Programmaboek 2012

of 25 /25

Embed Size (px)

description

Ulftse Avondvierdaagse

Transcript of Programmaboek 2012

Page 1: Programmaboek 2012
Page 2: Programmaboek 2012

1

BETROKKENHEID

Namens het bestuur van de Ulftse Avondvierdaagse mogen wij dit jaar het voorwoord verzorgen.Sinds 2 jaar (Saskia) en 1 jaar (Tineke) zijn wij betrokken bij het bestuur van de Ulftse Avondvierdaagse. Dit houdt dus ook in dat we helpen bij de organisatie hiervan. Bij de organisatie komt meer kijken dan u denkt. Aanvragen van vergunningen, regelen van activiteiten op het Kennedyplein, regelen van verkeersregelaars etc., etc. Wat maakt het dan zo leuk? De betrokkenheid en bezieling waarmee alle vrijwilligers dit elk jaar weer doen. Als je er eenmaal bij betrokken bent, laat het je niet meer los!

Hoe zijn wij betrokken geraakt bij de vierdaagse? Saskia heeft gereageerd op een oproep voor vrijwilligers in het boekje van 2 jaar geleden. Tineke is door toenmalig bestuurslid Theo Ratering gevraagd om in het bestuur te komen. Wij regelen, samen met de andere vrijwilligers, het reilen en zeilen op het startbureau. Naast het startbureau is Tineke ook betrokken bij de PR en sponsoring. Saskia beheert het secretariaat.

Sinds vorig jaar zijn de startkaarten veranderd. Elke afstand heeft zijn eigen kleur gekre-gen en ook het afhalen van de startkaarten verliep vorig jaar anders. Ook dit jaar zijn er veranderingen: mensen moeten zelf hun route meenemen op het startbureau, deze komt dus niet meer standaard achter iedere startkaart te zitten. Ook nieuw dit jaar is het online inschrijven. Nog een verandering is de nieuwe indeling van het Kennedyplein. Voor ons een nieuwe uitdaging voor wat betreft de indeling tijdens de vierdaagse.Sommige veranderingen zult u als prettig ervaren, andere misschien niet. Maar we doen ons best om alles voor u, de wandelaar, zo soepel mogelijk te laten verlopen. In deze tijd, waarin het lastig is om vrijwilligers te krijgen, is het geweldig om bij dit evenement betrok-ken te mogen zijn. Al die blije gezichten bij de intocht op zaterdag….daar doen we het voor! U leest het….door o.a. de betrokkenheid van alle vrijwilligers is dit evenement al 45 jaar vaste prik in Ulft. Dus mocht u enthousiast geworden zijn… denk er eens over om u aan te melden als vrijwilliger. Vele handen maken licht werk!

Wij wensen u veel wandelplezier!

Namens het bestuur van de Ulftse Avondvierdaagse,Tineke Hilgenga en Saskia van de Pavert

Voorwoord

De Ulftse Avondvierdaagsemag u niet missen!!

Page 3: Programmaboek 2012

3

BESTUURSLEDEN STICHTING ULFTSE AVONDVIERDAAGSE

H.W.H. Verbeeten voorzitter 0315 - 68 60 17S. van de Pavert secretaris 0315 - 68 39 95E.J. van Aken penningmeester 0315 - 63 03 67R. ter Beest lid J.J. Lakwijk lid 0315 - 68 68 94G.J. Sprenkelder lid 0315 - 68 38 37J.G.T. van Hummel lid E.W.A.M. Ratering lid 0315 - 68 39 95T. Hilgenga lidR. Mulders asp. lid

Het Bestuur is tijdens het wandelen telefonisch bereikbaar onder nr. 06 - 15 13 41 23, telkens op de woensdag-, donderdag-, en vrijdagavond 6, 7 en 8 juni van 18.00 - 21.30 uur en op de zaterdagmiddag 9 juni van 12.00 - 17.00 uur.

De startkaarten kunnen worden afgehaald vanaf 18.00 uur !

Bestuursleden

S.d.o.u.C. de Jeugd

Page 4: Programmaboek 2012

5

Cabrio-tocht

Wij, familie te Pas, organiseren voor de 2e keer een cabrio-tocht Joyce te Pas.

Onze dochter Joyce is op 29 jarige leeftijd, op 13 januari 2010 overleden ten gevolge van een hersentumor.In april 2006 werd bij Joyce een hersentumor geconstateerd en op 3 mei werd ze geopereerd. Na de operatie was Joyce halfzijdig verlamd en ze had een zeer erge spraak-stoornis (afasie). In die tijd kwam Stichting Stophersentumoren bij ons op het pad.Ondanks dat ze zo ziek was, zette zij zich in voor Stichting STOPhersentumoren. 1500 mensen krijgen per jaar te horen dat ze een kwaadaardige hersentumor hebben.Deze ziekte komt veelal voor bij kinderen en jong volwassenen.Na de diagnose hebben zij nog gemiddeld 15 maanden te leven tot overlijden.Het genezingspercentage is ong. 0.1% en onderzoek naar deze ziekte is er zo goed als niet.Daarom gaan wij voor meer onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte.

Wij gaan deze 2e cabriotocht Joyce te Pas beginnen bij Landal Palestra te Braamt op zondag 3 juni.Vanaf 10.00 uur ontvangst en vanaf 11.00 uur gaan de eerste cabrio’s rijden. De toer gaat door een mooie Achterhoek en de tocht is ong. 120 km. Het eindpunt is bij Restaurant van Hal in Voorst (gem. Oude IJsselstreek), daar zijn de eerste auto’s tegen 14.30 uur te verwachten.

We hebben een mooie loterij met als hoofdprijs een draaistoel met poef (beschikbaar gesteld door de Wehlse Bijenkorf )Ook kunnen de deelnemers zich zelf laten doneren, diegene die op 3 juni het meestedonatiegeld meebrengt ontvangt een all overnachtingcheque van Wunderland Kalkar.We gaan voor 150 auto’s. VOL = VOL.Deelname gaat via voorinschrijving: www.cabrio-tocht.nl.

Met vriendelijke groeten, Marja te Pas Lenny te PasTel. 0315-686218 06-20984833 (na 16.00 uur a.u.b.)

