Privatizimi i Kompanise se Shperndarjes se Energjise Elektrike ne Shqiperi –...

Click here to load reader

download Privatizimi i Kompanise se Shperndarjes se Energjise Elektrike ne Shqiperi – Zgjidhja e duhur?

of 20

 • date post

  08-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  74
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Privatizimi i Kompanise se Shperndarjes se Energjise Elektrike ne Shqiperi – Zgjidhja e duhur?. Entela Shehaj Komisionere Enti Rregullator i Energjise. 1. Privatizimi dhe Objektivat. Cfare eshte privatizimi – transferimi i te drejtes se prones nga publiku ne subjekte private - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Privatizimi i Kompanise se Shperndarjes se Energjise Elektrike ne Shqiperi –...

 • Privatizimi i Kompanise se Shperndarjes se Energjise Elektrike ne Shqiperi Zgjidhja e duhur?Entela ShehajKomisionereEnti Rregullator i Energjise

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • 1. Privatizimi dhe ObjektivatCfare eshte privatizimi transferimi i te drejtes se prones nga publiku ne subjekte privateArsyeja kryesore e privatizimit eficenca e firmes (arsye te tjera jane rritja e te ardhurave per shtetin, vendosja e firmave nen disiplinen e tregut, zvogelimi i nderhyrjes se shtetit ne ekonomi)Pronesia private eshte me eficente se pronesia publike (teorite e se drejtes se prones dhe zgjedhjes publike)Evidenca empirike per vendet e zhvilluara eshte mikse.Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • Qellimet e privatizimit ne ekonomite ne tranzicion eficenca e firmave, ristrukturimi i ndermarjeve, te lehtesonte zhvillimn e ekonomise se tregut, etj.Masa ne te cilen privatizimi ka rezultuar ne permiresim te performances varion gjeresisht nga shteti ne shtet.Arsyet regjime te ndryshme te qeverisjes se korporatave, lloje te ndryshme pronaresh, kuader institucional i dobet dhe i pazhvilluarKonferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • Procesi i privatizimi ne gjithe boten ka eksperienca te suksesit dhe deshtimit

  Rastet e sukseshme kane nje gje te perbashket shteti eshte i forte dhe i afte te percaktoje politikat dhe rregullat e lojes (Ulrich et al., 2005)Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • 2. Restrukturimi dhe privatizimi ne Sektorin e Energjise ElektrikeLiberalizimi, ristrukturimi dhe privatizimi i sektorit te energjise ka qene ne agenden e shume qeverive qe nga fillimi i viteve 90.UK eshte ne krye, e cila ka privatizuar te gjitha segmentet e sektoritEficenca e firmave ishte arsyeja kryesore (pervec arsyeve te tjera) Evidence mikse privatizimi permireson performancen vetem nese shoqerohet me nje regjim rregullator efektiv dhe gjithashtu promovohet konkurenca (Megginson, 2005).Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • 3. Privatizimi i Shperndarjes se Energjise Elektrike ne ShqiperiObjektivat kryesore - Eficenca e firmes (performanca e kompanise nen menaxhmin publik ka qene zhgenjyese) - Terheqja e investitoreve strategjike private ne sektor - Zvogelimi i rolit te shtetit ne sektor dhe zvogelimi i shpenzimeve qeveritare

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • Procesi i privatizimit - Shperndarja u krijua si kompani e vecante ne Dhjetor te viti 2006 - IFC u zgjodh si keshilltari i qeverise per transaksionin - Detyrimet e rregullatorit: pergatitja dhe dorezimi ne qeveri i Modelit te Tregut dhe rishikimi i gjithe legjislacionit sekondar. - Forma dhe formula e privatizimit te OSSHse u percaktuan me ligjin nr. 9889 ne Mars 2008 tender i hapur nderkombetar me nje faze parakualifikuese. - Ne Qershor 2008 u vendos qe 76% e aksioneve te kompanise do te ofroheshin per privatizim. - Transaksioni u mbyll ne 29 Maj 2009

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • 4. Disa Tregues te Performances se OSSH para PrivatizimitPerformanca Financiare - Fitimi - kthimi mbi kapitalinPagesat per rrjetin e shperndarjesSiguria - SAIFI - SAIDI - CAIDI

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • Cilesia e sherbimitProduktivitetiProduktiviteti i punesEficenca e OPEXEficenca e stokut te kapitalitEficenca e shpenzimeve kapitaleHUmbjet totale (teknike dhe joteknike)

