Primaria Municipiului Satu Mare file2017 mii RON Cod 2017 T1 T2 T3 T4 %T1 %T2 %T3 %T4 Rand Rezumat...

46
2017 mii RON Cod 2017 T1 T2 T3 T4 %T1 %T2 %T3 %T4 Rand Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale 265,250.3 65,328.3 82,708.9 68,130.9 49,082.2 24.6% 31.2% 25.7% 18.5% 1 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 19,806.0 5,643.0 5,837.0 5,218.0 3,108.0 8.6% 7.1% 7.7% 6.3% 2 Tranzactii privind datoria publica 55.02 4,273.0 1,600.0 1,900.0 160.0 613.0 2.4% 2.3% 0.2% 1.2% 3 Invatamant 65.02 104,916.2 27,185.2 32,773.1 26,455.0 18,502.9 41.6% 39.6% 38.8% 37.7% 4 Sanatate 66.02 2,960.0 675.0 850.0 750.0 685.0 1.0% 1.0% 1.1% 1.4% 5 Cultura, recreere si religie 67.02 29,734.9 7,273.0 9,092.7 7,844.7 5,524.5 11.1% 11.0% 11.5% 11.3% 6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 31,512.6 7,418.0 8,188.0 8,318.6 7,588.0 11.4% 9.9% 12.2% 15.5% 7 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 22,725.7 4,000.0 7,027.0 6,450.0 5,248.7 6.1% 8.5% 9.5% 10.7% 8 Protectia mediului 74.02 12,100.0 4,500.0 3,000.0 3,000.0 1,600.0 6.9% 3.6% 4.4% 3.3% 9 Combustibili si energie 81.02 - - - - - - - - - 10 Transporturi 84.02 61,163.3 7,763.0 22,805.0 20,801.0 9,794.3 11.9% 27.6% 30.5% 20.0% 11 Alte cheltuieli 8,907.0 2,082.5 3,013.7 2,720.0 1,090.8 3.2% 3.6% 4.0% 2.2% 12 Rezerve, Excedent / Deficit 96.02 (32,848.4) (2,811.4) (11,777.5) (13,586.4) (4,673.0) -4.3% -14.2% -19.9% -9.5% Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice 265,250.3 65,328.3 82,708.9 68,130.9 49,082.2 24.6% 31.2% 25.7% 18.5% 1 Cheltuieli de personal, din care: 10 124,894.3 34,275.1 36,059.4 31,890.8 22,669.1 52.5% 43.6% 46.8% 46.2% 2 fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala 29,848.0 7,895.1 8,279.4 7,950.8 5,722.8 12.1% 10.0% 11.7% 11.7% 3 Asistenta sociala 57 15,454.5 3,397.9 3,845.0 4,110.2 4,101.4 5.2% 4.6% 6.0% 8.4% 4 Subventii 40 5,900.0 1,300.0 1,600.0 1,500.0 1,500.0 2.0% 1.9% 2.2% 3.1% 5 Bunuri si servicii 20 77,328.5 18,117.7 25,238.8 21,112.6 12,859.4 27.7% 30.5% 31.0% 26.2% 6 Cheltuieli de capital 70 45,488.7 3,033.0 17,200.1 16,682.6 8,573.0 4.6% 20.8% 24.5% 17.5% 7 Dobanzi 30 4,160.0 1,600.0 1,900.0 160.0 500.0 2.4% 2.3% 0.2% 1.0% 8 Rambursari de credite 81 10,924.0 3,000.0 3,974.0 2,100.0 1,850.0 4.6% 4.8% 3.1% 3.8% 9 Transferuri curente 51.01 10,594.0 3,255.8 3,739.8 2,423.1 1,175.3 5.0% 4.5% 3.6% 2.4% 10 Transferuri interne 55.01 5.0 5.0 - - - 0.0% - - - 11 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 56 + 58 - - - - - - - - - 12 Alte cheltuieli 3,349.7 155.3 929.4 1,738.0 527.0 0.2% 1.1% 2.6% 1.1% 13 Rezerve, excedent/deficit 90 (32,848.4) (2,811.4) (11,777.5) (13,586.4) (4,673.0) -4.3% -14.2% -19.9% -9.5% Total Sectiunea de functionare 251,304.7 65,001.4 77,286.4 63,834.7 45,182.2 99.5% 93.4% 93.7% 92.1% Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare - - - - - - - - - Total Sectiunea de dezvoltare 46,794.0 3,138.3 17,200.1 17,882.6 8,573.0 4.8% 20.8% 26.2% 17.5% Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare (32,848.4) (2,811.4) (11,777.5) (13,586.4) (4,673.0) -4.3% -14.2% -19.9% -9.5% Rezumat cheltuieli dupa tipologie 298,098.7 68,139.7 94,486.5 81,717.3 53,755.2 22.9% 31.7% 27.4% 18.0% 1 Cheltuieli operationale 236,107.7 60,401.4 71,412.4 61,574.7 42,719.2 88.6% 75.6% 75.4% 79.5% 2 Cheltuieli de investitii 46,794.0 3,138.3 17,200.1 17,882.6 8,573.0 4.6% 18.2% 21.9% 15.9% 3 Cheltuieli financiare 15,197.0 4,600.0 5,874.0 2,260.0 2,463.0 6.8% 6.2% 2.8% 4.6% Rezumat al bugetului initial pentru anul Primaria Municipiului Satu Mare conform HCL Nr. 67 din 23.03.2017 Prevederi initiale ChPlnRz 2017 Satu Mare_ChPln_2017_RO TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 1/46

Transcript of Primaria Municipiului Satu Mare file2017 mii RON Cod 2017 T1 T2 T3 T4 %T1 %T2 %T3 %T4 Rand Rezumat...

2017 mii RON

Cod

2017 T1 T2 T3 T4 %T1 %T2 %T3 %T4

RandRezumat cheltuieli conform clasificatiei

functionale 265,250.3 65,328.3 82,708.9 68,130.9 49,082.2 24.6% 31.2% 25.7% 18.5%

1 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 19,806.0 5,643.0 5,837.0 5,218.0 3,108.0 8.6% 7.1% 7.7% 6.3%

2 Tranzactii privind datoria publica 55.02 4,273.0 1,600.0 1,900.0 160.0 613.0 2.4% 2.3% 0.2% 1.2%

3 Invatamant 65.02 104,916.2 27,185.2 32,773.1 26,455.0 18,502.9 41.6% 39.6% 38.8% 37.7%

4 Sanatate 66.02 2,960.0 675.0 850.0 750.0 685.0 1.0% 1.0% 1.1% 1.4%

5 Cultura, recreere si religie 67.02 29,734.9 7,273.0 9,092.7 7,844.7 5,524.5 11.1% 11.0% 11.5% 11.3%

6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 31,512.6 7,418.0 8,188.0 8,318.6 7,588.0 11.4% 9.9% 12.2% 15.5%

7 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 22,725.7 4,000.0 7,027.0 6,450.0 5,248.7 6.1% 8.5% 9.5% 10.7%

8 Protectia mediului 74.02 12,100.0 4,500.0 3,000.0 3,000.0 1,600.0 6.9% 3.6% 4.4% 3.3%

9 Combustibili si energie 81.02 - - - - - - - - -

10 Transporturi 84.02 61,163.3 7,763.0 22,805.0 20,801.0 9,794.3 11.9% 27.6% 30.5% 20.0%

11 Alte cheltuieli 8,907.0 2,082.5 3,013.7 2,720.0 1,090.8 3.2% 3.6% 4.0% 2.2%

12 Rezerve, Excedent / Deficit 96.02 (32,848.4) (2,811.4) (11,777.5) (13,586.4) (4,673.0) -4.3% -14.2% -19.9% -9.5%

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

265,250.3 65,328.3 82,708.9 68,130.9 49,082.2 24.6% 31.2% 25.7% 18.5%

1 Cheltuieli de personal, din care: 10 124,894.3 34,275.1 36,059.4 31,890.8 22,669.1 52.5% 43.6% 46.8% 46.2%

2fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala

29,848.0 7,895.1 8,279.4 7,950.8 5,722.8 12.1% 10.0% 11.7% 11.7%

3 Asistenta sociala 57 15,454.5 3,397.9 3,845.0 4,110.2 4,101.4 5.2% 4.6% 6.0% 8.4%

4 Subventii 40 5,900.0 1,300.0 1,600.0 1,500.0 1,500.0 2.0% 1.9% 2.2% 3.1%

5 Bunuri si servicii 20 77,328.5 18,117.7 25,238.8 21,112.6 12,859.4 27.7% 30.5% 31.0% 26.2%

6 Cheltuieli de capital 70 45,488.7 3,033.0 17,200.1 16,682.6 8,573.0 4.6% 20.8% 24.5% 17.5%

7 Dobanzi 30 4,160.0 1,600.0 1,900.0 160.0 500.0 2.4% 2.3% 0.2% 1.0%

8 Rambursari de credite 81 10,924.0 3,000.0 3,974.0 2,100.0 1,850.0 4.6% 4.8% 3.1% 3.8%

9 Transferuri curente 51.01 10,594.0 3,255.8 3,739.8 2,423.1 1,175.3 5.0% 4.5% 3.6% 2.4%

10 Transferuri interne 55.01 5.0 5.0 - - - 0.0% - - -

11Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 56 + 58

- - - - - - - - -

12 Alte cheltuieli 3,349.7 155.3 929.4 1,738.0 527.0 0.2% 1.1% 2.6% 1.1%

13 Rezerve, excedent/deficit 90 (32,848.4) (2,811.4) (11,777.5) (13,586.4) (4,673.0) -4.3% -14.2% -19.9% -9.5%

Total Sectiunea de functionare 251,304.7 65,001.4 77,286.4 63,834.7 45,182.2 99.5% 93.4% 93.7% 92.1%

Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare - - - - - - - - -

Total Sectiunea de dezvoltare 46,794.0 3,138.3 17,200.1 17,882.6 8,573.0 4.8% 20.8% 26.2% 17.5%

Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare (32,848.4) (2,811.4) (11,777.5) (13,586.4) (4,673.0) -4.3% -14.2% -19.9% -9.5%

Rezumat cheltuieli dupa tipologie 298,098.7 68,139.7 94,486.5 81,717.3 53,755.2 22.9% 31.7% 27.4% 18.0%

1 Cheltuieli operationale 236,107.7 60,401.4 71,412.4 61,574.7 42,719.2 88.6% 75.6% 75.4% 79.5%

2 Cheltuieli de investitii 46,794.0 3,138.3 17,200.1 17,882.6 8,573.0 4.6% 18.2% 21.9% 15.9%

3 Cheltuieli financiare 15,197.0 4,600.0 5,874.0 2,260.0 2,463.0 6.8% 6.2% 2.8% 4.6%

Rezumat al bugetului initial pentru anul

Primaria Municipiului Satu Mareconform HCL Nr. 67 din 23.03.2017

Prevederi initiale

ChPlnRz 2017Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 1/46

Planificarea bugetara initiala aferenta anului 2017 mii RON

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2017 T1 T2 T3 T4

1 Total Cheltuieli Buget Local (rd.2+19+27+78+95+124) 265,250.31 65,328.27 82,708.95 68,130.88 49,082.21

2 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.3+6+12+13+17) 50.02 25,756.00 7,733.00 8,263.00 5,714.00 4,046.00

3 Autoritati publice si actiuni externe (rd.4) 51.02 19,806.00 5,643.00 5,837.00 5,218.00 3,108.00

4 Autoritati executive si legislative (rd.5) 51.02.01 19,806.00 5,643.00 5,837.00 5,218.00 3,108.00

5 Autoritati executive 51.02.01.03 19,806.00 5,643.00 5,837.00 5,218.00 3,108.00

6 Alte servicii publice generale (rd.7 la 11) 54.02 1,677.00 490.00 526.00 336.00 325.00

7 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50.00 - 50.00 - -

10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 1,627.00 490.00 476.00 336.00 325.00

12 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (rd.12) 55.02 4,273.00 1,600.00 1,900.00 160.00 613.00

19 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.20+22) 59.02 6,098.00 1,392.50 2,087.70 1,984.00 633.80

