Protokoli v sodobnih telekomunikacijskih omre¾ .Protokoli v sodobnih telekomunikacijskih...

download Protokoli v sodobnih telekomunikacijskih omre¾ .Protokoli v sodobnih telekomunikacijskih omre¾jih

of 92

 • date post

  27-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Protokoli v sodobnih telekomunikacijskih omre¾ .Protokoli v sodobnih telekomunikacijskih...

 • Protokoli v sodobnih telekomunikacijskih omrejih

  Drago Hercog

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

  magistrski tudij2008/2009

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 2

  Protokolni sklad

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 3

  Potreba po protokolnem skladu

  uporabnik uporabniksistem A sistem B

  kanal

  SAP SAPprotokolni

  osebekprotokolni

  osebekkanal

  SAP SAPprotokolni

  osebekprotokolni

  osebekkanal

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 4

  Protokolni sklad

  SAP

  SAP

  SAP

  SAP

  SAP

  SAP

  SAP

  SAP

  SAP

  SAP

  sistem A sistem B

  protokolniosebek

  protokolniosebek

  protokolniosebek

  protokolniosebek

  protokolniosebek

  protokolniosebek

  protokolniosebek

  protokolniosebek

  protokolniosebek

  protokolniosebek

  navidezni kanal

  navidezni kanal

  navidezni kanal

  navidezni kanal

  realni kanal1

  2

  n-2

  n-1

  n

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 5

  Terminologija v slojih protokolnega sklada

  sloj ( +1)isloj i

  i-SAP

  ( +1)-PDUi

  i-PDU = i i-PCI + -SDU

  -SDU = ( 1)-PDUi i+

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 6

  Multipleksiranje

  Naslavljanje

  Ovijanje

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 7

  Protokolni osebek v sloju protokolnega sklada

  procesor stanje

  protokolni osebek

  requ

  est

  resp

  onse

  indi

  catio

  nco

  nfir

  m

  S A P

  S A P

  iztek

  PDUPD

  U

  sproiustavi

  aso

  vnik

  protokolni osebeknijega sloja

  protokolni osebekvijega sloja

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 8

  Primer naslavljanja v protokolnem skladu TCP/IP

  IP naslov (IP number)Vrata (Port)Vtinica (Socket)

  dostop do omreja

  IP sloj

  transportni sloj

  aplikacijski sloj

  IP naslov

  vrata

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 9

  Partnerska osebka v sloju protokolnega sklada

  sistem A sistem B

  i-1

  i

  i+1

  protokol -tega slojaiosebek osebek

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 10

  Uporabniko sporoilo v protokolnem skladu

  sistem A

  uporabnik A

  sistem B

  uporabnik B

  1

  2

  n-2

  n-1

  n

  PCI1 PCI1

  PCIn-2 PCIn-2

  PCIn-2 PCIn-2

  PCIn-2 PCIn-2

  PCI2 PCI2

  PCI2 PCI2

  PCIn-1 PCIn-1

  PCIn-1 PCIn-1

  PCIn-1 PCIn-1

  PCIn-1 PCIn-1

  PCIn PCIn

  PCIn PCIn

  PCIn PCIn

  PCIn PCIn

  PCIn PCIndata

  data

  data

  data

  data data

  data data

  data data

  data data

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 11

  Elementi protokolne arhitekture

  sloji, podsloji

  ravnine

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 12

  Primeri protokolnih skladovISO: referenni model OSI (Open Systems Interconnection)

  IETF: protokolni sklad TCP/IP

  ITU-T: protokolni sklad ATM

  ITU-T: protokolni sklad SS7

  ITU-T: signalizacija v ISDN

  ETSI: protokolni skladi mobilnih omreij GSM/GPRS/UMTS

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 13

  OSI

  kaj so odprti sistemi?povezovanje odprtih sistemov:

  protokoli,znailni

  zaomreje

  prenossporoil med

  konnima raunalnikoma

  podporaporazdeljenim

  aplikacijam

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 14

  Referenni model OSI

  7 A Application layer Aplikacijski sloj6 P Presentation layer Prikazni sloj5 S Session layer Sejni (Konferenni) sloj4 T Transport layer Transportni sloj3 N Network layer Omreni sloj2 DL Data-Link layer Kanalni (Povezavni) sloj1 Phy Physical layer Fizini sloj

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 15

  Povezavni sloj OSI v omrejih LAN/MAN2 LLC Logical Link

  Controlklasinefunkcijepovezavnegasloja

  2 MAC MediumAccessControl

  dostop doskupnegamedija

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 16

  Referenni model OSI

  7. sloj

  4. sloj

  6. sloj

  3. sloj3. sloj 3. sloj

  5. sloj

  2. sloj2. sloj 2. sloj

  1. sloj1. sloj 1. sloj

  terminal terminal

  komutacijskanaprava

  komutacijskanaprava

  telekomunikacijsko omreje

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 17

  Naslavljanje v sistemih OSI

  multipleksiranje v ve slojih

  (npr. N in T)

  konkatenacija (stik)

  naslovov

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 18

  TCP/IP

  Arhitektura protokolov v Internet-u

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 19

  Topologija Internet-a

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 20

  Protokolni sklad TCP/IP

  4 ApplicationLayer

  aplikacijskisloj

  3 TransportLayer

  transportni sloj

  2 Internet Layer internetni sloj

  1 NetworkAccess Layer

  sloj dostopa doomreja

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 21

  Protokoli v Internetu

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 22

  Naslavljanje v Internetu

  tevilka IP

  tevilka vrat (port number)

