Profilaktyka raka jelita grubego • Wczesne rozpoznawanie ...lapteka.com.pl/apteka/lek1/TUMOR M2-KP...

of 2 /2
Profilaktyka raka jelita grubego • Wczesne rozpoznawanie raka jelita grubego • Rak jelita grubego Test profilaktyczny w kierunku raka jelita grubego do przesłania do laboratorium Poniżej instrukcja obsługi w języku polskim paska papierowego ułatwiającego pobranie kału (dołączonego do opakowania testu Tumor M2·PKTM z napisami niemieckimi). Instrukcja Proszę dokładnie przeczytać ulotkę przed wysłaniem próbki do laboratorium. y INSTYTUT MIKROEKOLOGII NZOZ - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, fax: +48 61 862-63-15 www.instytut-mikroekologii.pl email: [email protected] Podstawowe informacje Bardzo często rak jelita grubego wykrywany jest zbyt póżno, a wczesna diagnoza daje nawet 100% szansy wyleczenia. Dlatego tak ważne jest jego wczesne wykrycie. Około 95% wszystkich raków jelita rozwija się z łagodnych stadiów początkowych, tzw. polipów w jelitach. Polipy to łagodne zmiany, które rosną w kierunku światła jelita. Polipy nie powodują najczęściej żadnych dolegliwości i są przez pacjentów niezauważane. Często mija wiele lat, zanim ewentualnie mogą się zmienić w raka. Wykonywany najczęściej test na krew utajoną, który ma stwierdzić obecność krwi w kale nie posiada odpowiedniej dokładności (czułości). Test Tumor M2-PKTM jest o wiele bardziej pewny. Test ten nie bada obecności krwi w kale, ale obecność enzymu M2-PK, którego poziom wskazuje na możliwe zmiany w obrębie jelita grubego. Im pewniejszy test, tym szybciej możliwe jest wdrożenie leczenia. Dodatni test Tumor M2-PKTM nie świadczy jeszcze w 100% o obecności polipów lub raka jelita grubego. Możliwe są inne przyczyny, jak np. ostre lub przewlekłe choroby zapalne jelit, jak również inne choroby przewodu pokarmowego, które dają wynik pozytywny. W przypadku pozytywnego wyniku testu istnieje bezwzględna konieczność dalszej diag- nostyki lekarskiej. Wyłącznie lekarz może postawić prawidłowe rozpoznanie. Przy negatywnym wyniku testu istnieje możliwość, że polip albo rak nie zostanie roz- poznany. Ostateczną pewność może dać tylko kolonoskopia. W szczególności pacjenci z grupy ryzyka i osoby powyżej 35 roku życia powinny wykonać raz w roku badanie profilaktyczne na obecność enzymu M2-PK w kale oraz omówić z lekarzem od kiedy, również przy wyniku negatywnym, wskazane jest wykonanie kolonoskopii. Proszę powoli odkleić zaznaczone powierzchnie papieru zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami i jego końcówki zamocować (przykleić) na sedesie. Należy unikać kontaktu papieru z wodą. Próbkę kału należy pobrać według instrukcji (patrz punkt B). Po pobraniu kału do badania, należy odkleić papierowy pasek jednocześnie z obydwu stron lekko zgniatając końcówki. W celu łatwiejszego spłukania należy chwilę odczekać, aż papier nasiąknie wodą. Użycie papieru jest wskazane również w przy- padku toalet z półką, ponieważ kontakt z wo- dą, środkami czyszczącymi i zapachowymi może wpłynąć na wynik testu. INFOLlNIA od godz. 9.00-15.00: tel. +4861 862-63-35, www.tumorm2pk.pl od poniedziałku do czwartku Bez konsultacji z lekarzem nie powinno podejmować się żadnych medycznie ważnych decyzji. Uwaga: Pobranie próbki kału jest łatwe, szybkie i może być wykonane przy każdorazowym wypróżnieniu (patrz punkt C - Przesłanie próbki kału). Nie ma również szczególnych wymagań co do stosowanej diety.

Embed Size (px)

Transcript of Profilaktyka raka jelita grubego • Wczesne rozpoznawanie ...lapteka.com.pl/apteka/lek1/TUMOR M2-KP...

