Presentatie studiedag 8 oktober 2014

24

Transcript of Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Page 1: Presentatie studiedag 8 oktober 2014
Page 2: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Workshop‘Werken met data(teams) en sturen

op opbrengsten’

door: Erik Bolhuis, Linda van Londen, Wendy de Haan

datum: 8 oktober 2014

Page 3: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Theoretisch Kader

Page 4: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Reflectie (op basis van wetenschap):

• Werken met data heeft een positief effect op leerresultaten (Carlson, Borman & Robinson, 2011)

• Wat werkt: is het goede gesprek hebben over wat er voor zorgt dat het werkt: waarom sluit de ene methodiek aan bij die leerling en waarom niet bij een andere leerling? Dus: vormen waarbij je samen de resultaten analyseert, interpreteert en concludeert, acties uitzet en daarover terug rapporteert (Horn & Little, 2014, Slavit, Duel & Nelson, 2012)

Page 5: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Schildkamp & Handelzalst (2011)

Page 6: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Soorten data in S.O. (Kirkup, Sizmur & Lewis, 2005)

• Resultaten van toetsen• Observaties van leerlingen• Trendanalyses• Voorspelde vorderingen/werkelijke

vorderingen

Page 7: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Waarom? (Kirkup, Sizmur & Lewis, 2005)

• Leren te optimaliseren• Methode evaluatie• Docent professionalisering• Evaluatie zorgsysteem• Communicatie met ouders

Page 8: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Pas op (Schildkamp & Kuiper, 2010):

• Lesgeven is meer dan toetsen• Kwaliteit van de data• Kwaliteit van het data-systeem• Ondersteuning door de organisatie

om data te gebruiken• Data-competenties• Data alleen is onvoldoende: de

interpretatie is belangrijker

Page 9: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Nadruk (Horn & Little, 2014):

• Leg nadruk in de gesprekken op het onderwijsleerproces:o Welke instructiemethodiek heb je gevolgd?o Welke methode heb je gebruikt?o Welke opdrachten heeft de leerling uitgevoerd?o Welke pedagogische interventies heb je

gedaan?o Hoe reageerde de leerling(en) daarop?o Wat was het resultaat van de toets?

Page 10: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Wat werkte en wat niet?

Page 11: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Literatuur• Carlson, D., Borman, G. D., & Robinson, M. (2011). A multistate district-level cluster

randomized trial of the impact of data-driven reform on reading and mathematics achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(3), 378-398.

• Horn, I. S., & Little, J. W. (2010). Attending to problems of practice: Routines and resources for professional learning in teachers’ workplace interactions. American Educational Research Journal, 47(1), 181-217.

• Kirkup, C., Sizmur, J., Sturman, L., & Lewis, K. (2005). Schools' Use of Data in Teaching and Learning. Research Report RR671. National Foundation for Educational Research. The Mere, Upton Park, Slough, Berkshire, SL1 2DQ, UK.

• Nelson, T. H., & Slavit, D. (2007). Collaborative inquiry among science and mathematics teachers in the USA: professional learning experiences through cross grade, cross‐ ‐discipline dialogue. Journal of in service education‐ , 33(1), 23-39.

• Schildkamp, K., & Handelzalts, A. (2011). Collaborative data teams for school improvement. In International Congress on School Effectiveness and Improvement, Limassol, Cyprus.

• Schildkamp, K., & Kuiper, W. (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and teacher education, 26(3), 482-496.

Page 12: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Praktijk

Page 13: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Opbrengstgericht werken;Locatie SO Deventer

- Proces: van - naar- Afname CITO- Vervolg?- Inzichtelijk krijgen van niveau leerling, ontwikkeling per

vak en relatie met OPP.- Inzichtelijk maken van resultaten op leerling-, groeps-

en schoolniveau.

Page 14: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Datamuur:

- Per groep voor lezen, rekenen en spelling een A2 papier- Raster met OPP en FN- Leerlinggegevens (IQ, dyslexie, FN, OPP) op post-it - Opplakken in raster- Trends ontdekken als team- Reflecteren/concluderen- Gezamenlijke verantwoordelijkheid- Zicht op kwaliteiten van elkaar - 3x per jaar

Page 15: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

‘Als je de opbrengsten visueel maakt, gaat het meer leven.’ Els van Grunsven

Page 16: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Groepsbesprekingen

- RT/IB maken groepsoverzichten met didactische gegevens n.a.v. CITO

- Bespreken resultaten niveaugroep met desbetreffende leerkracht

- Vooruitgang, doelen, acties/verbeterpunten in leerkrachthandelen formuleren

- Leerkracht is verantwoordelijk- Bewust worden van leerkrachthandelen- 2x per jaar

Page 17: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Kop

Subkop

Platte tekst

Page 18: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Kop

Subkop

Platte tekst

Page 19: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Kop

Subkop

Platte tekst

Page 20: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Kop

Subkop

Platte tekst

Page 21: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Trendanalyse

Page 22: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Kop

Subkop

Platte tekst

Page 23: Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Kop

SubkopPlatte tekst

Datamuur bouwen+

Trend/groepsanalyse

Page 24: Presentatie studiedag 8 oktober 2014