Presentatie WegWijs in Welzijn - ehealth

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Presentatie over hoe eHealth een plaats heeft binnen de huidige paradigmawending (vermaatschappelijking, empowerment, vraaggericht werken, ...).

Transcript of Presentatie WegWijs in Welzijn - ehealth

  • 1. WegWijs in onlinehulpverlening Davy Nijs [email protected] www.esocialwork.eu @DavyNijs

2. Ook nieuwe technologie vormt hierbij eenuitdaging n kans: informatie- encommunicatietechnologie(ICT)enmeerspecifiek internettechnologie krijgen meer enmeer een belangrijke rol in zorg- enhulpverlening. 3. doelstellingen 1. Wat is eHealth? 2. ICT en de huidige paradigmawending 3. Welke onlinehulpvormen bestaan? 4. Good practices eHealth en empowerment 4. eHealth, Health 2.0, Zorg 2.0, digitalehulpverlening, ParticipatoryHealthcare, mHealth, onlinehulpverlening, 5. drie perspectieven namelijk: ICT ingezet1)in het primaire proces2)ter ondersteuning van dit primaire proces3)ter ondersteuning van de meer logistieke kantvan de zorg- en hulpverlening. 6. Onlinehulp Onlinehulp omvat elke hulpverleningsinterventie waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT die gericht is op de bezoeker/hulpvrager en zijn omgeving, met het oog op het verhogen van het welzijn in de ruimste zin van het woord. Het doel van de hulp kan zijn:het verlenen van info of advies,het bieden van een luisterend oor (presentie),of ondersteuning.Ook begeleiding, behandeling en nazorg behoren tot de mogelijke doelen.(Bocklandt, P. (2011), p. 44) 7Philippe Bocklandt - Niet alle smileys lachen Kortrijk/Leuven - Open Universiteit - 9.5.2012 7 7. Internet als facilitator binnen dehuidige paradigmawending??? 8. Onlinehulpvormen en -tools Onlinehulpvormen en tools in welzijnswerkzonder interactiemet interactieAB OnbepaaldeUitgestelde Directe OnbepaaldeInteractieInteractieInteractieInteractieEDCEStatischeM NMN N MwebsitesNieuws en leestips n-op-n chatTips en adviezen Voice over IP - Educatief spelnetwerksitesGroeps-chat WoordwolkGetuigenis DagboekZelftestSociale Forum E-mail SkypeFAQsLinksF G I H JK O PQ RL S TU9 Philippe Bocklandt - Niet alle smileys lachen Kortrijk/Leuven - Open Universiteit -Bocklandt, 2012 9.5.2012 9. Onlinehulpvormen en -tools Onlinehulpvormen en tools in welzijnswerkzonder interactiemet interactieAB OnbepaaldeUitgestelde Directe OnbepaaldeInteractieInteractieInteractieInteractieEDCEStatischeM NMN N MwebsitesNieuws en leestips n-op-n chatTips en adviezen Voice over IP - Educatief spelnetwerksitesGroeps-chat WoordwolkGetuigenis DagboekZelftestSociale Forum E-mail SkypeFAQsLinksF G I H JK O PQ RL S TU9 Philippe Bocklandt - Niet alle smileys lachen Kortrijk/Leuven - Open Universiteit - 9.5.2012 10. Onlinehulpvormen en -tools Onlinehulpvormen en tools in welzijnswerkzonder interactiemet interactieAB OnbepaaldeUitgestelde Directe OnbepaaldeInteractieInteractieInteractieInteractieEDCEStatischeM NMN N MwebsitesNieuws en leestips n-op-n chatTips en adviezen Voice over IP - Educatief spelnetwerksitesGroeps-chat WoordwolkGetuigenis DagboekZelftestSociale Forum E-mail SkypeFAQsLinksF G I H JK O PQ RL S TU9 Philippe Bocklandt - Niet alle smileys lachen Kortrijk/Leuven - Open Universiteit - 9.5.2012 11. Onlinehulpvormen en -tools Onlinehulpvormen en tools in welzijnswerkzonder interactiemet interactieAB OnbepaaldeUitgestelde Directe OnbepaaldeInteractieInteractieInteractieInteractieEDCEStatischeM NMN N MwebsitesNieuws en leestips n-op-n chatTips en adviezen Voice over IP - Educatief spelnetwerksitesGroeps-chat WoordwolkGetuigenis DagboekZelftestSociale Forum E-mail SkypeFAQsLinksF G I H JK O PQ RL S TU9 Philippe Bocklandt - Niet alle smileys lachen Kortrijk/Leuven - Open Universiteit - 9.5.2012 12. Virtual Reality Therapy 13. De grootste kracht van eHealth ligt bij deempowerende waarde en verdient duseen plaats binnen een hulpverleningdie zich beroept op hetempowerment- enburgerschapsparadigma en noopttot vraaggestuurd werken (Nijs & Timmer, 2012, in druk). 14. attitudekennisdialoog samenwerking 15. Internet als facilitator binnen dehuidige paradigmawending???Ik denk het wel 16. http://www.slideshare.net/davynijs/Meer lezen: Nijs, D. & Timmer, S. (2012). Een verkenningvan de mogelijkheden van eHealth als empowerendehulpverlening. Tokk, , jg 2012.Thank You For Clapping http://www.16horsepower.com/