Stg. SToP Hersentumoren

Page 5: Programmaboek 2012

Wandelen en Blessures

Wandelen is geen blessuregevoelige sport. Wanneer u gezond bent en goede voorzorgs-maatregelen neemt, is de kans groot dat uw 4-daagse zonder klachten verloopt.

Voorkom blaren (deze ontstaan als er langdurige druk of wrijving wordt uitgeoefend) door:• een goede training voorafgaande aan de 4-daagse,• goed passend en goed ingelopen schoeisel (zonder stiksels of naden aan de binnenzijde) met zolen die dik genoeg zijn om de oneff enheden op de straat niet te voelen,• schoenen aan te schaff en met voldoende bewegingsvrijheid voor de tenen,• naadloze sokken te dragen, van vochtdoorlatend materiaal (katoen, badstof of wol),• preventief op druk- of wrijvingsgevoelige plekken dakpansgewijs leukoplast te plakken (vraag eventueel hulp of tips bij de E.H.B.O.) Als er blaren ontstaan kunt u ze zelf verzorgen, maar de E.H.B.O. is aanwezig u hier mee te helpen en u advies voor de verdere verzorging te geven.

Voorkom rug- en schouderproblemen door een goed afgestelde en vooral niet te zware rugzak te dragen.

Voorkom dikke vingers door een stressballetje mee te nemen waarin u regelmatig knijpt.

Tips voor het wandelen:• start rustig en geef de spieren de tijd om warm te worden,• loop in een regelmatig tempo,• knip uw teennagels kort, • neem drinken mee voor onderweg zoals water of sportdrankjes (geen koolzuur-houden- de drankjes of alcohol),• drink bij erg warm weer niet te koude dranken,• smeer aan de zon blootgestelde plekken in met een zonnecrème met een geschikte beschermingsfactor,• draag bij erg warm weer een hoofddeksel,• draag makkelijk zittende, niet knellende kleding,• smeer plaatsen waar de kleding in contact komt met de huid (o.a onder armen, bij de liezen) in met babyolie, witte vaseline of zinkzalf.

Wandelen hoort vooral plezierig te zijn, zorg door een goed voorbereiding en verantwoord gedrag dat het tijdens de 4-daagse voor iedereen het leuk blijft.

!! supporters en fans voorkom verstikking tijdens de intocht door eventuele snoepzak-ken of andere beloningen te voorzien van een touwtje met een dusdanige lengte dat deze gekruist (dus ook onder 1 oksel door) gedragen kunnen worden.Ouders geef kinderen tijdens de intocht een katoenen tas mee die ook gekruist gedragen kan worden!!

Page 6: Programmaboek 2012

Reglement voor groepen en individuelen

Telefoonnummer bestuur Ulftse Avondvierdaagse in het Klooster 06 - 15 13 41 23.

Elk parcours dient zonder onderbreking te worden afgelegd. Rust is alleen toegestaan, wanneer de omstandigheden dit eisen (b.v. als EHBO-hulp nodig is.)

De deelnemers moeten zich nauwgezet aan de route houden; gebruikmaking van voertuigen, gearmd lopen of steunen op een ander is niet geoorloofd.

De start- en controlekaart dient zonodig getoond te worden aan de met de organisatie belaste personen. De start- en controlekaart is strikt persoonlijk. Het laten stempelen van meerdere kaarten door één persoon is niet toegestaan. De verkeersregels R.V.V. (Reglement van verkeersregels en verkeerstekens) zijnde die voor onbespannen wagens dienen in acht te worden genomen.

Dit betekent, dat alle wandelaars, groepen alsook individuelen binnen en buiten de bebouwde kom aan de rechterkant van de weg dienen te lopen.

De centrale post van de EHBO is ingericht in het Klooster. De EHBO is geen vervoersdienst. Derhalve worden wandelaars die door de EHBO zijn geholpen, niet door de EHBO’ers naar de groep terug gebracht. De EHBO’ers mogen hun post niet verlaten! De leider/leidster dient ervoor te zorgen dat de wandelaars weer bij de groep komen.

De leider/leidster van elke groep is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn/haar leiding aan de tochten deelnemen.

De leider/leidster van elke groep is verantwoordelijk voor de startkaart en de rugnummers. Deze moeten aan het einde van elke tocht bij het startbureau (het Klooster), onbeschadigd, worden ingeleverd.

Passeren op bruggen of in wegbochten is verboden.

De jury kan op alle punten aanwezig zijn voor de beoordeling, ook op binnenwegen.

Het bij zich hebben, alsook het gebruiken van alcoholische dranken, tijdens de wandeling is ten strengste verboden.

Gedurende de wandeltochten mogen niet meer dan 10% uitvallers per groep voorkomen. Anders ontloopt men de kans op een prijs.

Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars of controleurs dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. De organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongevallen, ziekten, diefstallen of andere ongemakken, die de deelnemers of verzorgers kunnen overkomen,ongeacht de oorzaak.

Ieder, die aan deze tochten deelneemt, onderwerpt zich aan alle in het reglement voorkomende bepalingen.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Page 7: Programmaboek 2012

Gegevens voor de leiding

Alleen personen van zestien jaar en ouder mogen een groep leiden.

De leider moet zich voor, in of achter de groep bevinden, nooit ernaast.

Er wordt gewandeld met drie personen naast elkaar en de groep mag een maximale lengte hebben van dertig rijen. De groep kan maximaal bestaan uit negentig personen (inclusief leiders.)

Tussen de groepen moet een afstand van minimaal dertigdertig meter in acht genomen worden. Dit om het verkeer de gelegenheid te geven, indien nodig, in te voegen.

Bij het opgaan van een weg en vooral bij het oversteken van een straat of kruispunt gaat de leider of leidster even vooruit om te kijken of de verkeerssituatie dit toelaat. Dit dient ook te gebeuren als er verkeersregelaars op de betreffende plaats staan.ook te gebeuren als er verkeersregelaars op de betreffende plaats staan.ook

Als u het plan hebt in te halen, dient u dit eerst mede te delen aan de leider of de leidster van de groep voor u. Pas als deze toestemming heeft gegeven, kunt u inhalen.

Houd de inhaaltijd zo kort mogelijk. Zorg ervoor dat de vereiste afstand tot de andere groep weer zo spoedig mogelijk is bereikt.

Inhalen blijft altijd een gevaar, vooral op hoofdwegen. Wij adviseren u het inhalen tot een minimum te beperken.

