Presentacio Ubuntu

15
Introducció a Linux: Introducció a Linux: Practiquem amb la distribució Ubuntu Practiquem amb la distribució Ubuntu Arnau Vives Guasch Arnau Vives Guasch CAP UdL 2008-09 2n Q CAP UdL 2008-09 2n Q Departament: Informàtica Departament: Informàtica Cicle: CFGM Explotació de Sistemes Cicle: CFGM Explotació de Sistemes Informàtics Informàtics Crèdit: C8 - Crèdit: C8 - Sistemes Operatius en Sistemes Operatius en entorns entorns monousuari i multiusuari monousuari i multiusuari Curs: 1r Curs: 1r Unitat didàctica: UD5 - Linux Unitat didàctica: UD5 - Linux

Transcript of Presentacio Ubuntu

Page 1: Presentacio Ubuntu

Introducció a Linux:Introducció a Linux:

Practiquem amb la distribució UbuntuPractiquem amb la distribució UbuntuArnau Vives GuaschArnau Vives GuaschCAP UdL 2008-09 2n QCAP UdL 2008-09 2n Q

●Departament: InformàticaDepartament: Informàtica●Cicle: CFGM Explotació de Sistemes Cicle: CFGM Explotació de Sistemes InformàticsInformàtics●Crèdit: C8 - Crèdit: C8 - Sistemes Operatius en Sistemes Operatius en entorns entorns monousuari i multiusuarimonousuari i multiusuari●Curs: 1rCurs: 1r●Unitat didàctica: UD5 - LinuxUnitat didàctica: UD5 - Linux

Page 2: Presentacio Ubuntu

Introducció a Linux (1) Què és GNU/Linux?

Sistema operatiu totalment lliure, sota llicència GPL de GNU

Kernel (Nucli del SO) + llibreries, eines i aplicacions amb el seu codi font i documentació

Evolució de Unix GPL = General Public License

Llicència per a programari Es permet fer còpia, distribució (comercial o no) i

modificació del codi sempre que continui sent sota llicència GPL

GNU = GNU is Not Unix Projecte per fer un SO lliure

Page 3: Presentacio Ubuntu

Introducció a Linux (2)

Què són les distribucions? Per què serveixen? Són diferents tipus de productes que poden oferir

diferents prestacions Canvien l'aparença i el funcionament del SO

Quines distribucions existeixen? Moltíssimes, però hi ha vàries famílies:

Debian, Ubuntu, RedHat, Mandriva, ...

Page 4: Presentacio Ubuntu

Introducció a Linux (3)

Amb quina treballarem? Ubuntu, versió 8.10 Disc dur: partició tipus ext3, amb la swap

d'intercanvi (no ntfs ni tampoc fat32 de Windows)

Page 5: Presentacio Ubuntu

Interfície gràfica Nova interfície gràfica. X-Window de Unix. 2 principals opcions:

Varis escriptoris de treball Separació / Distribució de diferents aplicacions

Gnome (Ubuntu, en GNU) KDE (K-Ubuntu)

Page 6: Presentacio Ubuntu

Gestió d'usuaris Tipus d'usuari

Superusuari o root Certes eines o aplicacions de configuració, o fins i tot

l'accés/modificació d'arxius, poden requerir a l'usuari de validar-se com a root

Usuari amb escriptori És l'usuari estàndard Cada usuari té una carpeta pròpia on pot guardar la seva

informació personal: directori /home/nom_usuari Usuari sense privilegis

Grups d'usuari Cada usuari pertany a un grup

Page 7: Presentacio Ubuntu

Aplicacions en Linux (1)

Microsoft Office? Live Msn? Internet Explorer? No!! Linux té el seu propi programari (software), n'hi ha

en codi obert i gratuït, i n'hi ha en codi propietari Moltes d'aquestes aplicacions

per Linux també estan disponibles per altres SO's: multiplataforma

Exemples: OpenOffice Mozilla Firefox Pidgin etc.

Page 8: Presentacio Ubuntu

Aplicacions en Linux (2)

Instal·lació / Gestió d'aplicacions Gestor de paquets

2 vies: Synaptic (entorn gràfic) Instrucció apt-get (mode consola, tipus text)

Permeten cercar nou programari, i fer-ne la instal·lació, desinstal·lació, actualització o bé reinstal·lació

Cal tenir permisos de root

Page 9: Presentacio Ubuntu

Consola (1)

Interfície en mode text per l'intèrpret d'instruccions (shell)

Permet moltes funcionalitats Editors de text Configuracions del

sistema o de la xarxa

Instal·lacions Compilacions Execucions ...