  Vtinica (socket)

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 23

  Vnaprej znane tevilke vrat

  vnaprej znanatevilka vrat

  aplikacijski protokol transportni protokol

  21 FTP TCP23 telnet TCP25 SMTP TCP69 TFTP UDP80 HTTP TCP110 POP3 TCP

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 24

  Primer komunikacije med odjemalcem in strenikom

  FTPodjemalec FTPzveza

  TCPzveza

  IP osebekIP

  datagramiIP

  datagrami

  IP osebekIP osebek IP osebek

  usmerjanje

  FTPstrenik

  193.2.66.137193.2.70.2 193.2.70.3

  193.2.66.65

  TCPodjemalec

  TCPstrenik

  1027 21

  I n t e r n e t

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 25

  Primerjava skladov TCP/IP in OSI

  fizini sloj

  sloj dostopado omreja

  kanalni sloj

  omreni sloj internetni sloj

  transportni sloj transportni sloj

  konferenni sloj

  prikazni sloj

  aplikacijski sloj

  aplikacijski sloj

  komunikacijaskozi

  omreje

  komunikacijamed terminaloma

  komunikacijamed terminaloma

  podporaaplikacijam

  podporaaplikacijam

  povezovanjeomreij

  dostop doomreij

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 26

  Povezovanje omreij

  omreje 1protokolni sklad 1

  omreje 2protokolni sklad 2povezava

  povezovalnielement

  (IS, IWU)

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 27

  Povezovanje lokalnih omreij: mosti (bridge)

  omreje 1protokolni sklad 1

  omreje 2protokolni sklad 2

  povezava

  viji sloji

  Phy1MAC1

  Phy2MAC2

  mosti(bridge)

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 28

  Povezovanje omreij: prehod (gateway)

  omreje 1protokolni sklad 1

  omreje 2protokolni sklad 2

  povezava

  viji sloji

  Phy1DL1N1

  Phy2DL2N2

  prehod(gateway)

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 29

  Povezovanje omreij: protokolni prevajalnik (protocol converter)

  omreje 1protokolni sklad 1

  omreje 2protokolni sklad 2

  povezavaPhy1DL1N1T1S1P1A1

  Phy2DL2N2T2S2P2A2

  protokolni prevajalnik(protocol converter)

  aplikacija

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 30

  ATM

  Asynchronous Transfer Mode

  sodobne tehnologije

  integracija storitev

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 31

  Protokolni sklad ATM

  fizini sloj (Phy)

  ATM sloj (ATM)

  ATM prilagodilni sloj (AAL)

  signalizacija uporabniki

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 32

  Protokolni sklad ATMFizini sloj (sinhron prenos celic)

  PMD (Physical Media Dependent) (formatiranje in prenos celic prek medija)TC (Transmission Convergence) (sinhronizacija celic, odkrivanje in popravljanje napak v glavah celic)

  ATM sloj (asinhroni prenos, multipleksiranje, komutacija celic)AAL sloj (ATM Adaptation Layer)

  SAR (Segmentation and Reassembly)CS (Convergence Sublayer)

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 33

  Razredi storitev in protokoli AAL

  razredstoritve

  prenos vrealnem asu

  dotok uporabnikihpodatkov s

  konstantno hitrostjo

  povezavnoorientiran

  prenos

  AAL protokol

  A da da da tip 1B da ne da tip 2C ne ne da tip 3/4 ali 5D ne ne ne tip 3/4 ali 5

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 34

  OSI in ATM

  fizini sloj

  fizinisloj

  kanalni sloj

  omreni sloj slojATM

  transportni sloj slojAAL SAR

  PMD

  CS

  TC

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 35

  SS7

  potreba po signalizaciji

  vrste signalizacije

  znotrajpasovna

  kanalu pridruena

  po skupnem kanalu (zvezi pridruena,

  samostojna)

  signalizacijsko omreje SS7

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 36

  SS7 - topologija omreja

  STPSTP STP

  STP

  STP

  STP STP

  STP

  SPSP

  SP

  SP

  SP

  SPSPSP

  SPSP SP

  omreje SS7 drave

  mednarodno omreje SS7

  omreje SS7 drave

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 37

  Signalizacijsko in govorno omreje

 • Protokoli (podiplomski): III Drago Hercog 38

  Zvezi pridruena signalizacija

  1: fizini

  4: transportni

  5: konferenni

  2: povezavni

  MTP 1: signalizacijska povezava