presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR...

of 22 /22
Cliëntervaring Petra Meijer De bron voor verbetering 21 maart 2016

Embed Size (px)

Transcript of presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR...

Page 1: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

Cliëntervaring

Petra Meijer

De bron voor verbetering

21 maart 2016

Page 2: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

2

Quiz

Hoeveel WLZ indicaties zijn er landelijk?

Hoeveel cliënten maken gebruik van de WLZ in Amsterdam?

Wat is de gemiddelde prijs voor 1dag in de intramurale ouderenzorg?

Page 3: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

Deel IZilveren Kruis Zorgkantoor

Page 4: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

4

Onze doelgroep

Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Geestelijke gezondheidszorg

Page 5: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

5

De verzekerde WLZ- zorg en de verschillende leveringsvormen

1) Verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis

2) VPT (scheiden van wonen en zorg, volledig pakket thuis)

§ Het hele intramurale pakket thuis, vrijwel dezelfde zorg als in de instelling. De zorg wordt geleverd door 1 zorgaanbieder.

3) MPT (scheiden van wonen en zorg, modulair pakket thuis)

§ Met MPT kunnen cliënten kiezen om onderdelen van hun indicatie door 1 of meerdere zorgaanbieders te laten leveren.

4) PGB (persoonsgebonden budget)

§ Bij een PGB ontvangt de verzekerde een budget waarmee hij zelf zorg kan inkopen bij de zorgverlener die hij wenst, ook bij niet-professionele zorgverleners.

Page 6: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

6

Feiten & Cijfers (1)

Page 7: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

7

Feiten & Cijfers (2)

Page 8: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

Trends en ontwikkelingen in de Langdurige Zorg

Page 9: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

9

Wie doe wat in de langdurige zorg?

Zorgkantoor:

• Uitvoering van landelijk beleid, vanuit de kaders gesteld door de overheid.• Het zorgkantoor heeft een zorgplicht voor de verzekerden. Daartoe koopt

het zorgkantoor de zorg in bij zorgaanbieders. Dit doet het zorgkantoor zowel voor mensen die in een instelling gaan verblijven als voor mensen die met vpt en mpt thuis zorg krijgen.

Page 10: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

10

Zorgverzekeraar

Gemeenten

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarbij kijkt de gemeente wat ouderen of mensen met een beperking zelf nog kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning bieden. Bron: site rijksoverheid.

Via de zorgverzekering kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen: verpleging en persoonlijke verzorging. Dat is wijkverpleging vanuit de zorgverzekeraar.

Page 11: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

11

Wij ondersteunen

cliënten

De individuele cliënt centraal is de bron voor de belangrijkste trends en ontwikkelingen

De maatschappij wil dat de kwaliteit en flexibiliteit van de langdurige zorg

verbetert

Ik wil keuzevrijheidin aanbod en

aanbieder

Ik wil dat de zorgaansluit bij mijn

wensen, behoeften en mogelijkheden

Cliënten staan centraal in de langdurige zorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor wil toegevoegde waarde voor cliënten

zichtbaar te maken

Wij houden rekening met regionale

verschillen

Ik wil zorg op een plek waardoor ik mijn

leven kan leiden zoals ik dat wil

Wij willen geen noodverbandjes maar een stevige hechting

in de Wlz

Wij volgen de keuze van de cliënt

Wij willen graag het verhaal achter

de cijfers

Wij organiseren zorg dichtbij de cliënt zodat we beter

invulling kunnen geven aan wat de cliënt wil en nodig heeft

Innovatie is nodig om cliënten passende

zorg te kunnen blijven bieden

Zorgaanbieders willen passende zorg en

ondersteuning leveren

Vastgoed is soms een blok aan ons

been

Een professionele medewerker is

een voorwaarde voor kwaliteit

Page 12: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

Cliënt en de WLZ

Page 13: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

13

Zilveren Kruis Zorgkantoor wil toegevoegde waarde voor cliënten zichtbaar maken: Cliëntondersteuning

- Ondersteuning cliënten door advies op maat

- De eigen regie van cliënten wordt versterkt

- Passende zorg op een passende plek die aansluit bij de wensenvan de cliënt.

