Programa de Goberno Somos Cambados

24
SOMOS CAMBADOS 2015/2019 PROGRAMA DE GOBERNO: “50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS”

description

Programa de Goberno Somos Cambados, "50 Medidas para cambiar Cambados"

Transcript of Programa de Goberno Somos Cambados

 • SOMOS

  CAMBADOS

  2015/2019

  PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  1

  Unha vila con grandes oportunidades para o crecemento econmico

  difcil atopar unha vila con mis potencialidades que Cambados para xerar riqueza e crear emprego:

  - Unha situacin xeogrfica privilexiada. No corazn da comarca con mis proxeccin turstica de Galicia, Cambados est a menos de unha hora dos aeroportos de Santiago de Compostela e Vigo, e pose unhas excelentes comunicacins coas principais redes de transporte terrestre.

  - No centro da ra mis produtiva de Galicia. O sector pesqueiro e marisqueiro de Cambados, do que viven un total de 1.000 familias, un dos mis dinmicos e produtivos de Galicia, representando arredor do 18 % do PIB local.

  - Principal enclave da maior comarca vitivincola de Galicia. Por nmero de viticultores e por volume de negocio, Cambados e O Salns lideran o crecemento deste sector en Galicia, destacando a alza continuada das exportacins.

  - Un sector servizos en constante modernizacin. Cambados conta con 1.173 autnomos, a maiora deles dedicados a actividades comerciais e hostaleiras, que constiten un exemplo de adaptacin s demandas dos consumidores baseadas nunha oferta de calidade e a aposta pola excelencia.

  - Unha xuventude preparada, creativa e innovadora. No mbito acadmico ou artstico os nosos mozos e mozas representan co seu carcter dinmico e innovador o mellor da sociedade cambadesa, abrndose paso en calquera disciplina artstica e profesional: audiovisual, gastronoma, artes plsticas ou msica.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  2

  A realidade econmica e social: Consecuencias dunha psima xestin municipal

  A pesar das nosas evidentes potencialidades e fortalezas, a carencia dun proxecto acado s necesidades sociais e econmicas dos cambadeses por parte do actual goberno municipal est a agravar os efectos da crise nos vecios e vecias de Cambados.

  Na actualidade, a falta de capacidade de xestin municipal un dos principais problemas de Cambados. As, desde que Aragunde accedeu alcalda en maio de 2009 ata agora, a nosa realidade econmica e social caracterzase por unha serie de indicadores que, mis al da propaganda e de proxectos faranicos de ltima hora, amosan un escenario dramtico para a maiora das familias cambadesas:

  - Desde o acceso alcalda de Aragunde ata hoxe, o incremento do paro en Cambados foi do 42 %, ao pasar de 1.105 parados en xuo de 2009 aos 1.574 rexistrados o mes pasado.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  3

  - Segundo os datos da EPA (Enquisa de Poboacin Activa) correspondentes ao primeiro trimestre de 2015, por primeira vez na historia, a taxa de paro de Cambados (26,93 %) supera taxa provincial, galega e espaola.

  - Nos catro ltimos anos de goberno do PP, Cambados pasou de 13.946 habitantes no ano 2011 a 13.399 que ten na actualidade, o que supn un descenso de 547 habitantes. E todo elo a pesar de contar cun saldo vexetativo positivo, dicir, nese perodo rexistrronse mis nacementos que defuncins.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  4

  - Segundo os datos do departamento de servizos sociais municipais, o nmero de cambadeses que solicitaron axudas alimentarias e produtos de primeira necesidade pasou dos 350 do ano 2011 aos 498 de 2014, o que supn en s catro anos un incremento do 42 %.

  - Desde que goberna Aragunde, mis de 500 mozos e mozas de Cambados, segundo os datos do Instituto Galego de Estatstica (IGE) e o Instituto Nacional de Estatstica (INE), tiveron que emigrar en busca de traballo.

  - Na actualidade, mis do 60 % das familias cambadesas teen serias dificultades para chegar a fin de mes, non podendo facer fronte aos recibos da luz, auga ou impostos municipais.

  A falta de capacidade de reaccin ante a grave crise que estamos a padecer e a carencia de ideas e proxecto para afrontala o que define a xestin municipal de Aragunde.

  As polticas do PP fixeron que o desemprego acade unha cifra record en Cambados, e todo elo sen contar cos mis de 500 cambadeses que tiveron que emigrar en busca dun futuro mellor.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  5

  Pero o PP de Aragunde ten outras prioridades. No xantar da festa do Albario gastou 30.000 en invitar aos seus amigos do PP, mentres destinou s 7.000 para becas ao estudio e 10.600 para alimentos das familias sen recursos. Mis de 300 familias non poideron optar s axudas para material escolar por falta de presuposto municipal.

