Prezentaciju pripremila: Vjera Barbir Alavanja, učiteljica ...

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Prezentaciju pripremila: Vjera Barbir Alavanja, učiteljica ...

Prezentaciju pripremila: Vjera Barbir Alavanja, uiteljica Matematike i Informatike OŠ dr. Ante Starevia u Zagrebu uiteljica Matematike i Informatike OŠ dr. Ante Starevia u Zagrebu
Sadraj: SADRAJ:
OPENITO O PROJEKTU Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme Škola za ivot – faza II
Nabava 91.641 tableta (našoj školi dodijeljeno 212 tableta)
Dobavlja: S&T Hrvatska
Tableti e se koristiti u frontalnoj primjeni reforme obrazovanja
Tableti za šk. god 2019./2020. namijenjeni za sve uenike petih i sedmih razreda i uenike prvih razreda u omjeru 1 tablet na 4 uenika
Sudionici: MZO, CarNet, nakladnici, telekom operateri, S&T Hrvatska
OPENITO
Uloga tableta u programu Škola za ivot
Tablet je pomono nastavno sredstvo – ALAT ZA UENJE, nee sluiti za pisanje, ve istraivanje, suradnju i dijeljenje informacija
Kao i svaki alat, tablet se moe koristiti u dobre i loše svrhe – vano kod uenika osvijestiti koje su prednosti korištenja tableta i digitalnih sadraja
Vrijeme provedeno uz tablet – povremeno! Prednost treba dati fizikoj aktivnosti i vjebanju rukopisa!
tiskani udbenik vs. digitalni udbenik
• Digitalni udbenik prati tiskani dio
• ima interaktivne sadraje (video, demonstracije)
• omoguava igranje kvizova s trenutnom povratnom informacijom
biljenica vs. digitalna biljenica
Zaduivanje tableta • MZO je nabavilo tablete za uenike prvih, petih i sedmih razreda u šk.god.
2019./2020. u sklopu projekta CKR II – „Škola za ivot”
• Ravnatelj odluuje o distribuciji i nainu zaduivanja tableta u školi
• Za uenike petih i sedmih razreda planirano je individualno korištenje tableta te ih uenici mogu koristiti i u školi i kod kue.
• Škola e za ovu školsku godinu dati na korištenje tablete uenicima 5. i 7. razreda koji e ih koristiti više godina odnosno do kraja njihovog osnovnog obrazovanja.
• Tableti koji su planirani za uenike prvih razreda ostaju u školi i koristi e ih na nastavi uenici od 1. do 4. razreda osnovne škole pod nadzorom uitelja, naješe u grupnom radu u omjeru 4 uenika na 1 tablet.
Postupci u sluaju gubitka ili ošteenja tableta
• Tableti su u vlasništvu škole
• Garancija (u trajanju od 24 mjeseca) i ostali uvjeti u vezi servisiranja opreme odreuju se ugovorom o nabavi s dobavljaem
• Roditelji prilikom preuzimanja tableta potpisuju revers kojim se obvezuju da e im dijete uvati i odgovorno se odnositi prema dobivenom ureaju, te e ga ušuvanog vratiti na kraju nastavne godine ili po prestanku statusa uenika u našoj školi.
