Pres100318 Ving Slid

37
Annika Heinmetz Marknadsdirektör Ving

description

ALMI Företagspartner Gotland anordnade ett seminarie för de gotländska företagen om sociala medier. Inbjudna föreläsare var marknadsansvarige från Telia, SJ, Scania och VING. Här vi ser vi just VINGs presentartion. Mycket nöje!

Transcript of Pres100318 Ving Slid

Page 1: Pres100318 Ving Slid

Stora Annonsördagen

Eivor Andersson

Annika Heinmetz

Marknadsdirektör

Ving

Page 2: Pres100318 Ving Slid

Ving i siffror

• 600 000 resenärer per år

• Omsättning: drygt 4 miljarder SEK

• Cirka 500 000 telefonsamtal per år

• 20 miljoner besök på ving.se/år

• 120.000 besök i våra butiker per år

Page 3: Pres100318 Ving Slid

Hur säljer vi våra resor?

Internet (ca 60%)

Direktförsäljning (ca 20%)

• egna butiker

• egna callcenter

Agentförsäljning (ca 20%)

De största, med ca 80% av agentförsäljningen, är:

• Ticket

• Resia

Page 4: Pres100318 Ving Slid

Ving.se i siffror

• 1995 lanserades första versionen av ving.se

• 1998 lanserades bokning på ving.se

• Idag har Ving ca 450.000 unika besökare i veckan

• Ca 60 % av Vings resenärer bokar sin resa på ving.se

• Nästan 90 % av Vings resenärer uppger att de

besökt ving.se i samband med sin resa

Page 5: Pres100318 Ving Slid

Uppmärksamhetswebben

450 000 ex.

2 380 000 ex.

Katalogupplaga

1995 200820071998 200920062000 2004 2005 ?

54 st.

Butiker

8 st.

180 000 besök

500 000 besök

En del av vardagen

Telefonsamtal

850 000

500 000

Besök per vecka på Ving.se

Internetförsäljning (%)

20%

60%

Page 6: Pres100318 Ving Slid

Strategiskt vägval 2004

• Internet skulle vara den primära marknads- och

försäljningskanalen. Målsättning – 50% om tre år!

• Alla slags resor på nätet

• Enklare bokning och mer tillgänglig information

• Snabb omställning till färre butiker

• Färre och starkare varumärken

• Tillgängliga när kunden behöver oss

Page 7: Pres100318 Ving Slid

Vilka var utmaningarna?

• Hur göra det enkelt och kundanpassat?

• Hur får vi kunden att boka sin resa på ving.se?

• Hur skapa mer interaktivitet?

• Hur lyckas med att skapa relationer i den digitala världen?

• Hur lyckas med träffsäker marknadsföring både i

digitala och traditionella medier?

Page 8: Pres100318 Ving Slid

Söka resa - urvalsprocessen

Page 9: Pres100318 Ving Slid

Gästernas betyg och egna tips

Page 10: Pres100318 Ving Slid

Inspirationsmagasin

• Kunderna efterfrågar överblick och

inspiration

• Den traditionella katalogen är borta

• Tre Inspirationsmagasin per år

Page 11: Pres100318 Ving Slid

Innan avresa – Individanpassat avresemail

Page 12: Pres100318 Ving Slid

På resmålet

• Callcenter

• Sms

• Behovet av skriftlig

information minskar

• Personligt möte

Page 13: Pres100318 Ving Slid

Efter hemkomst – uppföljning och utvärdering

Page 14: Pres100318 Ving Slid

Löpande digital kundkommunikation

Page 15: Pres100318 Ving Slid

Kampanjer integreras med webben

Page 16: Pres100318 Ving Slid

Tålamodet är kort; våra konkurrenter är ett klick bort

Page 17: Pres100318 Ving Slid

Kunderna vill se ständiga förbättringar

• Internet har en dominerande ställning när det gäller både

bokning och information, för samtliga målgrupper

• Internets betydelse ser vi inte minst genom det stora engagemang

och de krav/önskemål kunderna har

• Nya och utvecklade sökmöjligheter ligger högt på önskelistan

• Enkelhet och snabbhet på webben viktigast

Page 18: Pres100318 Ving Slid

Hur skapa ett personligt möte på webben?

• Skapa relationer utanför ving.se (Facebook, Twitter o.s.v.)

• Svara på bloggar – personligt tilltal och god service

• Användargenererat material på ving.se – samspelet

mellan användare och kunder blir personligt

• Vi måste vara där kunden är, och anpassa oss till

kundens situation/behov

Page 19: Pres100318 Ving Slid

Reseberättelser

Låta våra resenärer komma till tals

Page 20: Pres100318 Ving Slid

Gästernas hotellbetyg på ving.se

Page 21: Pres100318 Ving Slid

Total öppenhet på ving.se

• Transparens på nätet

• Öppenhet

• Kundkontakt

• Vi utvecklar

verksamheten

närmare kunden

Page 22: Pres100318 Ving Slid

Finnas utanför våra egna domäner

Page 24: Pres100318 Ving Slid

Ving på Facebook

ca 5 700 fans

Page 25: Pres100318 Ving Slid

Sunwing på Facebook

ca 2 200 fans

Page 26: Pres100318 Ving Slid

Ving på Twitter

ca 1 300 followers

Page 27: Pres100318 Ving Slid

Ving på Twitter – Sista minuten

Page 29: Pres100318 Ving Slid

Svara på blogginlägg

Page 30: Pres100318 Ving Slid

Var börjar man?

• Lyssna: vad sägs om oss, var sägs det

• Delta: svara (personligt, trovärdigt, service)

• Bygga varumärke

• Utvärdera

Page 31: Pres100318 Ving Slid

Fairshopping: kundservice i sociala medier

Page 32: Pres100318 Ving Slid

Vissa budskap passar bättre i social medier

Page 33: Pres100318 Ving Slid

Samma budskap i alla kanaler

Page 34: Pres100318 Ving Slid

Mallorca-tips från våra kunder och vår personal

Page 35: Pres100318 Ving Slid

Utmaningar i nya medielandskapet

Nya krav på medarbetarna:

• Uppdaterade

• Öppna

• Agera snabbare

• Svara direkt

• Mer effektiva (t.ex. inga manuella hanteringar)

• Mer påpassade

• Färre anställda/fler med multikompetens

• Ny branschlogik

Page 36: Pres100318 Ving Slid

Våra erfarenheter på vägen

• Sätt höga mål för webbförsäljningen

• Se till att kunderna möter samma varumärke oavsett kanal

• Var beredd på att ta jobbiga beslut

• Se till att webbens ansvar blir allas

• Låt affärsutveckling och it-utveckling gå hand i hand

• Ha kontroll på ny teknik

• Tappa aldrig kundfokus

Page 37: Pres100318 Ving Slid

Välkommen till ving.se!…bara ett klick bort…