Pripremite se za uspjeh

download Pripremite se za uspjeh

of 24

 • date post

  28-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Pripremite se za uspjeh

 • Pripremite se za uspjehEY Poduzetnik godine 2016.ey.com/hr/eoy

  http://www.ey.com/HR/en/Home/EY-hr-eoy

 • Ljud

  i koj

  i pre

  uzim

  aju

  rizik

  e

  EY Poduzetnik godine2

  Ljudi koji preuzimaju rizike

  Ljudi koji mijenjaju pravila igre

  Ljud

  i koj

  i mije

  njaj

  u pr

  avila

  igre

  Inovatori Inov

  ator

  i

  Vizionari

  Vizi

  onar

  i

  Ljudi koji istinski vjeruju u to to rade

  Ljud

  i koj

  i ist

  insk

  i vje

  ruju

  u to

  to

  radePoduzetnici

  Poduzetnici

  Podu

  zetn

  ici

  StvarateljiSt

  vara

  telji

  Ljudi koji postiu svoje ciljeve

  Ljud

  i koj

  i pos

  tiu

  svoj

  e ci

  ljeve

  Lideri

  Lide

  ri

  Sanjari

  Sanj

  ari

  Graditelji Grad

  itelji

  Ljudi koji preuzimaju rizike

  Ljudi koji preuzimaju rizike

  Ljudi koji mijenjaju pravila igre

  Ljudi koji mijenjaju pravila igre

  InovatoriInovatori

  Inovatori

  VizionariVizionari

  Ljudi koji istinski vjeruju u to to rade

  Ljudi koji istinski vjeruju u to to rade

  Poduzetnici

  Poduzetnici

  Stvaratelji

  Stvaratelji

  Ljudi koji postiu svoje ciljeveLideri

  Ljudi koji postiu svoje ciljeve

  SanjariLideri

  Graditelji

  Sanjari

  Graditelji

 • EY Poduzetnik godine 3

  Tauno Olju

  Partner

  Maa ari

  Partner

  Berislav Horvat

  Country Managing Partner

  Slaven urokovi

  Partner

  Zvonimir Maduni

  Partner

  Potovani poduzetnici,

  jedinstveni globalni program EY Poduzetnik godine, ije tree hrvatsko izdanje upravo kree, namijenjen je uspjenim poduzetnicima pokretaima naeg drutva koji imaju nezamjenjivu gospodarsku vrijednost i znaaj. Ovaj program, kojim elimo doprinijeti izgradnji boljeg poslovnog okruenja i poticanju pozitivne poduzetnike klime, namijenjen je promociji inovativnosti, uspjenosti i vizionarstva onih koji su imali hrabrosti zakoraiti u nepredvidljiv i zahtjevan poduzetniki svijet.

  Hrvatsko poduzetnitvo puno je inspirativnih pria koje zasluuju biti ispriane. U prve dvije godine dodjele nagrade u Hrvatskoj imali smo priliku upoznati brojne pojedince koji svojim pozitivnim primjerom pokazuju kako je mogue uspjeti. Podatak kako kombinirani prihodi tvrtki kandidata u dosadanja dva izdanja programa prelaze 8,2 milijardi kuna te da zajedno zapoljavaju preko 10 tisua ljudi dokaz je vrijednosti programa te snage hrvatskih poduzetnika.

  Upravo zbog navedenih injenica, koje nas ine ponosnima te u isto vrijeme obvezuju na nastavak razvoja programa, sigurni smo kako postoje jo mnogi poduzetnici ije poslovne i ivotne prie zasluuju pozornost poslovne zajednice i cjelokupne javnosti te priliku za promociju na svjetskoj pozornici.

  Jedinstvenost programa EY Poduzetnik godine njegova je globalna zavrnica, koju tradicionalno ugouje Monte Carlo, a gdje se meu nacionalnim pobjednicima bira jedan najuspjeniji. Tijekom protekle dvije godine provoenja programa EY Poduzetnik godine pokazali smo da imamo poduzetnike koji s ponosom mogu zastupati Hrvatsku na svjetskom izboru te prezentirati konkurentnost domaeg poduzetnitva.

