Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

20
Wikiwijs Maken: uitlevering lesmateriaal naar ELO Pieter Bruring, Sr. Technisch Productmanager

Transcript of Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Page 1: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Wikiwijs Maken: uitlevering lesmateriaal naar ELO

Pieter Bruring, Sr. Technisch Productmanager

Page 2: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Wikiwijs Maken

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Toetsmaker

Tool voor het maken van online open lesmateriaal(arrangementen)

Gebruik is gratis

Arrangementen zijn ‘remixbaar’: /

Onderdeel van Wikiwijs (naast zoekportaal & repository)

In 2013:

– 2300+ arrangementen gepubliceerd (totaal heeft VO-Content 140 stuks)

– samen 700.000 bezoeken waard

Page 3: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Export lesmateriaal alsIMS Content Package

Page 4: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

IMS Content Package

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Open Standaard

Aanbevolen door Edustandaard (info-folder IMS CP)

Gebruikte versie: 1.1.4 - Final Specification

Specificatie is hier te vinden: http://www.imsglobal.org/content/packaging/#version1.1.4

Page 5: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

IMS Content Package: opbouw

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Content Package

Manifest

Fysieke bestanden(content, media, toetsen en

andere bestanden)

Metadata

Organizations

Resources

Metadata(van het lesmateriaal in zijn algemeen)

Inhoudsopgave van lesmateriaal (hoofdstuksindeling) + metadata per (sub)hoofdstuk

Inhoudsopgave van gebruikte bestanden

Page 6: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Export Content Package

Twee routes:

1. Direct vanuit een Wikiwijs Arrangement

2. Via Edurep zoeken en URL Arrangement aanpassen:• Zoeken op: format=application/x-Wikiwijs-Arrangement

• URL parameter toevoegen: [arrangementURL]?p=imscp

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Toetsmaker

Page 7: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Route 1: via Wikiwijs Maken

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Content +

fijnmazigemetadataIMS CP Export met

fijnmazige metadata

Page 8: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Route 2: de route via Edurep

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

URL van arrangement

Content +

fijnmazigemetadata

Metadata(van heel het arrangement)

IMS CP Export metfijnmazige metadata

Zoekresultaat:URL(s) van arrangement(en)

Metadata

Zoekopdrachtnaar WikiwijsArrangement

Page 9: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Metadatain IMSCP

Page 10: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Status

Verbeterde IMS CP export functionaliteit 13 maart online

Arrangementen kunnen nu al voorzien wordenvan metadata

Auteurs niet verplicht om arrangementenfijnmazig te metadateren

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Page 11: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Wat is fijnmazig te metadateren?

Hele hoofdstukken (2 niveau’s):

– Header 1

• Header 2

Toetsen / oefeningen

Metadata heel arrangement in IMSCP is somvan alle elementen

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Page 12: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Waar is de metadata te vinden?

Vindbaar in IMSCP in manifest (xml)

Metadata van het hele arrangement onder‘Metadata’

Fijnmazige metadata in ‘Organizations’

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Toetsmaker

Content Package

Manifest

Fysieke bestanden(content, media, toetsen en andere

bestanden)

Metadata

Organizations

Resources

Page 13: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Welke begrippen kunnen in de metadatavoorkomen?

Leerniveau

Vakinhoud:– PO vakken

– VO vakken

– BVE domeinoverstijgende vakken

– MBO opleidingsdomeinen en studierichtingen

– HO vakken

Werkvorm

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Bron: Onderwijs Begrippen Kader

Kennisnetset, versie 2013-12:

Set van begrippen uit het OBK waaroa Wikiwijs op zoekt en metadateert

Bron: SLOvocabulaire zit nog niet in OBK, noch in de Kennisnetset

Gekoppeld via relaties uit het OBK

Page 14: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Toetsen export alsQTI

Page 15: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

QTI standaard

Open standaard format: NL-QTI (Question andTest Interoperability) voor integratie oefening/toets in ELO.

Aanbevolen door Edustandaard

NL-QTI is in feite gewoon IMS QTI 2.1, zonder een aantal (zeer) complexe vraagtypes

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Page 16: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

QTI Package: opbouw

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

QTI Package

...

Manifest

Item01

Metadata

Organizations

Resources

Metadata(van de vragenlijst in zijn algemeen)

Inhoudsopgave van vragenlijst

Inhoudsopgave van gebruikte bestanden

rptemplates

Item[nn]

Vragen

scoringsmodel

Page 17: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Vraagtypes die Wikiwijs Maken aanbiedt

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Wikiwijs Maken vraagtype (NL)QTI Question type

Meerkeuze choiceInteraction

Combinatie (plaatjes) matchInteraction

Selecteer-woord hottextInteraction

Woord-invullen textEntryInteraction

Sleep-woord gapMatchInteraction

Hotspot hotspotInteraction

Volgorde orderInteraction

Combineer tekst matchInteraction

associateInteraction

extendedTextInteraction

graphicGapMatchInteraction

inlineChoiceInteraction

mediaInteraction

positionObjectInteraction

selectPointInteraction

sliderInteraction

Deze vraagtypes wordenniet aangeboden door

Wikiwijs Maken

Page 18: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Wat vragen we van ELO leveranciers?

Page 19: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Afstemming!

– Implementatie import IMS Content Packages• Status implementatie standaard in ELO

• Import in ELO

• Presentatie in ELO

• Bv mbv: Test arrangement, VO-Content arrangementen

– Metadata• Discussie over gebruik (bv gewenst niveau van metadatering)

– Ondersteuning QTI• status implementatie standaard in ELO

• ondersteuning vraagtypes in ELO

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Page 20: Presentatie Wikiwijs Maken: Uitlevering lesmateriaal naar ELO

Samen verder

Bij deze een uitnodiging aan alle ELO leveranciers om met ons samen te werken om de afspeelbaarheid van WikiwijsMaken materiaal te realiseren.

Contact:

Pieter Bruring

[email protected]

12-3-2014 Wikiwijs Maken – Uitlevering lesmateriaal naar ELO