Prevencija raka dojke

of 40 /40
Prevencija raka dojke Mr sc. med. dr Ana Jovićević Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Embed Size (px)

description

Prevencija raka dojke. Mr sc. med. d r Ana Jovićević Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Činjenice o raku dojke. Naj č e šći zlo ć udni (maligni) tumor kod ž ena Svake godine u svetu oboli 1 ,4 miliona ž ena Najveći rizik u najrazvijenijin zemljama. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Prevencija raka dojke

Page 1: Prevencija raka dojke

Prevencija raka dojke

Mr sc. med. dr Ana Jovićević

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Page 2: Prevencija raka dojke

• Najčešći zloćudni (maligni) tumor kod žena

• Svake godine u svetu oboli 1,4 miliona žena

• Najveći rizik u najrazvijenijin zemljama

Činjenice o raku dojke

Page 3: Prevencija raka dojke

Oboljevanje od raka dojke u svetu

Izvor: Globocan 2008

Standardizovane stope incidence na 100 000 žena, 2008

Page 4: Prevencija raka dojke

Najveći rizik –

najrazvijenije zemlje

Sjedinjene Američke Države:

od raka dojke oboli

svaka 7 žena

One American womanin seven will get

Page 5: Prevencija raka dojke

Oboljevanje od raka dojke u Evropi

Izvor: Globocan 2008

Standardizovane stope (W) incidence na 100,000 žena, 2008

Belgija 109,2Danska 101,1Francuska 99,7. . .  Hrvatska 64,0

Slovenija 64,9Srbija 57,1Bugarska 55,5

Makedonija 53,5Rumunija 45,4…  Moldavija 38,7B & H 36,5

Page 6: Prevencija raka dojke

• Svake godine od raka dojke u Srbiji oboli 4 500 a umre 1600 žena

• Oboli svaka 12. žena• Jedan od vodećih uzroka prevremene smrti

kod žena

Rak dojke u Srbiji

Page 7: Prevencija raka dojke

Porast obolevanja od raka dojkePojedine evropske zemlje, stope na 100,000, izvor: European HFA Database, 2008

1980

2005

Page 8: Prevencija raka dojke

Trend oboljevanja od raka dojke u SAD SEER, 1975-2003, prema rasi, standardizovane stope na 100,000

sve ženebela popul.

crna popul.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1975 1985 1995 2003

Page 9: Prevencija raka dojke

Šta prouzrokuje rak dojke?

• Ne postoji jedan krivac kao, npr. kod raka pluća gde je pušenje odgovorno za 90% slučajeva bolsti

• “Multifaktorijalna etiologija” – kombinacija više štetnih delovanja tj. faktora rizika

MOŽEMO LI UTICATI NA FAKTORE RIZIKA

I SPREČITI NASTANAK RAKA DOJKE ?

Page 10: Prevencija raka dojke

ŽENSKI POL- svaka žena može oboleti!

ŽENSKI POL- svaka žena može oboleti!

Prethodne bolestidojke

Reproduktivni faktori

Menstrualni ciklusi

Nasledni faktori

Zračenjegrudnog koša

Struktura dojki

Faktori rizikana koje ne možemo uticati

Godine starosti

Page 11: Prevencija raka dojke

Stope oboljevanja prema godinama starosti

0,0 0,6 3,8 10,2 18,5

45,8

96,5

135,5

172,5

212,4212,0

205,6185,9

172,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

0-14

15-1

9

20-2

4

25-2

9

30-3

4

35-3

9

40-4

4

45-4

9

50-5

4

55-5

9

60-6

4

65-6

9

70-7

4

75+

Starosne grupe

Sto

pa

in

cid

ence

stope incidence na 100,000 žena, Registar za rak centralne Srbije, 2008. godina

6%5% 78%11%

40g. 50g.

Page 12: Prevencija raka dojke

Nasledni faktori

Veća verovatnoca da se radi o naslednom raku dojke ako se radi o...

bliskim srodnicima (majka, sestra) većem broju slučajeva u porodici tumorima nastalim u mladjoj životnoj dobi obostranim tumorima dojki tumorima dojke kod muškaraca

• Postojanje bolesti u porodici ne mora podrazumevati (značajno) povećanje rizika

• Nepostojanje bolesti u porodici ne znači da žena nije pod rizikom!

Page 13: Prevencija raka dojke

Mutacija BRCA 1 i BRCA 2 gena

(BRCA: Breast Cancer Gene )

oko 5 % svih slučajeva raka dojke rizik za rak dojke do 80% rizik za rak jajnika do 40% udruženost sa rakom debelog

creva...

Mere za osobe sa mutacijom: Poseban režim kontrola Hemoprevencija Profilaktičke operacije

Page 14: Prevencija raka dojke

Hormonalno-reproduktivni faktori

Rana prva menstruacija (<12 g.)

Kasna menopauza (>50)

Neradjanje

Kasni prvi porodjaj (>30.g.)