Startkaart, routebeschrijving en rugnummers moeten op tijd zijn afgehaald bij het startbureau in het Klooster, F.B. Deurvorststraat 43 in Ulft.

Startplaats J.F. Kennedyplein Ulft. Groepen moeten tijdig opgesteld zijn.

Groepsnummers dienen linksvoor en rechtsachter gedragen te worden.

Een eigen verzorgingswagen achter de groep is niet toegestaan.

Page 8: Programmaboek 2012

13

Zaterdag 9 juni 2012

1. Van 16.00 uur tot 18.00 uur geldt een parkeerverbod voor de F.B. Deurvorststraat en de Ir. Sassenstraat (met uitzondering van de parkeerhavens.)

2. Van 14.00 uur tot 18.00 uur zijn afgesloten voor doorgaand verkeer:

F.B. Deurvorststraat, Ir. Sassenstraat, Fr. Daamenstraat, Dr. Ariënsstraat, Ettenseweg tot aan ‘t Goor, Schoolstraat, Kan. de Vriesstraat, Dr, Schaepmanstraat, Roggestraat, Ketelstraat, Meeuwenstraat, Nieuwstraat, Kastanjestraat, Iepenstraat, Weth. van Akenstraat, Heuvestraat, Kempermanstraat, Kerkstraat, Middelgraaf, Debbeshoek tot aan Heggenseveld en Hofstraat tot aan Biezenakker. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn de Staringstraat en de Debbeshoek, vanaf de rotonde bij het gemeentehuis, afgesloten voor al het verkeer, behalve de lijndienst van Arriva.

3. Het doorgaande verkeer wordt van 14.00 uur tot 18.00 uur omgeleid: Vanaf richting Etten via ‘t Goor, Oude IJsselweg, Wesenthorstlaan, Anton Tijdinklaan, Bongersstraat. Vanaf richting Gendringen en Breedenbroek cq. Dinxperlo en Silvolde via Anton Tijdinklaan, Wesenthorstlaan, Oude IJsselweg, Etten.

4. Van 12.00 uur tot 18.00 uur geldt een parkeerverbod voor:

Kennedyplein, Kerkstraat, Past. Vernooystraat, Debbeshoek vanaf Berghseweg, Ir. Sassenstraat, Roggestraat, Dr., Schaepmanstraat, Hofstraat, Hogeweg vanaf Kempermanstraat tot aan de Weth. van Akenstraat. Voor de Kerkstraat vanaf Deken Nijkampstraat tot Debbeshoek één zijde stop- verbod.

5. De bus Terborg - Gendringen vv - volgt tussen 14.00 uur en 18.00 uur de route Ettenseweg, Slingerparallel, Oude IJsselweg, ‘t Goor, Hogeweg, Kempermanstraat, Debbeshoek, Staringstraat.

6. Algemeen.

Alle automobilisten wordt dringend verzocht zich te houden aan de genomen verkeersmaatregelen. Parkeer de auto zomin mogelijk in de genoemde routes, ook vooral niet in de route van de lijndienst van Arriva, maar in de zijstraten. Parkeermogelijkheden rondom het Kennedyplein zijn: Diergaarde, Van Nispenstraat, achter het klooster en bij winkelcentrum “De Blenk”. Ook kunnen auto’s en fietsen geparkeerd worden op de parkeerplaats van Almende College, lokatie Wesenthorst, ingang naast het zwembad.

7. Voor de aanwonenden van de afgesloten wegen geldt bovenstaande regeling niet. Uiteraard wel het parkeren. Werkt allen mee. Dan zal de intocht zeker slagen.

Verkeersmaatregelen

Page 9: Programmaboek 2012

15

Deelnemend aan de Intocht op Zaterdag 9 juni 2012.

1 Schuttersgilde St. Hubertus Ulft

2 Harmonie Ulft

3 Schuttersgilde St. Martinus Megchelen

4 Muziekvereniging St. Caecilia Megchelen

5 Harmonie Onderling Genoegen Etten

6 Schutterij De Eendracht Ulft

7 Fanfare Kunst na Arbeid Ulft

8 Schuttersgilde St. Joris Ulft

9 GOV Gendringen

Muziekgezelschappen

De Ulftse Avondvierdaagse:

elk jaar weer een groot succes!!

Entertainment KENNEDYPLEIN

Als entertainment treft men op het Kennedyplein/Kerkstraat ook dit jaar weer aan onze jaarlijks terugkerende kermisexploitanten met onder andere CARROUSEL en enkele KRAMEN.

Zodra alle wandelaars zijn vertrokken kan men getuigen zijn van het optreden:

*) op donderdagavond 7 juni Dweilorkest “De Kroezenhøkers” Silvolde*) op vrijdagavond 8 juni ”Iseldonkse Muzikanten”Ulft

Page 10: Programmaboek 2012

17

Programma 45e Avondvierdaagse

Woensdag 6 juni

18.00 uur Afhalen van de startkaarten in “Het Klooster”. Individuele wandelaars kunnen meteen vertrekken.18.05 uur Woord van welkom door de heer H.W.H. Verbeeten, voorzitter van de Stichting Ulftse Avondvierdaagse.18.10 uur Start groepen 5 km–route en 10 km-route.18.30 uur Start groepen 15 km-route.

donderdag 7 juni

18.00 uur Afhalen van de startkaarten in “Het Klooster”. Individuele wandelaars kunnen meteen vertrekken.18.05 uur Start groepen 5 km–route en 10 km-route.18.30 uur Start groepen 15 km-route.

Vrijdag 8 juni

18.00 uur Afhalen van de startkaarten in “Het Klooster”. Individuele wandelaars kunnen meteen vertrekken.18.05 uur Start groepen 5 km–route en 10 km-route.18.30 uur Start groepen 15 km-route.

Zaterdag 9 juni

13.00 uur Afhalen van de startkaarten in “Het Klooster” voor groepen.13.30 uur Afhalen van de startkaarten in “Het Klooster”voor individuele wandelaars. Zij kunnen daarna meteen vertrekken.13.30 uur Start groepen 15 km-route.13.30 uur Start groepen 5 km-route A en 5 km-route B. ONEVEN NUMMERS LOPEN ROUTE A. EVEN NUMMERS LOPEN ROUTE B.16.00 uur INTOCHT met alle wandelaars van het “Zwarte Plein” naar het J.F. Kennedyplein. Meerdere muziekgezelschappen met in totaal ruim 250 musici zullen de wandelaars bij de intocht begeleiden.16.40 uur Slotwoord door de voorzitter. Bekendmaking en uitreiking van de prijzen door de jury. Attentie: Elke avond starten er twee groepen tegelijk, één groep op de 5 km en één groep op de 10 km. Groepen, die de 5 km of de 10 km lopen, moeten dus om 18.05 uur aanwezig zijn. Zeker als ze voorin lopen.