22 Ordine publica si siguranta nationala (rd.23+25+26) 61.02 6,098.00 1,392.50 2,087.70 1,984.00 633.80

23 Ordine publica (rd.24) 61.02.03 5,680.00 1,377.50 1,967.70 1,707.00 627.80

24 Politie locala 61.02.03.04 5,680.00 1,377.50 1,967.70 1,707.00 627.80

25 Protectie civila si protectia contra incediilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 278.00 15.00 120.00 137.00 6.00

26 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 140.00 - - 140.00 -

27 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.28+43+49+66) 63.02 169,123.71 42,551.22 50,903.77 43,368.31 32,300.41

28 Invatamant (rd.29+32+36+37+39+42+142) 65.02 104,916.22 27,185.23 32,773.07 26,455.01 18,502.91

29 Invatamant prescolar si primar (rd.30+31) 65.02.03 29,297.48 8,376.24 8,799.62 7,426.05 4,695.57

30 Invatamant prescolar 65.02.03.01 15,753.00 4,853.50 4,876.69 3,932.03 2,090.78

31 Invatamant primar 65.02.03.02 13,544.48 3,522.74 3,922.93 3,494.02 2,604.79

32 Invatamant secundar (rd.33 la 35) 65.02.04 69,346.26 18,494.01 21,778.17 16,795.66 12,278.42

33 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 18,975.47 5,012.26 5,863.18 4,552.53 3,547.49

34 Invatamant secundar superior 65.02.04.02 46,818.76 12,479.22 14,907.34 11,332.71 8,099.48

35 Invatamant profesional 65.02.04.03 3,552.04 1,002.53 1,007.64 910.42 631.45

36 Invatamant postliceal 65.02.05 913.27 262.53 268.52 229.92 152.29

39 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.40+41) 65.02.11 225.11 47.56 59.16 59.17 59.23

40 Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 225.11 47.56 59.16 59.17 59.23

42 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 5,134.10 4.90 1,867.60 1,944.20 1,317.40

43 Sanatate (rd.44+47+128) 66.02 2,960.00 675.00 850.00 750.00 685.00

47 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rd.48) 66.02.50 2,960.00 675.00 850.00 750.00 685.00

48 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 2,960.00 675.00 850.00 750.00 685.00

49 Cultura, recreere si religie (rd.50+60+64+65) 67.02 29,734.89 7,272.99 9,092.70 7,844.70 5,524.50

50 Servicii culturale (rd.51 la 59) 67.02.03 16,550.10 4,646.10 5,340.60 3,891.10 2,672.30

53 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 13,975.10 4,152.10 4,301.60 3,429.10 2,092.30

55 Case de cultura 67.02.03.06 2,250.00 389.00 954.00 384.00 523.00

59 Alte servicii culturale 67.02.03.30 325.00 105.00 85.00 78.00 57.00

60 Servicii recreative si sportive (rd.61 la 63) 67.02.05 9,083.00 2,576.89 2,700.32 1,953.60 1,852.20

61 Sport 67.02.05.01 5,213.00 1,720.89 1,500.32 953.60 1,038.20

63 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 3,870.00 856.00 1,200.00 1,000.00 814.00

65 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 4,101.79 50.00 1,051.79 2,000.00 1,000.00

66 Asigurari si asistenta sociala (rd.67+68+ 70 la 74+77) 68.02 31,512.60 7,418.00 8,188.00 8,318.60 7,588.00

68 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.69) 68.02.05 21,550.00 5,200.00 5,360.00 5,600.00 5,390.00

69 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 21,550.00 5,200.00 5,360.00 5,600.00 5,390.00

72 Crese 68.02.11 2,232.00 655.00 575.00 544.00 458.00

74 Prevenirea excluderii sociale (rd.75+76) 68.02.15 72.00 33.00 10.00 15.00 14.00

75 Ajutor social 68.02.15.01 72.00 33.00 10.00 15.00 14.00

77 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (rd. 134) 68.02.50 7,658.60 1,530.00 2,243.00 2,159.60 1,726.00

78 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.79+89) 69.02 34,825.74 8,500.00 10,027.00 9,450.00 6,848.74

79 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.80+83+86 la 88) 70.02 22,725.74 4,000.00 7,027.00 6,450.00 5,248.74

80 Locuinte (rd.81+82) 70.02.03 1.00 - 1.00 - -

82 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 1.00 - 1.00 - -

83 Alimentare cu apa si amenjari hidrotehnice (rd.84+85) 70.02.05 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00

84 Alimentare cu apa 70.02.05.01 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00

86 Iluminat public si electrificari 70.02.06 6,287.04 1,460.00 1,662.00 1,700.00 1,465.04

88 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 13,863.70 2,540.00 3,990.00 4,750.00 2,583.70

89 Protectia mediului (rd.90+91+94+141) 74.02 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00

91 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.92+93) 74.02.05 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00

conform HCL Nr. 67 din 23.03.2017

Primaria Municipiului Satu Mare

Prevederi initiale

ChPlnFct_2017Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 2/46

Planificarea bugetara initiala aferenta anului 2017 mii RON

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2017 T1 T2 T3 T4

conform HCL Nr. 67 din 23.03.2017

Primaria Municipiului Satu Mare

Prevederi initiale

92 Salubritate 74.02.05.01 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00

95 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.96+102+106+110+118) 79.02 62,295.28 7,963.00 23,205.00 21,201.00 9,926.28

106 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.107+rd.137) 83.02 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00

107 Agricultura (rd.108+109+129) 83.02.03 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00

109 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00

110 Transporturi (rd.111+115+117+135) 84.02 61,163.28 7,763.00 22,805.00 20,801.00 9,794.28

111 Transport rutier (rd.112 la 114) 84.02.03 49,522.00 6,763.00 18,805.00 16,801.00 7,153.00

112 Drumuri si poduri 84.02.03.01 6,606.00 - 4,605.00 2,001.00 -

113 Transport in comun 84.02.03.02 7,100.00 1,300.00 1,600.00 2,700.00 1,500.00

114 Strazi 84.02.03.03 35,816.00 5,463.00 12,600.00 12,100.00 5,653.00

117 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 11,641.28 1,000.00 4,000.00 4,000.00 2,641.28

124 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 (32,848.42) (2,811.45) (11,777.52) (13,586.44) (4,673.02)

125 REZERVE 97.02

126 EXCEDENT 98.02 - - - - -

127 DEFICIT 99.02 32,848.42 2,811.45 11,777.52 13,586.44 4,673.02

ChPlnFct_2017Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 3/46

Planificarea bugetara initiala aferenta anului 2017 mii RON

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2017 T1 T2 T3 T4

conform HCL Nr. 67 din 23.03.2017

Primaria Municipiului Satu Mare

Prevederi initiale

130 Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 - - - - -

131 Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96 - - - - -

132 Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97 - - - - -

133 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 (32,848.42) (2,811.45) (11,777.52) (13,586.44) (4,673.02)

134 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 7,658.60 1,530.00 2,243.00 2,159.60 1,726.00

Modificari intervenite in clasificatia functionala

ChPlnFct_2017Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 4/46

Planificarea bugetara initiala aferenta anului 2017

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 265,250 65,328 82,709 68,131 49,082

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 241,686.01 62,106.72 73,312.37 62,934.71 43,332.21

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 124,894.31 34,275.05 36,059.36 31,890.80 22,669.10

4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 99,923.30 27,529.34 29,036.21 25,484.41 17,873.35

5 Salarii de baza 10.01.01 89,907.15 24,391.70 25,650.83 23,708.79 16,155.82

9 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 130.00 55.00 25.00 25.00 25.00

10 Alte sporuri 10.01.06 1,162.65 305.18 358.12 314.51 184.84

14 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 416.46 99.74 126.98 116.29 73.45

15 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 7,274.75 2,197.42 2,486.78 1,233.32 1,357.23

16 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 283.40 73.20 70.20 70.00 70.00

17 Indemnizatii de delegare 10.01.13 94.00 60.20 15.30 13.50 5.00

21 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 654.90 346.90 303.00 3.00 2.00

22 Cheltuieli salariale in natura (rd.23 la 28+rd. 399) 10.02 1,310.00 355.00 380.00 375.00 200.00

24 Norme de hrana 10.02.02 1,310.00 355.00 380.00 375.00 200.00

29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 23,661.01 6,390.72 6,643.15 6,031.40 4,595.75

30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 16,237.79 4,363.01 4,550.49 4,145.68 3,178.62

31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 583.17 151.87 168.40 151.57 111.33

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5,523.00 1,465.48 1,549.35 1,412.10 1,096.07

33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 225.94 65.13 60.28 54.95 45.57

35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,091.11 345.23 314.62 267.10 164.17

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 77,328.50 18,117.67 25,238.81 21,112.61 12,859.41

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 36,367.05 11,119.97 9,898.58 8,682.33 6,666.16

39 Furnituri de birou 20.01.01 437.85 118.48 126.26 92.59 100.53

40 Materiale pentru curatenie 20.01.02 375.60 101.60 94.68 89.30 90.03

41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 10,010.61 2,900.69 2,556.66 2,405.32 2,147.94

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 15,934.70 5,280.20 4,058.01 4,012.60 2,583.90

43 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 197.25 44.20 147.15 3.40 2.50

44 Piese de schimb 20.01.06 363.17 96.00 248.60 16.72 1.85

45 Transport 20.01.07 360.60 108.98 120.78 65.80 65.04

46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 875.71 300.80 252.79 180.52 141.61

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5,823.14 1,528.69 1,749.37 1,381.39 1,163.69

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 1,988.41 640.33 544.28 434.71 369.08

49 Reparatii curente 20.02 26,125.14 2,706.07 10,188.68 9,355.62 3,874.77

50 Hrana (rd.51+52) 20.03 323.00 103.00 90.00 73.00 57.00

51 Hrana pentru oameni 20.03.01 323.00 103.00 90.00 73.00 57.00

53 Medicamente si materiale sanitare (rd.54 la 57) 20.04 125.64 12.18 97.11 6.00 10.35

54 Medicamente 20.04.01 87.50 6.00 71.10 3.50 6.90

55 Materiale sanitare 20.04.02 31.00 6.00 24.00 0.50 0.50

57 Dezifectanti 20.04.04 7.14 0.18 2.01 2.00 2.95

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 1,119.87 279.98 350.61 261.76 227.53

59 Uniforme si echipament 20.05.01 157.50 30.00 77.50 50.00 -

60 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 24.00 - 19.00 5.00 -

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 938.37 249.98 254.11 206.76 227.53

62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) 20.06 578.55 122.80 301.90 131.85 22.00

63 Deplasari interne, detaşari, transferari 20.06.01 412.55 67.80 230.40 108.85 5.50

64 Deplasari in strainatate 20.06.02 166.00 55.00 71.50 23.00 16.50

65 Materiale de laborator 20.09 3.28 - 3.00 - 0.28

67 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 121.95 16.44 35.09 14.19 56.23

68 Consultanta si expertiza 20.12 11.00 - 11.00 - -

69 Pregatire profesionala 20.13 243.19 63.12 108.60 63.07 8.41

70 Protectia muncii 20.14 54.79 6.85 22.46 13.90 11.58

71 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15 15.00 - 15.00 - -

79 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.80 la 83) 20.24 113.00 - - - 113.00

81 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 113.00 - - - 113.00

84Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25 140.50 88.50 32.00 20.00 -

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 11,986.54 3,598.75 4,084.78 2,490.90 1,812.11

89 Reclama si publicitate 20.30.01 163.05 38.50 67.05 53.50 4.00

Primaria Municipiului Satu Mareconform HCL Nr. 67 din 23.03.2017 mii RON

Prevederi initiale

ChPlnEc_2017Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 5/46

Planificarea bugetara initiala aferenta anului 2017

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mareconform HCL Nr. 67 din 23.03.2017 mii RON

Prevederi initiale

90 Protocol si reprezentare 20.30.02 209.50 32.00 127.00 30.50 20.00

91 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 125.54 64.54 38.00 14.50 8.50

92 Chirii 20.30.04 1,792.18 517.89 423.09 423.09 428.09

93 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 2,620.20 990.20 690.00 440.00 500.00

95 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 7,072.08 1,954.62 2,738.64 1,528.30 850.52

97 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) 30 4,160.00 1,600.00 1,900.00 160.00 500.00

98 Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.99+100+508) 30.01 1,760.00 1,100.00 600.00 60.00 -

99 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 1,760.00 1,100.00 600.00 60.00 -