Nedojenje

Rizik za rak dojke zavisi od kumulativne ekspozicije ženskim polnim hormonima odnosno broja ovulatornih ciklusa; estrogen povećava stopu proliferacije epitelnih ćelija dojke

Page 15: Prevencija raka dojke

Nedojenje

Kasni prvi porodjaj

Hormonskaterapija

u menopauzi

Gojaznost

Ishrana

Alkohol

Nedovoljna fizička

aktivnost

Svaka žena može oboleti!Svaka žena može oboleti!

Faktori rizikana koje možemo uticati

Page 16: Prevencija raka dojke

Hormonska supstituciona terapija (HST) u menopauzi

• 2000.g.: 15 miliona žena u SAD koristilo HRT (30% > 50 god.)• indikacije: menopauzne tegobe, preventiva oboljenja srca i krvnih sudova i osteoporoze

Studija “Women’s Health Initiative” započeta 1991, prekinuta

2002; praćeno oko 16 000 žena koje su uzimale HST ili placebo,

Infarkt Šlog Venskatromboza

Rak dojke

Rak d. creva Frakture

Placebo(8102) 147 107 76 185 72 896

HRT (E+P) (8506) 188 151 167 245 43 733

Na 10,000 korisnika za

1 godinu + 6 + 8 + 8 + 8 - 8 -5

Rezultati: HST povećava rizik za infarkt, šlog, trombozu, rak dojkePosledica: polovina žena obustavila primenu HST!

Page 17: Prevencija raka dojke

Nagli pad korišćenja HST u SAD

JNCI 2007 99(15): 152-1161

Page 18: Prevencija raka dojke

Ishrana•vrste namirnica i njihov sastavvrste namirnica i njihov sastav• način pripremanjanačin pripremanja• prisustvo kancerogena –prisustvo kancerogena – produkti sagorevanja, produkti sagorevanja, aditivi, pesticidi, aditivi, pesticidi, aflatoksini aflatoksini• kalorijski unoskalorijski unos• alkoholalkohol

GojaznostGojaznost

FFiziizička aktivnostčka aktivnostIshrana

Fizička aktivnost umerenumerenaa.: ½ do 1.: ½ do 1 sat dnevno sat dnevnopešačenje, rad u bašti, igranje pešačenje, rad u bašti, igranje klizanje, bicikl (umereno)klizanje, bicikl (umereno) intenzivnintenzivnaa: ukupno 1 : ukupno 1 sat nedeljnosat nedeljnooštar hod uzbrdo, penjanje uz stepenice aerobik, plivanje, teretana...

BMI = odnos TT i TVNormalno : 18.5-24.9 Prekomerno: 25-29.9 Gojaznost: 30 +

Način životaNačin života

Gojaznost

Page 19: Prevencija raka dojke

Zdrav životni stil

Ne možemo sprečiti nastanak raka dojkeali možemo smanjiti rizik!

Smanjujemo rizik i za brojne druge bolesti !

Page 20: Prevencija raka dojke

Zbog čega su značajni

redovni pregledi ?

(sekundarna prevencija)

Page 21: Prevencija raka dojke

Redovni preglediRedovni pregledi

Tumor otkriven u ranoj faziTumor otkriven u ranoj fazi adekvatno lečenjeadekvatno lečenje

Velika šansa za potpuno izlečenjeVelika šansa za potpuno izlečenje!!

Lečenje jednostavnije

Omogućene poštedne intervencije Omogućene poštedne intervencije

Manja smrtnostManja smrtnost

Manja invalidnost Manja invalidnost

Page 22: Prevencija raka dojke

97% 94%

79%

66%

24%13%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 god.

Desetogodišnje preživljavanje bolesnica sa rakom dojke u zavisnosti od inicijalnog stadijuma

Izvor: US, SEER

Godine od postavljanja dijagnoze

Lokalizovana bolest

Regionalnoproširena

Udaljene meta

Page 23: Prevencija raka dojke

U Srbiji...

• Još uvek nema organizovanog skrining programa• Žene nemaju naviku da rade samopregled

ni da odlaze na redovne preglede dojki• Dijagnostički kapaciteti su nedovoljni

MANJE OD POLOVINE ŽENA DOLAZI SA RAKOM DOJKE U POČETNOJ FAZI !

(sa tumorom koji se nije prosirio van dojke)

Page 24: Prevencija raka dojke

Stadijum bolesti pri dijagnozi Hospitalni registar Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, 2010

Lokalizovana bolest 47 %

Regionalno proširena bolest 41 %

Udaljene metastaze 9 %

35%

55 %

10%

unutrašnjost(sela)

Page 25: Prevencija raka dojke

Nepalpabilna promena 3 %

Do 2cm 34 %

2 - 5cm 40 %

Preko 5cm 5 %

Veličina tumora dojke pri dijagnoziHospitalni registar Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije 2010

Page 26: Prevencija raka dojke

Obolevanje i umiranje od raka dojke u Srbiji Obolevanje i umiranje od raka dojke u Srbiji i dalje u neprekidnom porastui dalje u neprekidnom porastu

Sirove stope incidence i mortaliteta na Sirove stope incidence i mortaliteta na 100,000 100,000 ženažena

Izvor podataka: Registar za rak Centralne Srbije, Registar za rak Vojvodine, Republički zavod za statistiku

0

20

40

60

80

100

120

140

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2009

Incidenca

Mortalitet

Page 27: Prevencija raka dojke

KAKO

POPRAVITI

SITUACIJU ?

