Presentacio Ee08

18

description

Presentació resum de la conferència de l'acte inaugural de l'EE 2008 Terres Ebre

Transcript of Presentacio Ee08

Page 1: Presentacio Ee08
Page 2: Presentacio Ee08

• Riquesa sense treball• Plaer sense consciència• Ciència sense humanitat• Política sense principis• Comerç sense moral• Devoció sense sacrifici

• Mahatma Ghandi

Page 3: Presentacio Ee08

• Herb Simon. “The Science of the Artificial”. Els “artefactes”

• Les tres eres del canvi econòmic, Tofler, 1980

• Hardware; Software; Humanware

Page 4: Presentacio Ee08

Naturalesa

CiènciesNaturals

ANÀLISI

CiènciesArtificials

SÍNTESI

OBJETIUSDE L’HOME

Artifici

Herb Simon “The Sciences of the Artificial”

Page 5: Presentacio Ee08

1960-2000

1750-1850

Era de laInformació

Era de laIndústria

temps

Era de L’Agricultura

Periodes de dislocació

Nivell de vida

Les tres eres del canvi econòmic, Tofler, 1980

Era de la Innovació

Page 6: Presentacio Ee08

Tres exemples d’innovació relacionats amb la Universitat

Exemple cap enfora: La tercera missió

Exemple global: El procés de Bolonya

Exemple cap endins: el CRAI

Page 7: Presentacio Ee08

• Universitat: 900 anys d’existència

– Docència– Recerca– Tercera missió: Què és això?

Page 8: Presentacio Ee08

La URV ha d'actuar com a motor del progrés cultural, científic i tècnic a les comarques meridionals de Catalunya i, de manera més específica, a les ciutats on s'ubiquen els seus centres.

El Parlament de Catalunya aprova el 12 de desembre de 1991, al voltant de mitjanit, la Llei 36/1991, de creació de la Universitat Rovira i VirgiliUniversitat Rovira i Virgili. Entre altres coses, . Entre altres coses, estableix:estableix:

Page 9: Presentacio Ee08

ARRIBAR A TOT EL TERRITORI

POTENCIAR LA FORMACIÓ PERMAMENT

PROMOURE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

PARTICIPAR EN ELS NÒDULS D’INNOVACIÓ

FOMENTAR L’EMPRENEDORIA DE L’ALUMNAT I EL

PROFESSORAT

La URV, motor del progrés territorial

en l’economia del coneixement

Page 10: Presentacio Ee08

Joint strategy

Page 11: Presentacio Ee08

Institut de

recerca

Parc Científic i Tecnològic

Especialització

(Ubicació)

Centre R+D+I

Adscrit a URV

Pendent adscripció

Institut de

recercaEn fase de creació

Centre recerca propi

Màster

URV06-0707-08

Interuniv06-0707-08

ErasmusMundus

08-10

Grau

ALINEAMENT DOCÈNCIA - RECERCA - ESTRUCTURES D’R+D+I

Page 12: Presentacio Ee08

(Percentatge sobre la població amb més de 10 anys)

Territori 1991 1996 2001

Alt Camp 4,1 5,9 9,3

Baix Camp 4,9 7,9 10,5

Baix Ebre 4,0 6,3 8,5

Baix Penedès 3,8 6,4 8,5

Conca de Barberà 4,0 6,3 9,0

Montsià 3,0 5,0 6,6

Priorat 3,5 6,3 8,9

Ribera d'Ebre 4,2 6,3 8,3

Tarragonès 6,1 10,3 12,7

Terra Alta 2,0 4,0 5,7

Camp de Tarragona 5,1 8,4 10,9

Terres de l'Ebre 3,5 5,7 7,5

Tarragona (p) 4,6 7,7 10,0

Població amb títol universitari

Font: IDESCAT

Page 13: Presentacio Ee08

El procés de Bologna

Crear un espai europeu d’educació superior al 2010

Les tres prioritats del procés de Bolonya són: Introducció dels tres cicles (grau/master/doctorat), assegurament de la qualitat i reconeixement de les qualificacions i els periodes d’estudi.

Bologna (1999), Praga (2001), Berlin (2003), Bergen (2005),

Londres (2007), Lovaina (2009).

Page 14: Presentacio Ee08

(EQF), Marc europeu de qualificacions per a l’aprenentage qal llarg de la vida

(EUROPASS), transparència de qualificacions,

(ECTS -ECVET) transferència de crèdits

(ENQA -ENQAVET) assegurament de la qualitat.

(EHEA o EEES) Espai Europeu d’Educació Superior

i (ERA o EER) Espai Europeu de Recerca

Page 15: Presentacio Ee08

Programes ERASMUS, TEMPUS,

ERASMUS MUNDUS

7è Programa Marc de Recerca

Programa de Competitivitat i Innovació

Fons Esctructurals

Banc Europeu d’Inversions

Page 16: Presentacio Ee08

• Tercer exemple: El CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació)

• …..adeu….pobra i trista Biblioteca

Page 17: Presentacio Ee08

Un CRAI és un servei institucional destinat a facilitar el procés d’aprenentatge i l’accés a la informació dels

membres de la comunitat universitària mitjançant l’oferta dels serveis de manera integrada, permanent,

presencial i virtual.

En el CRAI hi treballen, de forma coordinada, persones especialitzades en diferents serveis

universitaris.

Els CRAI són espais on conflueixen materials i professionals qualificats i polivalents.

Què és un CRAI?

Page 18: Presentacio Ee08

Estructura

Informació de la Universitat Orientació i assessorament per a l’accés a la informació Accés a fonts d’informació Accés a eines per a la informació Orientació i assessorament per a l’ús de les TIC Reprografia i impressió Accés a i ús de recursos multimèdia Aprenentatge no presencial d’idiomes Suport i formació del professorat Espais d’aprenentatge diversos Espais d’interacció social, zones de lleure i

subministrament de béns

Unitats i serveis disponibles en un CRAI