Presentatie _Vrijwilliger met respect: vrijwilligersbeleid

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  719
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentatie _Vrijwilliger met respect: vrijwilligersbeleid

 • 1. VRIJWILLIGERS MET RESPECT Plan Kuren 2011
 • 2.
     • Vrijwilligers?
     • externe (bv van jeugdbewegingen, speelplein, )
     • interne (rechtstreeks verbonden aan jeugddienst
 • 3.
     • Vrijwilligers?
     • klassieke (engagement: langdurig, altrustisch)
     • nieuwe vrijwilliger (engagement: flexibel, korter, toch duurzaam?)
 • 4.
     • Vrijwilligers?
      • Doelgroepen diversifiren!
      • Taakinvulling?
      • Organigram van de jeugddienst?
 • 5.
  • 100% beroepskracht
  • 100% vrijwilligers
  Vrijwilligers ondersteunen beroepskrachten in hun taakuitvoering Vrijwilligers en beroepskrachten verdelen taken Beroepskrachten ondersteunen Vrijwilligers in hun taakuitvoering
 • 6.
     • vrijwilligersbeleid
     • (het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie tot hun recht te laten komen
     • en hun eigen doelstellingen te laten nastreven
     • op een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden )
     • =
     • kader scheppen
     • (duidelijkheid van verwachtingen tussen vrijwilligers, organisatie en beroepskrachten)
 • 7.
  • 5 Bs
      • B innenhalen
      • B egeleiden
      • B elonen
      • B ehouden
      • B eindigen
 • 8. Binnenhalen
  • Werving (maak mensen bekend met je organisatie of je aanbod, maak ze warm om zich vrijwillig in te zetten)
  • en Selectie (nieuwe vrijwilligers op de juiste plaats op basis van duidelijke criteria)
 • 9.
  • reden nummer 1: ik werd gevraagd
  • duidelijke, gedetailleerde taakomschrijvingen
  • niet iedereen is geschikt, vijver is niet onbeperkt
  • mondelinge reclame
  • zichtbaar zijn voor een ruim publiek
  • deur wijd open: niet alleen affiche, ook laten kijken en meedoen.
  • gesloten kliekjes zijn demotiverend
 • 10. Begeleiden
  • Op maat van vrijwilliger
  • niet alle vrijwilligers zijn zelfde, met gelijke behoeftes
  • Experimenteerruimte?
  • Afsprakennota?
  • Doel = binden aan organisatie
  • Door:
  • vormingen, evaluatie- of feedbackgesprekken, duidelijke informatie laagdrempelig ontsluiten, afspraken maken en kenbaar maken, mentoring,
 • 11.
  • vorming van vrijwilligers stimuleren
  • afspraken duidelijk herkenbaar
  • ruimte om te mislukken
  • als vrijwilliger sta je nooit alleen
  • eigen engagement beheren en hierin groeien
  • constante evaluatie: door vrijwilligers en door de jeugddienst
  • evalueren door een vertrouwenspersoon
 • 12. Belonen
  • waarderen, motiveren, stimuleren
  • motivatie van vrijwilligers? (verschillende motivatiemodellen bv Maslow, Lindenberg, )
  • waarderingsbeleid (positieve houding, attent zijn, zorgvuldig communiceren, laten merken dat je de inzet waardeert, )
 • 13. Intrinsieke motivatie ( motieven van binnen uit) extrinsieke motivatie ( motieven die buitenaf) Verrijking en plezier Plichtgevoel Normatief Sociaal Financieel Toekomst Leren
 • 14.
  • waardering:
   • inzicht: iemand moet weten waar je mee bezig bent, genteresseerd zijn
   • nabij: iemand moet dichtbij staan
  • interesse, complimentjes, onverwachte dingen
  • tradities
  • persoonlijke aandacht
  • vrijwilligers serieus nemen
  • materieel ( feestjes/ teamdag/ bijeenkomsten/verjaardag/ goede verzorging/)
 • 15. Behouden
  • = voldoende uitdagen en prikkelen om zich blijvend in te zetten
  • door participatie (betrokkenheid, verantwoordelijkheid, ruimte, engagement)
  • op basis van informatie (taakinformatie
  • beleidsinformatie, motiverende informatie, beheersinformatie)
 • 16.
  • eigenaar zijn van project
  • niet over hun hoofden heen beslissen
  • zo vroeg mogelijk in een traject betrekken
  • voldoende inspraakkanalen voorzien
  • neem inbreng ernstig!
  • niet alleen laten staan: klankbord, complimenten, zelfvertrouwen sterken
  • ruimte creren om grenzen te verleggen
  • vriendschappen
  • gepdate adressendatabank
 • 17. Beindigen
  • Op een positieve manier!
  • Redenen
  • levenssfeer verandert
  • tijdsgebrek
  • eruit groeien
 • 18.
  • Exitgesprekken/feedbackgesprekken
  • Oud-vrijwilligers netwerk
  • Persoonlijk en formeel afscheid