Presentacio mwc

13
www.citilab.eu

Transcript of Presentacio mwc

Page 1: Presentacio mwc

www.citilab.eu

Page 2: Presentacio mwc

introduïmun nou model

d’innovació

Page 3: Presentacio mwc

Empresa Universitat

AdminPública

La innovació tradicional es basaen el model de triple hèlix

www.citilab.eu

Page 4: Presentacio mwc

Empresa Universitat

AdminPública

En el nou model d’innovació el ciutadàforma part del procés

www.citilab.eu

Ciutadans

Page 5: Presentacio mwc

Empresa Universitat

AdminPública

Conformem un partenariat de ciutadans,empreses i administració

www.citilab.eu

Ciutadans

Page 6: Presentacio mwc

Gràcies a la tecnologia i en particular a internet

a la Societat del Coneixement qualsevol personapot accedir als instruments per a

crearconeixement dins d’un context d’innovació

la hipòtesi

delCitilabwww.citilab.eu

Page 7: Presentacio mwc

TreballemambProjectes

Page 8: Presentacio mwc

Generemun nou ecosistemad’innovació

amb ciutadans,

de recercawww.citilab.eu

empreses i equips

Page 9: Presentacio mwc

i apostemper la

formació

Page 10: Presentacio mwc

www.citilab.eu

Scratch for Arduino: pensament computacional i robòtica

Page 11: Presentacio mwc

www.citilab.eu

Videojocs: la teva afició esdevé una professió de futur

Page 12: Presentacio mwc

www.citilab.eu

Aplicacions mòbils i videojocs multiplataforma

Page 13: Presentacio mwc

Novembre 2011