presentatie workshop vasculair risico management

Click here to load reader

download presentatie workshop vasculair risico management

of 39

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

presentatie workshop vasculair risico management

Transcript of presentatie workshop vasculair risico management

 • (Cardio) Vasculair Risico Management

  in de praktijk

  Robin van der Meijden

  Vasculair verpleegkundige

 • Inhoud

  Atherosclerose

  Zorgstandaard

  VRM in de praktijk

  Zelfmanagement

  Casus

 • Wat is de aanleiding?

 • Mortaliteit HVZ in Nederland

  2003 ong 50.000 doden tgv HVZ

  34% Coronaire Hart Ziekten

  32% Cerebro Vasculair Accident

  12% Hartfalen

  22% overigen

  Mortaliteit vrij constant

  Ziektepatronen veranderen: chronische ziekte

 • Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

  Wel benvloedbaar

  cholesterol

  hoge bloeddruk

  diabetes mellitus

  eiwit in de urine

  overgewicht

  metabool syndroom

  roken

  Reuma !!

  Niet benvloedbaar

  leeftijd

  geslacht

  familiaire belasting

 • Slagaderverkalking:

  een gegeneraliseerde aandoening

  -benen -hoofd -hart

  van groot belang (voor de korte termijn)

  ACUTE ZORG

 • Risicofactoren: behandeling onderliggende oorzaken

  - cholesterol, hypertensie, diabetes

  - leefstijl (roken, gewicht, lichaamsbeweging)

  van groot belang (voor de lange termijn)

  Slagaderverkalking:het zit overal

 • Definities (vrm)

  Vasculair risicomanagement

  Patinten met verhoogd risico op hart- en

  vaatziekten

  op eerste manifestatie

  op nieuwe manifestatie

  Diagnostiek, behandeling en follow-up

  Leefstijladviezen

 • Voor iedereen gelden adviezen mbt:

  Voeding

  Alcoholgebruik

  Roken

  Gewichtsbeheersing

  Lichamelijke activiteit

  Stress

  Uitgangspunten 1/2 (vrm)

 • Uitgangspunten 2/2 (vrm)

  Indicatie medicamenteuze behandeling

  Per individu gesteld

  10 jaars risico

 • Wanneer risicoprofiel opstellen? (vrm)

  Gebruik van antihypertensiva / statines

  RR syst >140

  Totaal Chol > 6.5

  Rokers: vanaf 50 jaar

  Belaste familieanamnese (HVZ

 • Behandelplan (vrm)

  Behandelen van risicofactoren / secundaire

  voorzorgsmaatregelen

  Gedragsverandering

  Therapietrouw

  Perspectief van de patint versus zorg

 • Vasculair Verpleegkundige

  Centrale rol bij behandeling

  Inhoudelijk

  Organisatorisch

  De praktijk

 • Wat wil je niet?

 • Patient & Zelfmanagement

  Zelf u ziekte managen, in actie komen

  Zelf oplossingen zoekt voor problemen

  Zelf steun zoeken indien nodig in sociale omgeving

  Samenwerken met centrale zorgverlener

  Zelf besluiten neemt

 • Zorgverlener & Zelfmanagement

  1. Gezamenlijk vaststellen van het probleem

  2. Stellen van realistische en persoonlijke

  doelen

  3. Ondersteunen bij gedragsverandering

  4. Duurzame begeleiding

 • Zelfmanagement

  Focus op wat wel kan in plaats van wat niet kan

  Mensen kunnen alles zelf tot het tegendeel is bewezen

  Focus op gezondheid en kwaliteit van leven in plaats van ziekte

  Uitgaan van de kracht in plaats van de klacht

  Zelfmanagement doe je samen:

  patint, patintenorganisaties, zorgaanbieder

 • Tools

  Gezamenlijk Medisch Consult

  Handboek Vasculaire zorg

  Multidisciplinaire bespreking/Overleg

  momenten

  Vragenlijst

  E-Mail adres

  EPD

  Best-Practice

  Evidence Based

  Handboek Vasculaire Zorg

  Rijnstate Ziekenhuis

  Januari 2008

 • Belangrijke vragen

  Wat zijn mijn gezondheidsdoelen? - stel doelen die niet te moeilijk zijn

  - Stel doelen die niet te ver weg zijn

  - Stel doelen die passen bij uw andere doelen

  Hoe doe ik het?