  O Partido Popular, instalado no poder desde 1987, hoxe un proxecto esgotado, sen ideas e sen capacidade para asumir os importantes retos de futuro que ten Cambados.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  6

  Anlise econmico dos orzamentos municipais: Estudo comparativo cos concellos do Salns.

  Na actualidade, a prioridade de calquera accin de goberno municipal tera que ser a implantacin de medidas para loitar contra o desemprego. Sen embargo, o Concello de Cambados, cunha elevadsima taxa de desemprego, con moita diferenza o que menos fondos destina por habitante de todos os concellos do Salns. Non se pode entender a falta de recursos nesta materia por parte do PP cando levamos varios anos coas taxas de desemprego mis altas da nosa historia.

  Esta anlise correspndese coas ltimas contas municipais pblicas, as de 2013. Con respecto aos concellos do Salns, Cambados o cuarto concello da comarca por custe efectivo realizado, cun total de 8.518.082,25 , e tamn o cuarto por habitante, cun importe de 610,79 por vecio, o que o sita moi por debaixo dos 700,51 de media do Salns.

  rea de Gasto de Dbeda Pblica destnase un total de 443.811,77 , o que supn un custe por habitante de 31,82 , representando un 5,21 % do total do custe efectivo realizado, sendo case a metade do adicado pola comarca do Salns, xa que nesta rea a media por habitante sitase en 74,68 , destinando de media un 11 % do custo total. Hai que ter en conta que a dbeda do Concello de Cambados de 2.921.151,28 , polo tanto o endebedamento por habitante ascende a uns 209,46 .

  Dentro desta rea de gasto, o Concello de Cambados destinou 14.323,03 a satisfacer os intereses desta elevada dbeda, e 429.488,74 amortizacin da mesma, polo que se mantemos este investimento en amortizacin constante de dbeda pblica, o Concello de Cambados saldara a sa dbeda con entidades de crdito no exercicio 2021.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  7

  Polo que respecta aos Servizos Pblicos Bsicos, o Concello de Cambados destina o 41,17 % do custe efectivo total, o que supn un importe por habitante de 251,49 . Anda sendo a principal partida de gasto municipal, atopmonos que este importe inferior ao gasto por habitante nesta mesma materia a nivel comarcal, que ascende aos 275,63 . Entrando mis a fondo na anlise desta partida de gasto, destacamos os que maior relevancia teen, como o caso da recollida de lixo, que supn un 21 % do custo total nesta rea, ou o alto custe do gasto de persoal nesta rea, que representa mis de 1.500.000 , o que supn o 44 % do gasto total. O gasto en enerxa elctrica e carburantes ascende a 398.117,70 , o 11 % do total.

  En canto s actuacins de Atencin Social, o gasto por habitante de Cambados de 52,24 , unha cantidade moi baixa se a comparamos con concellos como Vilagarca e Meao que destinan mis de 130 por

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  8

  habitante, ou mesmo Sanxenxo que supera os 140 por habitante. Cun orzamento total de 728.598,86 , o Concello de Cambados est moi lonxe dos preto de 5 millns de euros do Concello de Vilagarca e dos mais de 2,5 millns de Sanxenxo. Estes datos dixanos ben claro que as actuacins de proteccin social non son unha prioridade para este Concello: o Concello de Meao, tendo menos da metade dos habitantes de Cambados, destina case o mesmo importe nesta materia que o noso Concello.

  Dentro desta mesma partida de gasto, destacable que o 59 % dos fondos se destine a custes de persoal, ou que se gaste s 34.100 en axudas para as entidades sen fins de lucro.

  Desta anlise dos orzamentos municipais, deducimos que a Atencin Social non unha prioridade real para o goberno de Aragunde, xa que ao feito de ser un dos concellos que menos cartos destina por habitante nesta materia, hai que engadir que 6 de cada 10 euros destnanse a gastos de persoal do Concello e non directamente a axudas xente e s entidades que o precisan.

  Pola contra, atopmonos con que o Concello de Cambados un dos que mis cartos destina partida de gasto de Producin de Bens Pblicos de carcter preferente, realizando un investimento total de 1.955.971,88 , o que representa 140,25 por habitante e que supn un 22,96 % do total nesta partida, sendo o Concello que mis destina a esta partida de toda a comarca, superando amplamente os 110,42 de media de custe efectivo por habitante do Salns.