  S velikim nestrpljenjem iekujemo ovogodinje kandidate meu kojima e biti izabran nasljednik prologodinjeg pobjednika ure Horvata te Alana Sumine i Zorana Vuinia, koji su proglaeni EY Poduzetnicima godine u prvom hrvatskom izdanju. Pozivamo sve zainteresirane poduzetnike da se prijave i ukljue u utrku za hrvatskog EY Poduzetnika godine 2016. koji e nas predstavljati na svjetskom izboru u Monte Carlu.

  elimo vam puno uspjeha!

  Inovatori

 • EY Poduzetnik godine4

  Vie od poslovne nagradeEY Poduzetnik godine globalni je program koji promovira postignua najboljih svjetskih poduzetnika, a provodi se na regionalnoj, dravnoj i globalnoj razini u vie od 145 gradova i 60 drava.

  Nagrada EY Poduzetnik godine sastavni je dio korporativne strategije tvrtke EY. Podrka poduzetnitvu jedan je od etiri stupa naeg koncepta drutvene odgovornosti. Promoviramo poduzetnike jer oni stvaraju nova radna mjesta i razvijaju svoje zajednice. Zbog toga tvrtka EY ve 30 godina slavi pojedince koji stvaraju i grade uspjene i dinamine tvrtke.

  Kandidati koji se natjeu u programu dolaze iz razliitih industrijskih sektora i njihove su tvrtke u razliitim stadijima ivotnog ciklusa. Oni su uspjeni poslovni lideri koje ne pokree samo njihov poduzetniki duh nego i izuzetna motiviranost koja

  ih ini posebnim. Imaju razliite ivotne prie, ali sve ih povezuje njihova neprekidna predanost uspjehu.

  Ono to izbor EY Poduzetnika godine razlikuje od drugih izbora je neovisni i struni iri koji izabire hrvatskog pobjednika. Proglaenje dobitnika nagrade EY Poduzetnik godine, kao i eventualnih dobitnika nagrada u potkategorijama, odvija se na gala veeri u Zagrebu. Po zavretku izbora nacionalnih pobjednika, natjeaj prelazi na svjetsku razinu i seli u Monte Carlo gdje se pobjednici iz svih zemalja okupljaju na izboru EY Svjetskog poduzetnika godine.

  U Hrvatskoj je program pokrenut prije dvije godine, te je hrvatski predstavnik u lipnju 2016. godine u organizaciji EY-a po drugi puta otputovao u Monte Carlo gdje se natjecao za titulu EY Svjetskog poduzetnika godine.

  Put u Monte Carlo bio je poslovni dogaaj ivota. Stalna tema razgovora je bio biznis na domaem i globalnom tritu te smo otkrivali zajednike poslovne potencijale koji su vani za zajedniki uspjeh. Bilo je puno prekrasnih dogaanja koji e se vjeno pamtiti te podsjeati mene i moje suradnike da je biznis veliki poslovni izazov, a poduzetnik voa i inicijator poslovnih ideja i inovacija koje unapreuju i razvijaju drutvene procese vane za drave i svijet u cjelini.

  uro Horvat, Tehnix d.o.o. EY Poduzetnik godine 2015.

 • EY Poduzetnik godine 5

  Zato sudjelovati?

  Sudjelovanjem u programu EY Poduzetnik godine lideri u poduzetnitvu u Hrvatskoj dobit e priliku za irenje svoje poslovne mree i upoznavanje regionalnih i svjetskih lidera u poduzetnitvu.

  Uspjeni poduzetnici diljem svijeta ne smatraju program EY Poduzetnik godine kao priliku za kratkoronu promociju, nego kao dugoronu priliku za stjecanje novih klijenata i stvaranje novih prihoda od ve postojeih kontakata.