- [email protected]

De cliëntondersteuner speelt een steeds grotere rol in het verduidelijken van de cliëntvraag om zo te komen tot maatwerk in het

Page 14: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

Proces rond zorginkoop 2017

Page 15: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

15

Strategie op de langdurige ouderenzorg van Zilveren Kruis

Van formele zorg naar informele zorg en zelf zorg.

Verschuiving focus van aanbieder naar klant

3 speerpunten voor de langdurige ouderenzorg:

- Inzicht in behoeften van onze klanten - Sturing op kwaliteit in de langdurige intramurale

zorg. - Inkopen op basis van uitkomsten: van uurtje

factuurtje naar belonen op (populatie)bekostiging in de wijkverpleging.

Page 16: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

16

Hoe hebben we voor het jaar 2016 ontwikkelafspraken met zorgaanbieders gemaakt zodat de kwaliteit verbetert?

- Zorgaanbieders maken ‘een foto’ van hun organisatie

- Zorgaanbieders doen zelf voorstellen voor verbeteringen

- Wij gaan in gesprek met de zorgaanbieders over ‘de foto’ en de

voorstellen voor verbetering

- Wij maken met zorgaanbieders op maat afspraken voor de

verbetering van de zorg

- Wij geven meer ruimte om de keuze van de cliënt te volgen (volume)

- Wij willen met meerjarige afspraken kwaliteitsverbetering stimuleren

Page 17: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

17

Landelijke uitgangspunten zorginkoop 2017 - concept

§ 2017 = 2016een meer regionale koersondersteunend te zijn aan de vernieuwingsagenda

§ Client centraalWat levert het op voor de cliënt centraal stellenPersoonsvolgendheid stimuleren

§ Zichtbaar zorgkantoorClientondersteuningDuidelijke plek voor cliënten(raden)

§ In dialoog komen tot maatwerkVerbeteren van kwaliteit en persoonsgerichte zorg

§ Geen onnodige administratieve lasten

§ Doelmatigheidbinnen de contracteerruimte blijven

Page 18: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

18

Kwaliteitsniveaus 2016 en 2017

Niveaus

De basis versterken

Persoonsgerichte zorg / Ervaren kwaliteit van leven

Samenhangende zorg

Page 19: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

19

Planning inkoopprocedure

Fase Datum

Publicatie inkoopkader Zilveren Kruis 1 juni 2016

Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen Uiterlijk 21 juni 2016

Nota van Inlichtingen beschikbaar stellen Uiterlijk 1 juli 2016

Inschrijving zorgaanbieder Uiterlijk 31 juli 2016

Dialoog zorgaanbieder - Achmea

Voorlopige afspraken Uiterlijk begin oktober 2016

Definitieve afspraken 1 november 2016

Page 20: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

20

De individuele cliënt centraal is het uitgangspunt voor de inkoopstrategie 2017

Uitgangspunt: De maatschappij ziet dat de kwaliteit en flexibiliteit van de

langdurige zorg verbetert

Doel: Cliënten hebben keuzevrijheid in

aanbod en aanbieder

Doel: Zorg en ondersteuning is persoonsgericht:

afgestemd op wensen en behoeften van

cliënten

Uitgangspunt: Cliënten staan centraal in de langdurige zorg

Uitgangspunt: Zilveren Kruis Zorgkantoor biedt toegevoegde

waarde voor cliënten

Doel: Onze cliënten ontvangen zorg op een

plek die maakt dat ze hun leven kunnen leiden zoals

ze willen

Uitgangspunt: Zorgaanbieders leveren

passende zorg en ondersteuning

Page 21: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

21

Wat heeft u nodig om de zorgaanbieder te kunnen ondersteunen bij het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen voor de cliënt?

Page 22: presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def€¦ · Microsoft PowerPoint - presentatie CR Amsterdam maart 2016 21 maart def Created Date: 4/6/2016 1:32:38 PM ...

22

Hoe kan Zilveren Kruis u ondersteunen om uw rol en taken als cliëntenraad nog beter te kunnen invullen?