Prodaja i distribucija_2015.pdf

Click here to load reader

 • date post

  15-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  15
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Prodaja i distribucija_2015.pdf

 • Prodaja i distribucija

  Doc. dr. sc. Ruica Brei

 • Prodaja i distribucija

  Objasniti planiranje prodaje

  Analizirati organizaciju prodaje

  Objasniti implementaciju prodajnog programa

  Opisati naine vrednovanja i kontrole prodavaa

  Objasniti principe osobne prodaje

  Definirati i objasniti distribuciju

  Ciljevi poglavlja

 • Prodaja kao poslovna funkcija predstavlja temeljni element svake profitno usmjerene organizacije.

  Upravljanje prodajom :

  - planiranje

  - implementacija

  - kontrola

  Prodaja i distribucija

 • Prodaja u funkciji provedbe marketinke strategije

  Marketinka strategija

  Izbor ciljnog trita

  Razvoj mark.miksa

  Strategija proizvoda

  Strategija promocije

  Strategija oglaavanja

  Strategija osobne prodaje

  Strategija prodaje

  Strategija cijena Strategija distribucije

  Strategija publiciteta Strategija unap.prodaje

  Izvor: Ingram, T. N., LaForge, R.W.: Sales Management, Analysis and Decision Making, 2. izdanje, The Dryden Press, New York. 1992., str. 139.

 • 12 - 5 Copyright 2012 Pearson Education, Inc.

  Publishing as Prentice Hall

  Elementi marketinkog miksa i osobna prodaja

  Podruja

  marketing

  miksa

  Proizvod ili usluga

  Cijena

  Distribucija

  Obiljeja

  koja

  trae osobnu

  prodaju

  Sloeni proizvodi

  zahtijevaju podrku

  kupcu pri uporabi

  (raunala, sustavi za

  zatitu okolia, parne

  turbine).

  Glavne nabavke, poput

  nabavke hrane za

  supermarket.

  Osobine i rad proizvoda

  zahtijevaju osobno

  demonstriranje i

  isprobavanje kupca

  (osobni zrakoplov).

  O konanoj cijeni se

  pregovara (postrojenja,

  automobili, nekretnine).

  Prodajna cijena ili koliina

  kupnje omoguavaju

  odgovarajuu maru za

  pokrie prodajnih trokova

  (tradicionalne robne kue u

  odnosu na diskontne

  trgovine).

  Kanalni sustav je relativno

  kratak i izravan ka konanim

  potroaima.

  Marketinki posrednici trebaju

  obuku o proizvodu i usluzi.

  Osobna prodaje je nuna za

  guranje proizvoda kroz

  kanal.

  Postoje posrednici u kanalu

  koji obavljaju funkciju osobne

  prodaje umjesto ponuaa s

  ogranienim sredstvima i

  znanjem (brokeri i agenti

  proizvoaa).

  Izvor: Cravens, D. W., Hills, G. E., Woodruff, R.B.: Marketing Management, Irwin, Homewood, Illinois, 1990., str. 546

 • 12 - 6 Copyright 2012 Pearson Education, Inc.

  Publishing as Prentice Hall

  Konkurentske strategije i aktivnosti prodavaa

  Vrsta strategije Uloga prodajnih snaga

  Strategija niskih trokova Agresivna izgradnja postrojenja visoke uinkovitosti,

  istinska tenja snienju trokova na osnovi iskustva, stroga kontrola trokova i reijskih izdataka, obino povezano s visokim trinim udjelom

  Diferencijacija Stvaranje neega to se diljem industrijske grane

  percipira kao unikatno. Osigurava izolaciju protiv konkurentskog rivalstva zbog lojalnosti marci i rezultirajue nie cjenovne osjetljivosti.

  Fokusiranje (nia) Usluivanje specifinog trinog segmenta, sa

  svakom funkcionalnom politikom razvijenom imajui na umu to ciljno trite. Iako je moda trini udio u industrijskoj grani nizak, tvrtka dominira u segmentu unutar gospodarske grane.

  Usluivanje velikih sadanjih kupaca, bavljenje velikim potencijalnim kupcima, sniavanje trokova na najniu moguu razinu, prodaja po osnovi cijene, obino pretpostavlja znaajne aktivnosti preuzimanja narudbi

  Prodaja necjenovnih koristi, pribavljanje narudbi, osiguravanje visoke kvalitete usluivanja i reakcije na zahtjeve klijenata, vjerojatno znaajan udio traenja potencijalnih kupaca u industrijskim granama s visokim rastom, izbor klijenata po osnovi niske osjetljivosti na cijenu. Obino zahtijeva prodajne snage visoke kvalitete.

  Biti ekspert u poznavanju operacija i mogunosti vezanih uz ciljno trite. Usredotoenje pozornosti klijenata na necjenovne koristi i alociranje prodajnog vremena na ciljno trite.

  Izvor: Prilagoeno prema Cron, L. i Levy, M.: Sales Management Performance Evaluation: A Residual Income Perspective, Journal of Personal Selling and Sales Management, br. 1, kolovoz 1987., str. 58., u Johnston, M.W, i Marshall, G.W.: Churchill/Ford/Walker's Sales Force Management, 7. izdanje, McGraw-Hill, Irwin, Boston, 2003., str. 77.

 • 12 - 7 Copyright 2012 Pearson Education, Inc.

