Prestige GreenCab Launch Event

Click here to load reader

 • date post

  18-Jun-2015
 • Category

  Automotive

 • view

  613
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Presentaions shown on event.

Transcript of Prestige GreenCab Launch Event

 • 1. vatief op weg...inno

2. inspiratiemiddag programma14:20 Lodewijk de Waal - Slim werken, slim reizen14:40 Dik Bijl - Het nieuwe werken en de rol van social media15:00 Nina Tellegen Niet praten, maar doen15:10 Auke Hoekstra Geen energietransitie zonder elektrische auto15:20 Maurits van Oranje (voorzitter formule E-Team)15:30 Ofcile lancering/opening GreenCab Proeftuin Elektrische Mobiliteit15:45 Infomarkt en netwerkborrel 3. Dik BijlAmbassadeur vanHet Nieuwe Werken 4. Van Slim werken, slim reizennaarHet Nieuwe Werken 5. Het Nieuwe Werken is Werken effectiever, efcinter maar ook leuker maken Door de productiefactor Mens centraal te stellen En deze vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en verbindingte geven waardoor meer ruimte komt voor plezier, passie en beleving inhet werk Wat tot betere resultaten leidt voor de organisatie, mits goedaangepakt 6. Het Nieuwe Werken wil dus zijn .. Goed voor de organisatie: effectiever & efcinter Goed voor de medewerker: plezier, exibiliteit en beleving 7. Een stapje terug 8. 1900-1960: het industrile modeland &Aan sturing:Comm:Proces atieControlCoordinleidend un Forever ucratie:Design Once & R Machineburea 9. 1990-2011vv: we doen ander werk Van simpel handwerk naar simpel en complex hoofdwerk 10. Maar werkomgeving is te weinig meeveranderda d&ring:Comm:Pnoces Aanstu ordinatie r ControlCo leidend un Forever tie:Design Once & R M achinebureaucra 11. Van structuur/proces Mens 12. Hoe zit die factor mens in elkaar? De mens is: doelgericht, relationeel, creatief, leergierig, competentierijk, talentvol, uniek De mens wil (Maslow): 13. Wat komt er bij kijken? Vanuit een integrale visie op werk Interventies/Herontwerp op 4 hoofdgebieden: ICT de enabler Kantoor/Facilities de eye catcher, de besparing Organisatie --- de vergeten factor Mens/Mentaliteit --- de kritsche succesfactor 14. Tijd- en plaatsonafhankelijkformatieDig italiseren van in erken Altijd en Overal Virtueel samenw 15. Kantoor: A & ACOMmunicatie CONcentratie Aantrekkelijke ontmoetingsplaats Activiteit gerelateerd 16. Werken waar en wanneer je wilt 17. De Nieuwe OrganisatieVisie. Missee & iAmbiti - Struct uur, Processen volleoorbeeldCultuur-Resuk n, zin ltaatafsprapreocedures LeiderBoegbeerd/ VardenelK nwa processen en 18. Mens/Mentaliteit w tMedewerkermeordonderne r t Manager worddienendch ( ondersteueidr/coa ap)ne l ersch Manager: Loslaten & Vertrouwen (& Ondersteunen/coachen)Medewerker: VrijheidVerantwoordelijkheid OndernemenSturen op Resultaatafspraken ipv Aanwezighei 19. Resumerend: Mens centraal Vertrouwen: Vrijheid, Verantwoordelijkheid & ddelen VerbindingICT mi Kennis & VaardighedenFysieke Omgeving(en) CoachingEfficint ingerichteBedrijfsprocessen u ctu u rCultuur Doel & Strct &en C ontra at Afsprak Missie, Visie & Ambiti lta Resu e 20. Wie doen het al? Financile sector O.a. Interpolis, Rabobank, SNS Reaal, UVIT, Achmea, ING