Presentatie AMC 8 november 2012

9
1 Technisch trainen als succesfactor voor Nuon Vattenfall Willem van der Valk NV Nuon Energy Peter van Bart Eluxis

description

Eluxis heeft samen met Nuon een interessante lezing over het technisch trainen als basis voor asset management gegeven. In technische bedrijven, zoals de elektriciteitscentrales van Nuon, is een goede opleiding van de medewerkers essentieel voor een veilige en goede bedrijfsvoering. Alleen goed opgeleide medewerkers kunnen zorgen voor het juiste gebruik van de technische installaties en het juiste asset management en onderhoud. De lezing vond plaats op de AMC seminar, 8 november 2012 op vliegbasis Gilze-Rijen. Sprekers Presentators: Eluxis: Peter van Bart (directeur) Nuon Vattenfal: Willem van der Valk (teamleider Technical Training Centre)

Transcript of Presentatie AMC 8 november 2012

Page 1: Presentatie AMC 8 november 2012

1

Technisch trainen

als succesfactor voor

Nuon Vattenfall

Willem van der ValkNV Nuon Energy

Peter van BartEluxis

Page 2: Presentatie AMC 8 november 2012

Kennis als bouwsteen voor asset management

2

Beleid

OpleidingenMarkt

Investeringen

• Technisch• Niet Technisch

Kennis-Borging

=Noodzaak!

Inrichten:•Kennis Management•Learning Management

Page 3: Presentatie AMC 8 november 2012

Productie locaties in Nederland

Nuon Netwerkgebied

Velsen

Nuon energiecentrales

Multi Fuel Centrale Magnum(in aanbouw)

IJmond

Purmerend

Amsterdam

Lelystad

Diemen

Utrecht

Buggenum

Eemshaven

Almere

STEG Hemweg 9, locatie Amsterdam

3 STEG eenheden, locatie Eemshaven

Page 4: Presentatie AMC 8 november 2012

Medewerkers

Diversiteit aan opleidingen, opleidingsniveaus, kennisniveaus.

4

Page 5: Presentatie AMC 8 november 2012

Waarom kennismanagement

“Maak kennis een productiemiddel voor Nuon”

Bijdragen aan veiligheid van medewerkers en installatie Verbeteren van de beschikbaarheid Verhogen van de leverbetrouwbaarheid Borgen van de kosteneffectiviteit

Kennismanagement = mensen+kennisinhoud+ICT

Kennismanagement = mensen, kennisinhoud en ICT

5

Page 6: Presentatie AMC 8 november 2012

Functies van kennismanagement

6

ISM Specificaties

Onderdelen-boeken-Stuklijsten-TekeningenLange Termijn Research

Systeem Technische Grens-waardenConstructie wijzigingen ( )

Instand-houdings concepten (IV lijsten)

Naslagwerk Onderhoud en Storingen

Engineerin R

TMMSupport TecWerk

Rapportagesen Veiligheid

Locatie ervaring

DataOnderdelenboekenStuklijstenWerkbeschrijvingen

LeverancierNieuwbouw en ombouwPreventieve onderhouds instructies

Specificatie

Leerbegeleiders instructeurs

Opleidingen

Bedrijfs analyses

Lloyds

Documentgebruik bij onderhoud en herstelRapportage van

Leverancier

borgen + verbeteren

plannen + ontwikkelen

delen + toepassen

monitoren + evalueren

Kennismanagement zorgt ervoor dat de juiste kennis er is én blijft: gedurende de hele levenscyclus van de centrale.

Page 7: Presentatie AMC 8 november 2012

Opleidingsfilosofie Nuon Operations NL

Modulair Individueel Competentiegericht

7

Page 8: Presentatie AMC 8 november 2012

Elektronisch Leer Systeem

8

Beheer van competenties en opleidingspad

Page 9: Presentatie AMC 8 november 2012

Conclusie Opleiding en kennis zijn essentiële bouwstenen voor asset management.

Dank voor uw aandacht!

Vragen? Ervaringen? Andere reacties?

9

OpleidenOpleiden KennismanagementKennismanagement Asset managementAsset management