Poznatky z kontrol agentur prce Konference â€‍Agenturn­ zam›stnvn­...

download Poznatky z kontrol agentur prce Konference â€‍Agenturn­ zam›stnvn­ – prvn­ prava a praxe“

of 14

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  31
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Poznatky z kontrol agentur práce Konference „Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. května 2013 Jiří Macíček. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Poznatky z kontrol agentur prce Konference â€‍Agenturn­ zam›stnvn­...

 • Poznatky z kontrol agentur prce Konference Agenturn zamstnvn prvn prava a praxe Poslaneck snmovna Parlamentu R Praha, 22. kvtna 2013 Ji Macek

  Sttn ad inspekce prce, Kolsk 451/13, 746 01 Opavatel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

 • Hlavn kontroln kol v roce 2012 Pedmt kontrol u agentur prce a uivatel PVP

  Vznik, zmny a skonen pracovnho pomruPracovn doba, doba odpoinku, pesasov prceOdmovn, nhrady mzdy, cestovn nhradyPodmnky pidlench zamstnancRovn zachzen s pidlenmi zamstnanciKontrola pojitn proti padkuDodrovn povolen ke zprostedkovn zamstnnOchrana osobnch prv zamstnancPodmnky vyslanch pracovnk v rmci Evropsk unie

  Sttn ad inspekce prce, Kolsk 451/13, 746 01 Opavatel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

 • Hlavn kontroln kol v roce 2012 Pedmt kontrol u agentur prce a uivatel BOZPOdborn a zdravotn zpsobilost agentura prce + uivatelZkladn kolen o prvnch a ostatnch pedpisech k zajitn bezpenosti a ochrany zdrav pi prci agentura prceOdborn kolen na pracoviti - uivatelOdborn kolen na konkrtnm zazen (nvod k obsluze stroje nebo zazen) - uivatelSeznmen s riziky - uivatel Vsledky vyhodnocen rizik - uivatelOpaten na ochranu ped psobenm rizik, nap. vybaven zamstnance osobnmi ochrannmi pracovnmi prostedky uivatel + agentura prce

  Sttn ad inspekce prce, Kolsk 451/13, 746 01 Opavatel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

 • Hlavn kontroln kol roku 2012 Vsledky kontrol roku 2012 podle hlavnho kolu:V roce 2012 bylo provedeno vemi inspektorty prce na seku agenturnho zamstnvn celkem 155 kontrol, z toho 113 agentur prce a 42 uivatel.Z celkovho potu bylo 79 kontrol bez nedostatk a 76 s nedostatky.Pi kontrolch bylo zjitno celkem 236 nedostatk.Bylo uloeno celkem 17 pokut.Ve uloench pokut pedstavovala stku 2 050 000,- K.

  Sttn ad inspekce prce, Kolsk 451/13, 746 01 Opavatel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

 • Hlavn kontroln kol roku 2012 Pehled nejastjch poruen podle oblast:

  Agenturn zamstnvn 132Vznik, zmny a skonen pracovnho pomru 30Pracovn doba, doba odpoinku 25Odmovn, pplatky ke mzd 24Bezpenost prce a ochrana zdrav pi prci 11Nhrady mzdy, cestovn nhrady 7Ostatn poruen 7

  Sttn ad inspekce prce, Kolsk 451/13, 746 01 Opavatel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

 • Hlavn kontroln kol roku 2012 Nejastj poruen PVP:Dohoda agentury prce s uivatelem o doasnm pidlen zamstnance neobsahovala vechny pedepsan nleitostiAgentura prce pidlila zamstnance k uivateli na zklad psemnho pokynu, kter neobsahoval daje stanoven ZPAgentura prce a uivatel nezabezpeili, aby pracovn a mzdov podmnky doasn pidlenho zamstnance nebyly hor, ne jsou nebo by byly podmnky srovnatelnho zamstnanceKontrolovan osoba nevydala zamstnanci potvrzen o zamstnnKontrolovan osoba nevedla u zamstnanc evidenci pracovn doby s vyznaenm zatku a konce odpracovan smny, prce pesas, non prce

  Sttn ad inspekce prce, Kolsk 451/13, 746 01 Opavatel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