ICT O.a. Microsoft, HP, Sogeti, Vodafone, KPN, Getronics Publieke sector Kleinere organisaties lopen voorop zoals CBG en CJIB Opstartend: Belastingdienst, Ministeries, Gemeenten, Waterschappen Potentie: Politie, (Hoger) Onderwijs, Zorg Overige Philips, TNT, Essent, NOC/NSF, ZLTO 21. Waarom? Piet van Schijndel, Rabobank Het vertrouwen moet terugkomen Regels en procedures hebben de arbeidsvreugde vermoord Mensen die meer vrijheid en verantwoordelijkheid hebben, zijn gelukkiger en werken daardoor effectiever Aantrekkelijker werkgever worden Theo Rinsema, MicrosoftWin-win voor mens en bedrijfPractice what you preachNoodzakelijk voor overleven Microsoft op lange termijnAantrekkelijker werkgever worden 22. Rabo Unplugged:een voorbeeld 23. Meer weten? Lees het boek ...www.aandeslagmethnw.nl 24. vatief op weg...inno 25. Geen energietransitiezonderelektrische autoAuke HoekstraSchrijver Elektrisch Rijden en Energieke Wegenvoor RijkswaterstaatProgrammamanager Duurzaam Vervoervoor Stichting Urgenda 26. Deze twee boeken worden u als bezoeker aangeboden 27. Stichting Urgenda:Samen Sneller Duurzaam Ontstaan uit: Organiseert ondermeer:Koop NU zon tegenbodemprijzen! Record aantal Marjan gezichten in Minnesma Trouw duurzame en Jan Rotmans top 100. O.a: 28. Geen energietransitie zonder elektrische auto 29. Milieuprobleem engrondstoffenprobleem Graek loopt van 1800 tot 2100 Wij zijn hier => 30. Speciekeenolieprobleem:weproducerenmeerenvindenminderHELFTolie=autobrandstof KWART CO2 = autobrandstof 31. Biodiesel: 1 kilometer per jaar per m2 zonlichtKoolzaadlevertNazaaien,bemesten,oogsten,ranerenendistribueren Autoopbiodiesel4,9kWhperm2 blijDdaarvan0,6kWhoverbenutdaarvan0,15kWh Waterstof: 150 kilometer per jaar per m2 zonlichtZonnepaneellevert Naelectrolyse,compressie,distribuAeen Autoopwaterstof105kWhperm2gebruikbrandstofcelblijDdaarvan28kWhover benutdaarvan23kWhElektriciteit: 500 kilometer per jaar per m2 zonlichtZonnepaneellevert NatransportenopladenAutoopelektriciteit105kWhperm2blijDdaarvan90kWhover benutdaarvan75kWh 32. Range-extenders:kleine batterij spaart al 90% benzine uit 33. kleine batterij bespaart daneen halve tankwagen benzine 34. Samengevat: We MOETEN fossiele brandstof vervangen Autobrandstof is ons GROOTSTE fossiele probleem Elektriciteit is de ENIGE nu bekende oplossing (eventueel in combinatie met waterstof of biobrandstof als range extender) 35. Waarom elektriche taxis?Combineert voordelen auto en OV! Weg wanneer JIJ wilt (net als de auto) Privacy (net als de auto) Direct van A>B (net als de auto) Geen parkeerproblemen (net als het OV) Onderweg dingen doen (net als OV) Vervoermiddel delen (net als OV) (ideaal voor de eerste reeks elektrische autos!) 36. Toekomst:geautomatiseerde elektrische taxisGewone elektrische taxi blijft als luxe-productComputergestuurde e-taxi heeft voordelen: Geen chauffeur = kleiner / lichter / goedkoper Computer = snelle doorstroming / smalle weg Luxer / goedkoper (op termijn) dan OV Veilige / stille / ruime steden 37. ToekomstvanNederlanddistribu@eland!TomTomenautoma@scheelektrischetaxis!Wiegaatereenpilotdoen? 38. vatief op weg...inno 39. vatief op weg...inno