Practiques Curs Pressupostos TCQ 01_11

download Practiques Curs Pressupostos TCQ 01_11

of 34

 • date post

  02-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  253
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Practiques Curs Pressupostos TCQ 01_11

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

04.2011

ndex

Com sobre el programa? Com es crea un pressupost? Com es defineix lestructura de nivells? Com es creen nodes? Com sarrosseguen partides del banc al nostre pressupost? Canvi de caracterstiques de les partides Com afecta la modificaci dun element a la resta de la vostra obra? Com sinclouen elements nous a la justificaci de partides? Com es crea una partida dalada? Com es recodifica? Com es posen els amidaments? Com es canvien preus? Com s'afegeixen les despeses indirectes? Com es fa la Configuraci de lltim full? Com es fan llistats?

3 3 4 5 9 10 14 14 16 17 20 27 30 30 31

TCQ2000

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

Com sobre el programa? Obriu el programa TCQ2000: Inici Programes ITeC TCQ2000 1 Projecte i Obra.

Com es crea un pressupost? Creaci dun nou pressupost: General Nou. A la finestra que apareix, busqueu, al costat de Fitxer i , el fitxer on guardareu el pressupost, que ser el "Prctica amb lajut del bot dels puntets Pressupostos.TCQ", dins de la carpeta CURSOS que trobareu a l'escriptori. Poseu com a Codi la data del dia davui i, com a Descripci, Pressupost NAU INDUSTRIAL. Premeu Acceptar.

Obrir el pressupost: Aneu a Obrir, marqueu lobra, i a Mdul marqueu Pressupost. Premeu Acceptar.

www.itec.cat

3

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

TCQ2000

Com es defineix lestructura de nivells?Accediu a Dades generals del men General. Apareixer la pantalla segent, en la qual podreu definir lestructura del pressupost.

Per modificar lestructura lliure del pressupost seguiu els passos segents: 1. A lopci Nombre mxim de nivells del marc Estructura de pressupost, haureu de definir la profunditat mxima del pressupost. TCQ2000 admet un nombre mxim de 9 nivells. Teclejarem un 3, el programa crear una estructura del tipus Obra/Captol/Subcaptol. 2. Fent un doble clic amb el ratol sobre la casella Ttol nivell, podreu canviar o definir el nom genric de cada nivell. 3. Fent un doble clic amb el ratol sobre el quadre gris de la columna Ln? a TCQ2000 seran indicats quins daquests nivells han dadmetre lnies de pressupost. 4. Per validar els canvis haureu de clicar el bot Acceptar.NOTA: lestructura del pressupost pot ser modificada en qualsevol moment, sempre que la modificaci no afecti les dades ja entrades al pressupost.

4

TCQ2000

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

Com es creen nodes? Creaci de captols: colloqueu-vos sobre el node 01 Pressupost i premeu el bot dret del ratol Afegir Captol.

Sobre Codi Concepte escriviu 01 i a Descripci, Moviment de terres. Premeu Acceptar.

Creeu ara el captol 02 Fonaments, el 03 Estructura, el 04 Coberta i el 05 Tancaments. Feu Acceptar. Premeu el bot Sortir.

www.itec.cat

5

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

TCQ2000

Creaci de subcaptols: poseu-vos damunt el nivell 01.01 i premeu el bot dret del ratol, escolliu Afegir Subcaptol.

Poseu com a Codi 01 i com a Descripci, Neteja del terreny. Creeu ara el 02 Excavaci rases i pous. Feu Acceptar.

6

TCQ2000

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

Al nivell 01.03 Poseu com a Codi 01 i com a Descripci, Pilars. Creeu ara el 02 Suports Base i el 03 Forjat. Feu Acceptar. Al nivell 01.05 Poseu com a Codi 01 i com a Descripci, Exteriors. Creeu ara el 02 Interiors i el 03 Practicables. Feu Acceptar. El resultat de lestructura del pressupost ha de ser el segent:

Canvi del nom dun subcaptol: canviareu ara el nom del subcaptol 02 Neteja terreny. Situeu-vos sobre aquest captol i premeu el bot dret del ratol, escolliu lopci Editar Subcaptol

Escriviu sobre Descripci Neteja terreny i esbrossada. Feu Acceptar.

www.itec.cat

7

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

TCQ2000

Obrir el Banc de preus BEDEC: premeu la pestanya del costat del bot verd BD dicones i escolliu el banc en catal, i de lany 2011.

de la barra

Premeu ara PR. Us ha de sortir la pantalla segent, on podeu escollir lmbit de preus. Escolliu el de Barcelona i lmbit de plecs Catalunya. Premeu Acceptar.NOTA: Podreu entrar a la Identificaci del Banc quan ho necessiteu. Heu de tenir seleccionat el Banc, des de General Dades Generals.

Feu una visualitzaci en mosaic del banc i del pressupost amb lordre Finestra Mosaic Vertical. Ara ja podeu veure el banc de preus i el vostre pressupost alhora.

8

TCQ2000

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

Com sarrosseguen partides del banc al nostre pressupost?Per cercar partides de les quals es coneix el codi, cal anar a Modificaci Cercar per codi.

