Presentatie Nieuwe verbindingen Den Dolder, 15 december 2020 · 2020. 12. 15. · Klankbordgroep...

23

Transcript of Presentatie Nieuwe verbindingen Den Dolder, 15 december 2020 · 2020. 12. 15. · Klankbordgroep...

 • Informatieavond

  Nieuwe Verbindingen

 • ▪ Opening en welkom door voorzitter Remco Bontenbal

  ▪ Introductie door wethouder Sander Jansen

  ▪ Presentatie plan van aanpak door Robert Coffeng (Antea Group)

  ▪ Reacties en vragen uit de chat

  ▪ Afsluiting door omgevingsmanager Mieke Noordegraaf

  Programma

 • Consultant Antea Group

  Robert Coffeng

 • ▪ Welkom en introductie

  ▪ Aanleiding en doel

  ▪ Vertrekpunt

  ▪ Hoe verder?

  AgendaAGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder?

 • AanleidingAGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

 • AanleidingAGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

  ▪ Afsluiting spoorwegovergang

  ▪ Laden en lossen

  ▪ Landbouwverkeer

  ▪ Snelfietsroute

  ▪ WA Hoeve

  ▪ Politieacademie

 • DoelAGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

  Een verkeersveilige & efficiënte verkeersafwikkeling in Den DolderRekening houdend met genoemde ontwikkelingen en alle belangen:

  ▪ Aansluiting Pleineslaan op de N238;

  ▪ Nieuwe route voor auto´s tussen centrum en N238 ;

  ▪ Verkeerscirculatie spoorwegovergang noord- en zuidkant en maatregelen centrum.

 • Overzicht

  Inventariseren en analyseren

  Ontwerpen en participeren

  Besluiten en overdracht ProRail

  jan 2021 – mei 2021oktober – december 2020 juni 2021 – oktober 2021

  • Tellingen en verkeersanalyses• Inventarisatie alternatieven• Afstemming provincie en ProRail• Afstemming WA-Hoeve,

  Politieacademie en snelfietsroute• Kennismaking omgevingsmanager• Bijeenkomst 15 december

  • Klankbordgroepen• Inloopochtenden• www.omzeist.nl• Omgevingsmanager

  Advies varianten aan college van B&W

  • Ronde tafel• Debat

  Besluit raad oktober 2021

  AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

 • Huidige situatie Oprijden N238 vanaf Pleineslaan soms moeizaam

  (2019 pré-Corona)

  AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

 • 2030 reguliere groei

  Oprijden N238 vanaf Pleineslaan potentieel knelpunt

  AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

 • Afsluiting(situatie in 2030)

  AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

  Vormgeving kruispunt afhankelijk van zuidelijke ontsluitingsroute

 • 2030 afsluiting& ontwikkelingen

  • Afsluiten spoorovergang

  • WA Hoeve

  • Politieacademie

  AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

 • Per deelproject wordt een klankbordgroep gevormd. De klankbordgroepen bestaan uit bewoners, ondernemers en overige betrokkenen. De klankbordgroepen zijn:

  ▪ Klankbordgroep Noord (Aansluiting Pleineslaan op de N238)▪ Klankbordgroep Zuid (Nieuwe route tussen centrum en N238)▪ Klankbordgroep Centrum (Verkeerscirculatie)

  Aanmelden kan tot 10 januari 2021 door het sturen van een mail met uw motivatie voor deelname naar [email protected]

  Samen met U!AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

  mailto:[email protected]

 • AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

  Noord: Aansluiting Pleineslaan op de N238

  Zuid: Nieuwe route tussen centrum en N238

  Centrum: Verkeerscirculatie

 • Naast andere overheidsorganisaties en bedrijven ook uals vertegenwoordiger van de belangen uit uw buurt.

  Informatie en belangen delen volgens:

  ▪ Bijeenkomst 1 Aftrap▪ Bijeenkomst 2 Ideeën – Plannen▪ Bijeenkomst 3 Onderbouwing – Afweging▪ Bijeenkomst 4 Voorkeursvariant

  Samen met U!AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

 • ▪ Aanmelden voor de klankbordgroepen kan tot 10 januari 2021

  ▪ Samenstelling klankbordgroepen 15 januari 2021

  ▪ Start klankbordgroepen circa 20 januari 2021

  ▪ Voor de zomer 2021 varianten met onderbouwingals advies aan college van B&W

  Samen met U!AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

 • Vragen en reacties

 • Omgevingsmanager

  Communicatieadviseur

  Mieke NoordegraafAGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

 • Geen lid van de klankbordgroep en wel aandachtspuntenmeegeven of vragen stellen? De inloopochtend!

  ▪ Op 7 en 21 januari van 10:00-12:00 uur

  ▪ De Werkwinkel (Dolderseweg 79a)

  ▪ Vanwege Corona vooraf aanmelden via [email protected].

  ▪ Ook een inloopochtend op uw locatie?

  Samen met U!AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

  mailto:[email protected]

 • ▪ Vanaf morgen 16 december is dit webinar terug te kijken op www.omzeist.nl.

  ▪ Het forum op omzeist.nl om te reageren is geopend t/m 10 januari.

  ▪ Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief via zeist.nl/nieuweverbindingen

  ▪ Gewoon even bellen of mailen kan en mag ook altijd. Omgevingsmanager Mieke Noordegraaf is bereikbaar via [email protected] of 06-41472902

  MeepratenAGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

  http://www.omzeist.nl/mailto:[email protected]

 • Hoe verder?AGENDA

  Intro

  Aanleiding en doel

  Vertrekpunt

  Hoe verder

 • PubliekshalHet Rond 1 ZeistPostbus 51 3700 AM ZeistTelefoon 14 030 [email protected] www.zeist.nl twitter.com/gemeentezeist facebook.com/gemeentezeist

  Gemeente Zeist

  Austerlitz Bosch en Duin Den Dolder Huis ter Heide Zeist