  Sudjelovanje u programu ne zahtijeva nikakve trokove ili obveze od kandidata. S druge strane pogodnosti su sudjelovanja brojne, a meu njima su:

  povezivanje i irenje poslovnih kontakata; prilika za bolje shvaanje i razumijevanje najvanijih problema s kojima se

  poduzetnici nose;

  sudjelovanje u uzbudljivom globalnom programu; jedinstveni uvid u putove do uspjeha poduzetnika i kljune imbenike razvoja u

  poduzetnitvu;

  podrka u postizanju osobnih ciljeva; priznanje za doprinos zajednici, poduzetnikom sektoru i dravnom gospodarstvu; sudjelovanje u raznim dogaanjima koja mogu pomoi poduzetnicima i njihovim

  tvrtkama u postizanju punog potencijala;

  procjena poslovnih vjetina i vjetina rukovoenja od strane neovisnog irija iji su lanovi iskusni poslovni lideri i strunjaci za poduzetnitvo;

  pristup alumni grupi kandidata koji e ostati u kontaktu i podijeliti korisna iskustva; znaajno pojavljivanje u medijima, podizanje osobnog profila i profila tvrtke; zaslueno priznanje poslovanja; izdvajanje od konkurencije.

 • EY Poduzetnik godine6

  Pravila za sudjelovanje i postupak prijava

  Pravila:Nominacije Kandidat se moe prijaviti sam ili ga moe nominirati netko drugi, primjerice suradnik, zaposlenik ili lan obitelji.

  Naknada Sudjelovanje u programu je potpuno besplatno - od registracije do svjetskog finala u Monte Carlu.

  Ocjenjivanje Ocjenjivanje vri neovisni iri u kojemu nema predstavnika tvrtke EY, a ine ga iskusni poslovni lideri i strunjaci za poduzetnitvo, kao i dobitnici nagrade u prethodnim godinama.

  Informacije Informacije koje ustupe kandidati su povjerljive i koristit e se iskljuivo za potrebe programa.

  Pobjednik Pobjednik hrvatskog izdanja predstavlja nau zemlju na svjetskom izboru EY Poduzetnik godine.

  Kandidati za nagradu moraju ispunjavati sljedee ope uvjete:

  Moraju biti zasluni za poslovni uspjeh odgovarajue tvrtke ili tvrtke za koju kandidat radi, s najmanje 2 godine na menaderskoj poziciji u kontinuitetu;

  Moraju imati znaajan vlasniki udio u tvrtki. Ako se radi o dionikom drutvu, kandidat mora biti suvlasnik i imati status koji mu/joj omoguuje kljuni utjecaj na donoenje odluka i djelovanje upravnog odbora;

  Tvrtka mora aktivno poslovati barem tri godine i imati minimalno 20 zaposlenih;

  Tvrtka ne moe biti podrunica ili predstavnitvo strane tvrtke;

  Ako tvrtkom upravlja upravljaki tim, maksimalni broj kandidata za nagradu je tri lana upravljakog tima.

  Prijave

  Natjeaj je javan, a kandidati se prijavljuju putem prijavnog obrasca koji je osmiljen na nain da prui dovoljno informacija o kandidatima i tome ispunjavaju li ope uvjete natjeaja. EY provjerava tonost i potpunost dostavljenih podataka i na temelju prijavnog obrasca provodi preliminarnu ocjenu. Kandidati koji ne ispunjavaju ope uvjete natjeaja, eliminirani su iz daljnjeg procesa.

  Intervju s kandidatima

  EY pojedinano kontaktira sve kandidate koji ispunjavaju ope uvjete natjeaja, i dogovara opsean razgovor u obliku intervjua. Intervju se provodi prema standardiziranom upitniku, a odgovori kandidata se biljee i sistematiziraju. Prijavni obrasci i zapisnici s provedenih intervjua dostavljaju se lanovima neovisnog irija u kojemu nema predstavnika EY-a.

  rujan/listopad 2016. godine studeni/prosinac 2016. godine

 • EY Poduzetnik godine 7

  Ocjenjivanje kandidata od strane neovisnog irija

  lanovi neovisnog irija, uzimaju