 • Hlavn kol roku 2012Nejastj poruen PVP :Kontrolovan osoba nerozvrhla pracovn dobu tak, aby ml zamstnanec nepetrit odpoinek v tdnu alespo 35 hodinKontrolovan osoba nevyplatila zamstnanci za dobu prce v sobotu a v nedli k dosaen mzd pplatek alespo 10 %Agentura prce pidlila zamstnance k doasnmu vkonu prce k uivateli na zklad dohody o proveden prceKontrolovan osoba nezajistila, aby byl zamstnanci poskytnut nepetrit odpoinek v tdnu tak, aby za obdob 2 tdn inila jeho dlka alespo 70 hodinKontrolovan osoba neinformovala zamstnance pi vzniku pracovnho pomru o prvech a povinnostech vyplvajcch z pracovnho pomru

  Sttn ad inspekce prce, Kolsk 451/13, 746 01 Opavatel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

 • Hlavn kontroln kol roku 2012Nejastj poruen BOZP:Neposkytnut OOPPNevytven bezpenho pracovnho prostedNezajitn dostatench a pimench informac a pokyn o BOZPNeprovdn pravideln a dn drby, kontroly a reviz vrobnch a pracovnch prostedk a zazenNesplnn poadavk na bezpenostn znaky a znaenMinimln poadavky na bezpen provoz a pouvn zazenZjitn poruen se tkala nejastji vrobnch a provoznch budov a sklad.

  Sttn ad inspekce prce, Kolsk 451/13, 746 01 Opavatel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

 • Podan podnty a poty kontrol na zklad podnt v letech 2008- 2012

  Podnty v roce 2012 podle kontrolnch oblast: Pracovnprvn vztahy6 418Nelegln zamstnvn 2 399Bezpenost prce 757

  Sttn ad inspekce prce, Kolsk 451/13, 746 01 Opavatel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

  Podan podntyPoet kontrol20085 2363 58420095 7483 96520105 4433 63720115 5484 50720129 5746 665

  Graf1

  52363584

  57483965

  54433637

  55484507

  95746665

  Podan podnty

  Poet kontrol

  porovnn zvad

  eten podnt - poet kontrol a nedostatk - porovnn roku 2006, 2007 a 2008

  Rokprvn kontrolynsledn kontrolycelkem

  Poet kontrol celkemPoet kontrol se zvadouPoet zvad celkemPoet kontrol celkemPoet kontrol se zvadouPoet zvad celkemPoet kontrol celkemPoet kontrol se zvadouPoet zvad celkem

  20062,5692,0447,089387132,6072,0517,102

  20072,7862,2637,6315714352,8432,2777,666

  20083,4562,7468,75512835773,5842,7818,8321/23/09

  20093,8632,9758,67510137813,9643,0128,7561/12/10

  porovnn pokut

  eten podnt - uloen pokuty - porovnn roku 2006, 2007 a 2008pokuty uloen za pslun obdob

  Rokprvn kontrolynsledn kontrolycelkem

  PoetPokuta v KPoetPokuta v KPoetPokuta v K

  20062512,897,53415,0002522,902,534

  200760811,910,423469,00061211,979,423

  200865717,514,7575210,00066217,724,757k 23012009

  200867118,118,757ron zprva

  200963515,724,12310264,00064716,028,123k 13012010sest

  tab 1

  2008

  Poet kontrol na zklad podntcelkem

  Zvry z eten podntPoet kontrol kde byla zjitna poruen:z tohosankce neuloena2,1192781

  sankce uloena6622119

  suma uloench pokut v K17,724,757

  Poet kontrol bez zvad803

  Poet kontrol celkem3,584803

  20091/13/10

  Poet kontrol na zklad podntcelkem

  Zvry z eten podntPoet kontrol kde byla zjitna poruen:z tohosankce neuloena2,365

  sankce uloena6473,012

  suma uloench pokut v K16,028,1233,965

  Poet kontrol bez zvad953

  Poet kontrol celkem3,965

  5 tab

  eten podnt - poet kontrol a nedostatk - porovnn roku 2006 a 2009

  Tabulka . 5

  Rokprvn kontrolynsledn kontrolycelkem

  Poet kontrol celkemPoet kontrol s poruenmPoet poruen celkemPoet kontrol celkemPoet kontrol se zvadouPoet zvad celkemPoet kontrol celkemPoet kontrol s poruenmPoet poruen celkem