  Analizando polo mido esta rea de gasto atopmonos, como xa vn sendo habitual, que a maior parte dos fondos son destinados a pagar os salarios e

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  9

  a seguridade social dos traballadores, destinando mis de 450.000 a custes laborais. Tamn merece destacarse o apartado de festas populares e festexos que supn un 19 %, cun importe de 367.532,44 .

  Outro apartado que ten un alto custe nesta rea o de suministros, no que se incle non s o custe da enerxa elctrica dos colexios, senn tamn das instalacins deportivas e da piscina municipal, que chega a supoer mis de 272.426,51 , o que representa o 14 % do total dos gastos nesta rea.

  Outro dos apartados nos que destaca negativamente o Concello de Cambados nas Actuacins de Promocin Econmica. As, Cambados o que menos inviste tanto por habitante coma en porcentaxe de todos os municipios do Salns.

  Nunha situacin econmica tan dramtica como a que estamos a padecer, o lxico sera que esta rea de gasto fose unha das mis importantes a nivel orzamentario. Sen embargo, o Concello de Cambados destina a potenciar os distintos sectores da actividade econmica local un total de 88.170,26 , sendo o seu gasto efectivo por habitante de 6,32 , moi lonxe dos mis de 60 por habitante que destinan os concellos de Meis ou O Grove.

  Estes datos confirman que o goberno municipal do PP non est a facer unha correcta planificacin para axudar aos sectores e actividades econmicos da vila se o comparamos co resto dos concellos do Salns, xa que o gasto medio por habitante da comarca de 25,83 . dicir, Cambados destina catro veces menos que os seus municipios vecios.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  10

  Como acontece no resto de reas, o maior importe destnase a custes laborais, concretamente 38.671,16 , o que supn o 44 % do total.

  O investimento en publicidade turstica, cun total de 17.089,34 , a segunda inversin mis alta nesta rea de gasto, representando o 19 % do total. Chama a atencin que non se atope ningn tipo de axuda para a promocin econmica ou para a creacin e fomento do emprego.

  Por ultimo, pero non menos importante, analizaremos a rea denominada Actuacins de Carcter Xeral, na que o Concello de Cambados gastou un total de 1.794.245 , un 21 % do orzamento municipal total, sendo o terceiro concello da comarca que mis importe destina a esta rea, s por detrs de Vilagarca de Arousa e Sanxenxo, e tamn o terceiro en porcentaxe sobre o orzamento total tras os concellos de Ribadumia e Meis. O importe por habitante nesta materia ascende a 128,66 , tamn un dos mais altos da comarca, atopndose por riba da media da comarca do Salns no gasto por habitante nesta rea, que chega aos 114,43 .

  Como habitual, o maior importe destnase a gastos laborais, cun total de 683.788,29 , correspondendo esta cantidade ao 39 % do total. Ao que hai que sumarlle tamn o custe da subcontratacin da xestin tributaria, que lle supn ao concello de Cambados un gasto de 240.877,55 ao ano a travs do ORAL.

  Tras os gastos laborais do persoal municipal, o segundo apartado en volume de gasto son os custes dos rganos de Goberno, que ascenden cantidade de 228.038,08 , polo que nos catro anos de lexislatura estaran cerca do milln de euros.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  11

  Non podemos pasar por alto o elevado gasto en Indemnizacins, responsabilidade patrimonial e multas, que s nun ano acadou os 169.542,54 , ao que habera que sumarlle os 33.465,26 en Gastos Xurdicos.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  12

  As nosas prioridades: axudar s persoas, crear emprego e xestionar con honradez promovendo a participacin e a igualdade de oportunidades SOMOS CAMBADOS considera que a actual situacin econmica obrganos a definir claramente as nosas prioridades. Cremos que non o momento de ocorrencias, nin de praias fluviais. o momento de axudar aos vecios e vecias que estn padecendo a crise con maior intensidade, de poer as enormes potencialidades da nosa vila e da nosa xente ao servizo da creacin de emprego, e de xestionar con honradez, promovendo a participacin e a igualdade de oportunidades de todos os cambadeses. Despois de 28 anos ininterrompidos de maiora absoluta do Partido Popular en Cambados, brese un tempo de cambio caracterizado polo dilogo e a transparencia na xestin. SOMOS CAMBADOS presenta un Programa de Goberno no que, deixando ben claras as nosas prioridades, propoemos 50 medidas para cambiar Cambados. As nosas prioridades na accin de goberno sern: - AXUDAR S PERSOAS QUE O PRECISAN.

  - APOSTAR POLA CREACIN DE EMPREGO.

