Presentatie workshop taaltopics 10

Click here to load reader

download Presentatie workshop taaltopics 10

of 18

 • date post

  26-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  427
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie workshop taaltopics 10

1. Rapporteren volgens demethode Taaltopics:Hoofdvraag, rapportstructuur,onderzoek, schrijven10 mei 2012Cees BraasRinke van Couwelaar 2. Programma Schrijfproces bij rapporteren Formuleren hoofdvraag Van hoofdvraag naar indeling:- Zevenstappenplan- Product breakdown Groepjes: briefing + opdracht Uitwerken opdracht Bespreking uitwerkingen 3. Schrijfproces bij Rapporteren 1. Opdracht & briefing 2. Doel- en publieksomschrijving 3. Formuleren hoofdvraag & deelvragen 4. Globale opzet eindrapportage (structuur) 5. Inhoudselectie 6. Versie 1 (formulering) en volgende versies 7. Vormgeving 8. Presentatie/aanbieding 4. Formuleren hoofdvraagBestaande situatie PrGewenste situatie 5. Onderkennen uitgangssituatie 6. Vier soorten hoofdvragen 1. Beeldvormend informatie 2. Verklaringsgericht verklaring 3. Adviesgericht advies 4. Uitvoeringsgericht plan, draaiboek 7. Soorten hoofdvragen: voorbeelden 1. Hoeveel bezoekers trekt onze site; hoe lang kijken ze errond en waar kijken ze vooral naar? 2. Waardoor loopt het bezoek aan onze site terug? 3. Wat kunnen we doen om meer traffic naar onze site tegenereren? 4. Hoe verbeteren we de content voor de nieuwe site?Hoe pakken we de restyling aan? 8. Vijfde type hoofdvraag: evaluatiefBestaande situatiePrGewenste situatie 9. Voorbeelden evaluatievehoofdvraag Ontwikkelen de bezoekersaantallen van onze site zichvolgens plan? Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de afname van debezoekersaantallen van onze site? Wat is de beste aanpak om meer traffic naar onze site tegenereren? Welke vormgeving voor de nieuwe site zal onze doelgroephet meest aanspreken? 10. Hoofdvraag bekend. Hoe komen we nu aan eenbijpassende indeling voor heteindrapport? 11. Uitgangspunt opbouw: themagericht, niet procesgerichtProcesgericht Themagericht(perspectief onderzoeker) (perspectief opdrachtgever) Onderzoeksvraag Inleiding Methode Achtergrond Resultaat Thema 1 (concrete titel) Discussie Thema 2 (concrete titel) Thema N (concrete titel) Conclusie 12. Van hoofdvraag rapportindeling:twee mogelijke aanpakken Aanpak 1: zevenstappenplan Aanpak 2: product breakdown 13. Aanpak 1: zevenstappenplan1. Formuleer hoofdvraag2. Formuleer deelvragen3. Orden de deelvragen in clusters4. Kies een indelingsuitgangspunt en stel een tekstschema op5. Pas logische indelingsprincipes toe (volledigheid, geen overlap, zo mogelijk parallelle ordening)6. Stel hoofdstuk- en paragraafindeling op (decimale nummering)7. Controleer titels op kernachtigheid, begrijpelijkheid 14. 1 Formuleer hoofdvraag3 Rubriceer deelvragen 2 Formuleer deelvragen1 1 Alles blauw1.1 1.1 Voordelen1.2 1.2 Nadelen1.3 1.3 Conclusie2 2 Alles rood2.1 2.1 Voordelen2.2 2.2 Nadelen2.3 2.3 Conclusie3 3 Alles geel3.1 3.1 Voordelen3.2 3.2 Nadelen3.3 3.3 Conclusie4 4 Alles grijs4.1 4.1 Voordelen4.2 4.2 Nadelen4.3 4.3 Conclusie4 Kies uitgangspunt indeling 6 Maak hoofdstuk-7 Formuleer duidelijke titels5 Pas logische indeling toeen paragraafindeling 15. Aanpak 2: product breakdown 16. Een heerlijke, dampendeappeltaart 17. Ondernemings-plan De ondernemersDe onderneming De marketingDe financinOndernemer 1Rechtsvorm Ondernemer 2 VestigingInvestering Financiering ExploitatieLiquiditeit Prijs Plaats Product Promotie 18. Aan de slag:- Casus 1- Casus 2