101 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.102 la 105+457) 30.02 2,400.00 500.00 1,300.00 100.00 500.00

103 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02 900.00 500.00 300.00 100.00 -

104 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03 1,500.00 - 1,000.00 - 500.00

113 TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) 40 5,900.00 1,300.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00

116 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 40.03 5,900.00 1,300.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00

135 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) 50 50.00 - 50.00 - -

138 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50.00 - 50.00 - -

140 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) 51 11,899.30 3,361.10 3,739.80 3,623.10 1,175.30

141 Transferuri curente (rd. 142 la 183+ rd. 401 la 404+433+434+440+534+535+536+540+628+634+635) 51.01 10,594.00 3,255.80 3,739.80 2,423.10 1,175.30

142 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 10,594.00 3,255.80 3,739.80 2,423.10 1,175.30

184 Transferuri de capital (rd. 185 la 204+405+441 la 447+465+518+541 la 544+549+550+629) 51.02 1,305.30 105.30 - 1,200.00 -

205 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) 55 5.00 5.00 - - -

206A. Transferuri interne. (rd. 207 la 235+406+429+432+435 la 439+448+456+500+519+520+537+545+546+551+552+553+630+631)

55.01 5.00 5.00 - - -

224 Alte transferuri curente interne 55.01.18 5.00 5.00 - - -

317 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) 57 15,454.50 3,397.90 3,845.00 4,110.20 4,101.40

319 Ajutoare sociale (rd.320 la 323) 57.02 15,454.50 3,397.90 3,845.00 4,110.20 4,101.40

320 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 15,233.00 3,378.00 3,772.80 4,043.00 4,039.20

321 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 30.00 15.00 10.00 5.00 -

322 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 191.50 4.90 62.20 62.20 62.20

324 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 59 1,994.40 50.00 879.40 538.00 527.00

325 Burse 59.01 300.00 - 300.00 - -

334 Asociatii si fundatii 59.11 1,569.40 - 569.40 500.00 500.00

345 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 125.00 50.00 10.00 38.00 27.00

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 45,488.72 3,033.00 17,200.10 16,682.60 8,573.02

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 45,488.72 3,033.00 17,200.10 16,682.60 8,573.02

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 45,438.72 3,033.00 17,150.10 16,682.60 8,573.02

357 Constructii 71.01.01 11,501.52 - 3,552.49 5,781.00 2,168.04

358 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 2,034.40 40.00 1,341.80 652.60 -

359 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 120.90 - 100.90 20.00 -

360 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 31,781.89 2,993.00 12,154.91 10,229.00 6,404.98

363 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 50.00 - 50.00 - -

369 0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) 79 10,924.00 3,000.00 3,974.00 2,100.00 1,850.00

381 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) 81 10,924.00 3,000.00 3,974.00 2,100.00 1,850.00

382 Rambursari de credite externe (rd.383 la 386) 81.01 5,074.00 800.00 1,974.00 600.00 1,700.00

383 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01 2,500.00 800.00 600.00 600.00 500.00

385 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00

387 Rambursari de credite interne (rd.388 la 390+rd.538) 81.02 5,850.00 2,200.00 2,000.00 1,500.00 150.00

390 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 5,850.00 2,200.00 2,000.00 1,500.00 150.00

394 0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) 90 (32,848.42) (2,811.45) (11,777.52) (13,586.44) (4,673.02)

395 TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 (32,848.42) (2,811.45) (11,777.52) (13,586.44) (4,673.02)

396 Rezerve 91.01 - - - - -

397 Excedent 92.01 - - - - -

398 Deficit 93.01 32,848.42 2,811.45 11,777.52 13,586.44 4,673.02

ChPlnEc_2017Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 6/46

Planificarea bugetara initiala aferenta anului 2017

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mareconform HCL Nr. 67 din 23.03.2017 mii RON

Prevederi initiale

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 265,250.31 65,328.27 82,708.95 68,130.88 49,082.21

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 241,686.01 62,106.72 73,312.37 62,934.71 43,332.21 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 124,894.31 34,275.05 36,059.36 31,890.80 22,669.10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 77,328.50 18,117.67 25,238.81 21,112.61 12,859.41 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) 4,160.00 1,600.00 1,900.00 160.00 500.00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) 5,900.00 1,300.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) 50.00 - 50.00 - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) 11,899.30 3,361.10 3,739.80 3,623.10 1,175.30 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) 5.00 5.00 - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) 15,454.50 3,397.90 3,845.00 4,110.20 4,101.40

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 1,994.40 50.00 879.40 538.00 527.00

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 45,488.72 3,033.00 17,200.10 16,682.60 8,573.02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 45,488.72 3,033.00 17,200.10 16,682.60 8,573.02 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) 10,924.00 3,000.00 3,974.00 2,100.00 1,850.00 TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) 10,924.00 3,000.00 3,974.00 2,100.00 1,850.00

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393)- - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) (32,848.42) (2,811.45) (11,777.52) (13,586.44) (4,673.02) TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (32,848.42) (2,811.45) (11,777.52) (13,586.44) (4,673.02)

ChPlnEc_2017Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 7/46

Planificarea bugetara initiala aferenta anului 2017

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mareconform HCL Nr. 67 din 23.03.2017 mii RON

Prevederi initiale

465 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1,305.30 105.30 - 1,200.00 -

466 Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 - - - - -

467 Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96 - - - - -

468 Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97 - - - - -

469 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 (32,848.42) (2,811.45) (11,777.52) (13,586.44) (4,673.02)

Modificari intervenite in clasificatia economica

ChPlnEc_2017Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 8/46

2017

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2017 T1 T2 T3 T4 /SC /C /P /T

1 Total Cheltuieli Buget Local (rd.2+19+27+78+95+124) 265,250.31 24.6% 31.2% 25.7% 18.5%

2 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.3+6+12+13+17) 50.02 25,756.00 30.0% 32.1% 22.2% 15.7% 9.7%

3 Autoritati publice si actiuni externe (rd.4) 51.02 19,806.00 28.5% 29.5% 26.3% 15.7% 76.9% 7.5%

4 Autoritati executive si legislative (rd.5) 51.02.01 19,806.00 28.5% 29.5% 26.3% 15.7% 76.9% 7.5%

5 Autoritati executive 51.02.01.03 19,806.00 28.5% 29.5% 26.3% 15.7% 76.9% 7.5%

6 Alte servicii publice generale (rd.7 la 11) 54.02 1,677.00 29.2% 31.4% 20.0% 19.4% 6.5% 0.6%

7 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3% 0.2% 0.0%

10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 1,627.00 30.1% 29.3% 20.7% 20.0% 97% 6.3% 0.6%

12 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (rd.12) 55.02 4,273.00 37.4% 44.5% 3.7% 14.3% 16.6% 1.6%

19 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.20+22) 59.02 6,098.00 22.8% 34.2% 32.5% 10.4% 2.3%

22 Ordine publica si siguranta nationala (rd.23+25+26) 61.02 6,098.00 22.8% 34.2% 32.5% 10.4% 100.0% 2.3%

23 Ordine publica (rd.24) 61.02.03 5,680.00 24.3% 34.6% 30.1% 11.1% 93% 93.1% 2.1%

24 Politie locala 61.02.03.04 5,680.00 24.3% 34.6% 30.1% 11.1% 93% 93.1% 2.1%

25 Protectie civila si protectia contra incediilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 278.00 5.4% 43.2% 49.3% 2.2% 5% 4.6% 0.1%

26 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 140.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 2% 2.3% 0.1%

27 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.28+43+49+66) 63.02 169,123.71 25.2% 30.1% 25.6% 19.1% 63.8%

28 Invatamant (rd.29+32+36+37+39+42+142) 65.02 104,916.22 25.9% 31.2% 25.2% 17.6% 62.0% 39.6%

29 Invatamant prescolar si primar (rd.30+31) 65.02.03 29,297.48 28.6% 30.0% 25.3% 16.0% 28% 17.3% 11.0%

30 Invatamant prescolar 65.02.03.01 15,753.00 30.8% 31.0% 25.0% 13.3% 54% 15% 9.3% 5.9%

31 Invatamant primar 65.02.03.02 13,544.48 26.0% 29.0% 25.8% 19.2% 46% 13% 8.0% 5.1%

32 Invatamant secundar (rd.33 la 35) 65.02.04 69,346.26 26.7% 31.4% 24.2% 17.7% 66% 41.0% 26.1%

33 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 18,975.47 26.4% 30.9% 24.0% 18.7% 27% 18% 11.2% 7.2%

34 Invatamant secundar superior 65.02.04.02 46,818.76 26.7% 31.8% 24.2% 17.3% 68% 45% 27.7% 17.7%

35 Invatamant profesional 65.02.04.03 3,552.04 28.2% 28.4% 25.6% 17.8% 5% 3% 2.1% 1.3%

36 Invatamant postliceal 65.02.05 913.27 28.7% 29.4% 25.2% 16.7% 1% 0.5% 0.3%

39 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.40+41) 65.02.11 225.11 21.1% 26.3% 26.3% 26.3% 0% 0.1% 0.1%

40 Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 225.11 21.1% 26.3% 26.3% 26.3% 0% 0% 0.1% 0.1%

42 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 5,134.10 0.1% 36.4% 37.9% 25.7% 5% 3.0% 1.9%

43 Sanatate (rd.44+47+128) 66.02 2,960.00 22.8% 28.7% 25.3% 23.1% 1.8% 1.1%

47 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rd.48) 66.02.50 2,960.00 22.8% 28.7% 25.3% 23.1% 100% 1.8% 1.1%

48 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 2,960.00 22.8% 28.7% 25.3% 23.1% 100% 1.8% 1.1%

49 Cultura, recreere si religie (rd.50+60+64+65) 67.02 29,734.89 24.5% 30.6% 26.4% 18.6% 17.6% 11.2%

50 Servicii culturale (rd.51 la 59) 67.02.03 16,550.10 28.1% 32.3% 23.5% 16.1% 56% 9.8% 6.2%

53 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 13,975.10 29.7% 30.8% 24.5% 15.0% 84% 47% 8.3% 5.3%

55 Case de cultura 67.02.03.06 2,250.00 17.3% 42.4% 17.1% 23.2% 14% 8% 1.3% 0.8%

59 Alte servicii culturale 67.02.03.30 325.00 32.3% 26.2% 24.0% 17.5% 2% 1% 0.2% 0.1%

60 Servicii recreative si sportive (rd.61 la 63) 67.02.05 9,083.00 28.4% 29.7% 21.5% 20.4% 31% 5.4% 3.4%

61 Sport 67.02.05.01 5,213.00 33.0% 28.8% 18.3% 19.9% 57% 18% 3.1% 2.0%

63 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 3,870.00 22.1% 31.0% 25.8% 21.0% 43% 13% 2.3% 1.5%

65 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 4,101.79 1.2% 25.6% 48.8% 24.4% 14% 2.4% 1.5%

66 Asigurari si asistenta sociala (rd.67+68+ 70 la 74+77) 68.02 31,512.60 23.5% 26.0% 26.4% 24.1% 18.6% 11.9%

68 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.69) 68.02.05 21,550.00 24.1% 24.9% 26.0% 25.0% 68% 12.7% 8.1%

69 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 21,550.00 24.1% 24.9% 26.0% 25.0% 68% 12.7% 8.1%

72 Crese 68.02.11 2,232.00 29.3% 25.8% 24.4% 20.5% 7% 1.3% 0.8%

74 Prevenirea excluderii sociale (rd.75+76) 68.02.15 72.00 45.8% 13.9% 20.8% 19.4% 0% 0.0% 0.0%

75 Ajutor social 68.02.15.01 72.00 45.8% 13.9% 20.8% 19.4% 100% 0% 0.0% 0.0%

77 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (rd. 134) 68.02.50 7,658.60 20.0% 29.3% 28.2% 22.5% 24% 4.5% 2.9%

78 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.79+89) 69.02 34,825.74 24.4% 28.8% 27.1% 19.7% 13.1%

79 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.80+83+86 la 88) 70.02 22,725.74 17.6% 30.9% 28.4% 23.1% 65.3% 8.6%

80 Locuinte (rd.81+82) 70.02.03 1.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0% 0.0% 0.0%

82 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 1.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100% 0% 0.0% 0.0%

