Presentatie pro consult algemeen

25
www.isomorphosis.be door door Pro Consult Pro Consult

Transcript of Presentatie pro consult algemeen

www.isomorphosis.be

doordoorPro ConsultPro Consult

www.isomorphosis.be

Méér resultaatMéér resultaat

1 Met minder inspanningen

2 Minder mensen

3 Minder middelen

4 Op kortere tijd (86.400)

5 Met méér voldoening…..

Uitdagingen binnen uw Uitdagingen binnen uw businessbusiness

3 Fases in uw bedrijf3 Fases in uw bedrijf

Hoe minder brandjes blussen

Hoe kom je hier ?Hoe kom je hier ?

Hoe overzicht houden

Hoe jezelf misbaar maken

Hoe doen anderen dat

PositievePositieveIngesteldheidIngesteldheid

KennisKennisVaardighedenVaardigheden

109876543210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Succesvolle bedrijvenSuccesvolle bedrijven

Werken aan ingesteldheid enWerken aan ingesteldheid enInvesteren in KENNIS en SYSTEMENInvesteren in KENNIS en SYSTEMEN

Top

Dal

20% Zorgwekkende ingesteldheid

60 % Beïnvloedbare ingesteldheid

20 % Winnende ingesteldheid

Onderneem met de juiste Onderneem met de juiste ingesteldheidingesteldheid

www.carlvandevelde.be

Wees bewust van de Wees bewust van de momentenmomenten die uw business ingrijpend veranderendie uw business ingrijpend veranderen

Kwaliteit management systeemKwaliteit management systeem

SCHARNIERMOMENT SCHARNIERMOMENT NUNU

eeffffeecctt

Altijd dezelfde dingen doen en ander resultaat verwachten….

DefinitieDefinitie

Andere resultaten..

DefinitieDefinitie

Andere dingen doen

Anders denken

Kwaliteit management systeemKwaliteit management systeem

www.isomorphosis.be

Creëer uw DroombedrijfCreëer uw Droombedrijf

Door middel van een Kwaliteitsmanagementsysteem

Maak van uw bedrijf een zelfopererend systeem

Met gebruik van het Isomorphosis systeemconform ISO 9001:2008

Zekerheid van zaken doen?

De enige constante, is de constante verandering !

www.isomorphosis.be

Wat is kwaliteit ?Wat is kwaliteit ?

Deze zaken gaan “borgen” zodat u het altijd doet

Definiëren van verwachtingen en keuze van eisen waaraan u wilt

voldoen en dit doen….

En hierdoor aan de verwachtingen en eisen van uw klanten voldoen

www.isomorphosis.be

Wat is ISO ?Wat is ISO ?

Zeg wat u doet

Doe wat u zegt

Bewijs dat u doet wat u zegt

www.isomorphosis.be

Wat is het Wat is het Isomorphosis systeem ?Isomorphosis systeem ?

Dat ervoor zorgt dat uw verwachtingen en eisen geborgd worden

Een uitgekiend en beproefd managementsysteem dat

modelleerbaar is

www.isomorphosis.be

Wat is een ISO certificatie ?Wat is een ISO certificatie ?

Dat er aan de voorgelegde lijst van verwachtingen en eisen is voldaan

Is het bewijs gegeven door een onafhankelijke derde

www.isomorphosis.be

Praktijk ?Praktijk ?

Verwerking in systeem+ borging.

9 hoofddelen met 27 fractals

“Een systeem-tool box”

Verwachting/ Eis In

toepassing

www.isomorphosis.be

Vele mensen proberen de dingen goed te doen

Goede ondernemers zorgen ervoor dat mensen de juiste dingen doen en… van de eerste maal juist doen

Success is not doing certain things bud doing certain things in a certain way!

www.isomorphosis.be

Wat is uw voordeel ?Wat is uw voordeel ?

1 Minder inspanningen, dankzij ISO

2 Minder mensen, dankzij juiste functies

3 Minder middelen, dankzij alles juist te doen

4 Op kortere tijd, dankzij organisatie/ 86.400

5 Met méér voldoening…..

Wat is de missie van iedere Wat is de missie van iedere onderneming?onderneming?

Pro Consult - Isomorphosis

VRAAG

Wat gaat het mij Opbrengen als ik het NU doe ?

Wat gaat het mij Kosten als ik NU niet doe ?

Zij die denken zoals ze dachten,

zullen doen zoals ze deden en

bijgevolg krijgen wat ze kregen.

www.isomorphosis.be

Pro-ConsultTel.: 0475 / 301 748

Mail: [email protected]: www.isomorphosis.be