PROSEDYREPERM FOR BARN MED TRAKEOSTOMI ... FOR BARN MED TRAKEOSTOMI LTMV-teamet, Barn Intensiv...

download PROSEDYREPERM FOR BARN MED TRAKEOSTOMI ... FOR BARN MED TRAKEOSTOMI LTMV-teamet, Barn Intensiv August

of 37

 • date post

  06-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROSEDYREPERM FOR BARN MED TRAKEOSTOMI ... FOR BARN MED TRAKEOSTOMI LTMV-teamet, Barn Intensiv...

 • Standardisert pasientforløp ID: 16098 Langtids mekanisk ventilasjon LTMV

  Barn og ungdom

  SIDE 1 AV 37

  PROSEDYREPERM

  FOR BARN MED TRAKEOSTOMI

  LTMV-teamet, Barn Intensiv

  August 2017

  http://www.stolav.no/stolav

 • Standardisert pasientforløp ID: 16098 Langtids mekanisk ventilasjon LTMV

  Barn og ungdom

  SIDE 2 AV 37

  INNHOLDSFORTEGNELSE

  1 INFORMASJON .................................................................................................................................... 4

  1.1 INFORMASJON OM DENNE PROSEDYREPERMEN ................................................................................. 4

  2 KUNNSKAPER OG FERDIGHETER .......................................................................................................... 5

  2.1 HÅNDHYGIENE ...................................................................................................................................... 5

  2.2 KUNNSKAPER OG FERDIGHETER HOS HJELPEPERSONALET .................................................................. 6

  2.3 SJEKK VED VAKTSTART .......................................................................................................................... 7

  2.4 ARBEIDSOPPGAVER FOR ANSVARLIG PERSONELL ................................................................................. 8

  2.5 SJEKKLISTE VED VAKTSTART .................................................................................................................. 9

  3 AKUTTSITUASJON .............................................................................................................................. 10

  3.1 AKUTTVESKE ....................................................................................................................................... 11

  4 TRAKEOSTOMI .................................................................................................................................. 12

  4.1 INFORMASJON OM TRAKEOSTOMIKANYLE UTEN CUFF ..................................................................... 12

  4.2 KANYLESKIFTE UCUFFET KANYLE ........................................................................................................ 14

  4.3 RENGJØRING AV BIVONA KANYLE ....................................................................................................... 16

  4.4 TRAKEOSTOMISTELL ........................................................................................................................... 17

  4.5 KUNSTIG NESE ..................................................................................................................................... 18

  4.6 SUGEPROSEDYRE ................................................................................................................................ 19

  4.7 RISIKO VED FEIL SUGETEKNIKK ............................................................................................................ 22

  4.8 VENTILASJONSBAG OG BAGGEPROSEDYRE ........................................................................................ 23

  4.9 HUDPROBLEMER................................................................................................................................. 25

  4.10 BRUK AV TALEVENTIL PÅ TRAKEOSTOMIKANYLE ........................................................................... 26

  5 PULSOKSYMETER .............................................................................................................................. 28

  6 INNHALASJONSBEHANDLING ............................................................................................................ 29

  6.1 INHALASJONSBEHANDLING MED AERONEB GO ................................................................................. 29

  6.2 GJENNOMFØRING AV INHALASJON .................................................................................................... 30

  6.3 INHALASJONSBEHANDLING MED AERONEB PRO ................................................................................ 31

  6.4 FUKTING AV LUFTVEIER VED TRAKEOSTOMI....................................................................................... 32

  7 SKIFTE OG RENGJØRING AV UTSTYR .................................................................................................. 33

 • Standardisert pasientforløp ID: 16098 Langtids mekanisk ventilasjon LTMV

  Barn og ungdom

  SIDE 3 AV 37

  8 KONTAKTPERSONER OG OPPFØLGING .............................................................................................. 34

  9 BEHANDLINGSHJELPEMIDLER OG FORBRUKSVARER ......................................................................... 35

  9.1 BEHANDLINGSHJELPEMIDLER ............................................................................................................. 35

  9.2 FORBRUKSUTSTYR TIL TRAKEOSTOMERTE BARN – GENERELL LISTE ................................................... 36

 • Standardisert pasientforløp ID: 16098 Langtids mekanisk ventilasjon LTMV

  Barn og ungdom

  SIDE 4 AV 37

  1 INFORMASJON

  1.1 INFORMASJON OM DENNE PROSEDYREPERMEN

  Denne prosedyrepermen består av prosedyrer som gjelder for barn og ungdom med trakeostomi.

  Permen er et hjelpemiddel og oppslagsverk for personer som har fått opplæring i forhold til

  barnets situasjon.