Page 11: Programmaboek 2012

19

Nr. Groepsnaam Plaats

1 De Woelwaters A Ulft2 De Wallies Netterden3 Azumse Mini´s groep 2-3 Azewijn4 M - Kids Megchelen5 Paulus Kids 1 Gendringen

6 De Champions S.D.O.U.C. Ulft7 De Woelwaters B Ulft8 Antoontjes Ulft9 De Wandelpootjes Varsselder10 Azemse Kids Groep 4-5 Azewijn

11 Paulus Kids 2 Gendringen12 Antonius Kids Ulft13 v.v. Gendringen mini´s Gendringen14 De Plakkenberg 1 Silvolde15 De Wandeltoppers Varsselder

16 Ketelaar Sport Ulft17 v.v. Gendringen Pupillen Gendringen18 De Plakkenberg 2 Silvolde19 De Woelwaters 3 Ulft20 De Plakkenberg 3 Silvolde

Groepsvolgorde 5 km.

Extra Parkeergelegenheid voor auto´s en § etsen.

Ook dit jaar heeft de Ulftse Avondvierdaagse weer de toestemming ontvangen voor een extra parkeergelegenheid.

Auto´s en fi etsen mogen gestalt worden op de parkeerplaats van het Almende College locatie Wesenthorst ingang Debbeshoekzijde

naast zwembad De Blenk.Op de woensdag- donderdag- en vrijdagavond

is deze parkeerplaats geopend tot 22.30 uur (half elf) en op zaterdagmiddag tot uiterlijk 18.00 uur (zes uur).

Page 12: Programmaboek 2012

21 De Hoeksteentjes Gendringen22 Kinderopvang Humanitas 1 Silvolde23 Ulfariet Ulft24 De Drie Linden 1 Silvolde25 De mini Dobbeltjes Ulft

26 Klimpaal 4 Etten27 De Dobbelsteentjes Ulft28 S.D.O.U.C. De Jeugd Ulft29 Klimpaal 5 Etten30 De Drie Linden 2 Silvolde

31 De Woelwaters 4 Ulft32 Ulftse Boys 1 Ulft33 Bontebrugschool 2 Silvolde34 Klimpaal 6 Etten35 Paulus Kids 3 Gendringen

36 Klaplopertjes Ulft37 De Woelwaters 5 Ulft38 Stg. Stop Hersentumoren Ulft39 R. Bussink Keukenmontage Ulft40 Taal-Rijk Fidessa Welzijn Graafschap College Ulft41 A.B.G. Gendringen

Vervolg Groepsvolgorde 5 km.

Page 13: Programmaboek 2012

23

42 Winties Lastechniek Ulft43 De Woelwaters 6-7 Ulft44 De Beste van Azum gr. 6/7/8 Azewijn45 Basisschool St. Martinus Megchelen

46 SDOUC de Toekomst Ulft47 Bontebrugschool 1 Silvolde48 Ulftse Boys 2 Ulft49 Mars-Dierenriem Ulft50 Ulftse Boys 3 Ulft

51 Plakkenberg 4 Silvolde52 De Superstars Gendringen

54 Walburgis Kids Netterden55 Turbokids Varsselder

56 Klimpaal 1 Etten57 Stoff el-Six Gendringen58 Klimpaal 2 Etten59 De Woelwaters 7-8 Ulft60 De Vrolijke Dobbels Ulft

61 Stoff el-Seven Gendringen62 Antonius Mix Ulft63 De Klaplopers Ulft64 Klimpaal 3 Etten65 Stoff el - eight Gendringen

66 Dobbelseven Ulft

68 Eten bij André Ulft69 Bourgondien Kok Fin. Diensten Ulft70 v.v. Gendringen Dames Gendringen

Groepsvolgorde 10 km.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD:Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, lee� ijd vanaf 18 jaar,

voor diverse werkzaamheden!!

Voor het aanmelden of vragen/informatie, kunt u contact opnemen met:ul� [email protected]

Page 14: Programmaboek 2012

Vervolg Groepsvolgorde 10 km.

71 Studio 28 Huidverbetering Ulft72 Schepers Electro-service Gendringen73 Gertrudis ´s-Heerenberg74 Kinderopvang Humanitas 2 Silvolde75 Hangovers Ulft

76 Autobekleding NL Ulft77 Bloembinderij Ad ten Have Ulft78 Klussenbedrijf Nusink Ulft79 Zorgcentrum M.M.P. Gendringen80 Shoeby Ulft

81 Bike Sensation Gendringen82 Schuttersgilde St. Hubertus Ulft83 Hypotheek Desk Evers & Schmitz Ulft84 Azora Lokatie Antonia Terborg

86 Happy Days Ulft87 D.J. Johnny on Tour Gendringen88 Verpleeghuis Den Es Varsseveld89 Wandelvereniging ´t Lup Varsselder90 Café De Veldmuis Ulft

91 Robben Verf & Wand Ulft92 Fanfare Kunst na Arbeid Ulft93 Ulfts Mannenkoor ´57 Ulft94 Move Ulft95 U.G.H.V. Ulft

96 Schuttersgilde St. Joris Ulft97 Stevering / Van den Broek Ulft98 N.G.A.D. Ulft

100 Scouting Gendringen Gendringen

Groepsvolgorde 15 km.

Page 15: Programmaboek 2012

.ULFTSSE.NL

WWWULFTSEAVONDVIERDAAGSENU OOK OP INTERNET

WWW.ULFTSEAVONDVIERDAAGSE.NL

BEZOEK NU ONZE WEBSITE !!

vierdaagse_folder.indd 1 24-04-2009 15:15:13

Categorie Groepen Deelnemers op de 5 km 10 km 15 km

1 41 1071 2 10 261 3 14 396 4 31 619 5 1 12 --- ------- ------- ----Totalen 97 1071 1276 12

Individueel 105 376 121

Totaal overzicht deelnemers t/m d.d. 23.04.2012:

In groepsverband 2359Individueel 602Totaal generaal 2961

Inschrijvingen voor de 45e Vierdaagse!

kLuSbEdriJF nuSink

Page 16: Programmaboek 2012

35

Website !!