83 Alimentare cu apa si amenjari hidrotehnice (rd.84+85) 70.02.05 2,574.00 0.0% 53.4% 0.0% 46.6% 11% 7.4% 1.0%

84 Alimentare cu apa 70.02.05.01 2,574.00 0.0% 53.4% 0.0% 46.6% 100% 11% 7.4% 1.0%

86 Iluminat public si electrificari 70.02.06 6,287.04 23.2% 26.4% 27.0% 23.3% 28% 18.1% 2.4%

88 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 13,863.70 18.3% 28.8% 34.3% 18.6% 61% 39.8% 5.2%

89 Protectia mediului (rd.90+91+94+141) 74.02 12,100.00 37.2% 24.8% 24.8% 13.2% 34.7% 4.6%

91 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.92+93) 74.02.05 12,100.00 37.2% 24.8% 24.8% 13.2% 100% 34.7% 4.6%

92 Salubritate 74.02.05.01 12,100.00 37.2% 24.8% 24.8% 13.2% 100% 100% 34.7% 4.6%

Ponderi din total prevederi initiale

Primaria Municipiului Satu Maremii RONStructura cheltuielilor functionale initiale in anul

ChPlnFct_in_2017% Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 9/46

2017

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2017 T1 T2 T3 T4 /SC /C /P /T

Ponderi din total prevederi initiale

Primaria Municipiului Satu Maremii RONStructura cheltuielilor functionale initiale in anul

95 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.96+102+106+110+118) 79.02 62,295.28 12.8% 37.3% 34.0% 15.9% 23.5%

106 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.107+rd.137) 83.02 1,132.00 17.7% 35.3% 35.3% 11.7% 1.8% 0.4%

107 Agricultura (rd.108+109+129) 83.02.03 1,132.00 17.7% 35.3% 35.3% 11.7% 100% 1.8% 0.4%

109 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 1,132.00 17.7% 35.3% 35.3% 11.7% 100% 100% 1.8% 0.4%

110 Transporturi (rd.111+115+117+135) 84.02 61,163.28 12.7% 37.3% 34.0% 16.0% 98.2% 23.1%

111 Transport rutier (rd.112 la 114) 84.02.03 49,522.00 13.7% 38.0% 33.9% 14.4% 0.81 79.5% 18.7%

112 Drumuri si poduri 84.02.03.01 6,606.00 0.0% 69.7% 30.3% 0.0% 13% 11% 10.6% 2.5%

113 Transport in comun 84.02.03.02 7,100.00 18.3% 22.5% 38.0% 21.1% 14% 12% 11.4% 2.7%

114 Strazi 84.02.03.03 35,816.00 15.3% 35.2% 33.8% 15.8% 72% 59% 57.5% 13.5%

117 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 11,641.28 8.6% 34.4% 34.4% 22.7% 19% 18.7% 4.4%

124 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 (32,848.42) 8.6% 35.9% 41.4% 14.2% -12.4%

125 REZERVE 97.02 - - - - - 0.0%

126 EXCEDENT 98.02 - - - - - 0.0%

127 DEFICIT 99.02 32,848.42 8.6% 35.9% 41.4% 14.2% 12.4%

ChPlnFct_in_2017% Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 10/46

2017

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2017 T1 T2 T3 T4 /SC /C /P /T

Ponderi din total prevederi initiale

Primaria Municipiului Satu Maremii RONStructura cheltuielilor functionale initiale in anul

130 Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 - - - - - 0.0%

131 Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96 - - - - - 0.0%

132 Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97 - - - - - 0.0%

133 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 (32,848.42) 8.6% 35.9% 41.4% 14.2% -12.4%

134 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 7,658.60 20.0% 29.3% 28.2% 22.5% 1.00 24% 12.3% 2.9%

Modificari intervenite in clasificatia functionala

ChPlnFct_in_2017% Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 11/46

2017

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4 /SC /C /P /T

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 265,250.31 24.6% 31.2% 25.7% 18.5%

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 241,686.01 25.7% 30.3% 26.0% 17.9% 91.1%

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 124,894.31 27.4% 28.9% 25.5% 18.2% 51.7% 47.1%

4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 99,923.30 27.6% 29.1% 25.5% 17.9% 80.0% 41.3% 37.7%

5 Salarii de baza 10.01.01 89,907.15 27.1% 28.5% 26.4% 18.0% 90.0% 72.0% 37.2% 33.9%

9 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 130.00 42.3% 19.2% 19.2% 19.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%

10 Alte sporuri 10.01.06 1,162.65 26.2% 30.8% 27.1% 15.9% 1.2% 0.9% 0.5% 0.4%

14 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 416.46 23.9% 30.5% 27.9% 17.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2%

15 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 7,274.75 30.2% 34.2% 17.0% 18.7% 7.3% 5.8% 3.0% 2.7%

16 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 283.40 25.8% 24.8% 24.7% 24.7% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%

17 Indemnizatii de delegare 10.01.13 94.00 64.0% 16.3% 14.4% 5.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

21 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 654.90 53.0% 46.3% 0.5% 0.3% 0.7% 0.5% 0.3% 0.2%

22 Cheltuieli salariale in natura (rd.23 la 28+rd. 399) 10.02 1,310.00 27.1% 29.0% 28.6% 15.3% 1.0% 0.5% 0.5%

24 Norme de hrana 10.02.02 1,310.00 27.1% 29.0% 28.6% 15.3% 100.0% 1.0% 0.5% 0.5%

29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 23,661.01 27.0% 28.1% 25.5% 19.4% 18.9% 9.8% 8.9%

30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 16,237.79 26.9% 28.0% 25.5% 19.6% 68.6% 13.0% 6.7% 6.1%

31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 583.17 26.0% 28.9% 26.0% 19.1% 2.5% 0.5% 0.2% 0.2%

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5,523.00 26.5% 28.1% 25.6% 19.8% 23.3% 4.4% 2.3% 2.1%

33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 225.94 28.8% 26.7% 24.3% 20.2% 1.0% 0.2% 0.1% 0.1%

35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,091.11 31.6% 28.8% 24.5% 15.0% 4.6% 0.9% 0.5% 0.4%

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 77,328.50 23.4% 32.6% 27.3% 16.6% 32.0% 29.2%

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 36,367.05 30.6% 27.2% 23.9% 18.3% 47.0% 15.0% 13.7%

39 Furnituri de birou 20.01.01 437.85 27.1% 28.8% 21.1% 23.0% 1.2% 0.6% 0.2% 0.2%

40 Materiale pentru curatenie 20.01.02 375.60 27.0% 25.2% 23.8% 24.0% 1.0% 0.5% 0.2% 0.1%

41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 10,010.61 29.0% 25.5% 24.0% 21.5% 27.5% 12.9% 4.1% 3.8%

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 15,934.70 33.1% 25.5% 25.2% 16.2% 43.8% 20.6% 6.6% 6.0%

43 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 197.25 22.4% 74.6% 1.7% 1.3% 0.5% 0.3% 0.1% 0.1%

44 Piese de schimb 20.01.06 363.17 26.4% 68.5% 4.6% 0.5% 1.0% 0.5% 0.2% 0.1%

45 Transport 20.01.07 360.60 30.2% 33.5% 18.2% 18.0% 1.0% 0.5% 0.1% 0.1%

46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 875.71 34.3% 28.9% 20.6% 16.2% 2.4% 1.1% 0.4% 0.3%

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5,823.14 26.3% 30.0% 23.7% 20.0% 16.0% 7.5% 2.4% 2.2%

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 1,988.41 32.2% 27.4% 21.9% 18.6% 5.5% 2.6% 0.8% 0.7%

49 Reparatii curente 20.02 26,125.14 10.4% 39.0% 35.8% 14.8% 33.8% 10.8% 9.8%

50 Hrana (rd.51+52) 20.03 323.00 31.9% 27.9% 22.6% 17.6% 0.4% 0.1% 0.1%

51 Hrana pentru oameni 20.03.01 323.00 31.9% 27.9% 22.6% 17.6% 100.0% 0.4% 0.1% 0.1%

53 Medicamente si materiale sanitare (rd.54 la 57) 20.04 125.64 9.7% 77.3% 4.8% 8.2% 0.2% 0.1% 0.0%

54 Medicamente 20.04.01 87.50 6.9% 81.3% 4.0% 7.9% 69.6% 0.1% 0.0% 0.0%

55 Materiale sanitare 20.04.02 31.00 19.4% 77.4% 1.6% 1.6% 24.7% 0.0% 0.0% 0.0%

57 Dezifectanti 20.04.04 7.14 2.5% 28.2% 28.0% 41.3% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0%

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 1,119.87 25.0% 31.3% 23.4% 20.3% 1.4% 0.5% 0.4%

59 Uniforme si echipament 20.05.01 157.50 19.0% 49.2% 31.7% 0.0% 14.1% 0.2% 0.1% 0.1%

60 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 24.00 0.0% 79.2% 20.8% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 938.37 26.6% 27.1% 22.0% 24.2% 83.8% 1.2% 0.4% 0.4%

62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) 20.06 578.55 21.2% 52.2% 22.8% 3.8% 0.7% 0.2% 0.2%

63 Deplasari interne, detaşari, transferari 20.06.01 412.55 16.4% 55.8% 26.4% 1.3% 71.3% 0.5% 0.2% 0.2%

64 Deplasari in strainatate 20.06.02 166.00 33.1% 43.1% 13.9% 9.9% 28.7% 0.2% 0.1% 0.1%

65 Materiale de laborator 20.09 3.28 0.0% 91.5% 0.0% 8.5% 0.0% 0.0% 0.0%

67 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 121.95 13.5% 28.8% 11.6% 46.1% 0.2% 0.1% 0.0%

68 Consultanta si expertiza 20.12 11.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

69 Pregatire profesionala 20.13 243.19 26.0% 44.7% 25.9% 3.5% 0.3% 0.1% 0.1%

70 Protectia muncii 20.14 54.79 12.5% 41.0% 25.4% 21.1% 0.1% 0.0% 0.0%

71 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15 15.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

79 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.80 la 83) 20.24 113.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 0.0% 0.0%

81 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 113.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.1% 0.0% 0.0%

84Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25 140.50 63.0% 22.8% 14.2% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1%

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 11,986.54 30.0% 34.1% 20.8% 15.1% 15.5% 5.0% 4.5%

89 Reclama si publicitate 20.30.01 163.05 23.6% 41.1% 32.8% 2.5% 1.4% 0.2% 0.1% 0.1%

Ponderi din total prevederi initiale

Primaria Municipiului Satu MareStructura cheltuielilor economice initiale in anul mii RON

ChPlnEc_in_2017%Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 12/46

2017

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4 /SC /C /P /T

Ponderi din total prevederi initiale

Primaria Municipiului Satu MareStructura cheltuielilor economice initiale in anul mii RON

90 Protocol si reprezentare 20.30.02 209.50 15.3% 60.6% 14.6% 9.5% 1.7% 0.3% 0.1% 0.1%

91 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 125.54 51.4% 30.3% 11.6% 6.8% 1.0% 0.2% 0.1% 0.0%

92 Chirii 20.30.04 1,792.18 28.9% 23.6% 23.6% 23.9% 15.0% 2.3% 0.7% 0.7%

93 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 2,620.20 37.8% 26.3% 16.8% 19.1% 21.9% 3.4% 1.1% 1.0%

95 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 4.00 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 7,072.08 27.6% 38.7% 21.6% 12.0% 59.0% 9.1% 2.9% 2.7%

97 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) 30 4,160.00 38.5% 45.7% 3.8% 12.0% 1.7% 1.6%

98 Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.99+100+508) 30.01 1,760.00 62.5% 34.1% 3.4% 0.0% 42.3% 0.7% 0.7%

99 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 1,760.00 62.5% 34.1% 3.4% 0.0% 100.0% 42.3% 0.7% 0.7%

101 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.102 la 105+457) 30.02 2,400.00 20.8% 54.2% 4.2% 20.8% 57.7% 1.0% 0.9%

103 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02 900.00 55.6% 33.3% 11.1% 0.0% 37.5% 21.6% 0.4% 0.3%

104 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03 1,500.00 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 62.5% 36.1% 0.6% 0.6%

113 TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) 40 5,900.00 22.0% 27.1% 25.4% 25.4% 2.4% 2.2%

116 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 40.03 5,900.00 22.0% 27.1% 25.4% 25.4% 100.0% 2.4% 2.2%