• U sluaju da ureaj bude uništen, ošteen ili izgubljen, roditelji se obvezuju nadoknaditi štetu koju Ravnatelj škole odreuje ako ošteenja na tabletu nisu garancijom predviena
• Maloprodajna cijena ovoga tableta iznosi 1104,00 kuna
Sadraj: - Tehnike specifikacije - Zaštita tableta i zaslona - Zakljuivanje ureaja - Instalirane aplikacije - Spajanje na Internet
UPOZNAJMO SE SA
Model: 8788_7
Element / komponenta Tehnike specifikacije
Procesor 8-jezgreni, 2.0 GHz
RAM memorija 3 GB
Kapacitet pohrane Interna memorija (ROM): 32 GB, podrška za Micro SD karticu 128 GB
Zaslon Dijagonala: 10,1, rezolucija: 1280 x 800, IPS, Multi-touch (10 toki)
Konektori USB 2.0 tip C, 3.5 mm stereo slušalice, ugraeni ita Micro SD kartice
Operativni sustav Android 9.0, GMS certificiran i instaliran, hrvatski jezik predinstaliran i predodabran
Zvunici 2 ugraena zvunika (stereo)
Konektivnost Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz + 5 GHz,
Bluetooth 4.2, 4G/LTE (nano-sim)
Napajanje AC napajanje AC100-240V, 50-60Hz, DC
Punja Punja 5V-2A, zasebni kabel za punjenje (USB tip A – USB tip C)
Baterija Kapacitet: 8000 mAh, Li-Polimer
Jamstvo 24 mjeseca
Zaštita Tvorniki ugraeni zaštitni etui s postoljem
Ergonomija Ugraeno postolje za tablet (tablet moe stajati u polu uspravnom poloaju)
Certifikati ROHS
Trajnost Certificirano sukladno: IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-47 (trešnja, vibracija, udarac)
Certificirano sukladno: IEC 60068-2-31 (padovi i prevrtanje)
Dokumenti Jamstveni list, prirunik za korisnike
Sadraj kutije:
• Upute za uporabu
• Jamstveni list *Napomena: kutija i sav sadraj kutije mora biti vraen prilikom vraanja tableta!
Zaštitni preklopni etui u etiri boje logotipa „Škola za ivot”
Zaštita tableta od fizikih ošteenja
• svaki tablet ima tvorniki ugraeni zaštitni preklopni etui koji dolazi u
etiri boje s logotipa „Škola za ivot” koja osim zaštite od pucanja slui i
kao podesivo postolje
• Preporuujemo: nabavite futrolu (torbicu) za tablet kako bi se još više
smanjila mogunost ošteenja tableta dok ga nose u školskoj torbi
Zaštita zaslona od fizikog ošteenja
• zaslon je tvorniki zaštien naljepnicom koja ga štiti od ogrebotina (pazite, da je ne odlijepite prilikom skidanja zaštitne folije!)
• PREPORUKA: kaljeno staklo je kvalitetnija zaštita protiv grebanja i pucanja zaslona, koja ak štiti i od direktnog doticaja sa vodom. Ako elite, slobodno je postavite na zaslonu tableta!
Zakljuavanje ureaja
• Primjena politike zakljuavanja ureaja potrebna je za osnovnu zaštitu ureaja, ali i nuna za korištenje digitalnih certifikata na ureaju.
• Kada se ukljuuje tablet trai se da upišete PIN
• Na svim tabletima postavljen je poetni PIN: 1111
• OBAVEZNO nakon prve prijave promijenite svoj PIN!
• Uenik moe sam promijeniti svoj PIN u postavkama ureaja.
• Koraci za promjenu PINa: Postavke > Sigurnost > Zakljuavanje zaslona > Ponovni unos PIN-a
• Uenik koji zaboravi PIN treba kontaktirati administratora tableta
Što uenik moe, a što ne?
Uenik se moe prijaviti svojim elektronikim identitetom oblika: [email protected] na razliite web aplikacije koje koriste [email protected] za autentikaciju korisnika (npr. MS Office 365, koji sadri aplikacije Outlook, Word, PowerPoint i druge..)
1
Uenik nema mogunost da na tabletu instalira aplikacije s trgovine Google Play (Google Play Store) niti da postavi Google raun te da koristi Google usluge (Gmail, Gdisk, Duo, Google play filmovi i sl.)
Instalirane aplikacije na tabletu
Instaliranje aplikacija vrši se na daljinu (pod uvjetom da je tablet
povezan internetskom vezom) preko sustava MDM.