Page 1: Profilaktyka raka jelita grubego • Wczesne rozpoznawanie ...lapteka.com.pl/apteka/lek1/TUMOR M2-KP .pdfProfilaktyka raka jelita grubego • Wczesne rozpoznawanie raka jelita grubego

Profilaktyka raka jelita grubego • Wczesnerozpoznawanie raka jelita grubego • Rak jelita grubego Test profilaktyczny w kierunku raka jelita grubego

do przesłania do laboratorium

Poniżej instrukcja obsługi w języku polskim paska papierowego ułatwiającegopobranie kału (dołączonego do opakowania testu Tumor M2·PKTM z napisaminiemieckimi).

InstrukcjaProszę dokładnie przeczytać ulotkęprzed wysłaniem próbki do laboratorium.

y INSTYTUTMIKROEKOLOGII

NZOZ - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnejul. Sielska 10, 60-129 Poznań, fax: +48 61 862-63-15www.instytut-mikroekologii.plemail: [email protected]

Podstawowe informacjeBardzo często rak jelita grubego wykrywany jest zbyt póżno, a wczesna diagnoza dajenawet 100% szansy wyleczenia. Dlatego tak ważne jest jego wczesne wykrycie. Około95% wszystkich raków jelita rozwija się z łagodnych stadiów początkowych, tzw. polipóww jelitach. Polipy to łagodne zmiany, które rosną w kierunku światła jelita. Polipy niepowodują najczęściej żadnych dolegliwości i są przez pacjentów niezauważane. Częstomija wiele lat, zanim ewentualnie mogą się zmienić w raka.Wykonywany najczęściej test na krew utajoną, który ma stwierdzić obecność krwiw kale nie posiada odpowiedniej dokładności (czułości). Test Tumor M2-PKTM jesto wiele bardziej pewny. Test ten nie bada obecności krwi w kale, ale obecność enzymuM2-PK, którego poziom wskazuje na możliwe zmiany w obrębie jelita grubego. Impewniejszy test, tym szybciej możliwe jest wdrożenie leczenia.Dodatni test Tumor M2-PKTMnie świadczy jeszcze w 100% o obecności polipów lub rakajelita grubego. Możliwe są inne przyczyny, jak np. ostre lub przewlekłe choroby zapalnejelit, jak również inne choroby przewodu pokarmowego, które dają wynik pozytywny.W przypadku pozytywnego wyniku testu istnieje bezwzględna konieczność dalszej diag-nostyki lekarskiej. Wyłącznie lekarz może postawić prawidłowe rozpoznanie.Przy negatywnym wyniku testu istnieje możliwość, że polip albo rak nie zostanie roz-poznany. Ostateczną pewność może dać tylko kolonoskopia. W szczególności pacjenciz grupy ryzyka i osoby powyżej 35 roku życia powinny wykonać raz w roku badanieprofilaktyczne na obecność enzymu M2-PK w kale oraz omówić z lekarzem od kiedy,również przy wyniku negatywnym, wskazane jest wykonanie kolonoskopii.

Proszę powoli odkleić zaznaczone powierzchnie papieru zgodniez kierunkiem wskazanym strzałkami i jego końcówki zamocować(przykleić) na sedesie. Należy unikać kontaktu papieru z wodą.Próbkę kału należy pobrać według instrukcji (patrz punkt B).Po pobraniu kału do badania, należy odkleić papierowy pasekjednocześnie z obydwu stron lekko zgniatając końcówki. W celu

łatwiejszego spłukania należy chwilę odczekać,aż papier nasiąknie wodą.Użycie papieru jest wskazane również w przy-padku toalet z półką, ponieważ kontakt z wo-dą, środkami czyszczącymi i zapachowymimoże wpłynąć na wynik testu.

INFOLlNIA od godz. 9.00-15.00: tel. +4861 862-63-35, www.tumorm2pk.plod poniedziałku do czwartku

Bez konsultacji z lekarzem nie powinno podejmować się żadnych medycznieważnych decyzji.Uwaga:Pobranie próbki kału jest łatwe, szybkie i może być wykonane przy każdorazowymwypróżnieniu (patrz punkt C - Przesłanie próbki kału). Nie ma również szczególnychwymagań co do stosowanej diety.

