presentacio projectes.ppt

15

description

El projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l'alumnat mateix i sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

Transcript of presentacio projectes.ppt

Page 1: presentacio projectes.ppt
Page 2: presentacio projectes.ppt
Page 3: presentacio projectes.ppt

Mètode Gavilan

Page 4: presentacio projectes.ppt

Això és un treball de recerca

Page 5: presentacio projectes.ppt

PAS 1:DEFINIR EL PROBLEMA D'INFORMACIÓ i QUÈ ES NECESSITA INDAGAR PER RESOLDRE'La) Definir el Problema d'Informació i plantejar la pregunta inicial que pugui ajudar a resoldre'lb) Identificar, explorar i relacionar els conceptes i aspectes del tema necessaris per respondre la pregunta inicial.c) Construir el diagrama d'un Pla de Recerca que ajudi a seleccionar i categoritzar els conceptes i aspectes del tema més importants per resoldre la pregunta inicial.d) Formular Preguntes Secundàries derivades de la pregunta Inicial i del Pla de Recerca.e) Avaluació del pas 1.

PAS 1:DEFINIR EL PROBLEMA D'INFORMACIÓ i QUÈ ES NECESSITA INDAGAR PER RESOLDRE'La) Definir el Problema d'Informació i plantejar la pregunta inicial que pugui ajudar a resoldre'lb) Identificar, explorar i relacionar els conceptes i aspectes del tema necessaris per respondre la pregunta inicial.c) Construir el diagrama d'un Pla de Recerca que ajudi a seleccionar i categoritzar els conceptes i aspectes del tema més importants per resoldre la pregunta inicial.d) Formular Preguntes Secundàries derivades de la pregunta Inicial i del Pla de Recerca.e) Avaluació del pas 1.

PAS 2:BUSCAR I AVALUAR FONTS D'INFORMACIÓa)Identificar i seleccionar les fonts d'informació més adequades. Plantilla motor de cercab) Accedir a les fonts seleccionades ia la informació que contenen.c) Avaluar les fonts trobades i la informació que contenen. Plantilla avaluació fonts.d) Avaluació pas 2.

PAS 2:BUSCAR I AVALUAR FONTS D'INFORMACIÓa)Identificar i seleccionar les fonts d'informació més adequades. Plantilla motor de cercab) Accedir a les fonts seleccionades ia la informació que contenen.c) Avaluar les fonts trobades i la informació que contenen. Plantilla avaluació fonts.d) Avaluació pas 2.

PAS 3:ANALITZAR LA INFORMACIÓa) Elegir la informació més adequada per resoldre les Preguntes Secundàries.b) Llegir, entendre, comparar, i avaluar la informació seleccionada. Pantilla prguntar secundàries.c) Respondre les Preguntes Secundàries.d) Avaluació pas 3.

PAS 3:ANALITZAR LA INFORMACIÓa) Elegir la informació més adequada per resoldre les Preguntes Secundàries.b) Llegir, entendre, comparar, i avaluar la informació seleccionada. Pantilla prguntar secundàries.c) Respondre les Preguntes Secundàries.d) Avaluació pas 3.

PAS 4:Sintetitzar i UTILITZAR LA INFORMACIÓa) Recopilar les respostes a les preguntes Secundàries per resoldre la pregunta inicial.b) Elaborar un producte concret que exigeixi aplicar i utilitzar els resultats de la investigació.c) Comunicar els resultats de la recerca a altres.d) Avaluació del pas 4 i de tot el proceso.

PAS 4:Sintetitzar i UTILITZAR LA INFORMACIÓa) Recopilar les respostes a les preguntes Secundàries per resoldre la pregunta inicial.b) Elaborar un producte concret que exigeixi aplicar i utilitzar els resultats de la investigació.c) Comunicar els resultats de la recerca a altres.d) Avaluació del pas 4 i de tot el proceso.

Page 6: presentacio projectes.ppt

Eines de web 2.0 utilitzades per dur a terme els Projectes.

Page 7: presentacio projectes.ppt
Page 8: presentacio projectes.ppt
Page 9: presentacio projectes.ppt
Page 10: presentacio projectes.ppt
Page 11: presentacio projectes.ppt
Page 12: presentacio projectes.ppt

Les plantilles

Page 13: presentacio projectes.ppt

Les plantilles

Page 14: presentacio projectes.ppt

Les plantilles

Page 15: presentacio projectes.ppt

Adreces d'interès•Mètode Gavilán: http://www.eduteka.org/pdfdir/ModeloGavilan.pdf•Wikis de l’assignaturaclica per poder visitar les wikis d’alumnes