prezentace bakal™sk© prce Vyu¾it­ XML p™i grafick© prezentaci...

download prezentace bakal™sk© prce Vyu¾it­ XML p™i grafick© prezentaci ekonomick½ch informac­

of 19

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  73
 • download

  3

Embed Size (px)

description

prezentace bakalářské práce Využití XML při grafické prezentaci ekonomických informací. autor: Jakub Vojtíšek vedoucí práce: Ing. Jiří Kosek. Obsah prezentace. úvodní příklad dělení grafů podle typu dat ukázky možností vzhledu a použití jednotlivých typů grafů - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of prezentace bakal™sk© prce Vyu¾it­ XML p™i grafick© prezentaci...

 • prezentace bakalsk prce

  Vyuit XML pi grafick prezentaciekonomickch informacautor: Jakub Vojtekvedouc prce: Ing. Ji Kosek

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Obsah prezentacevodn pkladdlen graf podle typu datukzky monost vzhledu a pouit jednotlivch typ grafOSGR grafy s jednou datovou adouMSGR grafy zobrazujc vce datovch adXYGR zobrazen kivek a graf funkcautomatick tvorba grafu z HTML tabulkyshrnut a dotazy

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  vodn pklad 1 marketingov firmafirma provdjc marketingov vzkumypro zskvn a zpracovn vsledk je pouvno nkolik rznch aplikacprce s rznmi typy dat:vsledky vzkum, statistiky, komente, souhrnn zprvy, ...pro uchovvn tchto dat firma pouv XMLz dat jsou sestavovny reporty v rznch formtech dle poadavk zkaznk (napklad: PDF, HTML, ...)poadovno snadn, rychl a pokud mono automatick zpracovvn dat

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  vodn pklad 2 tok a transformace datschma pevodu datprimrn data z rznch aplikac(vsledky vzkum, statistiky, komente, souhrnn zprvy, ...)souhrnn evidence dat v XMLXML formt popisujc obsah reportu(nap: DocBook)report v PDF pro tiskHTML verze pro www prezentaciJak v tomto procesu vytvet z selnch dat grafy?exporty jednotlivch aplikacXSLT stylrzn XSLT styly

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Pevod XML do SVGXML popisujc data grafu

  Trby (v tiscch K)pondlter ...12.510.1 ...

  grafick podoba v SVGXSLT styl(osgr2svg, ...) +XSLT 2.0 procesor(Saxon 8)

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Dlen graf podle typutypy datovch adneuspodan (Polsko, esko, Slovensko, )uspodan (leden, nor, bezen, duben, )miteln (15, 20, 8, 13, )podle potu a typu datovch ad dlme grafy na:OSGR (one series graph)jedna miteln datov ada, jedna uspodan datov adaMSGR (multi-series graph)N mitelnch datovch ad (N > 1), jedna uspodan datov adaXYGR N dvojic mitelnch datovch ad

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Grafy typu OSGR 1 zdrojov XML souborzdrojov data v XML

  Trby (v tiscch K)pondlterstedatvrtekptek12.510.15.89.716

  vsledn graf

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Grafy typu OSGR 2 jin volby parametr: vseov grafgraphType = "pie"effect = "3D"legend = "left"labelOut = "value"graphType = "pie"colorScheme = "warm"labelOut = "name"labelIn = "value"

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Grafy typu OSGR 3 jin volby parametr: normln grafcolType = "cylinder"colorScheme = "cold"xAxisDivision = "both"yAxisDivision = "2" yGrid = "minor"xGrid = "major"effect = "3D"colorScheme = "warm"xAxisDivision = "both"yAxisDivision = "5"yGrid = "major"colType = "none" lineType = "solid"pointType ="squareF"xAxisDivision = "both"xGrid = "minor"yAxisType = "shifted"yAxisDivision = "2"

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  MSGR grafy 1 zdrojov XML soubor

  Produkce v 1. pololet (ks.)Ledennor ...vrobek A2122 ...vrobek B1012 ...vrobek C2829 ...

  lineType = "none"colType = "pyramid"shift = "0.7"colorScheme = "warm"legend = "top"

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  MSGR grafy 2 skldan a procentn skldan grafstacked = "sum" lineType = "none" fillArea = "yes" colorScheme = "cold"stacked = percentage" lineType = "none"colType = "block" effect = "3D"yGrid = "major"

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  MSGR grafy 3 kombinace atribut ad a Paretv diagramlineType = "none" effect = "3D"xGrid = "minor" yGrid = "major"colorScheme = "grey"stacked = "sum" shift = "1"lineType = "none" colType = "block"yGrid = "minor" yAxisDivision = "5" colorScheme = "grey" legend = "botom"