  - plan van aanpak

  Hoe houd ik het vol? - Individueel zorgplan

 • Casus

 • Persoonsgegevens

  dhr.Timmer

  54 jaar

  aannemersbedrijf, veel stress

  weduwnaar sinds 5 jaar

  3 kinderen, waarvan 2 thuiswonend

  Voorgeschiedenis:

  blanco

 • Recente voorgeschiedenis

  Maart 2005 myocardinfarct

  Tijdens C.A.G. procedure ernstige stenose iliaca

  communis rechts geconstateerd; actieradius < 50

  meter. Dhr. staat gepland voor een P.T.A.

  Bij opname DM type 2 geconstateerd

 • Medicatie

  Metformine 500 mg 2x1 tabl

  Monocedocard retard 25 mg 1x1 tabl

  Atorvastatine 10 mg 1x1 tabl

  Acetylsalicylzuur 80 mg 1x1 tabl

  Metropolol 200 mg 1x1 tabl

  Nitroglycerine spray s.l. zonodig

 • Metingen eerste consult

  RR links en rechts 125/80 mmHg

  HF 54/min

  BMI 28

  Buikomvang: 110 cm

  E/A index links 1.1

  rechts 0.6

  Geen souffle over carotiden en hart hoorbaar

  Familiaire belasting negatief

 • Laboratoriumuitslagen

  Totaal cholesterol: 6.5

  HDL: 1.1

  Triglyceriden: 2.6

  LDL: 4.2

  Nuchter glucose: 7.5

  HbA1c: 7.3

 • Leefstijlanamnese

  Roken:

  gestopt sinds opname (4 weken geleden),

  voorheen 20 sigaretten per dag. Veel moeite

  met het niet roken.

  Voeding:

  ruime calorie-intake

  vetten: veel verzadigd vet

  groente / fruit: weinig

  alcoholintake: fles rode wijn per dag

 • Vervolg leefstijlanamnese

  DM type 2

  Beweging:

  fietste voor zijn infarct 1 keer per week een

  half uur.

 • Verdere bevindingen

  Geen angineuze klachten

  Erectiele disfunctie sinds opname

  Pijn maagstreek na warme maaltijd

  Dhr. geeft aan niet goed te begrijpen wat DM

  type 2 precies is

  Dhr. vraagt zich af of zijn hartinfarct iets te

  maken heeft met zijn bloedvatvernauwing in

  zijn bekken

  Dhr. geeft aan het vertrouwen in zijn lichaam

  kwijt te zijn

 • Problemen

  Afwijkend lipidenprofiel

  Inadequaat voedingspatroon/BMI 28

  Stenose iliaca rechts Perifeer vaatlijden

  Houdt dhr. het niet roken vol?

  Erectiele disfunctie

 • Problemen (vervolg)

  Kennistekort wat betreft DM type 2

  Kennistekort wat betreft atherosclerose

  Nog niet volledig gereguleerde glucose

  Pijn maagstreek na een warme maaltijd

  Bewegingstekort

 • Behandelplan patint versus zorg

  Stel een behandelplan op en prioriteiten

 • Interventies en gestelde prioriteiten

  1. Rookinterventie

  Motivatie uitvragen en gebruiken:

  - Vragen naar momenten waar het goed ging,

  - welke momenten waren juist moeilijk

  2. Uitleg atherosclerose

  3. Uitleg DM type 2

 • Vervolg interventies

  4. Voedings- en gewichtsinterventie

  (BMI 28 en inadequate voeding versus DM

  type 2 en HVZ)

  5. Erectiele disfunctie: probleem voor dhr?

  Mogelijkheid tot halvering btablokker?

  6. Bewegingsinterventie: toespitsen op

  specifieke situatie van dhr. Looptraining

  ( in overleg Hartrevalidatie)

 • Zorg op Maat

  Visualisatie Atherosclerose ( kennistekort)

  Looptraining en bewegen (www.claudicationet.nl)

  Voeding aanpassen ( vetten, zout en alcohol)

  Roken blijven vervolgen

  Essentie = kleine haalbare doelen stellen

  Medicatie aanpassing specialist

 • Vervolg interventies

  Overleg met arts over:

  Afwijkend lipidenprofiel

  Onvolledig gereguleerde DM

  Erectiele disfunctie versus btablokker

  Pijn maagstreek na warme maaltijd

 • Dank voor uw aandacht