Portfolio Simon George, architect

of 12 /12
passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie ie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenste & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrit dergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture life limaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassie limaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie e modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transf e fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergrond wen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatz differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructie passieve klimaatbe ng tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulai roei tensegrity ondergronds bouwen deconstructie passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie flu rchitecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwe deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones erentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbehee egenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire g ensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid arc ecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen de tructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differe nergie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tege ng & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tens ity ondergronds bouwen deconstructie passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architect fesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstru passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie ie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenste & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrit dergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture life limaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassie limaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie e modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transf g s portfoliogazine by simon george

Embed Size (px)

description

Portfolio Simon George, architect

Transcript of Portfolio Simon George, architect

Page 1: Portfolio Simon George, architect

passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie ener-gie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity on-dergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transforma-tie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bou-wen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructie passieve klimaatbeheers-ing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructie passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones dif-ferentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid archi-tecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen decon-structiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstel-ling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tenseg-rity ondergronds bouwen deconstructie passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructie-passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie ener-gie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity on-dergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transfor-

gsportfoliogazine by simon george

Page 2: Portfolio Simon George, architect

- - 2 - - colofon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - redactioneel - - 3 - -

Uitgave van__ Simon GeorgePlaats van uitgave__EindhovenJaar__2005Tekst__Simon George

Ontwerp__Leonie van de Laar

colofon

Page 3: Portfolio Simon George, architect

- - 2 - - colofon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - redactioneel - - 3 - -

redactioneel

Geschiedenis, futurologie en filosofie__Complexe structuren en een veelvoud aan informatielagen__Proces Architecture & Diagrammen__‘Tensegrity’ en netwerkstructuren__Integraal ontwerpen: architectuur en constructie als eenheid__Industrieel, flexibel, demontabel bouwen__Modula-riteit en prefabricage__Milieu sparend bouwen en levensduur materialen__Climatic design en ZED (zero mission design)__Landscaping__Morphogenisis: evolutie van vorm__Fluid architecture__CAD-CAM & mass customization__ Schetsen & tekeningen__3D-computermodellen__Digitale beeldbe-werking__Fotografie__Maquettes (hout, karton, kunststof)

Voor u liggen mijn ontwerpen, als resultaat van mijn studie aan het Hoger Technisch Onderwijs in ‘s-Hertogenbosch, de Frank Lloyd Wright School of Architecture in Arizona en Wisconsin en de Tech-nische Universiteit Eindhoven.

De rode lijn die de projecten verbindt is het onderzoek naar zintuiglijke beleving door materialisatie van de ruimte, architectonische vorm in eenheid met de constructie en de relaties tussen mens, gebouw en context, gezien in gradaties van omgeving, milieu, maatschappij en het concept van tijd.

inspiratie

media

Page 4: Portfolio Simon George, architect

- - 4 - - projecten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - projecten - - 5 - -

StrandtentenStudie voor Kees van Kilsdonk

5 13

Het Forum TheaterToevoeging theater aan stadhuis Alpen a/d Rijn

19

FlexFacadeIFD gevel voor STEW-woning prototype

BoulevardBRUGFiets- & voetgangersbrug Prijsvraag Bosch Architectuur Instituut

9

Page 5: Portfolio Simon George, architect

- - 4 - - projecten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - projecten - - 5 - -

Clubhuis PhocasRoeivereniging voor studenten

29 35

BrainwavePaviloen voor bezinning en contemplatie

41

ALL-INN Stedelijk wonen in Eindhoven

Sun CubeHuis in de Sandore woestijn

23

Page 6: Portfolio Simon George, architect

- - 6 - - brainwave - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - liquid schets - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - brainwave - - 7 - -

Page 7: Portfolio Simon George, architect

- - 6 - - brainwave - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - liquid schets - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - brainwave - - 7 - -

brainwaveOnze ruimtelijke omgeving wordt geconstrueerd door middel van perceptie, vooral zien en luis-teren; en proprioceptie, het intuï-tief waarnemen van de beweging en positie van ons lichaam binnen een ruimte. Brainwave wendt zich tot deze zintuigen, met als doel, de bezoeker een evenwichtige gemoedstoestand te geven in een landschappelijke omgeving.