Welkom op de website van Stichting Ulftse Avondvierdaagse

Sinds enkele jaren heeft Stichting Ulftse Avondvierdaagse een website. Voortkomend uit de in Ulft bestaande Jeugdraad rond 1966, ging in 1967 de 1e avondvierdaagse van start met ruim 1250 deelnemers. In de daarop volgende jaren groeide het aantal deelnemers tot heden naar 3000.

Jaarlijks vindt op de 1e woensdagavond in de maand juni de start plaats en dat in 2012 voor de 45e keer. Er wordt van woensdagavond t/m de zaterdagmiddag gewandeld in groepsverband of individueel en de wandelroutes zijn 5 –10- of 15 KM.

De organisatie berust bij het bestuur. Zij ondervindt hierbij de sportieve inzet en sym-pathieke medewerking van ongeveer 75 vrijwilligers/vrijwilligsters verdeeld over de geledingen jury-verkeersregelaars-controleurs-startbureau en enkele personen met hand- en spandiensten. Ook de plaatselijke EHBO staat ons ten dienste.

Vermelddenswaard is de grootse intocht van alle wandelaars op de zaterdagmiddag vanaf het Zwarte Plein in Ulft-Noord naar het J.F.Kennedyplein in Ulft-Centrum, muzikaal bege-leid door de diverse muziekkorpsen en schuttersgilden uit onze gemeente Oude IJssel-streek, gade geslagen door een groot aantal belangstellenden langs de intochtroute.

Velen hebben al ontdekt dat wandelen een sportieve onderbreking is in het jachtige leven van alle dag. De ervaring leert dat het voor menigeen een gezonde en plezierige besteding is van hun vrije tijd. Misschien brengt het u ook tot die gedachte deel te nemen aan onze vierdaagse.Dat kan als wandelaar/wandelaarster of door beschikbaar te stellen als vrijwilliger/vrijwilliger met een uitvoerende taak. Nadere informatie zie onze website. Aanmelden graag via email!

Allen zijn van harte welkom.

Bestuur Stichting Ulftse Avondvierdaagse

PAArdEnSPorTCEnTruM diEkSHuuS

Page 17: Programmaboek 2012

Ulftse Avondvierdaagse 2012

5 km route

Woensdag 6 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- la Kerkstraat- ra. F.B. Deurvorststraat- op driesprong la Bongersstraat- vervolg Oversluis- ra Badweg- na hekwerk Park `De Isselt`- op driesprong ra- na driesprong (bocht) ra- na heuveltje, driesprong rechts aanhouden- op driesprong ra, weg naar uitgang volgen- op driesprong ra Voorstsestraat- op driesprong ra Bosweg volgen tot voor het bos- 2e weg ra (H)- op driesprong rechts aanhouden, richting de brug- over de brug ra, pad langs de Oude IJssel volgen- op driesprong rechtdoor- op driesprong links aanhouden naar Cappettilaan- la (doorsteek fietspad) rechtdoor (let op) Anton Tijdinklaan- op kruispunt ra Voerman- ra Dierenriem- la vervolg Veldstraat- op driesprong rechtdoor (2x)- op driesprong la Praestingsweg- op driesprong rechtdoor- op driesprong ra Singel- op kruispunt rechtdoor Middelgraaf- op driesprong rechtdoor 2x- op driesprong ra - Kerkstraat- finish J.F. Kennedyplein

5 km route

Donderdag 7 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- ra Kerkstraat- op driesprong rd 3x vervolg Kerkstraat- op kruispunt rechtdoor Kempermanstraat- op driesprong ra Delweg- op driesprong rechtdoor- op kruispunt la Weth. van Akenstraat- op driesprong la Hogeweg- vervolg Hofstraat- op driesprong la Biezenakker- op kruispunt rechtdoor Maasstraat- op driesprong rechtdoor- op driesprong ra Lekstraat (H)- op driesprong rechtdoor (2x)- op kruispunt rechtdoor- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor- op driesprong la Wesenthorstlaan- op rotonde rechtdoor Anton Tijdinklaan- op kruispunt la Voerman- op driesprong la Dierenriem- op driesprong rechtdoor- op driesprong la Singel- op kruispunt rechtdoor Middelgraaf- op driesprong rechtdoor 2x- op driesprong ra Kerkstraat- finish J.F Kennedyplein.

5 km route

Vrijdag 8 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- la Kerkstraat- la F.B. Deurvorststraat- op kruispunt rechtdoor (2x)- op driesprong rechtdoor- op kruispunt ra Fr. Daamenstraat- vervolg Dr. Ariënsstraat- op kruispunt la Schoolstraat- op driesprong rechtdoor (2x)- op driesprong la Hogeweg- 1e weg ra Buizerdweg- op kruispunt rechts aanhouden- op kruispunt la Vogelenzangweg- op driesprong rechts aanhouden vervolg- Vogelenzangweg- op driesprong la Biezenakker (H)- rechts aanhouden vervolg Biezenakker- op driesprong rechtdoor (3x)- op kruispunt rechtdoor Maasstraat- op driesprong rechtdoor, vervolg Maasstraat- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor- op kruispunt rechtdoor Wega- op driesprong la Dierenriem- op driesprong la Singel- op kruispunt rechtdoor Middelgraaf- op kruispunt rechtdoor Middelgraaf- op driesprong rd 2x- op driesprong ra Kerkstraat- finish J.F. Kennedyplein

5 km route A

Zaterdag 9 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- ra Kerkstraat- op driesprong la Middelgraaf- op kruispunt rechtdoor Singel- op driesprong la Praestingsweg- op driesprong ra Tuinstraat- ra doorsteek - langs paaltje - Dierenriem- op driesprong la Voerman- op kruispunt rechtdoor Industrieweg- op kruispunt ra Rijnweg- op rotonde rechtdoor- op driesprong la- Lamerskamp- links aanhouden- Bloemersweide (H)- rechts aanhouden IJsselstraat- op driesprong la IJsselweg- ra Pavordskamp- rechts aanhouden Guido Gezellestraat- la Past. Wijfkerstraat- op kruispunt la Staringstraat- op kruispunt rechtdoor (2x)- op rotonde rechtdoor, vervolg Staringstraat- op rotonde rechtdoor, Debbeshoek- op kruispunt rechtdoor- op rotonde rechtdoor, vervolg Debbeshoek- op kruispunt rechtdoor (2x) Fr. Daamenstraat- vervolg Dr. Ariënsstraat- finish Zwarte Plein