  20062,5692,0447,089387132,6072,0517,102

  20072,7862,2637,6315714352,8432,2777,666

  20083,4562,7468,75512835773,5842,7818,832

  20093,8642,9758,67510137813,9653,0128,756

  5 tab

  Poet kontrol celkem

  Poet kontrol s poruenm

  Poet poruen celkem

  graf 3

  eten podnt - uloen pokuty - porovnn roku 2006, 2007 a 2008pokuty uloen za pslun obdob

  Tabulka . 6

  Rokprvn kontrolynsledn kontrolycelkem

  PoetPokuta v KPoetPokuta v KPoetPokuta v Kprmrn ve pok

  20062512,897,53415,0002522,902,5342,902.511,518

  200760811,910,423469,00061211,979,42311,979.419,574

  200865717,514,7575210,00066217,724,75717,724.826,775

  200963515,764,12310264,00064716,028,12316,028.124,773

  graf 3

  20062006

  20072007

  20082008

  20092009

  Poet pokut

  Pokuty v tis. K

  Prmrn ve pokuty v K

  tab 2 zvr 09

  1/13/10vytv do 13.1.2010

  Nzev polokyRokslo kolu!Poet subjektPoet zvadPokuty

  200620072008200909.1.063546867415857837

  Kontroly na zklad podnt09.1.06N10181264000

  Poet provedench kontrol2,5692,7863,4563,864Grand Total3647875516121837

  Poet kontrol se zvadou2,0442,2632,7462,975

  Poet zjitnch zvad7,0897,6318,7558,675

  Poet uloench pokut251608657637slo kolu!Poet kontrolPoet zvadPokuty

  Celkov ve pokut v K2,897,53411,910,42317,514,75715,764,12309.1.063864867415857837

  Prmrn poet zvadna kontrolu se zvadou3.53.43.22.909.1.06N10181264000

  Prmrn ve pokuty v tis. K11.519.626.724.7Grand Total3965875516121837

  Nsledn kontroly

  Poet provedench kontrol3857128101

  Poet kontrol se zvadou7143537

  Poet zjitnch zvad13357781

  Poet uloench pokut14510

  Celkov ve pokut v K5,00069,000210,000264,000

  Prmrn poet zvadna kontrolu se zvadou1.92.52.22.2

  Prmrn ve pokuty v tis. K5.017.342.026.4

  Kontroly celkem

  Poet provedench kontrol2,6072,8433,5843,965

  Poet kontrol se zvadou2,0512,2772,7813,012

  Poet zjitnch zvad7,1027,6668,8328,756

  Poet uloench pokut252612662647

  Celkov ve pokut v K2,902,53411,979,42317,724,75716,028,123

  Prmrn poet zvadna kontrolu se zvadou3.53.43.22.9

  Prmrn ve pokuty v tis. K11.519.626.824.8

  graf oblasti

  1/13/10

  Oblast poruenPoetzjitnchporuen

  nevydn vstupnch doklad54

  nevydn mzdovch vmr37

  neveden evidence pracovn doby36

  neprovdn zmn pracovnch smluv psemn29

  neposkytnut zruen mzdy17

  nestanoven zatku a konce smn15

  nevyplacen pplatk za prci v sobotu a nedli11

  nevyplacen pplatk za prci pesas9

  neinformovni o obsahu pracovnho pomru320

  graf oblasti

  tab oblasti

  Katzam

  Oblast poruenPoetzamst-navatelPoetzjitnchporuen% z potuporuen

  Vrobn a provozn budovy761591.82

  zen pe a bezpenost prce v organizacch1513173.62

  Osobn ochrann pracovn pomcky55660.75

  Provoz a drba silninch vozidel30640.73

  Rovn zachzen60640.73

  Pracovn pomr, dohody1644305634.90

  Odmovn zamstnanc1762296133.82

  Nhrady4615996.84

  Pracovn doba740101911.64

  Dovolen78951.08

  Os