  - XESTIONAR CON HONRADEZ, PROMOVENDO A PARTICIPACIN E A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  13

  AXUDAR S PERSOAS QUE O PRECISAN

  En SOMOS CAMBADOS consideramos que a difcil situacin econmica que estn padecendo a maiora dos vecios e vecias da nosa vila fai que o urxente e prioritario sexa atender as necesidades das familias cambadesas que non poden chegar a fin de mes, e que que carecen de recursos para pagar a luz, a auga ou os impostos municipais.

  Dende SOMOS CAMBADOS apostamos decididamente por garantir que todas as familias de Cambados conten con recursos suficientes para levar unha vida digna. Para conseguilo, reforzaremos a rea de atencin social, dotndoa de recursos e axudas directas s familias que o necesitan.

  O Concello de Cambados dispn para o ano 2015 dun orzamento de 8.620.614,19 . Consideramos que na actual situacin de crise econmica o Concello debe priorizar o gasto social, para iso destinaremos un 12 % do orzamento municipal a polticas sociais, o que supn un total de 1.034.473,70 .

  inaceptable que o goberno municipal do PP destine case 42.000 en complementos salariais aos empregados da rea social cando as axudas s familias e asociacins apenas chegaron aos 34.100 ; ou que as axudas para alimentos sexan s de 10.738,75 e pola contra os gastos en Dietas e locomocin dos membros do equipo de goberno (moitos deles con dedicacin exclusiva ou parcial ao Concello) sexan de 3.567,51 .

  As nosas medidas para axudar s persoas que o precisan:

  Incrementar as axudas econmicas destinadas s familias en situacin de risco de exclusin social. A nosa prioridade garantir que todas as familias cambadesas tean uns ingresos mnimos para facer fronte s necesidades bsicas e aos servizos esenciais (luz, auga, sumidoiros, lixo ou IBI).

  Incrementar as bolsas de axuda econmica para os estudantes que carezan de recursos. O noso obxectivo que os rapaces de Cambados que cumpran os requisitos acadmicos e econmicos para recibir unha bolsa non queden sen ela por falla de fondos pblicos. Ningn mozo cambads deixar de estudar por carecer de ingresos econmicos.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  14

  Crear unha bolsa de vivendas con aluguer social para a xente que sofre violencia de xnero, desafiuzamentos, risco de exclusin social e xvenes que queiran emanciparse.

  Potenciar a atencin aos nosos maiores adaptando locais pblicos sen apenas uso, como a casa marieira de San Tom, Casa da Pastora, Escolas Unitarias de Vilario. Dotarmolas de medios e de persoal especializado para atender o lecer dos nosos maiores.

  Promover a realizacin de reformas e melloras no Centro de Sade e dos servizos que se prestan no mesmo, en especial a reposicin da atencin peditrica en Urxencias.

  Instaurar un sistema de axudas econmicas para que ningn neno deixe de practicar deporte ou calquera outra actividade extraescolar por motivos econmicos. O desenvolvemento formativo dos nenos e nenas non pode verse perxudicado por carecer as sas familias de recursos suficientes. Instauraremos un sistema de axudas para que todos os nenos e nenas que queiran practicar deporte ou calquera outra actividade formativa poidan facelo con independencia dos ingresos da sa familia.

  Conxelar os impostos municipais durante toda a lexislatura. Somos plenamente conscientes que coa crise que est padecendo a cidadana non se lle poden pedir mis esforzos econmicos. A conxelacin dos impostos municipais un compromiso para os catro anos de duracin da lexislatura.

  APOSTAR POLA CREACIN DE EMPREGO

  En SOMOS CAMBADOS temos moi claro que o desemprego o principal problema que ten Cambados. Tras 6 anos no goberno, Aragunde conseguiu que, por primeira vez na historia, a nosa taxa de paro supere provincial, galega e espaola. O 26,93 % dos cambadeses estn no paro, a pesar de que nesta cifra non se inclen os mis de 500 mozos e mozas cambadeses que tiveron que emigrar desde que Aragunde alcalde.

  Pese a ter unhas taxas de desemprego insufribles, Aragunde s destinou 88.170,26 a actuacins de carcter econmico para fomentar o emprego e desenvolver o potencial dos distintos sectores da actividade econmica,

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  15

  mentres que destinou 228.038,08 aos rganos de Goberno. Nesa partida estn incluidos os 45.000 mis as dietas correspondentes que compoen o salario de Aragunde, moi superior ao de alcaldes de cidades moito mis grandes que Cambados.