135 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) 50 50.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

138 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

140 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) 51 11,899.30 28.2% 31.4% 30.4% 9.9% 4.9% 4.5%

141 Transferuri curente (rd. 142 la 183+ rd. 401 la 404+433+434+440+534+535+536+540+628+634+635) 51.01 10,594.00 30.7% 35.3% 22.9% 11.1% 89.0% 4.4% 4.0%

142 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 10,594.00 30.7% 35.3% 22.9% 11.1% 100.0% 89.0% 4.4% 4.0%

184 Transferuri de capital (rd. 185 la 204+405+441 la 447+465+518+541 la 544+549+550+629) 51.02 1,305.30 8.1% 0.0% 91.9% 0.0% 11.0% 0.5% 0.5%

205 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) 55 5.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

206A. Transferuri interne. (rd. 207 la 235+406+429+432+435 la 439+448+456+500+519+520+537+545+546+551+552+553+630+631)

55.01 5.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

224 Alte transferuri curente interne 55.01.18 5.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

317 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) 57 15,454.50 22.0% 24.9% 26.6% 26.5% 6.4% 5.8%

319 Ajutoare sociale (rd.320 la 323) 57.02 15,454.50 22.0% 24.9% 26.6% 26.5% 100.0% 6.4% 5.8%

320 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 15,233.00 22.2% 24.8% 26.5% 26.5% 98.6% 98.6% 6.3% 5.7%

321 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 30.00 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%

322 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 191.50 2.6% 32.5% 32.5% 32.5% 1.2% 1.2% 0.1% 0.1%

324 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 59 1,994.40 2.5% 44.1% 27.0% 26.4% 0.8% 0.8%

325 Burse 59.01 300.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 15.0% 0.1% 0.1%

334 Asociatii si fundatii 59.11 1,569.40 0.0% 36.3% 31.9% 31.9% 78.7% 0.6% 0.6%

345 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 125.00 40.0% 8.0% 30.4% 21.6% 6.3% 0.1% 0.0%

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 45,488.72 6.7% 37.8% 36.7% 18.8% 17.1%

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 45,488.72 6.7% 37.8% 36.7% 18.8% 100.0% 17.1%

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 45,438.72 6.7% 37.7% 36.7% 18.9% 99.9% 17.1%

357 Constructii 71.01.01 11,501.52 0.0% 30.9% 50.3% 18.8% 25.3% 25.3% 25.3% 4.3%

358 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 2,034.40 2.0% 66.0% 32.1% 0.0% 4.5% 4.5% 4.5% 0.8%

359 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 120.90 0.0% 83.5% 16.5% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0%

360 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 31,781.89 9.4% 38.2% 32.2% 20.2% 69.9% 69.9% 69.9% 12.0%

363 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 50.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

369 0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) 79 10,924.00 27.5% 36.4% 19.2% 16.9% 4.1%

381 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) 81 10,924.00 27.5% 36.4% 19.2% 16.9% 100.0% 4.1%

382 Rambursari de credite externe (rd.383 la 386) 81.01 5,074.00 15.8% 38.9% 11.8% 33.5% 46.4% 46.4% 1.9%

383 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01 2,500.00 32.0% 24.0% 24.0% 20.0% 49.3% 22.9% 22.9% 0.9%

385 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 2,574.00 0.0% 53.4% 0.0% 46.6% 50.7% 23.6% 23.6% 1.0%

387 Rambursari de credite interne (rd.388 la 390+rd.538) 81.02 5,850.00 37.6% 34.2% 25.6% 2.6% 53.6% 53.6% 2.2%

390 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 5,850.00 37.6% 34.2% 25.6% 2.6% 100.0% 53.6% 53.6% 2.2%

394 0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) 90 (32,848.42) 8.6% 35.9% 41.4% 14.2% -12.4%

395 TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 (32,848.42) 8.6% 35.9% 41.4% 14.2% -12.4%

396 Rezerve 91.01 - - - - - 0.0%

397 Excedent 92.01 - - - - - 0.0%

398 Deficit 93.01 32,848.42 8.6% 35.9% 41.4% 14.2% 12.4%

ChPlnEc_in_2017%Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 13/46

2017

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4 /SC /C /P /T

Ponderi din total prevederi initiale

Primaria Municipiului Satu MareStructura cheltuielilor economice initiale in anul mii RON

465 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1,305.30 8.1% 0.0% 91.9% 0.0% 12.3% 11.0% 0.5% 0.5%

466 Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

467 Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96 - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

468 Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97 - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

469 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 (32,848.42) 8.6% 35.9% 41.4% 14.2% -310.1% -276.1% -13.6% -12.4%

Modificari intervenite in clasificatia economica

ChPlnEc_in_2017%Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 14/46

2017

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2017 T1 T2 T3 T4 /T /AChF

1 Total Cheltuieli Buget Local (rd.2+19+27+78+95+124) 265,250.31 24.6% 31.2% 25.7% 18.5%

ALTE CHELTUIELI FUNCTIONALE 8,907.00 3.36%

7 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.02% 0.56%

10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 1,627.00 30.1% 29.3% 20.7% 20.0% 0.61% 18.27%

24 Politie locala 61.02.03.04 5,680.00 24.3% 34.6% 30.1% 11.1% 2.14% 63.77%

25 Protectie civila si protectia contra incediilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 278.00 5.4% 43.2% 49.3% 2.2% 0.10% 3.12%

26 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 140.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.05% 1.57%

109 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 1,132.00 17.7% 35.3% 35.3% 11.7% 0.43% 12.71%

Ponderi din total prevederi initiale

Primaria Municipiului Satu MareStructura cheltuielilor functionale initiale in anul mii RON

Alte_ChPlnFct_in_2017%Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 15/46

2017

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2017 T1 T2 T3 T4 /T /ACh

1 Total Cheltuieli Buget Local (rd.2+19+27+78+95+124) 265,250.31 24.6% 31.2% 25.7% 18.5%

TOTAL ALTE CHELTUIELI 3,349.70 1.3%

138 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%

325 Burse 59.01 300.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 9.0%

334 Asociatii si fundatii 59.11 1,569.40 0.0% 36.3% 31.9% 31.9% 0.6% 46.9%

345 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 125.00 40.0% 8.0% 30.4% 21.6% 0.0% 3.7%

Ponderi din total prevederi initiale

Primaria Municipiului Satu MareStructura cheltuielilor economice initiale in anul mii RON

Alte_ChPlnEc_in_2017%Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 16/46

2017

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2017 T1 T2 T3 T4 /T /ACh

Ponderi din total prevederi initiale

Primaria Municipiului Satu MareStructura cheltuielilor economice initiale in anul mii RON

465 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1,305.30 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 39.0%

Modificari intervenite in clasificatia economica

Alte_ChPlnEc_in_2017%Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 17/46

51.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 19,806 5,643 5,837 5,218 3,108

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 18,805.00 5,443.00 5,437.00 4,817.00 3,108.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 16,000.00 4,638.00 4,337.00 4,117.00 2,908.00

4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 12,938.00 3,774.00 3,530.00 3,350.00 2,284.00

5 Salarii de baza 10.01.01 11,584.00 3,200.00 3,050.00 3,200.00 2,134.00

10 Alte sporuri 10.01.06 380.00 110.00 110.00 80.00 80.00

16 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 280.00 70.00 70.00 70.00 70.00

17 Indemnizatii de delegare 10.01.13 50.00 50.00 - - -

21 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 644.00 344.00 300.00 - -

29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 3,062.00 864.00 807.00 767.00 624.00

30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2,139.00 596.00 558.00 529.00 456.00

31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 68.00 19.00 18.00 17.00 14.00

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 704.00 196.00 184.00 174.00 150.00

33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 20.00 6.00 5.00 5.00 4.00

35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 131.00 47.00 42.00 42.00 -

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 2,800.00 800.00 1,100.00 700.00 200.00

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 1,408.00 488.00 447.00 283.00 190.00

39 Furnituri de birou 20.01.01 194.00 34.00 60.00 50.00 50.00

40 Materiale pentru curatenie 20.01.02 15.00 6.00 6.00 3.00 -

41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 270.00 84.00 86.00 50.00 50.00

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 30.00 10.00 10.00 10.00 -

43 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 80.00 40.00 40.00 - -

44 Piese de schimb 20.01.06 60.00 25.00 25.00 10.00 -

46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 294.00 114.00 100.00 50.00 30.00

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 215.00 105.00 60.00 50.00 -

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 250.00 70.00 60.00 60.00 60.00

49 Reparatii curente 20.02 70.00 10.00 30.00 30.00 -

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 95.00 35.00 30.00 30.00 -

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 95.00 35.00 30.00 30.00 -

62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) 20.06 270.00 55.00 135.00 80.00 -

63 Deplasari interne, detaşari, transferari 20.06.01 200.00 20.00 100.00 80.00 -

64 Deplasari in strainatate 20.06.02 70.00 35.00 35.00 - -

67 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 6.00 4.00 2.00 - -

69 Pregatire profesionala 20.13 80.00 8.00 40.00 32.00 -

84Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25 85.00 46.00 20.00 19.00 -

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 786.00 154.00 396.00 226.00 10.00

89 Reclama si publicitate 20.30.01 140.00 29.00 60.00 50.00 1.00

90 Protocol si reprezentare 20.30.02 116.00 20.00 86.00 10.00 -

91 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 30.00 13.00 12.00 5.00 -

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 500.00 92.00 238.00 161.00 9.00

205 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) 55 5.00 5.00 - - -

206A. Transferuri interne. (rd. 207 la 235+406+429+432+435 la 439+448+456+500+519+520+537+545+546+551+552+553+630+631)

55.01 5.00 5.00 - - -

224 Alte transferuri curente interne 55.01.18 5.00 5.00 - - -

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 1,001.00 200.00 400.00 401.00 -

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 1,001.00 200.00 400.00 401.00 -

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 1,001.00 200.00 400.00 401.00 -

358 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 841.00 40.00 400.00 401.00 -

360 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 160.00 160.00 - - -

Primaria Municipiului Satu Mare

Autoritati publice si actiuni externe mii RON

51.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 18/46

51.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Autoritati publice si actiuni externe mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 19,806.00 5,643.00 5,837.00 5,218.00 3,108.00

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 18,805.00 5,443.00 5,437.00 4,817.00 3,108.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 16,000.00 4,638.00 4,337.00 4,117.00 2,908.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 2,800.00 800.00 1,100.00 700.00 200.00 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) 5.00 5.00 - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) - - - - - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 1,001.00 200.00 400.00 401.00 - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 1,001.00 200.00 400.00 401.00 - TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

3 Autoritati publice si actiuni externe (rd.4) 51.02 19,806.00 5,643.00 5,837.00 5,218.00 3,108.00 4 Autoritati executive si legislative (rd.5) 51.02.01 19,806.00 5,643.00 5,837.00 5,218.00 3,108.00

5 Autoritati executive 51.02.01.03 19,806.00 5,643.00 5,837.00 5,218.00 3,108.00

51.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 19/46

54.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 1,677 490 526 336 325

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 1,650.00 490.00 499.00 336.00 325.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 1,450.00 400.00 400.00 325.00 325.00

4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 1,189.00 323.00 334.00 265.00 267.00

5 Salarii de baza 10.01.01 1,125.00 301.00 320.00 251.00 253.00

10 Alte sporuri 10.01.06 50.00 14.00 12.00 12.00 12.00

16 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 3.00 3.00 - - -

17 Indemnizatii de delegare 10.01.13 3.00 3.00 - - -

21 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00

29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 261.00 77.00 66.00 60.00 58.00

30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 171.00 45.00 43.00 42.00 41.00

31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 7.00 2.00 2.00 2.00 1.00

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00

33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 19.00 14.00 5.00 - -

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 150.00 90.00 49.00 11.00 -

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 90.00 53.00 31.00 6.00 -

39 Furnituri de birou 20.01.01 11.00 5.00 5.00 1.00 -

40 Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.00 1.00 - - -

41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 21.00 12.00 8.00 1.00 -

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 6.50 5.00 1.00 0.50 -

44 Piese de schimb 20.01.06 9.00 5.00 3.00 1.00 -

46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 11.50 10.00 1.00 0.50 -

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 14.00 10.00 3.00 1.00 -

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 16.00 5.00 10.00 1.00 -

49 Reparatii curente 20.02 3.50 3.00 - 0.50 -

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 7.00 5.00 1.00 1.00 -

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 7.00 5.00 1.00 1.00 -

62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) 20.06 16.00 10.00 5.00 1.00 -

