Presentatie Tibert Verhagen Nieuwe Verdienmodellen op het Web

Click here to load reader

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Technology

 • view

  429
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Tijdens de masterclass Nieuwe Verdienmodellen op het Web presenteerde Tibert Verhagen resultaten uit een onderzoek over online consumentengedrag. Presentatie: Tibert Verhagen Associate Professior E-business VU 12 februari, 2014

Transcript of Presentatie Tibert Verhagen Nieuwe Verdienmodellen op het Web

 • 1. Deinvloedvanonlinetechnologieop consumentengedrag:vanra6onelenaar impulsieveklantenDr.TibertVerhagen

2. Introduc6eTibertVerhagen AssociateprofessorE-business;Ph.D.inonlineconsumentengedrag. Onderzoekeronlinekoopgedrag;academischepublica6es. Onderwijs:BusinessInforma6onTechnology;E-business;Interac6ve Marke6ng;Ba&Matheses;Ph.D.s;coordinatorMaspecializa6on Informa6on&KnowledgeManagement. Business:start-upsine-businessanalysisandconsultancy(2000-2007); eenmanzaak(2010-),opstartenwebwinkel(2011-). Businesspublica6es:HollandManagentReview,TijdschriWvoor Marke6ng,Automa6seringgids,AdforMAA6e. 3. Inhoudpresenta6e 15jaardominan6evanhetra6oneledenken. Dekomende10jaar:impulsieveonlineaankopen. Deinvloedvanweb-basedITopimpulsieveonline aankopen. 4. Dominan6era6oneledenken(1/3) Deconsumentalshomoeconomicus 5. Dominan6era6oneledenken(2/3) 6. Dominan6era6oneledenken(3/3) 7. Weweteninmiddelsveeloverdeinvloed vanweb-basedITopra5oneleonline aankopen 8. (DickingerandStangl,2013) 9. Maar watdoenwemet impulsieveonlineaankopen? 10. Impulsieveonlineaankopen(1/8)40%Enhetneemttoe 11. Impulsieveonlineaankopen(2/8) 12. Impulsieveonlineaankopen(3/8) 13. Impulsieveonlineaankopen(4/8)Watisdatnuprecies,eenimpulsieveonlineaankoop? Eenplotselinge,spontaneac6e Dieplaatsvindtindeonlinewinkelomgeving Dienietgeplandennietdoordachtis En:diewordtgetriggerddooremo(eBron:Verhagen&VanDolen,2011) 14. Impulsieveonlineaankopen(5/8)HOT 6oneel Emo Quick &Dirty Associa6ef t OnbewusCOLD Cogni6ef Ra6oneel Bewust Afgewogen 15. Impulsieveonlineaankopen(6/8) ImpulsieveaankopenontstaanviadeHOTroute:Emo6ePlotseling drangOm o ietstekopenImpulsieve koopac6e 16. Impulsieveonlineaankopen(7/8) Enweb-basedITspeelthierviaemo6eopin:Webwinkel elementenEmo6ePlotseling drangom O ietste kopenImpulsieve koopac6e 17. Impulsieveonlineaankopen(8/8) 18. Eenstukjetoekomst: metweb-basedIT impulsieveaankopenbeinvloeden 19. Metweb-basedITimpulsieveonlineaankopen beinvloeden1. Metdetradi6onelewebwinkelelementen(zie vorigeslide). 2. Metemergingshoppingtechnologies. 3. Metpersuasiontechnieken. 4. Metreal-6mebehaviordetec6on. 5. Metemo6ondetec6onsystems/sensingdevices. 20. Emergingshoppingtechnologies 21. Onlinepersuasion 6Persuasievecues Schaarsheid Socialeconsensus Exper6se&autoriteit Consistentgedrag Aantrekkelijkheid Voorwathoortwat Cialdini(2001) 22. Real-6mebehaviordetec6on Vastleggengedragvanwebsitebezoeker Meteeninterpreterenendeinhoudvandesite aanpassen (basic)Inwelkecategoriekijktmen?sugges6es geven Maarook:doorwatvoorkoopprocesgaatmen? Hoekanikdesitehierdirectopaanpassen? 23. Emo6ondetec6onsystems(1/2) 24. Emo6ondetec6onsystems(2/2)Emopulsesmartwatch 25. Resterendevragen? Dankvooruwaanwezigheid!Dr.TibertVerhagen associateprofessore-business VUUniversityAmsterdam Et.verhagen@vu.nl Wwww.verhagen.com Twiier:@TibertVerhagen