Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

17
Klimaatveranderin g: Opgave voor ons allen Chris Kuijpers Ministerie van IenM

description

Presentatie Directeur Generaal Chris Kuijpers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens de klimaatbijeenkomst van 8 november 2013

Transcript of Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Page 1: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Klimaatverandering:Opgave voor ons allen

Chris KuijpersMinisterie van IenM

Page 2: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013
Page 3: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Gedeeltelijke ontkoppeling

Page 4: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Wereldbevolking

8-11 miljard (2050) → 7-17 miljard (2100)

Page 5: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Mondiale materiaalwinning

1990-2005

Page 6: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Ongevallen

Page 7: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

CO2 concentratie neemt toe,

vooral door menselijke activiteiten

Page 8: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Temperatuurstijging

Page 9: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Mondiale zeespiegelstijging t.o.v. 1900-1905

Oppervlak Arctisch zeeijs in de zomer

Zeespiegel stijgt en Arctisch zeeijs smelt

Page 10: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Conclusies IPCCMenselijke activiteit dominant

Page 11: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Wat doen we?

Brede coalitie

Page 12: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Mondiale inzet

Page 13: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Europese inzet

Page 14: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Nationale inzet

Page 15: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Klimaat en Energietransitie nu <2020

6000 MW op land 6000 MW op zee

14%- 16% hernieuwbare energie

100 PJ energiebesparing

2020

Duurzame mobiliteit – 25 Mton in 2030

Bijstook biomassa max. 25 PJSluiting 5 kolencentrales

Page 16: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Klimaat en Energietransitie later >2020

Circulaire economie

Nationale Adaptatiestrategie

Betere gereedschapskist mitigatie

2030

Duurzame mobiliteit

Overheid geeft het goede voorbeeld

Aanscherpen Europese productnormen

Energieke samenleving

Page 17: Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013

Werk maken van klimaat

Geen doem maar doen!Iedereen moet bijdragen op alle schaalniveaus.

Twitter: @KlimaatagendaLinkedIn: Klimaatagenda groep