  As nosas medidas para apostar pola creacin de emprego:

  Recuperar as parcelas do polgono industrial de Sete Pas sen actividade para poelas a disposicin de empresas en rxime de concesin a cambio da creacin de emprego. Preto dun 25 % das parcelas atpanse valeiras, mentres o PP pretende ampliar o polgono industrial.

  Defender as demandas do sector do Mar. O Concello debe formar xunto cos armadores, marieiros e mariscadoras un frente comn para defender as demandas do sector pesqueiro e marisqueiro: sanear o litoral costeiro, erradicar os puntos de verquidos de fecais ao mar, instar Xunta a analizar periodicamente as desembocaduras dos ros, erradicar as especies invasoras na Ria de Arousa e solicitar o abaratamento a Portos de Galicia das taxas que se abonan pola utilizacin dos peiraos e das instalacins.

  Establecer unha caixa de financiamento local para apoiar proxectos empresariais viables de emprendedores e das PEMES xa constitudas, primando as axudas financeiras a aqueles proxectos empresariais que xeren emprego.

  Aprobar un perodo de carencia para o primeiro ano de actividade na Licenza de apertura e nas Taxas municipais, co obxecto de facilitar a apertura de empresas dos nosos emprendedores e estimular o tecido empresarial cambads.

  Defender aos agricultores e viticultores, asesorando nos trmites a aquelas persoas que queiran darse de alta na actividade agraria, informando das axudas econmicas e programando cursos e xornadas tcnicas sobre a problemtica do sector. Crearemos un banco de terras municipais e publicitaremos as fincas de Cambados inscritas en BANTEGAL. Promoveremos a realizacin de obradoiros de emprego e escolas obradoiros en agricultura ecolxica, viticultura e demais especialidades agrarias.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  16

  Potenciar a comercializacin de produtos do sector primario, impulsando a realizacin de mercados tradicionais de produtos da zona no casco histrico na poca estival.

  Reclamar a sede do Consello Regulador da Denominacin de Orixe Rias Baixas para Cambados. Para reclamar o que por historia e por xustiza nos pertence, Cambados precisa dun alcalde que antepoa os intereses de toda a cidadana cambadesa aos do seu partido. No ano 2003 o do Tours-Aragunde (daquela, alcalde e tenente de alcalde) traizonou a Cambados e permitiu que a sede do Consello Regulador marchase para Pontevedra. Coa unin de todos os cambadeses temos que conseguir, dunha vez por todas, que Cambados sexa a todos os efectos a capital do Albario, e isto conseguirase cando a sede do Consello Regulador estea onde lle corresponde: en Cambados, o que facilitara os desprazamentos dos viticultores e adegueiros, dos que o 75 % son da comarca de O Salns. Ademais, supora un incremento considerable da actividade econmica para o tecido industrial cambads, principalmente para o comercio e a hostalera locais; as como na promocin de Cambados nos numerosos programas de radio e televisin que o Consello Regulador realiza periodicamente e que se emiten sempre desde Pontevedra. De todos os Consellos Reguladores existentes, o de Ras Baixas o nico caso dunha poboacin que sen estar includa na Denominacin de Orixe ostenta a sede do Consello Regulador. O Concello de Cambados debe liderar, xunto co resto dos concellos da comarca do Salns, a cidadana e o tecido asociativo cambads, esta histrica e xusta reivindicacin.

  Crear un Viveiro de Empresas para apoiar aos emprendedores que queiran abrir novos negocios, facilitndolles oficinas e despachos para aquelas actividades que o requiran, e destinando a nave do polgono propiedade do Concello, actualmente alugada, a aquelas actividades industriais dos emprendedores.

  Impulsar prcticas de coworking entre os emprendedores cambadeses. Orixinaria de San Francisco (Estado Unidos), esta prctica permite aos emprendedores compartir experiencias e minimizar costes, destacando polos seus ptimos resultados.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  17

  Crear un Padroado da Festa do Albario integrado por adegueiros, viticultores, hostaleiros, comerciantes, Concello e demais institucins pblicas e privadas.

  Promover a declaracin de Festa de Interese Turstico Internacional para a festa do Albario. Despois de 28 anos, o PP non foi capaz de conseguilo, mentres que a romera Vikinga de Catoira, que se celebra nas mesmas datas que a nosa festa, obtivo esa declaracin hai 13 anos, co que consegue unha promocin internacional a travs de Turespaa da que carece festa do Albario.

  Promover o enoturismo. Como factor clave de desestacionalizacin, fomentaremos e impulsaremos esta modalidade turstica implantando e xestionando desde a Oficina de Turismo municipal rutas guiadas adaptadas s demandas e particularidades dos turistas que soliciten este servizo, inclundo nas rutas a visita polo Conxunto Histrico co obxecto de que realicen as sas compras no comercio e hostalera cambadeses.

