Posebna ponuda za osiguranje članova Policijske udruge ...ipa- ponuda IPA Zagreb.pdf ·...

Click here to load reader

 • date post

  21-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Posebna ponuda za osiguranje članova Policijske udruge ...ipa- ponuda IPA Zagreb.pdf ·...

 • 6cc70096-267f-4216-8ead-8e47b6a18405

  1/12

  POVJERLJIVO

  Allianz Zagreb d.d.

  Posebna ponuda za osiguranje članova Policijske udruge

  „IPA ZAGREB“

 • 6cc70096-267f-4216-8ead-8e47b6a18405

  2/12

  POVJERLJIVO

  Allianz Zagreb d.d.

  Uvod

  U cilju pokretanja uspješne poslovne suradnje između Policijske udruge „IPA ZAGREB“ i Allianz Zagreb d.d., predlaže

  se proširenje suradnje putem posebnih ponuda Allianz osiguranja za članove Policijske udruge „IPA ZAGREB“. Za

  ostvarenje rezultata nužna je podrška Policijske udruge „IPA ZAGREB“ kako bi se pogodnosti za članove mogli

  prezentirati na najkvalitetniji način.

  POGODNOSTI

  1. Osiguranje privatne imovine Allianz Dom+ Kuća+ Stan+

  Dom+ je osiguranje stvari kućanstva u vlasništvu osiguranika i članova njegova kućanstva, a osim imovinskog dijela

  članove kućanstva osigurava i od posljedica nezgode te privatne odgovornosti. Polica Dom+ osigurava sve vaše stvari

  - od dokumenata i ukrasa do uređaja ili podova - od čitavog niza rizika kao što su: provalna krađa, požar, udar groma,

  eksplozija, oluja i tuča, izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. Dodatno se mogu osigurati i opasnosti potresa i

  loma stakla.

  Kuća+ je osiguranje građevinskih dijelova kuća i vikendica od prirodnih nepogoda kao što su tuča, oluja, potres, udar

  groma, poplava, ali i od onih šteta koje naprave zlonamjerne osobe: vandalizam, grafiti, krađa dijelova objekta,

  terorizam i neke druge opasnosti. Osiguranje obuhvaća svaki dio objekta, ugrađene instalacije te pomoćne objekte koji

  se nalaze na istoj adresi (ograda, pločnici, bazen, kućica za psa i ostali sadržaji).

  Stan+ je osiguranje građevinskog dijela stana od požara, udara groma, eksplozije, potresa i niza drugih opasnosti.

  Svim djelatnicima koji ugovore novu desetgodišnju policu Dom+ (i/ili Kuća+ Stan+) odobrava se komercijalni

  popust u iznosu od 20 %.

  Primjer izračuna premije za osiguranje stvari kućanstva Dom+ s obzirom na površinu nekretnine i zonu rizika od poplave (izračun je rađen za

  zonu rizika od poplave: 0 i 1):

  Premija osiguranja Dom + s popustom uz iznos osiguranja od 3.000 kn po m2*

  50 m2 75 m2 100 m2

  Temeljno Godišnje 264,60 396,89 529,20

  Mjesečno* 26,46 39,68 52,92

  Prošireno Godišnje 328,32 492,48 656,64

  Mjesečno* 32,83 49,24 65,66

  Optimalno Godišnje 429,84 644,76 859,68

  Mjesečno* 42,98 64,47 85,96

  Tablica uključuje pokriće za Dom+ bez dopunskih rizika, a na premiju su obračunati popusti od 10% za ugovaranje

  višegodišnjeg osiguranja te dodatni komercijalni popust u iznosu od 20% .

  * Mjesečna premija u tablici dobivena je dijeljenjem godišnje premije na 10 obroka obzirom da se prilikom obročnog

  plaćanja premije odobrava maksimalno 10 obroka.

 • 6cc70096-267f-4216-8ead-8e47b6a18405

  3/12

  POVJERLJIVO

  Allianz Zagreb d.d.

  Popusti iz kolektivne ponude primjenjuju se i na sva dopunska pokrića, osim na osiguranje od potresa, uslugu Allianz

  kućna njega i Allianz pomoć u kući.

  U slučaju jednokratnog plaćanja premije, odobrava se dodatnih 5% popusta.

  Dodatne pogodnosti uz Dom+:

  Besplatna usluga Allianz Pomoć u kući uključena je uz ugovaranje police Dom +, a osigurava usluge majstora u

  slučaju potrebe hitnih intervencija u kućanstvu od 0-24h.

  2. Allianz dopunsko zdravstveno osiguranje

 • 6cc70096-267f-4216-8ead-8e47b6a18405

  4/12

  POVJERLJIVO

  Allianz Zagreb d.d.