63 Deplasari interne, detaşari, transferari 20.06.01 16.00 10.00 5.00 1.00 -

67 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.50 0.50 - - -

69 Pregatire profesionala 20.13 5.50 2.00 3.00 0.50 -

84Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25 0.50 0.50 - - -

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 27.00 16.00 9.00 2.00 -

89 Reclama si publicitate 20.30.01 3.00 1.00 1.00 1.00 -

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 24.00 15.00 8.00 1.00 -

135 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) 50 50.00 - 50.00 - -

138 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50.00 - 50.00 - -

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 27.00 - 27.00 - -

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 27.00 - 27.00 - -

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 27.00 - 27.00 - -

358 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 27.00 - 27.00 - -

Primaria Municipiului Satu Mare

Alte servicii publice generale mii RON

54.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 20/46

54.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Alte servicii publice generale mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 1,677.00 490.00 526.00 336.00 325.00

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 1,650.00 490.00 499.00 336.00 325.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 1,450.00 400.00 400.00 325.00 325.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 150.00 90.00 49.00 11.00 - TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) 50.00 - 50.00 - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) - - - - - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 27.00 - 27.00 - - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 27.00 - 27.00 - - TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

6 Alte servicii publice generale (rd.7 la 11) 54.02 1,677.00 490.00 526.00 336.00 325.00 7 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50.00 - 50.00 - - 8 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 - - - - - 9 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale 54.02.07 - - - - - 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 1,627.00 490.00 476.00 336.00 325.00 11 Alte servicii publice generale 54.02.50 - - - - -

54.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 21/46

55.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 4,273 1,600 1,900 160 613

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 4,273.00 1,600.00 1,900.00 160.00 613.00 37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 113.00 - - - 113.00

79 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.80 la 83) 20.24 113.00 - - - 113.00

81 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 113.00 - - - 113.00

97 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) 30 4,160.00 1,600.00 1,900.00 160.00 500.00

98 Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.99+100+508) 30.01 1,760.00 1,100.00 600.00 60.00 -

99 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 1,760.00 1,100.00 600.00 60.00 -

101 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.102 la 105+457) 30.02 2,400.00 500.00 1,300.00 100.00 500.00

103 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02 900.00 500.00 300.00 100.00 -

104 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03 1,500.00 - 1,000.00 - 500.00

Primaria Municipiului Satu Mare

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi mii RON

55.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 22/46

55.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 4,273.00 1,600.00 1,900.00 160.00 613.00

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 4,273.00 1,600.00 1,900.00 160.00 613.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) - - - - - TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 113.00 - - - 113.00 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) 4,160.00 1,600.00 1,900.00 160.00 500.00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) - - - - - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) - - - - - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) - - - - - TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

12 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (rd.12) 55.02 4,273.00 1,600.00 1,900.00 160.00 613.00

55.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 23/46

61.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 6,098 1,393 2,088 1,984 634

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 5,750.00 1,392.50 1,989.70 1,734.00 633.80

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 5,000.00 1,227.00 1,586.00 1,588.00 599.00

4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 2,991.30 711.30 1,001.50 1,008.50 270.00

5 Salarii de baza 10.01.01 2,360.00 560.00 800.00 800.00 200.00

10 Alte sporuri 10.01.06 620.00 150.00 200.00 200.00 70.00

16 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0.40 0.20 0.20 - -

17 Indemnizatii de delegare 10.01.13 8.00 0.20 0.30 7.50 -

21 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 2.90 0.90 1.00 1.00 -

22 Cheltuieli salariale in natura (rd.23 la 28+rd. 399) 10.02 1,310.00 355.00 380.00 375.00 200.00

24 Norme de hrana 10.02.02 1,310.00 355.00 380.00 375.00 200.00

29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 698.70 160.70 204.50 204.50 129.00

30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 472.50 111.00 142.50 142.50 76.50

31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 16.60 3.60 4.50 4.50 4.00

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 171.50 37.50 47.00 47.00 40.00

33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 9.40 1.90 2.50 2.50 2.50

35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 28.70 6.70 8.00 8.00 6.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 750.00 165.50 403.70 146.00 34.80

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 322.50 94.00 164.00 38.50 26.00

39 Furnituri de birou 20.01.01 14.00 7.00 5.00 - 2.00

40 Materiale pentru curatenie 20.01.02 2.00 1.00 1.00 - -

41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 33.00 8.00 10.00 10.00 5.00

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.50 1.50 0.50 0.50 -

43 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 100.50 1.50 99.00 - -

44 Piese de schimb 20.01.06 17.00 6.00 10.00 1.00 -

46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 40.00 7.00 15.00 10.00 8.00

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 112.00 61.00 23.00 17.00 11.00

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 1.50 1.00 0.50 - -

49 Reparatii curente 20.02 45.00 20.00 5.00 20.00 -

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 190.50 35.00 100.50 55.00 -

59 Uniforme si echipament 20.05.01 150.00 30.00 70.00 50.00 -

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 40.50 5.00 30.50 5.00 -

62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) 20.06 76.50 1.50 65.00 10.00 -

63 Deplasari interne, detaşari, transferari 20.06.01 76.50 1.50 65.00 10.00 -

67 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.70 - 0.70 - -

69 Pregatire profesionala 20.13 45.00 5.00 30.00 10.00 -

70 Protectia muncii 20.14 11.00 1.00 5.00 5.00 -

71 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15 15.00 - 15.00 - -

84Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25 4.00 1.00 2.00 1.00 -

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 39.80 8.00 16.50 6.50 8.80

89 Reclama si publicitate 20.30.01 1.00 0.50 0.50 - -

90 Protocol si reprezentare 20.30.02 0.50 - 0.50 - -

91 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 26.50 6.00 6.00 6.00 8.50

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 11.80 1.50 9.50 0.50 0.30

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 348.00 - 98.00 250.00 -

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 348.00 - 98.00 250.00 -

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 348.00 - 98.00 250.00 -

358 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 305.00 - 75.00 230.00 -

359 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 20.00 - - 20.00 -

360 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 23.00 - 23.00 - -

Primaria Municipiului Satu Mare

Ordine publica si siguranta nationala mii RON

61.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 24/46

61.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Ordine publica si siguranta nationala mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 6,098.00 1,392.50 2,087.70 1,984.00 633.80

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 5,750.00 1,392.50 1,989.70 1,734.00 633.80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 5,000.00 1,227.00 1,586.00 1,588.00 599.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 750.00 165.50 403.70 146.00 34.80 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) - - - - - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 348.00 - 98.00 250.00 - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 348.00 - 98.00 250.00 - TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

22 Ordine publica si siguranta nationala (rd.23+25+26) 61.02 6,098.00 1,392.50 2,087.70 1,984.00 633.80 23 Ordine publica (rd.24) 61.02.03 5,680.00 1,377.50 1,967.70 1,707.00 627.80

24 Politie locala 61.02.03.04 5,680.00 1,377.50 1,967.70 1,707.00 627.80 25 Protectie civila si protectia contra incediilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 278.00 15.00 120.00 137.00 6.00 26 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 140.00 - - 140.00 -

61.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 25/46

65.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 104,916 27,185 32,773 26,455 18,503

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 100,175.81 27,185.23 30,471.65 24,896.01 17,622.91

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 83,516.31 23,455.00 24,850.01 21,000.00 14,211.30

4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 67,567.00 19,073.04 20,235.71 16,948.91 11,309.35

5 Salarii de baza 10.01.01 59,756.15 16,744.70 17,578.83 15,576.79 9,855.82

10 Alte sporuri 10.01.06 112.65 31.18 36.12 22.51 22.84

14 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 416.46 99.74 126.98 116.29 73.45

15 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 7,274.75 2,197.42 2,486.78 1,233.32 1,357.23

17 Indemnizatii de delegare 10.01.13 7.00 - 7.00 - -

29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 15,949.31 4,381.97 4,614.30 4,051.10 2,901.95

30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 10,942.19 3,005.71 3,156.99 2,787.28 1,992.22

31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 371.61 97.49 110.22 94.32 69.58

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 3,704.70 1,003.33 1,073.40 949.50 678.47

33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 141.27 37.11 41.73 34.40 28.02

35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 789.54 238.33 231.95 185.60 133.67

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 15,200.00 3,725.33 4,989.64 3,510.81 2,974.21

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 8,582.85 2,557.34 2,339.72 1,859.53 1,826.26

39 Furnituri de birou 20.01.01 181.35 59.48 46.76 34.59 40.53

40 Materiale pentru curatenie 20.01.02 283.90 78.10 65.48 68.30 72.03

41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 4,425.61 1,339.59 1,202.16 953.82 930.04

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,214.10 337.10 327.51 282.60 266.90

43 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7.75 2.70 2.15 0.40 2.50

44 Piese de schimb 20.01.06 21.17 6.00 10.60 3.72 0.85

45 Transport 20.01.07 164.60 40.88 65.78 24.30 33.64

46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 453.61 132.20 113.39 109.72 98.31

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 640.34 183.46 187.11 118.39 151.39

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 1,190.41 377.83 318.78 263.71 230.08

49 Reparatii curente 20.02 3,497.64 405.07 1,823.68 961.12 307.77

53 Medicamente si materiale sanitare (rd.54 la 57) 20.04 21.64 0.18 9.11 3.00 9.35

54 Medicamente 20.04.01 11.50 - 5.10 0.50 5.90

55 Materiale sanitare 20.04.02 3.00 - 2.00 0.50 0.50

57 Dezifectanti 20.04.04 7.14 0.18 2.01 2.00 2.95

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 702.07 176.98 167.81 130.76 226.53

59 Uniforme si echipament 20.05.01 3.00 - 3.00 - -

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 699.07 176.98 164.81 130.76 226.53

62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) 20.06 43.25 2.30 26.10 12.35 2.50

63 Deplasari interne, detaşari, transferari 20.06.01 27.25 2.30 11.60 11.35 2.00

64 Deplasari in strainatate 20.06.02 16.00 - 14.50 1.00 0.50

65 Materiale de laborator 20.09 3.28 - 3.00 - 0.28

67 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 106.75 11.94 32.39 14.19 48.23

68 Consultanta si expertiza 20.12 11.00 - 11.00 - -

69 Pregatire profesionala 20.13 63.69 15.12 26.60 13.57 8.41

70 Protectia muncii 20.14 43.79 5.85 17.46 8.90 11.58

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 2,124.04 550.55 532.78 507.40 533.31

89 Reclama si publicitate 20.30.01 2.05 - 2.05 - -

91 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6.04 2.54 - 3.50 -

92 Chirii 20.30.04 1,532.38 383.09 383.09 383.09 383.09

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 583.58 164.92 147.64 120.80 150.22

317 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) 57 1,159.50 4.90 332.00 385.20 437.40

319 Ajutoare sociale (rd.320 la 323) 57.02 1,159.50 4.90 332.00 385.20 437.40

320 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 968.00 - 269.80 323.00 375.20

322 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 191.50 4.90 62.20 62.20 62.20

324 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 59 300.00 - 300.00 - -

325 Burse 59.01 300.00 - 300.00 - -

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 4,740.41 - 2,301.41 1,559.00 880.00

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 4,740.41 - 2,301.41 1,559.00 880.00

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 4,690.41 - 2,251.41 1,559.00 880.00

Primaria Municipiului Satu MareInvatamant mii RON

65.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 26/46

65.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu MareInvatamant mii RON

357 Constructii 71.01.01 386.54 - 386.54 - -

358 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 28.00 - 28.00 - -

359 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 100.90 - 100.90 - -

360 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 4,174.97 - 1,735.97 1,559.00 880.00

363 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 50.00 - 50.00 - -

65.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 27/46

65.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu MareInvatamant mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 104,916.22 27,185.23 32,773.07 26,455.01 18,502.91

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 100,175.81 27,185.23 30,471.65 24,896.01 17,622.91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 83,516.31 23,455.00 24,850.01 21,000.00 14,211.30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 15,200.00 3,725.33 4,989.64 3,510.81 2,974.21 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) 1,159.50 4.90 332.00 385.20 437.40 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 300.00 - 300.00 - - (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 4,740.41 - 2,301.41 1,559.00 880.00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 4,740.41 - 2,301.41 1,559.00 880.00 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

(rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

28 Invatamant (rd.29+32+36+37+39+42+142) 65.02 104,916.22 27,185.23 32,773.07 26,455.01 18,502.91 29 Invatamant prescolar si primar (rd.30+31) 65.02.03 29,297.48 8,376.24 8,799.62 7,426.05 4,695.57

30 Invatamant prescolar 65.02.03.01 15,753.00 4,853.50 4,876.69 3,932.03 2,090.78 31 Invatamant primar 65.02.03.02 13,544.48 3,522.74 3,922.93 3,494.02 2,604.79

32 Invatamant secundar (rd.33 la 35) 65.02.04 69,346.26 18,494.01 21,778.17 16,795.66 12,278.42 33 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 18,975.47 5,012.26 5,863.18 4,552.53 3,547.49 34 Invatamant secundar superior 65.02.04.02 46,818.76 12,479.22 14,907.34 11,332.71 8,099.48 35 Invatamant profesional 65.02.04.03 3,552.04 1,002.53 1,007.64 910.42 631.45

36 Invatamant postliceal 65.02.05 913.27 262.53 268.52 229.92 152.29 37 Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.38) 65.02.07 - - - - -

38 Invatamant special 65.02.07.04 - - - - - 39 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.40+41) 65.02.11 225.11 47.56 59.16 59.17 59.23

40 Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 225.11 47.56 59.16 59.17 59.23 41 Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 - - - - -

42 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 5,134.10 4.90 1,867.60 1,944.20 1,317.40

142 Servicii educationale complementare (rd. 143) 65.02.12 - - - - -

143 Scoala dupa scoala 65.02.12.01 - - - - -

Modificari intervenite in clasificatia functionala

65.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 28/46

66.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 2,960 675 850 750 685

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 2,960.00 675.00 850.00 750.00 685.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 2,860.00 675.00 750.00 750.00 685.00

4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 2,334.00 534.00 607.00 608.00 585.00

5 Salarii de baza 10.01.01 2,334.00 534.00 607.00 608.00 585.00

29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 526.00 141.00 143.00 142.00 100.00

30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 329.00 87.00 90.00 87.00 65.00

31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 25.00 6.00 8.00 8.00 3.00

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 148.00 38.00 40.00 40.00 30.00

33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 7.00 4.00 - 2.00 1.00

35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 17.00 6.00 5.00 5.00 1.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 100.00 - 100.00 - -

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 7.50 - 7.50 - -

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 4.50 - 4.50 - -

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 3.00 - 3.00 - -

53 Medicamente si materiale sanitare (rd.54 la 57) 20.04 88.00 - 88.00 - -

54 Medicamente 20.04.01 66.00 - 66.00 - -

55 Materiale sanitare 20.04.02 22.00 - 22.00 - -

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 4.50 - 4.50 - -

59 Uniforme si echipament 20.05.01 4.50 - 4.50 - -

Primaria Municipiului Satu Mare

Sanatate mii RON

66.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 29/46

66.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Sanatate mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 2,960.00 675.00 850.00 750.00 685.00

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 2,960.00 675.00 850.00 750.00 685.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 2,860.00 675.00 750.00 750.00 685.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 100.00 - 100.00 - - TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) - - - - - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) - - - - - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) - - - - - TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

43 Sanatate (rd.44+47+128) 66.02 2,960.00 675.00 850.00 750.00 685.00 44 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.45+46) 66.02.06 - - - - -

45 Spitale generale 66.02.06.01 - - - - - 46 Unitati medico-sociale 66.02.06.03 - - - - -

47 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rd.48) 66.02.50 2,960.00 675.00 850.00 750.00 685.00 48 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 2,960.00 675.00 850.00 750.00 685.00

128 Servicii de sanatate publica 66.02.08 - - - - -

Modificari intervenite in clasificatia functionala

66.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 30/46

67.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 29,735 7,273 9,093 7,845 5,525

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 25,533.80 7,222.99 7,941.62 5,844.70 4,524.50

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 4,538.00 955.05 1,206.35 1,170.80 1,205.80

4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 3,619.00 755.00 968.00 930.00 966.00

5 Salarii de baza 10.01.01 3,470.00 696.00 938.00 900.00 936.00

9 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 130.00 55.00 25.00 25.00 25.00

17 Indemnizatii de delegare 10.01.13 19.00 4.00 5.00 5.00 5.00

29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 919.00 200.05 238.35 240.80 239.80

30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 666.10 140.30 174.00 175.90 175.90

31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 17.96 3.78 4.68 4.75 4.75

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 187.80 41.65 47.95 49.60 48.60

33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 13.27 3.12 4.05 3.05 3.05

35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 33.87 11.20 7.67 7.50 7.50

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 10,171.50 2,856.84 2,985.47 2,212.80 2,116.40

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 5,095.20 1,215.64 1,514.37 1,260.30 1,104.90

39 Furnituri de birou 20.01.01 10.50 3.00 3.50 2.00 2.00

40 Materiale pentru curatenie 20.01.02 14.70 3.50 5.20 3.00 3.00

41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 90.00 22.10 20.50 20.50 26.90

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 16.60 4.60 4.00 4.00 4.00

44 Piese de schimb 20.01.06 2.00 - - 1.00 1.00

45 Transport 20.01.07 196.00 68.10 55.00 41.50 31.40

46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15.60 5.60 3.40 3.30 3.30

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 4,584.30 1,065.24 1,380.77 1,150.00 988.30

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 165.50 43.50 42.00 35.00 45.00

49 Reparatii curente 20.02 62.00 14.00 10.00 24.00 14.00

50 Hrana (rd.51+52) 20.03 103.00 40.00 25.00 18.00 20.00

51 Hrana pentru oameni 20.03.01 103.00 40.00 25.00 18.00 20.00

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 15.80 3.00 6.80 5.00 1.00

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 15.80 3.00 6.80 5.00 1.00

62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) 20.06 91.80 28.00 20.80 23.50 19.50

63 Deplasari interne, detaşari, transferari 20.06.01 18.80 8.00 3.80 3.50 3.50

64 Deplasari in strainatate 20.06.02 73.00 20.00 17.00 20.00 16.00

69 Pregatire profesionala 20.13 9.00 3.00 2.00 4.00 -

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 4,794.70 1,553.20 1,406.50 878.00 957.00

89 Reclama si publicitate 20.30.01 10.00 4.00 2.00 2.00 2.00

90 Protocol si reprezentare 20.30.02 90.00 10.00 40.00 20.00 20.00

92 Chirii 20.30.04 194.80 69.80 40.00 40.00 45.00

93 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 2,620.20 990.20 690.00 440.00 500.00

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,879.70 479.20 634.50 376.00 390.00

140 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) 51 10,699.30 3,361.10 3,739.80 2,423.10 1,175.30

141 Transferuri curente (rd. 142 la 183+ rd. 401 la 404+433+434+440+534+535+536+540+628+634+635) 51.01 10,594.00 3,255.80 3,739.80 2,423.10 1,175.30

142 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 10,594.00 3,255.80 3,739.80 2,423.10 1,175.30

184 Transferuri de capital (rd. 185 la 204+405+441 la 447+465+518+541 la 544+549+550+629) 51.02 105.30 105.30 - - -

324 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 59 125.00 50.00 10.00 38.00 27.00

345 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 125.00 50.00 10.00 38.00 27.00

Primaria Municipiului Satu MareCultura, recreere si religie mii RON

67.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 31/46

67.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu MareCultura, recreere si religie mii RON

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 4,201.09 50.00 1,151.09 2,000.00 1,000.00

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 4,201.09 50.00 1,151.09 2,000.00 1,000.00

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 4,201.09 50.00 1,151.09 2,000.00 1,000.00

357 Constructii 71.01.01 2,664.95 - 664.95 1,800.00 200.00

358 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 85.80 - 85.80 - -

360 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 1,450.34 50.00 400.34 200.00 800.00

67.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 32/46

67.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu MareCultura, recreere si religie mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 29,734.89 7,272.99 9,092.70 7,844.70 5,524.50

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 25,533.80 7,222.99 7,941.62 5,844.70 4,524.50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 4,538.00 955.05 1,206.35 1,170.80 1,205.80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 10,171.50 2,856.84 2,985.47 2,212.80 2,116.40 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) 10,699.30 3,361.10 3,739.80 2,423.10 1,175.30 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 125.00 50.00 10.00 38.00 27.00 (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 4,201.09 50.00 1,151.09 2,000.00 1,000.00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 4,201.09 50.00 1,151.09 2,000.00 1,000.00 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

(rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

49 Cultura, recreere si religie (rd.50+60+64+65) 67.02 29,734.89 7,272.99 9,092.702 7,844.70 5,524.50 50 Servicii culturale (rd.51 la 59) 67.02.03 16,550.10 4,646.10 5,340.60 3,891.10 2,672.30

51 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 - - - - -

52 Muzee 67.02.03.03 - - - - - 53 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 13,975.10 4,152.10 4,301.60 3,429.10 2,092.30 54 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 - - - - - 55 Case de cultura 67.02.03.06 2,250.00 389.00 954.00 384.00 523.00 56 Camine culturale 67.02.03.07 - - - - - 57 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 - - - - - 58 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 - - - - - 59 Alte servicii culturale 67.02.03.30 325.00 105.00 85.00 78.00 57.00

60 Servicii recreative si sportive (rd.61 la 63) 67.02.05 9,083.00 2,576.89 2,700.32 1,953.60 1,852.20

61 Sport 67.02.05.01 5,213.00 1,720.89 1,500.32 953.60 1,038.20

62 Tineret 67.02.05.02 - - - - - 63 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 3,870.00 856.00 1,200.00 1,000.00 814.00

64 Servicii religioase 67.02.06 - - - - - 65 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 4,101.79 50.00 1,051.79 2,000.00 1,000.00

67.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 33/46

67.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu MareCultura, recreere si religie mii RON

465 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 105.30 105.30 - - -

Modificari intervenite in clasificatia economica

67.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 34/46

68.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 31,513 7,418 8,188 8,319 7,588

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 28,806.40 6,798.00 7,423.40 7,497.00 7,088.00

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 11,530.00 2,925.00 2,930.00 2,940.00 2,735.00

4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 9,285.00 2,359.00 2,360.00 2,374.00 2,192.00

5 Salarii de baza 10.01.01 9,278.00 2,356.00 2,357.00 2,373.00 2,192.00

17 Indemnizatii de delegare 10.01.13 7.00 3.00 3.00 1.00 -

29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 2,245.00 566.00 570.00 566.00 543.00

30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1,518.00 378.00 386.00 382.00 372.00

31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 77.00 20.00 21.00 21.00 15.00

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 547.00 134.00 142.00 137.00 134.00

33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 31.00 12.00 6.00 7.00 6.00

35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 72.00 22.00 15.00 19.00 16.00

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 1,412.00 480.00 411.00 332.00 189.00

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 747.00 273.00 190.00 165.00 119.00

39 Furnituri de birou 20.01.01 27.00 10.00 6.00 5.00 6.00

40 Materiale pentru curatenie 20.01.02 59.00 12.00 17.00 15.00 15.00

41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 171.00 55.00 50.00 30.00 36.00

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 65.00 22.00 15.00 15.00 13.00

43 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9.00 - 6.00 3.00 -

46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 31.00 17.00 5.00 7.00 2.00

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 123.00 44.00 31.00 35.00 13.00

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 262.00 113.00 60.00 55.00 34.00

49 Reparatii curente 20.02 47.00 4.00 20.00 20.00 3.00

50 Hrana (rd.51+52) 20.03 220.00 63.00 65.00 55.00 37.00

51 Hrana pentru oameni 20.03.01 220.00 63.00 65.00 55.00 37.00

53 Medicamente si materiale sanitare (rd.54 la 57) 20.04 16.00 12.00 - 3.00 1.00

54 Medicamente 20.04.01 10.00 6.00 - 3.00 1.00

55 Materiale sanitare 20.04.02 6.00 6.00 - - -

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 90.00 10.00 40.00 40.00 -

60 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 24.00 - 19.00 5.00 -

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 66.00 10.00 21.00 35.00 -

62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) 20.06 81.00 26.00 50.00 5.00 -

