Presentatie VAB 8 november 2012

23
Vergroening als kans! meer rendement voor boer & milieu met een kringloopcertificaat Presentatie 27 november www.boerenverstand.org ir. Frank Verhoeven

description

Presentatie voor de VAB (vereniging van agrarische bedrijfsadviseurs) gehouden op 8 november 2012

Transcript of Presentatie VAB 8 november 2012

Page 1: Presentatie VAB 8 november 2012

Vergroening als kans!meer rendement voor boer & milieu met een kringloopcertificaat

Presentatie 27 november www.boerenverstand.org

ir. Frank Verhoeven

Page 2: Presentatie VAB 8 november 2012

Wie en wat is Boerenverstand?

Page 3: Presentatie VAB 8 november 2012

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

2012€ 0

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

Standaard A-brok fluctuaties 1992 - 2012

Jaargemiddelde

Prijs

A-b

rok

per 1

00 k

g bi

j lev

erin

g 8

ton

bulk

Voerprijzen stijgen

Bron: Wageningen UR-LEI, 2012

Page 4: Presentatie VAB 8 november 2012

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

2012 € -

€ 100.00

€ 200.00

€ 300.00

€ 400.00

€ 500.00

€ 600.00

Soja fluctuaties 1992 - 2012

Jaar gemiddelde

Prijs

Soj

a p

er 1

00 k

g gr

ooth

ande

l

Sojaprijzen stijgen

Bron: Wageningen UR-LEI, 2012

Page 5: Presentatie VAB 8 november 2012

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

2012€ 0

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 35

€ 40

€ 45

Prijs fluctuaties KAS 1992 - 2012

Jaargemiddelde

Prijs

KAS

per

100

kg

bij l

ever

ing

8 to

n in

bul

k

Kunstmestprijzen stijgen

Bron: Wageningen UR-LEI, 2012

Page 6: Presentatie VAB 8 november 2012

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

2012 20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

45 €

50 €

Melkprijs fluctuaties 1992 - 2012

Laagste maandprijs

Mel

kprij

s in

euro

per

100

kg

De melkprijs?

Bron: Wageningen UR-LEI, 2012

Page 7: Presentatie VAB 8 november 2012
Page 8: Presentatie VAB 8 november 2012

Natura 2000 (provinciaal)

Wet Ammoniak & Veehouderij (provinciaal – gemeentelijk)

Kader Richtlijn Water (waterschap)

Nitraatrichtlijn (Europees, landelijk)

BGM (besluit gebruik meststoffen, landelijk)

Besluit milieu (> 200 melkkoeien)

Besluit landbouw milieubeheer

Besluit huisvesting/maatlat Duurzame Melkveehouderij

NEC-richtlijn (gemeente, NH3)

Schoon & zuinig convenant

IPPC (klimaat,landelijk)

De overheid houdt de sector in de tang met regels

GLBVerplicht 7% braakleggenVerplicht wisselteeltVerplicht permanent grasland

Page 9: Presentatie VAB 8 november 2012

Kan dat niet anders?

Melkquotum verdwijnt, hoe realiseren we groene groei tegen lagere kosten?!

Page 10: Presentatie VAB 8 november 2012

McKinsey & Company, 2011

Page 11: Presentatie VAB 8 november 2012

Kringloopwijzer legt groene prestaties bloot!

Page 12: Presentatie VAB 8 november 2012

Versie 1.0 van Kringloop Certificaat

Page 13: Presentatie VAB 8 november 2012

Prestaties in plaats van (dier)normen!

Page 14: Presentatie VAB 8 november 2012

Belonen duurzaamste boer 2010, 2011 en 2012

Page 15: Presentatie VAB 8 november 2012
Page 16: Presentatie VAB 8 november 2012

Onderbouwing duurzaamheid in de zuivel

Page 17: Presentatie VAB 8 november 2012
Page 18: Presentatie VAB 8 november 2012

Nabetaling gebaseerd op melkprijs RFC

Per 100 kg

Page 19: Presentatie VAB 8 november 2012

Ja dat kan!

Kunnen we dit los van de overheid borgen?

Page 20: Presentatie VAB 8 november 2012

Bleker noemt Boerenverstand certificaat

Page 21: Presentatie VAB 8 november 2012

GLB speciale website: certificering-glb.nl

Page 22: Presentatie VAB 8 november 2012

• Alleen duurzame groei na 2015? •Certificaat als “green per definition” GLB • Mestscheiding/kunstmestloos boeren regelen• Derogatie (verantwoord meer mest op het eigen bedrijf houden)

• Ruimte binnen PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)

• Onderbouwing premies vanuit melkfabriek• Waterschap (herverdeling lasten)

• Minder ambtenaren, meer maatwerk• Nieuwe financiering – fondsen,

banken en andere voordelen!

ZUIVEL – OVERHEDEN – GEBIEDEN - MELKVEEHOUDERS

PILOT LOOPT

Certificaat biedt veel meer kansen!

Page 23: Presentatie VAB 8 november 2012

Verdere aanscherping van regeltjes loopt vast,grondstoffen raken op en worden duur

Maak werk van een stimuleringsbeleid en beloon met maatwerk en voor efficiëntere

bedrijfsvoeringen OOK in het GLB!

www.boerenverstand.org