  Publishing as Prentice Hall

  Trendovi i utjecaji na praksu prodavanja i upravljanja prodajom

  SJEDINJAVANJE PRODAJE I MARKETINGA

  Poboljana komunikacija

  Koordinacija

  Intranet

  Zahtjevi za poboljanim kvalifikacijama prodavaa i prodajnih menadera

  Zahtjevi za smanjenjem trokova

  UPRAVLJAKE SNAGE

  Izravni marketing

  Telemarketing, Kompjuterski prodavai

  Timski rad

  Meunarodni prodajni timovi

  TEHNIKE SNAGE

  Automatizacija prodajnih snaga

  Prijenosna raunala, prodajni softverski paketi

  EDI

  Video-konferencije

  Virtualni prodajni uredi

  Elektronski prodajni kanali

  Internet

  TV kuna prodaja

  PROMJENE U PONAANJU KUPACA

  Porasla oekivanja

  Jaanje snage glavnih kupaca

  Izbjegavanje kupoprodajnog

  pregovaranja

  Globalizacija trita

  Fragmentacija trita

  SJEDINJAVANJE PRODAJE I MARKETINGA

  Poboljana komunikacija

  Koordinacija

  Intranet

  Zahtjevi za poboljanim kvalifikacijama prodavaa i prodajnih menadera

  Zahtjevi za smanjenjem trokova

  UPRAVLJAKE SNAGE

  Izravni marketing

  Telemarketing, Kompjuterski prodavai

  Timski rad

  Meunarodni prodajni timovi

  TEHNIKE SNAGE

  Automatizacija prodajnih snaga

  Prijenosna raunala, prodajni softverski paketi

  EDI

  Video-konferencije

  Virtualni prodajni uredi

  Elektronski prodajni kanali

  Internet

  TV kuna prodaja

  PROMJENE U PONAANJU KUPACA

  Porasla oekivanja

  Jaanje snage glavnih kupaca

  Izbjegavanje kupoprodajnog

  pregovaranja

  Globalizacija trita

  Fragmentacija trita

  Izvor: Prilagoeno prema Anderson, R.: Personal Selling and Sales Management in the New Millennium, Journal of Personal Selling and Sales Management,br. 16, Vol. 4, str 17-32, u Jobber, D.: Principles and Practice of Marketing, 3. izdanje, McGraw-Hill, London, 2001., str. 388.

 • Vrste prodajnih poslova

  Prodaja trgovcima roba iroke potronje,

  Podravka, Kra, Lura, Coca-cola

  Misionarska prodaja- Pliva, Zagrebaka pivovara, BC Institut

  Tehnika prodaja- Siemens, Ericsson Nikola Tesla

  Prodaja novim kupcima brokerske usluge, osiguranje, prodaja nekretnina

 • Alociranje prodajnog napora

  Parettovo pravilo (20% - 80%)

  Veliina prodajnih snaga

  Utvrivanje prodajnih podruja

  Prodajne kvote

 • Vrste prodajnih organizacija

  Zemljopisna organizacija

  Proizvodna organizacija

  Organizacija prema kupcima ili trina organizacija

  Funkcionalna prodajna organizacija

 • 12 - 11 Copyright 2012 Pearson Education, Inc.

  Publishing as Prentice Hall

  Prednosti i nedostaci osnovnih vrsta prodajnog organiziranja

  geografsko dupliciranje

  dupliciranje klijenata

  potreba za koordinacijom

  djelotvornost u provoenju

  prodajnih aktivnostiFunkcionalna

  visoki troak

  geografsko dupliciranje

  bolje razumijevanje unikatnih

  potreba klijenta

  kontrola uprave nad naporom koji se

  posveuje razliitim tritima

  Trina

  visoki trokovi

  geografsko dupliciranje

  dupliciranje klijenata

  eksperti u poznavanju proizvoda i

  aplikacija

  visoka kontrola nad naporom

  koji se posveuje proizvodu

  Proizvodna

  ograniena specijalizacija

  nedostatak kontrole nad

  prodajnim naglaskom

  (proizvodi ili klijenti)

  niski trokovi

  bez dupliciranja napora u podruju

  manje upravljakih razinaGeografska

  NedostaciPrednostiOrganizacijska

  struktura

  geografsko dupliciranje

  dupliciranje klijenata

  potreba za koordinacijom

  djelotvornost u provoenju

  prodajnih aktivnostiFunkcionalna

  visoki troak

  geografsko dupliciranje

  bolje razumijevanje unikatnih

  potreba klijenta

  kontrola uprave nad naporom koji se

  posveuje razliitim tritima

  Trina

  visoki trokovi

  geografsko dupliciranje

  dupliciranje klijenata

  eksperti u poznavanju proizvoda i

  aplikacija

  visoka kontrola nad naporom

  koji se posveuje proizvodu

  Proizvodna

  ograniena specijalizacija

  nedostatak kontrole nad

  prodajnim naglaskom

  (proizvodi ili klijenti)

  niski trokovi

  bez dupliciranja napora u podruju

  manje upravljakih razinaGeografska

  NedostaciPrednostiOrganizacijska

  struktura

  Izvor: Prilagoeno prema Ingram, T.N., LaForge, R.W.: Sales Mangement, Analysis and Decision Making, opetovan citat, str. 229.

 • Timska prodaja

  - kooperativni napor dvije ili vie profesionalne

  osobe, ije su aktivnosti usmjerene otvaranju

  novih trita i prodaji proizvoda

  Prodaja kljunim kupcima

  key account management

  - identificiranje onih kupaca koji su posebno

  vani za p