  Prosedyrene er utarbeidet og godkjent av LTMV-teamet (langtids mekanisk ventilasjon), Barn

  Intensiv, St Olavs Hospital (tidligere Hjemmerespiratorteamet). Prosedyrene skal alltid følges.

  LTMV-teamet har ansvar for å oppdatere Prosedyrepermen.

  Tilsynspersonell rundt barnet skal ha gjennomgått teoretisk og praktisk opplæring i forhold til disse

  prosedyrene, behandlingshjelpemidler, forbruksmateriell og barnets spesielle behov.

  Originalpermen skal være hjemme hos barnet, og følge barnet til andre steder, f. eks ved

  sykehusinnleggelse. Skole/barnehage skal ha en kopi, men denne kopien skal ikke inneholde

  eventuelle sykepleiesammenfatninger og epikriser.

  En del informasjon om behandlingshjelpemidler er hentet fra brukerveiledningene som følger med

  utstyret. Noe informasjon er innhentet direkte fra utstyrsleverandør eller Regional enhet for

  behandlingshjelpemidler (REB). Alle som har ansvar for barnet skal gjøre seg kjent med de ulike

  brukerveiledningene. Brukerveiledningene skal være tilgjengelige for opplært personell.

  Forbruksmateriell nevnt i permen kan endre seg etter hvilke avtaler St Olav/REB har med ulike

  leverandører. Dette vil oppdateres med jevne mellomrom i denne permen.

  Permen skal være tilgjengelig for alle de som har ansvar for barnet. Det skal ikke kopieres fra

  permen og distribueres til andre personer eller instanser. Spørsmål om permen rettes til LTMV-

  teamet, Barn Intensiv, St Olavs Hospital.

 • Standardisert pasientforløp ID: 16098 Langtids mekanisk ventilasjon LTMV

  Barn og ungdom

  SIDE 5 AV 37

  2 KUNNSKAPER OG FERDIGHETER

  2.1 HÅNDHYGIENE

  HUSK AT GOD HÅNDHYGIENE ER DET VIKTIGSTE ENKELTTILTAK I FOREBYGGING AV INFEKSJONER!

  Trakeotomerte pasienter bør ha hånddesinfeksjonsmiddel i samme veske som sekretsuget.

  Vask hendene før og etter alle prosedyrer som har med trakeostomien å gjøre.

  Ved spritvask av hender skal man lufttørke hendene – helst i 30 sekunder.

  Ved vanlig håndvask med såpe og vann: bruk rene håndklær / engangs papirhåndkle!

  Utøv god hygiene generelt: skift for eksempel kunstige neser / splittkompresser straks de er urene.

  HÅNDDESINFEKSJON:

  To pumpetrykk

  15 sekunders hånddesinfeksjon

  HÅNDVASK:

  30 sekunders håndvask med såpe og vann

  Skylling og tørking

  HUSK: HÅNDDESINFEKSJON HAR BEDRE EFFEKT ENN HÅNDVASK, MEN ER HENDENE DINE SYNLIG

  TILSØLT MÅ DU BRUKE SÅPE OG VANN.

 • Standardisert pasientforløp ID: 16098 Langtids mekanisk ventilasjon LTMV

  Barn og ungdom

  SIDE 6 AV 37

  2.2 KUNNSKAPER OG FERDIGHETER HOS HJELPEPERSONALET

  Barnet er trakeotomert og har ingen/begrensede muligheter til å si fra eller ordne opp selv hvis

  kanylen går tett eller blir dratt ut. Barnet er helt avhengig av at noen er til stede og ivaretar frie

  luftveier. Nattevakten skal være våken. Ved for eksempel toalettbesøk bør saturasjonsmåler

  tilkobles, slik at alarm kan høres.

  PERSONALE SOM SKAL HA ANSVAR FOR BARNET, SKAL HA GJENNOMGÅTT OPPLÆRING I:

   Barnets sykdom og situasjon

   Alle rutiner og prosedyrer som gjelder barnet

   Alle behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell som barnet er avhengig av

  PERSONALET MÅ MESTRE:

   Alle prosedyrene i denne prosedyrepermen

   Vurdere tegn på at noe er galt med barnet eller utstyret

   Skifte av trakeostomikanyle

   Forstå når det er slimopphoping og suge ved behov

   Bruke suget riktig

   Ventilere med Lærdalsbag i en akuttsituasjon

   Vite hva de skal gjøre i akuttsituasjoner

  VARSLING VED AKUTTSITUASJONER, SPØRSMÅL ELLER PROBLEMER

  Ved akuttsituasjoner:

   AMK: Telefon 113

  Ved spørsmål som ikke haster:

   Barn Intensiv, St Olavs Hospital

  Ved spørsmål angående med