  Promover Cambados como sede de congresos profesionais ou sectorais de mbito galego e estatal. Pola sa situacin xeogrfica, pola sa beleza e pola oferta de calidade da sa hostalera e comercio, Cambados ten as condicins idneas para ser un referente no turismo de congresos. Esta modalidade de turismo xenera un retorno de 43 por cada euro investido e o turista de congresos gasta 6 veces mis que o convencional, cun gasto diario de 243 , segundo a Spain Convention Bureau, ademais de ser un elemento fundamental para desestacionalizar o turismo. Non pretendemos que Cambados acolla, por exemplo, o congreso anual da International Association Pediatric, pero si pode acoller o congreso que cada ano celebra a Sociedade de Pediatra de Galicia, que recentemente o celebrou en Ribadeo, unha vila mis pequena que Cambados, e no que participaron durante varios das mis de 300 persoas entre asistentes, acompaantes, conferenciantes e representantes da industria farmacutica. Pese s potencialidades coas que conta Cambados e a capacidade de xeracin de riqueza e emprego desta modalidade turstica, o goberno municipal non fixo nada para posicionar a Cambados como un referente do turismo de congresos.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  18

  Impulsar unha Festa de carcter histrico que cumpra un triple obxectivo: dar a coecer a nosa historia aos vecios e visitantes, poer en valor toda a zona declarada BIC (Fefins, San Tom e ras do casco urbano) e desestacionalizar o turismo. Desde o Concello promoveremos a paulatina introduccin desta festa no circuto de festas histricas (Feira Franca de Pontevedra, Festa da Historia de Ribadavia ou Festa da Arribada de Baiona), que repercuten moi positivamente na economa local. As datas da sa celebracin consensuaranse cos comerciantes e hostaleiros.

  Fomentar creacin de iniciativas privadas no sector cultural, apoiando a creacin de empresas que poan en valor a cultura e o patrimonio de Cambados.

  Solicitar a inclusin de Cambados no Eixo Atlntico do Noroeste Peninsular, entidade de cooperacin territorial que agrupa s principais cidades de Galicia e o Norte de Portugal, o que permitira o acceso a mis fondos europeos e o incremento dos fluxos tursticos co norte de Portugal.

  Crear e dotar de equipamentos unha rea de estacionamento e servizos destinada a auto-caravanas. Esta modalidade de turismo est en continuo crecemento. Na actualidade existen en Espaa un total de 40.000 autocaravanas e cada ano entran procedentes de diversos pases de Europa uns 200.000 vehculos deste tipo deixando uns 300 millns de euros. Ante a inexistencia de reas de estacionamento e servizos para autocaravanas nos concellos do noso entorno, Cambados debera reaccionar para posicionarse como un destino preferente deste puxante sector turstico.

  Completar a rede de saneamento e abastecemento de auga en todos os ncleos de poboacin de Cambados, eliminando os puntos de verquidos ao mar e os insufribles cheiros que padecemos, principalmente no vern, debido psima execucin do saneamento.

  Elaborar un Plan de Mobilidade Urbana Sostible, no que se implante un sistema de Transporte Pblico para os nosos maiores e xente con reducida mobilidade para conectar o centro urbano coas parroquias, promovendo o uso racional dos vehculos, impulsando a

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  19

  peonalizacin de zonas urbanas no casco histrico, e fomentando o uso da bicicleta.

  Poer en valor o casco histrico, avanzando na peonalizacin da praza de Fefins e organizando visitas teatralizadas s zonas calificadas Bens de Interese Cultural (BIC) nos meses de maior afluencia turstica. Eliminarase o cableado e os postes de formign que proliferan arredor da praza de Fefins e outras ras e prazas do conxunto histrico. Como xa explicamos, promoveremos unha festa de carcter histrico en toda a zona BIC.

  Mellorar o control e a potabilidade das fontes pblicas, coa realizacin peridica de anlises e publicando os resultados na web municipal e nas propias fontes.

  Atraer aos xvenes cambadeses que tiveron que emigrar en busca de traballo. Durante o mandato de Aragunde, mis de 500 xvenes cambadeses tiveron que emigrar en busca dun traballo, o que supn que cada mes un total de 7 mozos e mozas marchan de Cambados. Na medida das nosas posibilidades e das limitadas competencias municipais, promoveremos a volta sa terra destes xvenes mediante o fomento de contratos de prcticas tanto con empresas publicas como privadas.

