Projecte de la Pinta Verda doc

13
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT Desembre 2014 Gabinet d’Acció Territorial

Transcript of Projecte de la Pinta Verda doc

Page 1: Projecte de la Pinta Verda doc

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT Desembre 2014

Gabinet d’Acció Territorial

Page 2: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – PLA GENERAL METROPOLITÀ MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 3: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – PLANEJAMENT VIGENT MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 4: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – OROGRAFIA I RIERESMODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 5: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – ESPAI PÚBLIC I METROMODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 6: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – RESUMMODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

SERRA DE MENA

SERRA DE

LES

MOSQUES

D’ASE

SER

RALA

DA M

ARIN

A

Riera de Can

Zam

Riera de Can Franquesa

Torrent de Can Calvet

Torrent de C

an

Jané

RIU -

BESÒS

Page 7: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – LA PINTA VERDAMODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 8: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – LA PINTA VERDAMODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 9: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – LA PINTA VERDAMODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 10: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – LA PINTA VERDAMODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 11: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – LA PINTA VERDAMODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 12: Projecte de la Pinta Verda doc

ESPAIS LLIURES – COM S’ACTUARÀ

COM S’ACTUARÀ?

-Mantenint les afectacions

-Endreçant qualificacions

-Desafectant zones

-Reordenant zones

Delimitació de Polígons d’Actuació amb cessions obligatòries per als privats enlloc d’expropiacions obligades de l’administració

Desafectant àmbits no estratègics per al verd

Reconèixer espais lliures existents

Quan es considerin estratègiques

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A LA MILLORA DE LA XARXA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT

Page 13: Projecte de la Pinta Verda doc