Sve aplikacije potrebne u nastavi bit e instalirane pomou ProMDM
sustava kojom upravlja osoba zaduena za administriranje tableta
e-sferaExpress digitalni sustav
udbenika Školske knjige
Predinstalirane aplikacije na tabletu pri upisu tableta u MDM sustav instalirana je aplikacija:
Predinstalirane aplikacije na tabletu pri upisu tableta u MDM sustav instalirana je aplikacija:
IZZI digitalni sustav
udbenika Profil - Klett
Predinstalirane aplikacije na tabletu pri upisu tableta u MDM sustav instalirana je aplikacija:
mozaBook obrazovni
plou
Predinstalirane aplikacije na tabletu pri upisu tableta u MDM sustav instalirana je aplikacija:
mozaik3D viewer
Mozaik digitalno
obrazovanje
Predinstalirane aplikacije na tabletu pri upisu tableta u MDM sustav instalirana je aplikacija:
Oxford Learner's Bookshelf
obrazovni digitalni program
za uenje engleskog jezika
Predinstalirane aplikacije na tabletu pri upisu tableta u MDM sustav instalirana je aplikacija:
matific obrazovni digitalni
program za uenje
Spajanje tableta na internet
• Tableti se na internet povezuju beino putem WiFi mree i 4G LTE mree
• U školi e se uenik povezati na eduroam mreu kada bude izraena
• U sklopu projekta „Škola za ivot” svaki uenik koji je ukljuen u projekt dobiva na korištenje SIM karticu (od ponuenih teleoperatera: A1, Hrvatski telekom ili Tele2) koja omoguava neogranien pristup obrazovnim sadrajima te 2,5 GB ostalog prometa na mjesenoj razini.
• Za korištenje navedenih mogunosti korisnik mora imati jedinstveni elektroniki identitet u sustavu [email protected], koji uenik dobiva u školi.
• U nastavku se nalazi popis internetskih domena koje nee trošiti promet od 2,5 GB te kojima e se moi pristupiti i nakon što potrošite mjesenu tarifu od 2,5 GB uz uvjet da su prethodno podešene APN postavke.
Popis internetskih domena
• # Alfa d.d. - mozaweb.com, alfaportal.hr
• # Kršanska sadašnjost - udzbenici.ks.hr
• # Školska knjiga - e-sfera.hr
• pristupna toka (APN) naziva „Internet – Škola za ivot”
• U sluaj da je APN ispravno odabran a ne moete se spojiti na internet otvorite postavke pristupne toke „Internet – Škola za ivot” te provjerite jeste li dobro upisali korisniko ime i lozinku
Savjeti za kvalitetno korištenje tableta
• Dinamiku korištenja tableta definirat e svaki uitelj ovisno o planiranom nastavnom procesu kako bi uenici pomou tableta ostvarili odgojno-obrazovne ishode.
• Prilikom planiranja nastave, uitelj e uzeti u obzir optereenja školskih torba i nee inzistirati istovremeno nošenje tableta i udbenika.
• Uenik treba: • u školu dolazi s tabletom napunjene baterije kako bi ga mogao nesmetano
koristiti na nastavi
• voditi brigu o uvanju tableta i ne ostavljati ga bez nadzora
• odgovorno i svrsishodno koristi aplikacije na tabletu
Administrator tableta
• povezuje sve uenike tablete u Mobile Device Management (MDM) sustav koji upravlja radom svih tableta i slui za zaštitu uenika i njihovih prava za vrijeme korištenja tableta
• Alenka Njegovac, uiteljica Tehnike kulture i Informatike, je osoba zaduena za administriranje tableta u OŠ Vladimira Nazora
Prvi stupanj podrške:
• Za Matinu školu zaduena je Ivana Vorel Herout, uiteljica Informatike
• Za PŠ Frankopanska 80 zaduena je Alenka Njegovac, uiteljica Tehnike kulture i Informatike
U sluaju bilo kakvih nejasnoa ili poteškoa u vezi korištenja tableta kontaktirajte prvi stupanj podrške ISKLJUIVO putem e-maila:
[email protected] - za matinu školu
[email protected] – za PŠ Frankopanska 80
navodei u naslovu poruke tekst: „ZA ADMINISTRATORA TABLETA”, u tijelu poruke detaljni opis problema te podatke korisnika tableta: Ime i prezime, [email protected] elektroniki identitet te serijski broj tableta