Page 28: Prevencija raka dojke

Rešenje br.1:

SAM(A) SVOJ MAJSTOR:Samopregled

Mamografija i klinički pregled Zdrav stil života

Page 29: Prevencija raka dojke

• Od dvadeste, tridesete … godine starosti

• Jednom mesečno - po završetku menstruacije,

na primer sedmog dana ciklusa; žene koje više nemaju cikluse npr. svakog prvog u mesecu.

• Samopregled obuhvata: • posmatranje dojki pred ogledalom • opipavanje dojki

Samopregled dojki

Page 30: Prevencija raka dojke

Pred ogledalom 1. Ruke pored tela• Promena veličine ili oblika • Novonastala asimetrija dojki• Otok, ulegnuće, promena boje

kože• Novonastalo uvlačenje jedne

bradavice

2. Ruke na bokovimaRukama snažno pritisnite bokove kako biste zategli mišiće grudnog koša i obratite pažnju da li se pojavljuje neka promena.

3. Ruke iznad glavePolako podižite ruke posmatrajući dojke

Page 31: Prevencija raka dojke

Opipavanje

• U stojećem položaju• U ležećem položaju

• Leva dojka – desnom rukom i obratno

• Kružni pokreti jagodicama prstiju

Page 32: Prevencija raka dojke

Opipavanje

• Počnite od periferije

• Pritisnite dojku nežno prema telu, malim kružnim pokretima proverite da li postoji čvorić ili ulegnuće, a zatim predjite na sledeće mesto.

• Kada završite prvi krug, vratite se na početni položaj i ponovite postupak u sledećem, manjem krugu.

• Nastavićete sa koncentričnim krugovima sve dok ne opipate celu dojku odnosno dodjete do bradavice. Obično su potrebna 2 do 3 kruga.

1 2 3

Page 33: Prevencija raka dojke

Ne zaboravite na “rep”...

• Dojka nije savršeno kružna već ima nastavak prema pazuhu koji treba pregledati

... I na pazušnu jamu

Page 34: Prevencija raka dojke

Simptomi i znaci

• novonastala promena veličine ili oblika dojke, asimetrija

• čvorić u dojci• novonastalo uvlačenje bradavice• otok, crvenilo ili nabiranje kože dojke• sekret / krv / sukrvica iz bradavice• uvećanje pazušnih limfnih žlezdi

9 od 10 promena koje žene same otkriju

je bezazleno!

Page 35: Prevencija raka dojke

Klinički pregled – dodatni pregled uz mamografiju kod zena 40+

Mamografija !!!• od 40 ili 45. godine starosti• na 2 godine• otkriva neopipljive tumore!

Page 36: Prevencija raka dojke

Rešenje broj 2:Rešenje broj 2:

Nacionalni skrining programNacionalni skrining program

• Organizovan decentralizovan program

• Žene dobijaju poziv za pregled na kućnu adresu (sa

zakazanim terminom pregleda)

• Ukoliko se ne odazovu, poziv se šalje ponovo

• Obuhvaćene žene 45 - 69 godina

• Pregled na 2 godine

• Pregled: mamografija i klinički pregled

• Pregledi se obavljaju u zdravstvenim ustanovama

koje ispunjavaju propisane uslove i dobiju licencu

Page 37: Prevencija raka dojke

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Incidenca i mortalitet raka dojke u Velikoj BritanijiIncidenca i mortalitet raka dojke u Velikoj Britaniji Sirove stope incidence i mortaliteta na Sirove stope incidence i mortaliteta na 100,000 100,000 ženažena

NHS Breast Screening Programme• nacionalni mamografski skrining program od 1988.g.• mamografija na 3 godine• do 2010: očekuje se Mt raka dojke žena 55-69.g. na polovinu u odnosu na 1990

incidenca

mortalitet

Izvor: WHO/Europe HFA Database, January 2005

Page 38: Prevencija raka dojke

U poslednjih 10-15 godina stopa preživljavanja porasla za 20%. Prognoza za žene starosti 50- 69 g. kod kojih se otkrije rak dojke: 80 % će živeti bar 10 godina

72 % će živeti bar 20 godina

Tony Howell: “Želimo da kažemo ženama da je rak dojke, ako se javi, samo jedan od dogadjaja u njihovom životu. Većina žena sa rakom dojke proživeće svoj očekivani životni vek.”

Cancer Research UK Izveštaj o raku dojke za 2005. godinu

Page 39: Prevencija raka dojke

• Usvojen program skrininga za rak dojke

• Povećan broj mamografa

• Započeta edukacija lekara, tehničara, fizičara...

• Intenzivna medijska kampanja

→ Početak organizovanog programa u 2012 -

2013?

Šta je do sada urađenou Srbiji

Belgrade Fashion Week

Breast friends

Ženska trka

Page 40: Prevencija raka dojke

Hvala na pažnji!