Paviljoen voor bezinning en contemplatieEindhoven, 2000

Brainwave ligt op de grens van Eindhoven en de Dommel Vallei, in de schaduw van populieren aan de oever van het Dommel riviertje. Het paviljoen bestaat uit twee delen. Stad tegenover natuur, uitgedrukt in verschillend, materiaal-, kleur-, en vormgebruik, maar afhankelijk van elkaar om de passage tussen stad en natuur te vormen. De passage is de ruimtelijke omhulling van een voortbewegende persoon, die van positie verandert, van lopend naar zittend naar liggend. De bezoeker wordt afgeremd in de beweging en gestimuleerd om van lichaamspositie te veranderen, om in gedachten te verzinken, met zicht op de natuur. Over de lengte-as wordt de ruimte samengedrukt, door de in serie, buigende, spanten en de uitschui-vende bank. Aan de uiteinden van de bank dient de muur nog als rugleuning maar gaandeweg wordt deze afstand groter en de hoogte van de ruimte kleiner zodat men languit achterover kan liggen. Lopend langs de overgang van muur naar dak, daalt de bezoeker onder het maaiveld en ervaart men het landschap vanuit het perspectief van een kind. Zodoende ontstaat in de ruimte een continue beweging tussen stad en natuur, passief en actief, verleden en heden en tussen lichaam en geest.

Page 8: Portfolio Simon George, architect

- - 8 - - - brainwave - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - perceptie & prioceptie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fluid architecture - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - brainwave - - 9 - -

Page 9: Portfolio Simon George, architect

- - 8 - - - brainwave - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - perceptie & prioceptie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fluid architecture - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - brainwave - - 9 - -

Page 10: Portfolio Simon George, architect

bibliografie

Mathland, From Flatland to

Hypersurfaces__Michele Emer__

Birkhauser__Basel__2004

Fallingwater, a Frank Lloyd Wright

Country House__Edgar Kaufmann

jr.__Abbevile Publishing Group__New

York__1986

Content__Rem Koolhaas (et.

al.)__Taschen__Keulen__2004

Frank Lloyd Wright, between Principle

and Form__Paul Laseau__Von

Nostrand Reinhold__New York__1992

The Language of Space__Bryan

Lawson__Architectual Press__Reed

Education and Professional Publishing

Ltd__Oxfort__2001

MOVEdeel 1__ Imigration, liquid politicdeel 2__ Techniques, network spindeel 3__Effects, radiant syntheticBen van Berkel & Caroline Bos__UN Studio & Goose Press__Amsterdam

Architecture, Form, Space and Order__Francis D.K. Ching__John Wiley & Sons inc.__New York__1996

Profession Architect__De Architecten Cie Crimson (et.al.)__010 publishers__Rotterdam__2003

The Ideas of Le Corbustier__on Architecture and Urban Planning__Jacques Guiton (ed.)__George Braziller inc.__