(H) = ong. de helft v.d. route. ra = rechtsaf - la = linksaf - rechtd. = rechtdoor

5 km route B

Zaterdag 9 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- la Kerkstraat- ra Veldstraat- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor- op driesprong rechtdoor (5x)- rechtdoor (tussen paaltjes) Nijverheidsweg- op driesprong rechtdoor- op driesprong la Rijnweg- ra parallelweg volgen (fietspad)- 4e straat ra Staringstraat- ra Brederostraat (H)- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor- op driesprong rechtdoor (2x)- rechts aanhouden IJsselweg- op kruispunt rechtdoor Industrieweg- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor Voerman- la Dierenriem- op driesprong la Wega- op kruispunt ra Debbeshoek- op rotonde rechtdoor, vervolg Debbeshoek- op kruispunt rechtdoor (2x) Fr. Daamenstraat- vervolg Dr. Ariënsstraat- finish Zwarte Plein

Page 18: Programmaboek 2012

(H) = ong. de helft v.d. route. ra = rechtsaf - la = linksaf - rechtd. = rechtdoor

10 km route

Woensdag 6 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- la F.B. Deurvorststraat- op driesprong rechtdoor vervolg F.B. Deurvorst- straat- op kruispunt rechtdoor Ir. Sassenstraat- op driesprong rechtdoor- op kruispunt ra Fr. Daamenstraat - vervolg Dr. Ariënsstraat- vervolg Ettenseweg- op driesprong la ‘t Goor- op driesprong rechtdoor (4x)- op kruispunt rechtdoor- op kruispunt rechtdoor Varsselderseweg- op driesprong rechtdoor- op driesprong ra Hoofd-straat (H)

- op driesprong rechtdoor (4x)

- op kruispunt rechtdoor vervolg Hoofdstraat- op driesprong rechtdoor- op driesprong la Weteringweg- op driesprong la Dijkweg- op driesprong ra Gendringseweg- op driesprong ra Vicarisweg- op kruispunt rechtdoor Wesenthorstlaan- op driesprong rechtdoor- op rotonde rechtdoor Anton Tijdinklaan

- op kruispunt la Voerman- op driesprong la Dierenriem- op driesprong rechtdoor- op driesprong la Singel- op kruispunt rechtdoor Middelgraaf- op driesprong rechtdoor 2x op driesprong ra Kerkstraat- finish J.F. Kennedyplein

10 km route

Donderdag 7 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- ra F.B. Deurvorststraat la- Bongersstraat vervolg Oversluis op driesprong ra Badweg op driesprong ra- park het IJsselt op driesprong ra 2x op driesprong ra op driesprong la Voortsestraat op kruispunt rechtdoor Bontebrug op driesprong- la vervolg Bontebrug vervolg pad (Lange Dijk) bij splitsing links aanhouden klinkerweg op kruispunt rd fietspad einde fietspad - la

Lichtenbergseweg op- driesprong rd op kruispunt ra Korenweg op driesprong r.a.h. vervolg Korenweg op- kruispunt la Prins Bernard- straat helemaal uitlopen in in bocht rechts aanhouden op driesprong la Bosstraat op driesprong rechtdoor- op driesprong la Laan van Schuylenburg- op driesprong la Marktstraat- wordt Markt- op voorrangsweg ra Ulftseweg- op driesprong bij van Balveren- ra Over de IJssel, wordt Speeltuinpad- voorrangsweg oversteken Schoolstraat- op driesprong rechtdoor (2x)- op driesprong ra Hogeweg- op viersprong la Vogelenzangweg uitlopen op driesprong la- Biezenakker uitlopen- langs St. Joris LET OP voorrangsweg oversteken en rechts aanhouden Maasstraat op- driesprong rechtdoor (2x) op driesprong - ra Lekstraat op driesprong la Wesenthorstlaan rotonde- recht oversteken Anton Tijdinklaan op viersprong- la Voerman op driesprong- ra Dierenriem la Veldstraat uitlopen op driesprong la FB. Deurvorststraat Kerkstraat- finish J.F. Kennedyplein

10 km route

Vrijdag 8 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- ra Kerkstraat op- driesprong la Middel- graaf op kruispunt recht-door Singel

- op driesprong ra Dieren- riem- op driesprong ra Wega voorrangsweg- la Debbeshoek op- rotonde ra Wesenthorst- laan voorrangsweg- oversteken Vicarisweg- 1e weg la Genderingse-weg

- 1e weg links - Dijkweg op driesprong rd viersprong rd vervolg- Dijkweg op driesprong la Wiekenseweg op driesprong- ra Hoge Rokken op- viersprong la Walseweg- op driesprong ra Wiekenseweg wordt Grotestraat- Grotestraat uitlopen tot- bij te Pas la fietspad op- wordt parallelweg ra voorrangsweg oversteken Langenhorstweg- voor de bocht la houden Pad langs het water- volgen LET OP voorrangsweg oversteken vervolg pad bij versmal- ling links aanhouden- op verharde weg la- Cappettilaan doorsteek- voorrangsweg oversteken- Anton Tijdinklaan op- viersprong ra Voerman la Dierenriem uitlopen la Singel vervolg Middelgraaf- ra Kerkstraat- finish J.F. Kennedyplein

10 km route A

Zaterdag 9 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- ra Kerkstraat- op driesprong la Middelgraaf- op kruispunt rechtdoor Singel- op driesprong la Praestingsweg- op driesprong ra Parkstraat- op driesprong ra Tuinstraat- ra doorsteek - langs paaltje - Dierenriem- op driesprong la Voerman- op kruispunt rechtdoor Industrieweg- op kruispunt ra Rijnweg- op rotonde rechtdoor- op driesprong la Lamerskamp- links aanhouden Bloemersweide (H)- rechts aanhouden IJsselstraat- op driesprong la IJsselweg- ra Pavordskamp- rechts aanhouden Guido Gezellestraat- la Past. Wijfkerstraat- op kruispunt la Staringstraat- op kruispunt rechtdoor (2x)