Page 2: Profilaktyka raka jelita grubego • Wczesne rozpoznawanie ...lapteka.com.pl/apteka/lek1/TUMOR M2-KP .pdfProfilaktyka raka jelita grubego • Wczesne rozpoznawanie raka jelita grubego

A Przygotowanie

Próbka kału nie może mieć styczności z wodą lub moczem. Jeżeli posiadają Państwo sedesz półką, próbkę można pobrać bezpośrednio z toalety. W przypadku braku półki możnaskorzystać z dotączonego paska papierowego ułatwiającego pobranie kału (pasekpapierowy - opis użycia na końcu instrukcji). Alternatywnie, aby pobrać próbkę kału m.in.

w przypadku braku pół- ~ ~ ~ki w sedesie można wy-pełnić odpływ papierem •toaletowym, który późniejmożna spłukać.

B Pobranie próbki kału (nie może to być kał biegunkowy)

(( ~1.~. P . . .ółt b' kroszę WZląCz o-czerwoną pro ow ę

i przekręcić żółty uchwyt dozownika, jakpokazano na rysunku w lewo.

.I'l'2.

Wyjąć żółty dozownik z probówki(czerwona nasadka musi pozostaćw probówce).

/3.,'," Nakłuć kał żółtym dozownikiem

w 3 różnych miejscach na głębokośćokoto 1 cm (wszystkie nacięciana końcówce żółtego dozownikamuszą zostać wypełnione).

czerwonanasadka

.fII'!I 4.

.•• Wyjąć żółty dozownik z kału.

C Przesłanie materiału - próbki kału - do badaniaPróbka kału musi być dostarczona do laboratorium w nieprzekraczalnym termi-nie 48 godzin od pobrania. Wysyłka próbki powinna mieć miejsce bezpo-średnio po pobraniu kału (możliwie na początku tygodnia - od poniedziałku dośrody). Należy wypełnić załączone zlecenie wykonania badania, w tym wypisaćdane adresowe oraz datę pobrania próbki. Czerwono-żółtą probówkę należywłożyć do przezroczystego woreczka i go zamknąć. Woreczek foliowy należywłożyć wraz z wypełnionym zleceniem wykonania badania do koperty - kopertęzakleić. W górnym lewym rogu na przedniej stronie koperty należy jeszcze raznapisać adres nadawcy, Z kopertą należy udać się do urzędu pocztowegoi wysłać ją przy pomocy usługi Pocztex (w załączeniu znajduje się druk Pocztexoraz wzór wypełnienia druku - nie należy samemu naklejać druku, stosownychczynności dokona urzqd pocztowy) - Uwaga: należy podać swój adres nadawcy(na wzorze podany jest przykładowy). Wysyłka w przypadku prawidłowegowypełnienia druku nie wymaga opłat od nadawcy.Uwaga: wysyłka może być również przesłana inną pocztą kurierską lub prioryteto-wym listem poleconym - koszt ponosi wtedy nadawca (również tutaj warunkiem waż-ności badania jest dostarczenie próbki w ciągu 48 godzin od momentu pobrania).

Do czasu wysłania kopertę z próbką kału należy przechowywać w lodówce.Przy zachowaniu terminu dostarczenia próbki kału do laboratorium należyjednocześnie unikać jej wysyłki w ekstremalnie gorące dni.

D Badanie próbki kału

Test zostanie przeprowadzony w specjalnym laboratorium. Badanie kału wykony-wane jest na podstawie naj nowszych metod i osiągnięć naukowych. Czas bada-nia w laboratorium wynosi ok. 4 godzin. Zapewnia to wysoki stopień dokładnościi wiarygodności metody.Wynik testu otrzymacie Państwo listownie w przeciągu 10 dni roboczychod momentu dotarcia próbki do laboratorium.

.//'

.~ 5.Włożyć żółty dozownikprzez czerwonąnasadkę do probówki.

~

6.Przekręcić w prawo uchwytżółtego dozownika.

zawartość testu Tumor M2-PKTM:- probówka - plastikowe opakowanie (woreczek) i koperta do przesiania materiału (próbki kału)do laboratorium - pasek papierowy ułatwiający pobieranie kału - instrukcja pobrania materiału (próbkikału) do badania - zlecenie wykonania badania - druk Pocztex - wzór wypełnienia druku Pocztex.

SchE>Bd. BlotE>ch AG