Page 10: Presentacio Ubuntu

Consola (2) Pot rebre entrades (per paràmetre) i genera

sortides Instruccions bàsiques

Instrucció Descripció Sintaxils Mostra el contingut d'un directori. lsmkdir Crea un directori. mkdir nom_directoricd Entra en un directori passat per paràmetre. cd nom_directori

La comanda cd .. s'utilitza per sortir de la carpeta.cp Copiar un o varis fitxers a un altre directori. cp nom_fitxer nom_directorimv Mou un o varis fitxers d'una carpeta a una altra. mv nom_fitxer nom_directori

Serveix també per reanomenar fitxers. mv nom_fitxer nom_fitxer_nourm Elimina un fitxer. rm nom_fitxerrmdir Elimina un directori. rmdir nom_directori

Page 11: Presentacio Ubuntu

Consola (3)

Instrucció Descripció Sintaxiapt-get Comanda per aconseguir i instal·lar nous paquets. apt-get install nom_paquet

Normalment s'usa l'instrucció apt-get install.su Entrar com si fos un altre usuari, normalment su

en mode superusuari o root.sudo Serveix per a fer una comanda com si fos un altre sudo apt-get install nom_paquet

usuari, normalment en mode superusuari o root.cat Veure el contingut d'un fitxer. cat nom_fitxerecho Mostra un missatge a la pantalla. echo missatgeexit Surt de la shell. exitman Manual de la comanda que indiquem. man nom_instruccio--help Paràmetre que passem després d'una instrucció nom_instrucció - - help

concreta per rebre una petita ajuda d'utilització.shutdown Apaga o reinicia l'ordinador. shutdownvi Editor de text. vi nom_fitxer

Page 12: Presentacio Ubuntu

Sistema de fitxers

Directoris més destacats/ Jerarquia primària, arrel o root, i directori arrel del sistema de jerarquia complet./bin/ Comandes i programes binaris necessaris per estar disponibles per una sessió mono o multiusuari./boot/ Arxius de càrrega de l'arranc del sistema (nuclis, initrd, etc)./dev/ Conté els dispositius essencials, fins i tot els que no s'han assignat o montat en un directori./etc/ Conté arxius de configuració del sistema específics del host de qualsevol sistema./home/ Conté els directoris dels usuaris, excepte pel root. Arxius guardats, personalitzacions, etc./lib/ Conté totes les llibreries essencials compartides dels programes instal·lats, a més de les del nucli./media/ Conté els punts de montatge dels medis extraïbles d'emmagatzemament (lectors CD-ROM, pendrives, HDDs)./mnt/ Sistema d'arxius i/o dispositius montats de manera temporal. Similar a /media però només utilitzat per usuaris./opt/ Conté paquets opcionals d'aplicacions que poden ser compartides amb els usuaris per personalitzar aplicacions./proc/ Conté arxius de text, sistemes d'arxius virtuals que documenten el nucli i l'estat dels processos./root/ Directori arrel de l'usuari root./sbin/ Sistema de binaris essencial. Comandes i programes exclusius del root./srv/ Lloc específic de dades, els quals són servits pel sistema./tmp/ Arxius temporals (també ho és /var/tmp)./usr/ Conté la majoria d'utilitats i aplicacions multiusuari. Arxius compartits només de lectura. Pot compartir-se en xarxa./var/ Arxius variables (logs, spool, bases de dades, e-mail temporals i arxius temporals en general).

Page 13: Presentacio Ubuntu

Avantatges / Inconvenients

Avantatges de Linux: Programari lliure, sense restriccions Seguretat: sense virus, spyware, etc. Gran comunitat de suport (fòrums, etc.)

Inconvenients de Linux: Algunes dificultats per a trobar certs controladors

de maquinari (hardware), principalment Wi-Fi i les gràfiques

No hi ha gaires jocs professionals del mercat. Es pot fer d'alguna manera però necessiten emuladors restrictius

Page 14: Presentacio Ubuntu

Activitat a realitzar

Ara us mostrarem com moure's en l'entorn Ubuntu amb alguns consells bàsics i una mica de guia pràctica, a través del projector

Posteriorment, haureu de realitzar l'activitat següent: http://www.slideshare.net/avg.aux/activitat-ubuntu

Page 15: Presentacio Ubuntu

Referències Linux: http://es.wikipedia.org/wiki/Linux Projecte GNU: http://www.gnu.org/home.ca.html Llicència GPL: http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html Unix: http://es.wikipedia.org/wiki/Unix

http://www.unix.org/ Avantatges/Inconvenients Linux: http://www.gnulinux.cat/ Directoris Linux (Filesystem Hierarchy Standard):

http://es.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard Comandes Linux: http://www.oreillynet.com/linux/cmd/

http://www.comandos-linux.we.bs/ Gnome: http://www.gnome.org/ K Desktop Environment (KDE): http://www.kde.org/ Ubuntu: http://www.ubuntu.com/ Introducció a Linux: http://linux.ciberaula.com/introduccion_linux.php