- op rotonde rechtdoor, vervolg Staringstraat

- op rotonde rechtdoor Debbeshoek

- op kruispunt rechtdoor- op rotonde rechtdoor, vervolg Debbeshoek

- op kruispunt rechtdoor (2x) Fr. Daamenstraat- vervolg Dr. Ariënsstraat- finish Zwarte Plein

10 km route B

Zaterdag 9 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- la Kerkstraat- ra Veldstraat- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor- op driesprong rechtdoor (5x)

- rechtdoor (tussen paaltjes) Nijverheidsweg- op driesprong rechtdoor- op driesprong la Rijnweg- ra parallelweg volgen (fietspad)- 4e straat ra Staringstraat- ra Brederostraat (H)- op kruispunt rechtdoor- op driesprong rechtdoor (2x)- rechts aanhouden IJsselweg- op kruispunt rechtdoor Industrieweg- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor Voerman- la Dierenriem- op driesprong la Wega- op kruispunt ra Debbeshoek- op rotonde rechtdoor vervolg Debbeshoek- op kruispunt rechtdoor (2x)- Fr. Daamenstraat- vervolg Dr. Ariënssraat- finish Zwarte Plein

Ulftse Avondvierdaagse 2012

FB. Deurvorststraat

Page 19: Programmaboek 2012

Ulftse Avondvierdaagse 2012

(H) = ong. de helft v.d. route. ra = rechtsaf - la = linksaf - rechtd. = rechtdoor

15 km route

Woensdag 6 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- la Kerkstraat- la. F.B. Deurvorststraat- op driesprong rechtdoor vervolg F.B. Deurvorst- straat- op kruispunt rechtdoor Ir. Sassenstraat- op driesprong rechtdoor- op kruispunt ra Fr. Daamenstraat- vervolg Dr. Ariënsstraat- vervolg Ettenseweg- op rotonde rechtdoor vervolg Ettenseweg- vervolg Ulftsestraat- la Zeddamseweg- ra Dorpsstraat- op driesprong rechtdoor (3x)- op driesprong la St. Lidwinastraat- op kruispunt la Oldenhove- op driesprong rechtdoor- op driesprong ra Dorpsstraat- op kruispunt rechtdoor Klompendijk- la Oude IJsselweg (H) (parallelweg)- ra Bleumerstraat- op driesprong rechtdoor vervolg Rafelderseweg- op driesprong la Holserweg- op driesprong la Hesterweg- op driesprong rechtdoor - op driesprong ra Hoofdstraat- op kruispunt rechtdoor vervolg Hoofdstraat- op driesprong la Gendringseweg- op driesprong rechtdoor- ra Vicarisweg- op kruispunt rechtdoor Wesenthorstlaan- op rotonde rechtdoor Anton Tijdinklaan- op kruispunt la Voerman- la Dierenriem- op driesprong rechtdoor- op driesprong la Singel- op kruispunt rechtdoor Middelgraaf- op driesprong rechtdoor (2x)- op driesprong ra Kerkstraat - finish J.F. Kennedyplein

15 km route

Donderdag 7 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- la Kerkstraat- ra. F.B. Deurvorststraat- la Bongersstraat wordt Oversluis op driesprong ra Badweg op driesprong ra park Het IJsselt na poort ra op driesprong ra (2x) op driesprong - ra op driesprong la Voortse- straat kruispunt rechtdoor Bontebrug op driesprong la vervolg Bontebrug vervolg pad (Lange Dijk)- bij splitsing links aanhouden klinkerweg- op kruispunt rechtdoor is fietspad- einde fietspad la Lichtenbergseweg op- viersprong ra Korenweg- op driesprong r.a.h.vervolg Korenweg op viersprong la- Pr. Bernardstraat deze uitlopen en r.a.h.wordt Terborgsweg 1e weg la - Bosstraat ra Breide op driesprong ra Laan van Schuylenburg- wordt Terborgseveld- op viersprong rd deze weg blijven volgen wordt ‘t Veld deze weg uitlopen op driesprong la Laan van Wisch op - driesprong la Paasberglaan- is zandpad wordt - klinkerweg Marktstraat op wordt Markt driesprong ra Ulftseweg op driesprong ra Over de IJssel wordt Speeltuinpad bij voorrangs- weg rd Schoolstraat- op driesprong ra Hogeweg- op viersprong la Vogelen- zangweg uitlopen op driesprong- la Biezenakker uitlopen- LET OP voorrangsweg oversteken vervolg Maasstraat op driesprong ra- Lekstraat op driesprong la- Wesenthorstlaan op rotonde rd Anton Tijdinklaan- op viersprong la Voerman- ra Dierenriem- la Veldstraat- op driesprong ra doorsteek op voorrangsweg la Bongersstraat- la Deurvorststraat- op driesprong la Kerkstraat- finish J.F. Kennedyplein

15 km route

Vrijdag 8 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- ra Kerkstraat- la Middelgraaf- viersprong rd Singel- driesprong ra Dierenriem driesprong ra Wega op voorrangsweg la Debbeshoek op rotonde ra Wesenthorstlaan voorrangsweg oversteken Vicarisweg- 1e weg links Genderingseweg- 1e weg links Dijkweg- viersprong rd is Dijkweg- driesprong la Wiekenseweg- driesprong ra Hoge Rokken- viersprong rd Eikelen- boomseweg- driesprong la Asbroek- driesprong la Broerdijk op- driesprong ra Prins Bernhardstraat wordt Oranjesingel- vervolg fetspad Ulftse- weg wordt parallelweg- let op ra voorrangsweg oversteken Langenhorst- weg voor bocht la Wandelpad pad langs het water volgen - let op weg oversteken fietspad langs het water volgen bij versmalling links aanhouden breed- pad op klinkerweg la Cappettilaan- na doorsteek voorrangs- weg oversteken Anton Tijdinklaan- viersprong ra Dierenriem- deze uitlopen la Singel- op viersprong rd Middelgraaf- driesprong rd 2x- op driesprong ra Kerkstraat- finish J.F. Kennedyplein

15 km route

Zaterdag 9 juni

Start: J.F. Kennedyplein

- la Kerkstraat- op driesprong ra Veldstraat- op driesprong ra Diergaarde- op driesprong rechtdoor (3x)