  Sadržaj

  UVOD .................................................................................................................................................................... 4

  DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ........................................................................................................... 4

  Sposobnost za osiguranje ................................................................................................................................ 4

  Osigurani slučaj ................................................................................................................................................ 4

  Opseg osigurateljeve obveze .......................................................................................................................... 5

  Premija osiguranja ........................................................................................................................................... 5

  Dodatni benefiti za osiguranika ...................................................................................................................... 6

  Prednosti Allianz dopunskog zdravstvenog osiguranja pred konkurentskim proizvodima ........................ 7

  UVOD

  U ovom dokumentu nalazi se pregled osnovnih značajki proizvoda Allianz dopunskog zdravstvenog osiguranja.

  DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Sposobnost za osiguranje

  Osiguranik može biti isključivo punoljetna fizička osoba koja ima utvrđen status osigurane osobe u obveznom

  zdravstvenom osiguranju sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

  Osigurani slučaj

  Ugovorom dopunskog zdravstvenog osiguranja osigurava se sudjelovanje (participacija) osiguranika u pokriću dijela

  troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno važećem Zakonu o obveznom

  zdravstvenom osiguranju, a ukoliko je posebno ugovoreno pokriva se i sudjelovanje u troškovima lijekova s dopunske

  liste lijekova Zavoda.

  Sudjelovanja u troškovima liječenja (participacije) su u pokriću pod uvjetom da su nastali temeljem izdane uputnice,

  recepta, doznake, ili rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Ili kao trošak pregleda u ustanovi primarne

  zdravstvene zaštite.

  Način sudjelovanja u slučaju bolničkog liječenja, specijalističkih pregleda, specijalističke dijagnostike, fizikalne terapije itd.:

  PUNA CIJENE

  ZDRAVSTVENE USLUGE

  100%

  DIO KOJI PLAĆA

  OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  80%

  DIO KOJI PLAĆA OSOBA

  ILI DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  (ako je ugovoreno)

  20%

 • 6cc70096-267f-4216-8ead-8e47b6a18405

  5/12

  POVJERLJIVO

  Allianz Zagreb d.d.

  Opseg osigurateljeve obveze Osiguranje pokriva troškove svih plaćenih sudjelovanja u obveznom zdravstvenom osiguranju neograničeno. Iznosi sudjelovanja i doplate utvrđeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (članak 19. stavak 3. i 4. Narodne novine broj 80/13 i 137/13):

   Specijalistički pregled i dnevna bolnica, 20% cijene usluge, a najmanje 25 kn po usluzi  Specijalistička dijagnostika, 20% cijene usluge, a najmanje 50 kn po usluzi  Ortopedska i druga pomagala, 20% cijene svih pomagala na doznaci, a najmanje 50 kn po doznaci  Fizikalna terapija, 20% cijene usluge, a najmanje 25 kn po usluzi  Bolničko liječenje, 20% cijene bolničkog liječenja, a najmanje 100 kn po danu bolničkog liječenja  Dentalna pomagala, 20% cijene pomagala, a najmanje 1.000 kn za osobe od 18 do 65 godina  Dentalna pomagala, 20% cijene pomagala, a najmanje 500 kn za osobe starije od 65 godina  Liječenje u inozemstvu, 20% cijene liječenja  Zdravstvena zaštita kod izabranog doktora obiteljske medicine, dentalne medicine i ginekologije, 10 kn po

  dolasku  Za izdavanje lijeka po receptu, 10 kn po receptu  Doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova, fiksni iznos za svaki pojedini lijek po kutiji originalnog pakiranja

  (iznos doplate je utvrđen na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a) Trenutno se na B listi nalazi oko 800 lijekova. Trošak sudjelovanja u cijeni lijeka s B liste može doseći i do 1.000,00 kn po pakiranju.

  Najviši iznos sudjelovanja po jednom računu je definiran Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i iznosi 2.000 kn (60,13% proračunske osnovice od 3.326 kn). Premija osiguranja Moguć je odabir između dva osigurateljna paketa: 1. Paket A pokriva troškove svih sudjelovanja u obveznom zdravstvenom osiguranju.

  2. Paket (A+B) uključuje pokrića paketa A uz dodatno pokriće participacija za lijekove s dopunske (B liste) lijekova.

  Premija osiguranja ovisi o pristupnoj dobi osiguranika i odabranom opsegu pokrića

  _______________________________________________________________________________________

  Pristupna dob osiguranika računa se kao razlika kalendarske godine u kojoj je zaključeno osiguranje i kalendarske godine rođenja osiguranika.

  NAPOMENA: Za svaki lijek s Dopunske (B) liste lijekova Allianz pokriva najviše dva originalna pakiranja u osigurateljnoj godini. Trenutno se na B listi nalazi oko 800 lijekova, a trošak sudjelovanja u cijeni lijeka s B liste može doseći i do 1.000,00 kn po pakiranju. Primjer: osiguranik ima pravo na pokriće 2 pakiranja Controloca, 2 pakiranja Sumameda, 2 pakiranja Voltarena… u jednoj osigurateljnoj godini, ali NEMA pravo na treću kutijicu Controloca unutar jedne osigurateljne godine. Premija osiguranja ovisi o pristupnoj dobi osiguranika i odabranom opsegu pokrića (Paket A ili pekt A