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  MSGR grafy 4 speciln typy MSGR graf

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Grafy typu XYGR 1 zdrojov XML soubor

  Ukzkov XYGR grafvyhlazen

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Grafy typu XYGR 2 pouit stylu pro XYGR

  graf funkce sinussin x

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Grafy typu XYGR 3 dal ukzkygraf funkce 102x s pouitm logaritmick osyyAxisType = "log"yGrid = "minor" yAxisDivision = "5" axesPos = "left-botom" xGrid = "major"nrtek ekonomickch vztah

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Automatick pevod HTML tabulka do SVG grafuHTML strnka s tabulkouXHTMLSVG grafhttp://www.finance.cz/home/ hospodarstvi/prace/zivot_min/

  XSLT styly:html2gr + msgr2svg

  nap.: TIDY

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Na zvrpnos prce:rozdlen graf na OSGR, MSGR a XYGRXML schmata pro popis grafXSLT styly pro pevod grafukzky pouitkdy, dokumentace a pklady jsou voln k dispozici na: http://code.google.com/p/graph2svg/

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  Jakub Vojtek

  Dotazydotaz vedoucho: nedostatky jazyk XSLT 2.0 a SVGXSLTnen to pln klasick procerdurln jazyk (hor prce s promnnmi)zaloen na XML nepehledn syntaxespokojenost s verz 2.0 oproti 1.0 (sekvence, XPATH podmnky, vce funkc a monost definice vlastnch)SVGformt navren dobe, nkter vci nejsou jet pln implementovnydotazy oponenta: Pracoval na aplikaci pouze autor, nebo njak ir tm lid? Plnuje autor do budoucna zveejnn a uvolnn aplikace pro voln pouit?na prci jsem pracoval sm.je zveejnna k volnmu pouit na: http://code.google.com/p/graph2svg/. dal rozvoj: http://sourceforge.net/ nebo www strnkareakce na chyby a pipomnky, pouvn a zapojen dalch lid uvtmDal dotazy?

  Vyuit XML pi grafick prezentaci ekonomickch informac

  pedstaven se ...koment jednotlivch bodpopis firmy

  popsat proces a zdraznit, kde lze pout vsledky prce, na co je zamena

  - strun popis a uveden pouvanch technologi v prci, pro pouvme dan technologie:XML rozen, snadno pouiteln formtSVG nezvisl standard pro vektorovou grafiku, jeho podpora roste, zaloen na XML -> pouit:XSLT ideln pro pevod rznch XML, dobe podporovn, zdarma procesory (interprety jazyka)- co je pouvno v prci: nvrh XML formtu pro popis grafu, XSLT 2.0, Saxon 8

  mon samostatn typ dat a samostatn typy graf nebo typ dat pln vynechatpopis XML souboru datovch ad, title, atributyddn vlastnost (colorScheme / color)strun se zmnit o atributech graphType = "pie" vseov graf, nem smysl u MSGReffect vyznam i u graphType = "norm"rzn grafy typu normdlen os a mka?? nechat objeven typu sloupc, bod a ar

  rozdl MSGR ve srovnn s OSGR vce ad, ddinost a implicitn hodnoty (lineType)zmna atribut jak nastavit sloupcov graf (lineType vypnout, colType, nastavit shift)pepoet na souet (skldan graf) nebo na procentn podl (procentn skldan graf)jenom strun ukzka kombinace rznch nastaven atribut pro jednotliv adylze nasimulovat i Paretv graf (kad ada jenom jednoprvkov + skldan graf)vhodnm natavenm atribut lze doclit napiklad zobrazen chybovch seek, krabikovc diagram a podobnXYGR slou k zobrazen nkolika kivek graf funkc, vsledky men apod.jin zpis datovch ad (nikoliv podle ad, ale podle bod kategor )modr je posunut arven ada navc s vyhlazenm a pidny typy bodddinost nejen pro lineTypelze zmnit i samostatn typ jednoho boduukzka automatickho generovn grafu funkcelze vidt jak pout xygr2svg styl a jak mu v parametru pedat data grafupouit logaritmick osypouitelnost XYGR grafu pro tvorbu nrtkv prci uveden pklad automatick tvorby grafu z HTML tabulkymusme nejprve pevst HTML na XHTML (napklad pomoc TIDY)pak lze pout XSLT procesor a XSLT styly

  shrnout prcivoln staen kdu, mon pouit a zakomponovn do jinch aplikac a dal vvojpedem vzneen dotazy vedoucho a oponenta