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • Performanca financiare kompania ishte ne gjendje te veshtire financiare para privatizimit (nje kompani me humbje dhe nje barre e madhe per buxhetin e shtetit)Treguesit e sigurise dhe cilesise se sherbimit veshtire te maten per shkak te mungeses se te dhenave para privatizmitKonferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • Produktiviteti i PunesNe Bullgari, Maqedoni dhe Rumani nr. i konsumatoreve per punetor varion nga 300 ne 460, ndersa GWh per nje punetor varion nga 1.3 ne 1.9 (ne 2005-2006).Keto indikatore per OSSHne jane shume te ulet krahasuar me disa kompani ne ekonomi te zhvilluara

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

 • OPEX and CAPEX efficiency Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

  Sheet1

  2006200720082009

  Earning before interest and tax16.44%

  Total revenue for distribution service (million leke)24,07124,15023,51220,675

  Average total assets (depreciated optimised replacement cost)24,50016,32918,36319,231

  OPEX (million leke)11,90128,12522,31418,404

  CPI index9598101103

  OPEX (million leke) adjusted for inflation12,52728757.668711656422,07117,799

  CAPEX (million leke)3,0772,3151,5042,906

  PPI index100104109109

  CAPEX (million leke) adusted for inflation3,0742,2221,3832,661

  Total energy sold to FPP3,5153,6134,3034,636

  Total energy delivered from distribution network (GWh)5,6165,1695,7676,682

  Revenues from domestic/commercial/small industrial customers20,81519,79216,42013,325

  Revenues from large industrial and other customers6,3695,5897,0927,350

  SAIFI0000

  SAIDI0000

  CAIDI0000

  Total number of complaints for the distribution company20304280

  System kilometers (km)35,10235,10235,10242,162

  The amount of energy throughput in the system (MWh)5,9945,6556,2477,190

  Number of employees5,6626,4036,4006,013

  Number of customers948,868998,7501,042,9231,110,909

  Total MVA

  Level of losses - technical and nontechnical41% (18% teknike, 23% jo teknike)35.38%33%33.98%

  Collection rate82.70%88.50%83.30%76.40%

  distribution netwrok charges (shitja tek fpp)6.84807965866.6841959595.46409481764.459663503

  distribuion netw.charges (lek per kwh)4.28614672364.67208357524.07698976943.0941005852

  customers per employee167.5853055457155.9815711385162.95671875184.7512057209

  GWH per employee0.620.564266750.672343750.770996175

  OPEX per network km339040.510512221801236.396786508635690.274058458436509.437713472

  opex per kwh (lek per kwh)3.38577524897.78438970385.18568440623.9698254773

  Opex per customer12542.313577863328160.200250312921395.635152355416566.7133067384

  capex per kwh0.87539118070.64074176580.34959647720.6268787664

  capex per network km87658.822859096365950.658082160642855.496587089168929.6039361207

  capex per customer3242.81143425642317.89737171461442.40144401842616.0648272313

  34136

  viti 2006ProdhimishperndarjaHumbjet

  Energji e shitur503935921447

  Tarifa mesatare totale 20067.35

  Familjaret 20066.65

  Jofamiljaret 20068.53

  Investimet 2006 planifikuar KESH (million leke)3368

  Viti 2005Fakt

  Tarifa mesatare totale 20057.11

  Tarifa mesatare familjaret 20055.71

  Tarifa mesatare jofamiljaret 20059.23

  2006

  OPEX (OSSH)13746

  CAPEX (OSSH)

  Chart1

  339040.51051222187658.82

  801236.3965950.66

  635690.2742855.49

  436509.4468929.6

  OPEX per network km (lek/km)

  capex per network km (lek/km)

  OPEX and CAPEX per network km (lek/km)

  Chart2

  3.380.87

  7.780.65

  5.180.34

  3.970.63

  opex per kwh (lek per kwh)

  capex per kwh (lek per kwh)

  OPEX and CAPEX per kwh

  Chart3

  12542.313242.81

  28160.20025031292317.89

  21395.631442.4

  16566.712616.06

  Opex per customer (lek )

  capex per customer (lek)

  OPEX and CAPEX per customer

  Sheet2

  2006200720082009

  OPEX per network km (lek/km)339040.510512221801236.39635690.27436509.44

  capex per network km (lek/km)87658.8265950.6642855.4968929.6

  opex per kwh (lek per kwh)3.387.785.183.97

  capex per kwh (lek per kwh)0.870.650.340.63

  Opex per customer (lek )12542.3128160.200250312921395.6316566.71

  capex per customer (lek)3242.812317.891442.42616.06

  2006200720082009

  Customers per employee167.6156162.9184.7

  GWH per employee0.620.50.70.8

  Sheet2

  0.360.827

  0.35380.885

  0.327