  Reconvertir o edificio de A Merced nunha Casa da Xuventude, sendo o seu uso compatible con outras actividades que se estn a desenvolver na actualidade dirixidas aos maiores. Contar con locais de ensaio para grupos de msica e teatro e salas de traballo para artes plsticas. Promoveremos a difusin e divulgacin da obra dos nosos artistas mediante un circuto estable a nivel local de concertos e exposicins.

  Solicitar unha delegacin en Cambados da Escola de Idiomas. Co obxecto de atender a demanda crecente do ensino de idiomas entre a cidadana cambadesa solicitaremos a apertura no edificio de A Merced dunha delegacin ou centro de apoio da Escola de Idiomas.

  Implantacin dun Grao de Enoloxa en Cambados. Anda sendo conscientes da dificultade da sa consecucin, loitaremos coa unin do sector vitivincola por implantar estudos universitarios relacionados co vio en Cambados. Convn recordar que O Salns a

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  20

  principal comarca vitivincola de Galicia e que na nosa comunidade non hai a da de hoxe ningunha titulacin universitaria relacionada co mundo do vio. A implantacin de estudos universitarios de Enoloxa, supora un gran revulsivo econmico para o tecido empresarial cambads que redundara na creacin de emprego.

  Poer en valor a riqueza medioambiental. O Complexo Intermareal Umia-O Grove, en Castrelo, un dos lugares con mis valor medioambiental do sur de Galicia, sen embargo apenas conta coa debida promocin para facer desta paraxe un lugar de obrigada visita para os amantes da natureza e un elemento dinamizador da economa local. Promoveremos as rutas guiadas por persoal especializado polo Complexo Intermareal e por outras zonas de interese medioambiental como Tragove ou Punta Espieiro.

  Mellorar o paseo Martimo de Cambados e a zona litoral do Barrio de San Tom. Instar a Portos de Galicia a reparar maior brevedade posible os continuos desperfectos existentes, algns dos cales permanecen varios meses sen reparar, co conseguinte perigo para os transeuntes e a mala imaxe que de Cambados se levan os visitantes. Acondicionar a zona litoral de San Tom e habilitar zonas de paso para os pens.

  Establecer bonificacins de impostos municipais s empresas que patrocinen equipos deportivos e actividades culturais. Un dos principais problemas dos clubes deportivos locais a dificultade para atopar patrocinadores para os seus equipos. Conscientes desa dificultade, estableceremos bonificacins de impostos municipais s empresas que invistan no deporte de base local ou en actividades de ndole cultural.

  Diversificar a oferta de actuacins musicais e culturais, garantindo unha oferta destinada a todas as idades e preferencias artsticas. Impulsaremos a Ruta Cabanillas no casco histrico de Cambados.

  Reconvertir a Rede Musestica municipal. No mandato de Aragunde destinronse mis de un milln de euros a manter aberta unha rede de museos ineficaz e ruinosa, que non ten o mis mnimo

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  21

  atractivo para vecios e turistas. Abonda con aportar un dato: a recadacin nin sequera cubre os gastos de luz. Dotaremos de contido todas as infraestruturas municipais para poelas ao servizo da xeracin de riqueza e a creacin de emprego.

  XESTIONAR CON HONRADEZ, PROMOVENDO A PARTICIPACIN E A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

  Tras 28 anos ininterrompidos de maiora absoluta do PP en Cambados, preciso abrir o Concello a todos os vecios e vecias para conseguir que dunha vez sexa a casa de toda a cidadana cambadesa.

  Despois de tres dcadas, o Concello deixar de ser unha axencia de colocacin de familiares dos membros do goberno e unha oportunidade de negocio para os achegados ao PP.

  Ao propoer a igualdade de oportunidades para todos os vecios, falamos de eliminar os privilexios e a poltica de intereses particulares. Queremos ir mis al das simples promesas retricas en tempo electoral. SOMOS CAMBADOS aprobar normas que establezan como obriga a transparencia na xestin do Concello, que fomenten a participacin dos vecios e das asociacins no da a da do goberno e por en prctica medidas para garantir o compromiso de honradez e tica na accin poltica.

  Promoveremos a creacin dunha serie de organismos (Consello Local da Cultura, Consello Econmico e Social, Fundacin Pblica do Deporte, etc.) sen ningn coste para as arcas municipais, xa que pola asistencia s reunins non se pagar ningunha dieta nin compensacin econmica.

  O Concello debe estar ao servizo de todos os vecios e vecias de Cambados, con iniciativas que busquen mellorar a calidade na atencin administrativa tanto presencial como a travs das redes.