63 Deplasari interne, detaşari, transferari 20.06.01 74.00 26.00 45.00 3.00 -

64 Deplasari in strainatate 20.06.02 7.00 - 5.00 2.00 -

67 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 8.00 - - - 8.00

69 Pregatire profesionala 20.13 40.00 30.00 7.00 3.00 -

84Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25 1.00 1.00 - - -

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 162.00 61.00 39.00 41.00 21.00

89 Reclama si publicitate 20.30.01 7.00 4.00 1.50 0.50 1.00

90 Protocol si reprezentare 20.30.02 3.00 2.00 0.50 0.50 -

91 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3.00 3.00 - - -

95 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 145.00 51.00 36.00 39.00 19.00

317 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) 57 14,295.00 3,393.00 3,513.00 3,725.00 3,664.00

319 Ajutoare sociale (rd.320 la 323) 57.02 14,295.00 3,393.00 3,513.00 3,725.00 3,664.00

320 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 14,265.00 3,378.00 3,503.00 3,720.00 3,664.00

321 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 30.00 15.00 10.00 5.00 -

324 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 59 1,569.40 - 569.40 500.00 500.00

334 Asociatii si fundatii 59.11 1,569.40 - 569.40 500.00 500.00

Primaria Municipiului Satu MareAsigurari si asistenta sociala mii RON

68.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 35/46

68.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu MareAsigurari si asistenta sociala mii RON

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 2,706.20 620.00 764.60 821.60 500.00

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 2,706.20 620.00 764.60 821.60 500.00

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 2,706.20 620.00 764.60 821.60 500.00

358 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 86.60 - 65.00 21.60 -

360 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 2,619.60 620.00 699.60 800.00 500.00

68.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 36/46

68.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu MareAsigurari si asistenta sociala mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 31,512.60 7,418.00 8,188.00 8,318.60 7,588.00

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 28,806.40 6,798.00 7,423.40 7,497.00 7,088.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 11,530.00 2,925.00 2,930.00 2,940.00 2,735.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 1,412.00 480.00 411.00 332.00 189.00 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) 14,295.00 3,393.00 3,513.00 3,725.00 3,664.00 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 1,569.40 - 569.40 500.00 500.00 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 2,706.20 620.00 764.60 821.60 500.00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 2,706.20 620.00 764.60 821.60 500.00 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

66 Asigurari si asistenta sociala (rd.67+68+ 70 la 74+77) 68.02 31,512.60 7,418.00 8,188.00 8,318.60 7,588.00 67 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 - - - - - 68 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.69) 68.02.05 21,550.00 5,200.00 5,360.00 5,600.00 5,390.00

69 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 21,550.00 5,200.00 5,360.00 5,600.00 5,390.00 70 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 - - - - - 71 Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 - - - - -

72 Crese 68.02.11 2,232.00 655.00 575.00 544.00 458.00

73 Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12 - - - - - 74 Prevenirea excluderii sociale (rd.75+76) 68.02.15 72.00 33.00 10.00 15.00 14.00

75 Ajutor social 68.02.15.01 72.00 33.00 10.00 15.00 14.00 76 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 - - - - -

77 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (rd. 134) 68.02.50 7,658.60 1,530.00 2,243.00 2,159.60 1,726.00

134 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 7,658.60 1,530.00 2,243.00 2,159.60 1,726.00

68.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 37/46

70.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 22,726 4,000 7,027 6,450 5,249

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 12,000.00 3,300.00 3,800.00 2,800.00 2,100.00 37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 12,000.00 3,300.00 3,800.00 2,800.00 2,100.00

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 8,014.00 1,939.00 2,205.00 2,070.00 1,800.00

41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 5,000.00 1,380.00 1,180.00 1,340.00 1,100.00

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 2,500.00 400.00 700.00 700.00 700.00

44 Piese de schimb 20.01.06 254.00 54.00 200.00 - -

46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 30.00 15.00 15.00 - -

47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 130.00 60.00 60.00 10.00 -

48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 100.00 30.00 50.00 20.00 -

49 Reparatii curente 20.02 1,000.00 250.00 300.00 300.00 150.00

58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 15.00 15.00 - - -

61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 15.00 15.00 - - -

84Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25 50.00 40.00 10.00 - -

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 2,921.00 1,056.00 1,285.00 430.00 150.00

91 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 60.00 40.00 20.00 - -

92 Chirii 20.30.04 65.00 65.00 - - -

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2,796.00 951.00 1,265.00 430.00 150.00

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 8,151.74 700.00 1,853.00 3,650.00 1,948.74

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 8,151.74 700.00 1,853.00 3,650.00 1,948.74

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 8,151.74 700.00 1,853.00 3,650.00 1,948.74

357 Constructii 71.01.01 1,266.04 - 501.00 400.00 365.04

358 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 661.00 - 661.00 - -

360 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 6,224.70 700.00 691.00 3,250.00 1,583.70

369 0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) 79 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00

381 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) 81 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00

382 Rambursari de credite externe (rd.383 la 386) 81.01 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00

385 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00

Primaria Municipiului Satu Mare

Locuinte, servicii si dezvoltare publica mii RON

70.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 38/46

70.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Locuinte, servicii si dezvoltare publica mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 22,725.74 4,000.00 7,027.00 6,450.00 5,248.74

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 12,000.00 3,300.00 3,800.00 2,800.00 2,100.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) - - - - - TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 12,000.00 3,300.00 3,800.00 2,800.00 2,100.00 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) - - - - - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 8,151.74 700.00 1,853.00 3,650.00 1,948.74 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 8,151.74 700.00 1,853.00 3,650.00 1,948.74 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00 TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

79 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.80+83+86 la 88) 70.02 22,725.74 4,000.00 7,027.00 6,450.00 5,248.74 80 Locuinte (rd.81+82) 70.02.03 1.00 - 1.00 - -

81 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 - - - - - 82 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 1.00 - 1.00 - -

83 Alimentare cu apa si amenjari hidrotehnice (rd.84+85) 70.02.05 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00 84 Alimentare cu apa 70.02.05.01 2,574.00 - 1,374.00 - 1,200.00 85 Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 - - - - -

86 Iluminat public si electrificari 70.02.06 6,287.04 1,460.00 1,662.00 1,700.00 1,465.04 87 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 - - - - - 88 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 13,863.70 2,540.00 3,990.00 4,750.00 2,583.70

70.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 39/46

74.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 12,100 4,500 3,000 3,000 1,600

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00 37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00

38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00

42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00

Primaria Municipiului Satu Mare

Protectia mediului mii RON

74.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 40/46

74.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Protectia mediului mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) - - - - - TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) - - - - - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) - - - - - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) - - - - - TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

89 Protectia mediului (rd.90+91+94+141) 74.02 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00 90 Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 - - - - - 91 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.92+93) 74.02.05 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00

92 Salubritate 74.02.05.01 12,100.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 1,600.00 93 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 - - - - -

94 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 - - - - -

141 Alte servicii in domeniul protectiei mediului 74.02.50 - - - - -

74.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 41/46

83.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 1,132 200 400 400 132

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00 37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00

88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00

96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00

Primaria Municipiului Satu Mare

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare mii RON

83.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 42/46

83.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) - - - - - TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) - - - - -

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) - - - - - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) - - - - - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) - - - - - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) - - - - - TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) - - - - - TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) - - - - -

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

106 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.107+rd.137) 83.02 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00 107 Agricultura (rd.108+109+129) 83.02.03 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00

108 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.02.03.03 - - - - - 109 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 1,132.00 200.00 400.00 400.00 132.00

129 Camere agricole 83.02.03.07 - - - - -

137 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 83.02.50 - - - - -

Modificari intervenite in clasificatia functionala

83.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 43/46

84.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 61,163 7,763 22,805 20,801 9,794

2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 28,500.00 3,300.00 9,600.00 10,700.00 4,900.00 37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 21,400.00 2,000.00 8,000.00 8,000.00 3,400.00

49 Reparatii curente 20.02 21,400.00 2,000.00 8,000.00 8,000.00 3,400.00

113 TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) 40 5,900.00 1,300.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00

116 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 40.03 5,900.00 1,300.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00

140 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) 51 1,200.00 - - 1,200.00 -

184 Transferuri de capital (rd. 185 la 204+405+441 la 447+465+518+541 la 544+549+550+629) 51.02 1,200.00 - - 1,200.00 -

354 0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 70 24,313.28 1,463.00 10,605.00 8,001.00 4,244.28

355 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 71 24,313.28 1,463.00 10,605.00 8,001.00 4,244.28

356 Active fixe (rd.357 la 360) 71.01 24,313.28 1,463.00 10,605.00 8,001.00 4,244.28

357 Constructii 71.01.01 7,184.00 - 2,000.00 3,581.00 1,603.00

360 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 17,129.28 1,463.00 8,605.00 4,420.00 2,641.28

369 0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) 79 8,350.00 3,000.00 2,600.00 2,100.00 650.00

381 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) 81 8,350.00 3,000.00 2,600.00 2,100.00 650.00

382 Rambursari de credite externe (rd.383 la 386) 81.01 2,500.00 800.00 600.00 600.00 500.00

383 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01 2,500.00 800.00 600.00 600.00 500.00

387 Rambursari de credite interne (rd.388 la 390+rd.538) 81.02 5,850.00 2,200.00 2,000.00 1,500.00 150.00

390 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 5,850.00 2,200.00 2,000.00 1,500.00 150.00

Primaria Municipiului Satu Mare

Transporturi mii RON

84.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 44/46

84.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Transporturi mii RON

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 61,163.28 7,763.00 22,805.00 20,801.00 9,794.28

01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 28,500.00 3,300.00 9,600.00 10,700.00 4,900.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) - - - - - TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 21,400.00 2,000.00 8,000.00 8,000.00 3,400.00 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) - - - - - TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) 5,900.00 1,300.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) - - - - - TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) 1,200.00 - - 1,200.00 - TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) - - - - - TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561)

- - - - -

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) - - - - - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (rd. 527+562+566+570+574+577+581+585+586+589+593+597+601+605+609+613+617+621+625 la 627)

- - - - -

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) - - - - - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (rd.353+rd.547) - - - - -

0.2. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355+364) 24,313.28 1,463.00 10,605.00 8,001.00 4,244.28 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (rd.356+361+363) 24,313.28 1,463.00 10,605.00 8,001.00 4,244.28 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (rd.365) - - - - -

0.3. TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE - - - - -

0.4. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.370+381) 8,350.00 3,000.00 2,600.00 2,100.00 650.00 TITLUL XVI iMPRUMUTURI (rd.371 la 380) - - - - -

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.382+387+391+458) 8,350.00 3,000.00 2,600.00 2,100.00 650.00

0.5. TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (rd. 532) - - - - -

0.6. TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (rd.393) - - - - -

0.7. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.395) - - - - - TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT - - - - -

Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale

110 Transporturi (rd.111+115+117+135) 84.02 61,163.28 7,763.00 22,805.00 20,801.00 9,794.28 111 Transport rutier (rd.112 la 114) 84.02.03 49,522.00 6,763.00 18,805.00 16,801.00 7,153.00

112 Drumuri si poduri 84.02.03.01 6,606.00 - 4,605.00 2,001.00 - 113 Transport in comun 84.02.03.02 7,100.00 1,300.00 1,600.00 2,700.00 1,500.00 114 Strazi 84.02.03.03 35,816.00 5,463.00 12,600.00 12,100.00 5,653.00

115 Transport aerian (rd.116+140) 84.02.06 - - - - - 116 Aviatia civila 84.02.06.02 - - - - -

117 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 11,641.28 1,000.00 4,000.00 4,000.00 2,641.28 135 Transport feroviar (rd.136) 84.02.04 - - - - -

136 Transport pe calea ferata 84.02.04.01 - - - - -

140 Aeroporturi 84.02.06.01 - - - - -

Modificari intervenite in clasificatia functionala

84.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 45/46

84.02

Prevederi initiale

Rand Denumire cheltuieli conform clasificatiei economice Cod 2017 T1 T2 T3 T4

Primaria Municipiului Satu Mare

Transporturi mii RON

465 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1,200.00 - - 1,200.00 -

Modificari intervenite in clasificatia economica

84.02Satu Mare_ChPln_2017_RO

TUD - servicii de finante publice profesionale www.tudconsult.ro pagina 46/46