Per cercar per descripci, sha danar a Modificaci Cercar per descripci (cal que les lletres siguin majscules).

O b cercar per arbre. Arrossegar partides del banc: Arrossegueu les partides "E2211022" i la "E2212222" per al captol 01.01.01 Neteja del terreny i esbrossada, una vegada us hagueu situat damunt. Al captol 01.01.02 Excavaci de rases i pous: la "E2221222" i la partida "Excavaci de rasa per a pas dinstallacions..." "E222...", de fins a 1 m de fondria, amb tipus de terreny fluix, amb mitjans mecnics i amb les terres deixades a la vora (la "E222B223").

www.itec.cat

9

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

TCQ2000

Al captol 01.02 Fonaments. La partida de Formig per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistncia fluida i grandria mxima del granulat 20 mm, abocat des de cami (la E31522J1); a continuaci la partida Acer en barres corrugades B 500 S de lmit elstic >= 500 N/mm2, per a larmadura de rases i pous (la E31B3000); desprs, l'Encofrat amb plafons metllics per a rases i pous de fonaments (la E31D1100). Al captol 01.03.01 Pilars. Agafeu la segent partida: Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per pea composta... (la E441531D). Al captol 01.03.02 Suports Base. Agafeu la segent partida: Acer S275JR segons UNE-EN 100252, per a elements dancoratge... (la E442501C). Al captol 01.03.03 Forjat. Agafeu les segents partides: Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per pea simple... ref. IPE-80 de la srie PERFILS de CELSA... (la E4445112BQXD); Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per pea simple... ref. IPE-240 de la srie PERFILS de CELSA... (la E4435112BQXL); i (la E442501C). Al captol 01.04 Coberta. La partida de Coberta sandwich ... galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm, d'1 mm de gruix... (la E54577KAEASX); a continuaci la partida Canal exterior de secci semicircular de PVC rgid, de dimetre 150 mm... (la E5ZJ1D6P); desprs, les partides "E5ZA1121", "E5615E40" i la "E5ZH4EN7". Al captol 01.05.01 Exteriors. Agafeu la segent partida: Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de 400x200x300 mm, de morter... (la E618681K). Al captol 01.05.02 Interiors. Agafeu les segents partides: Env recolzat divisori de 5 cm de gruix, de superma de 500x250x50 mm... (la E614SM1E). A continuaci la partida Pared passant de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm... (la E614HHAE). Al captol 01.05.03 Practicables. Agafeu les segents partides: Porta plegable d'apertura rpida vertical de teixit revestit de PVC, de 3 a 3,5 m dalria mxima... (la EARRA111); Porta tallafocs metllica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm... (la EASA72SE); Porta acstica metllica allament 47 dBA, de dues fulles batents de 98 mm de gruix total... (la EATACY3R); Porta dacer, duna fulla batent per a un buit dobra de 90x215 cm, amb bastidor de tub dacer de 40x20x1,5 mm... (la EABG9A62); Porta dacer, de dues fulles batents per a un buit dobra de 160x215 cm, amb bastidor de tub dacer de 40x20x1,5 mm... (la EABGP762); Fulla fixa dalumini lacat, collocada sobre bastiment de base, per a un buit dobra aproximat de 120x150 cm... (la EAF1C8AL); Fulla fixa dalumini lacat, collocada sobre bastiment de base, per a un buit dobra aproximat de 180x150 cm... (la EAF1CCAL); Porta enrotllable amb fulla calada de gelosia de tubs i perfils dacer pintat al forn, compensada amb molles helicodals dacer... (la EARBB201); i (la EAF1C8ACDZLL).

Canvi de caracterstiques de les partides Minimitzeu el Banc de preus de lITeC 2011, perqu no us faci nosa. Per canviar algunes caracterstiques de partides, com el preu, la descripci, el nom, etc., obriu el Banc de l'obra. Feu Obrir, marqueu el Banc de preus i feu Acceptar.

10

TCQ2000

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

Canvieu el text de la partida "E2211022" situada al nivell 01.01.01". Feu doble clic sobre el codi de la partida i sortir la finestra de Visualitzaci de Partida.

Aneu a la pestanya General i canvieu el nom a "Neteja i esbrossada"- Damunt de Nom esborreu el text que sobra. Canvieu tamb la descripci, amb la qual cosa es personalitza la partida. A lrea de Descripci, feu que el text sigui el segent: "...sobre contenidor". Premeu Acceptar. La partida us ha de quedar de la segent manera:

www.itec.cat

11

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

TCQ2000

Canvieu ara el preu total de la mateixa partida, la "E2211022".

Feu doble clic sobre el codi de la partida. En aquests moments t un preu aproximat d'1,96 euros. Per canviar-lo, heu de fer clic a la casella del costat de la casella preu

Accedireu a Ajustar preu

Poseu a la casella Preu desitjat un preu de 5 euros. Premeu Ajustar

12

TCQ2000

Prctiques del curs de pressupostos i condicions tcniques

(Com podeu observar, el preu sajusta,