  As nosas medidas para xestionar con honradez, promovendo a participacin e igualdade de oportunidades:

  Difundir as convocatorias do Concello, outorgndolle a mxima difusin posible s ofertas de emprego, contratacin de obras e subvencins do Concello e, na medida do posible e sempre dentro das limitacins lexislativas, priorizar a contratacin de empresas de Cambados.

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  22

  Crear o Consello Local da Cultura, que contar coa presenza de todas as entidades culturais existentes no Concello, ao que se lle encomendarn funcins de carcter consultivo en materia de xestin cultural municipal, de criterios de reparto de subvencins, de xestin das instalacins municipais ou de programacin cultural.

  Crear o Consello Econmico e Social, coa participacin dos comerciantes, representantes sindicais e asociacins de empresarios, ao que se encomendarn funcins de consulta e asesoramento en materia de de creacin de emprego e impulso da economa local.

  Crear unha Fundacin Publica do Deporte, co obxecto de xestionar as instalacins deportivas e permitir a sa utilizacin por parte dos distintos clubs deportivos de Cambados. Tendo como obxectivo prioritario fomentar o deporte base e incrementar as axudas econmicas aos clubs tomando como criterio prioritario a sa aposta polo deporte base.

  Establecer unha interlocucin directa e peridica cos vecios de todas as parroquias, para poder atender as sas demandas e coecer de primeira man as sas necesidades. Os vecios de Castrelo, Corvilln, Oubia e Vilario deben ter os mesmos servizos e de igual calidade que os vecios do resto do municipio.

  Activar a Mesa de Comercio Local, inclundo aos comerciantes e empresarios que o desexen e non estean asociados. A Mesa de Comercio Local debe servir de foro onde os comerciantes e a administracin planifiquen as polticas que afectan a este sector clave da economa cambadesa.

  Fomentar a reciclaxe e a compostaxe, promovendo a recollida selectiva de residuos e da compostaxe domstica, mellorando a sensibilizacin ambiental a travs da promocin da reciclaxe, en especial cos nenos en idade escolar. Ampliaremos o horario de apertura do Punto Limpo.

  Recuperar os servizos pblicos privatizados, particularmente o do abastecemento da auga. Desde o ano 2009, a tendencia internacional devolver s administracins pblicas a xestin da auga. As, en apenas seis anos un total de 200 capitais e cidades de

 • PROGRAMA DE GOBERNO: 50 MEDIDAS PARA CAMBIAR CAMBADOS SOMOS CAMBADOS

  23

  todo o mundo, entre elas Buenos Aires, Pars ou Berln, optaron pola remunicipalizacin do servizo de abastecemento de auga. Na actualidade, das 400 cidades mis poboadas do mundo, s o 10 % teen privatizado este servizo. A xestin pblica deste servizo permitir unha baixada do prezo que actualmente soportamos os vecios, polo que desde o goberno municipal promoveremos a recuperacin dos servizos privatizados, particularmente o da auga, renegociando os contratos actualmente en vigor.

  Promover os orzamentos participativos, co obxecto de que todas as asociacins e entidades poidan expoer as sas necesidades e aportar as sas suxerencias na elaboracin dos orzamentos anuais do Concello, e que as parroquias sexan consultadas con carcter vinculante hora de acordar os investimentos prioritarios nas mesmas.

  Instaurar a transparencia na xestin e nas contas do Concello. Promoverase a publicacin na web municipal das actas dos Plenos, Xuntas de Goberno e Comisins Informativas, dos ingresos percibidos polo alcalde, membros do goberno e concelleiros, as como de todas e cada unha das partidas orzamentarias.

  Crear unha oficina de asesoramento ao contribunte, na que se informen aos vecios das distintas bonificacins que existen e que se poden aplicar nos distintos impostos municipais, como por exemplo: exencin do IBI, da taxa de Saneamento, de Recollida de Lixo.

  Transformar a pxina web municipal, facndoa mis dinmica e interactiva, con mis contidos, actualizacin permanente, adaptala Lei de Transparencia e creando un portal local, vez que se habilite unha sede electrnica eficiente e dinmica.

  Establecer un regulamento para fomentar a participacin vecial, recollendo a posibilidade de intervir nos Plenos, facer preguntas e rogos directamente ao equipo de Goberno, ou presentar iniciativas cidadns para a sa aprobacin pola Corporacin, ademais de comprometernos a que aquelas medidas que sexan de maior impacto na sociedade ou susciten calquera tipo de discrepancia, sexan sometidas ao Referendo dos vecios e vecias de Cambados. De nada vale ser a voz do pobo se non se establecen medidas para poder escoitalo.