηφίζουν μόνο

οι δούλοι -δηλαδή, κυρίως, τα

κομματόσκυλα που η τύχη

τους εξαρτάται από τα πολιτικά

αφεντικά τους. Σε κάθε περί-

πτωση, σύντομα σε μια χώρα

δέκα εκατομμυρίων, θα ψηφί-

ζουν μόνο μερικές χιλιάδες -

όπως δηλαδή γινόταν και στην

αρχαία Αθήνα-, οπότε θα μπο-

ρούμε να ισχυριζόμαστε πως

είμαστε άξιοι διάδοχοι των

σπουδαίων προγόνων μας και

η χώρα μας δεν θα γίνεται ρεζί-

λι διεθνώς.

@ Κορυφαία στιγμή της ημέ-

ρας των εκλογών ήταν η τηλε-

οπτική εμφάνιση της Ντόρας

Μπακογιάννη, η οποία προ-

σποιήθηκε την πρωτοεμφανι-

ζόμενη πολιτικό που ιδρύει

κόμμα και εκπροσώπησε το

65% αυτών που απείχαν από

τις εκλογές, χωρίς να βρεθεί

κάποιος να την γιαουρτώσει

μπας και πάει επιτέλους στο

σπίτι της.

@ Και τώρα χαμογελάμε:

Αποφασίζει ένα βράδυ ο

Χριστός να επισκεφτεί τα

Ζωνιανά. Χτυπάει μια πόρτα,

του ανοίγουν.

- Καλώς τονε τον Σύντεκνο.

Κάτσε να ξεκουραστείς.

- Μα ξέρετε εγώ είμαι ο …….

- Εδώ πρώτα καθόμαστε και

μετά συστηνόμαστε.

Τι να κάνει ο Χριστός κάθεται.

- Βάλε μωρή Μαρία να φάμε.

- Μα ξέρετε εγώ είμαι ο …….

- Εδώ πρώτα τρώμε και μετά

συστηνόμαστε.

Τι να κάνει ο Χριστός τρώει.

- Φέρε μωρή Μαρία το ρατσί

να πιούμε που ΄ρθε ο ξένος.

- Μα ξέρετε εγώ είμαι ο ……..

- Εδώ πρώτα πίνουμε και μετά

συστηνόμαστε.

Τι να κάνει ο Χριστός κατεβάζει

τσι ρατσιές του.

- Φέρε μωρέ Σήφη τη νέα

σοδειά να την δοκιμάσουμε.

- Μα ξέρετε εγώ είμαι ο ……..

- Εδώ πρώτα καπνίζουμε και

μετά συστηνόμαστε.

Τι να κάνει ο Χριστός κατεβάζει

δυο τζούρες.

- Και τώρα ωρέ Σύντεκνε ποιος

είσαι του λόου σου;

- Είμαι ο Ιησούς Χριστός

- Στο 'πα ρε Σήφη, φέτος η

σοδειά είναι άπιαστη!!!

[email protected]

CMYK

fyllo 467_24ari_fyllo 327.qxd 15/11/2010 7:45 μμ Page 24