- op driesprong la Middelgraaf- op kruispunt rechtdoor Singel- op driesprong ra Dierenriem- op driesprong ra Wega- op kruispunt la Debbeshoek- op rotonde ra Wesenthorstlaan- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor Vicarisweg- op driesprong la Gendringseweg- op driesprong la Dijkweg- op driesprong ra Weteringweg- op driesprong la Hoofdstraat (H)- op driesprong (na de Zon) ra Hesterweg

- op kruispunt rechtdoor vervolg Hesterweg- op driesprong rechtdoor- op driesprong la Brinkweg- op driesprong la Varsselderseweg- op kruispunt rechtdoor ‘t Goor- op kruispunt rechtdoor- ra Buizerdweg- op kruispunt rechtdoor vervolg Buizerdweg- op kruispunt ra Kwartellaan- 6e straat la Vinkenstraat- op kruispunt rechtdoor vervolg Vinkenstraat- op kruispunt la Hogeweg- voor kerhof ra Weth. v. Akenstraat- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor Ir. Sassenstraat- op kruispunt la Fr. Daamenstraat- vervolg Dr. Ariënssraat- finish Zwarte Plein

Maasstraat op driesprong ra- Lekstraat op driesprong la- Wesenthorstlaan op rotonde

- op viersprong la Voerman

- op driesprong ra doorsteek

- op driesprong la Kerkstraat

Weth. v. Akenstraat- op driesprong rechtdoor- op kruispunt rechtdoor Ir. Sassenstraat- op kruispunt la Fr. Daamenstraat- vervolg Dr. Ariënssraat- finish Zwarte Plein

Page 20: Programmaboek 2012
Page 21: Programmaboek 2012

E.H.B.O. Posten 2012

5 km. route

Woensdag 6 juni:

Fam. Venhorst Voorstsestraat 50/BO38 UlftFam. Hansen Dierenriem 31 Ulft

Donderdag 7 juni:

Fam. Roes Maasstraat 1c Ulft

Vrijdag 8 juni:

Fam. Huls Vogelenzangweg 25a UlftFam. Egberts Maasstraat 50 Ulft

Zaterdag 9 juni A:

Fam. Hansen Dierenriem 31 UlftFam. Klein Holte Debbeshoek 17 Ulft

Zaterdag 9 juni B:

Fam. v.d. Kaaden Nijverheidsweg 2 UlftFam. Klein Holte Debbeshoek 17 Ulft

Apotheek Ulft • Pastoor Vernooijstraat 8 • 7071 BR ULFT • Tel. 0315-683591

U kunt in Apotheek Ulft terecht voor:• Al Uw Medicatie

• Vichy & drogisterij artikelen• Deskundig Advies

Page 22: Programmaboek 2012

E.H.B.O. Posten 2012

10 km. route

Woensdag 6 juni:

Fam. Wanders Ettenseweg 22 UlftFam. v.d. Pavert Hoofdstraat 19 VarsselderFam. Hansen Dierenriem 31 Ulft

Donderdag 7 juni:

Fam. Hammink Lange Dijk 2 Silvoldehoek Prins Bernardstraat / Ulftseweg SilvoldeFam. Velthausz Schoolstraat 24 UlftFam. Roes Maasstraat 1c Ulft

Vrijdag 8 juni:

Fam. Wissink Dijksweg 12a VarsselderFam. Jansen Langenhorstweg GendringenFam. Hansen Dierenriem 31 Ulft

Zaterdag 9 juni:

Fam. Hansen Dierenriem 31 UlftFam. Klein Holte Debbeshoek 17 Ulft

Page 23: Programmaboek 2012

E.H.B.O. Posten 2012

15 km. route

Woensdag 6 juni:

Fam. Wanders Ettenseweg 22 UlftFam. Hendriksen Bluemerstraat 5 EttenFam. v.d. Pavert Hoofdstraat 19 VarsselderFam. Hansen Dierenriem 31 Ulft

Donderdag 7 juni:

Fam. Hammink Lange Dijk 2 Silvoldehoek Prins Bernardstraat / Ulftseweg SilvoldeFam. Velthausz Schoolstraat 24 UlftFam. Roes Maasstraat 1e Ulft

Vrijdag 8 juni:

Fam. Wissink Dijkweg 12a VarsselderFam. Böhmer Broerdijk 36 GendringenFam. Jansen Langenhorstweg GendringenFam. Hansen Dierenriem 31 Ulft

Zaterdag 9 juni:

Fam. Wissing Dijkweg 12a GendringenFam. Martens Brinkweg 5 VarsselderFam. Robben Buizerdweg 9 Ulft

LAAT NIET ALS DANK................!!!!(neem uw afval mee naar de container thuis)

Page 24: Programmaboek 2012

Beste wandelaar,

Ook dit jaar kunt u als deelnemer van de Ul� se Avondvierdaagse gebruik maken van de facilitaire diensten van Fidessa Welzijn in ontmoetings- en activiteitencentrum ’t Klooster in Ul� . Voor u als deelnemer aan dit evenement hebben wij ook een leuk terrasje met betaal-bare drankjes zodat na de wandeling even kunt nagenieten van uw welverdiende rust. Voor en na de wandeling is het tevens mogelijk om van de toiletten gebruik te maken, uiteraard geheel kostenloos.

Wij wensen u veel succes en wandelplezier toe.

Namens alle medewerkers van Fidessa Welzijn.Marco Rijks, Zakelijk Leider

Fidessa Welzijn

Page 25: Programmaboek 2012

Het Vierdaagsekereltje!

Draagt u de Ul� se Avondvierdaagse een warm hart toe?Koop dan als herinnering aan de Ul� se Avondvierdaagse het‘Vierdaagsekereltje’, in de vorm van een beeldje.Dit beeldje is ca. 17 cm. hoog en kost slechts 25,- euro.

U kunt dit beeldje bestellen via e-mail: ul� [email protected] het plaatsen van uw bestelling, wordt er contact met u opgenomen over de betaling en bezorging van dit unieke beeldje!

Tevens kunt u op bovenstaand e-mailadres uw op- en/of aanmerkingenkenbaar maken!

.ULFTSSE.NL

WWWULFTSEAVONDVIERDAAGSENU OOK OP INTERNET

WWW.ULFTSEAVONDVIERDAAGSE.NL

BEZOEK NU ONZE WEBSITE !!

vierdaagse_folder.indd 1 24-04-2009 15:15:13