New York__1999

Santiago Calatrava__Philip

Jodidio__Taschen__Keulen__1998

The Architecture of Frank Lloyd

Wright__Neil Levine__Princeton

University Press__Princeton__1996

Frank Lloyd Wright and the Living City

David G. de Jong (ed.)__Vitra Design

Museum__Weil am Rhein__1998

The Nature of Landscape

A Personal Quest__Han de Lozing__

Uitgeverij 010__Rotterdam__2001

Greg Lynn and Hani Rashid

architectural laboratories__Greg Lynn

en Hani Rashid__NAi Publishers__

Rotterdam__2000

Alvar Aalto, Toward a Human

Modernism__Winfried Nerdinger

(ed.)__Perstel Verlag__London__

1999

Hyperbodies, Towards an E-motive

architecture__Kas Oosterhuis__

Birkhauser__Basel__2003

Aldo Rossi, De architectuur van de

stad__Aldo Rossi__Utgeverij Sun__

Nijmegen__2002

Verb Matters, Boogazine__Haime

Salazar (ed.)__Actar__Barcalona_

_2004

Folding Architecture, Spatial,

Structural and Organisational Dia-

grams__Sophia Vyzoviti__

Amsterdam__BIS publishers__2003

Frank Lloyd Wright an Autobiography

__Frank Lloyd Wright__Barnes &

Noble Books__New York__1998

architecten & theorie

Mart Stam’s Trousers: Stories from

behind the Scenes of Dutch Mortal

Modernism__Crimson (et al.)__

Uitgeverij 010__Rotterdam__1999

Stad en samenleving__

K. Doevendans__Martinus Nijhof

uitgevers__Groningen__2000

Moderne Architectuur, Een kritische

geschiedenis__Kenneth Frampton__

Uitgeverij Sun__Nijmegen__2000

Superdutch, De tweede

moderniteit van de Nederlandse

architectuur__Bart Lootsma__

Uitgeverij Sun__Nijmegen__2000

Architecture in Europe, memory and

invention since 1968__Alexander

Tzonis (et al.)__Thames and Hudson

ltd.__London__1992

architectuurgeschiedenis

- - 40 - - bibliografie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bibliografie - - 41- -

Page 11: Portfolio Simon George, architect

duurzame architectuur filosofie

A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia__Gilles Deleuze & Felix Guattari__Continuum__London__2003

De symbiotische mens, Visie op het derde millenium__Joel de Ros-nay__Addison Wesley Longman__Amsterdam__1998

Het verhaal van de filosofie, inleiding tot de wijsbegeerte van vroeger en nu__Ann van Sevenant__Uitgeverij Hadewijch__Baarn__1995

Smart Architecture__ Ed van Hinte (et al.)__Uitgerverij 010__Rotterdam__2003

Organisatie architectuur, mens en natuur als inspiratiebron voor het bouwen__Pieter van der Ree__Uitgeverij Christofoor__Zeist__2003

Babylon voorij, op weg naar een lerende bouwkolok, eindpublicatie onderzoek intergraal ontwerpen__Emile Quanjel__Publicatieburo Bouwkunde__Faculty of Architecture TUD__Delft__2001

Climatic design, Exploring new directions in architecture, Onderzoek integral ontwerpen__Emile Quanjel (ed.)__Uitgeverij OBOM Delft University of Technology__Delft__2002

The One Minute Manager__Kenneth Blanchard (et. al.)__Willow Books__Great Britain__1983

Problem Seeking, an Architectual

Programming Primer, fourthe

edition__William M. Pena__John

Wesley & Sons, inc.__New

York__2001

The Visual Display of Quantitative

Information__Edward R.Tufte__

Graphic Press__Cheshire__

Connecticut__2001

Envisioning Information__Edward R.

Tufte__Graphics Press__Cheshire__

Conneticut__2001

Visual Explanations__Edward R.

Tufte__Graphics Press__Cheshire__

Conneticut__2001

Skins for buildings, The Architect’s

Materials Sample Book__Ine ter

Borch (et al.)__BIS Publishers__

Amsterdam__2004

The Metapolis Dicionary of Advanced

Architecture; City, Technology ans

Society in the Information age__

Manuel Gaussa (et al.)__Actar__Bar-

celona__2003

Dat is architectuur, sleutelteksten uit

de twintigste eeuw__Hilde Heynen

(et al.)__Uitgeverij 010__Rotter-

dam__2001

informatiebeheer naslagwerken

- - 40 - - bibliografie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bibliografie - - 41- -

Page 12: Portfolio Simon George, architect

passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie ener-gie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity on-dergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transforma-tie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bou-wen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructie passieve klimaatbeheers-ing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructie passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones dif-ferentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid archi-tecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen decon-structiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstel-ling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tenseg-rity ondergronds bouwen deconstructie passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructie-passieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie ener-gie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity on-dergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transformatie fluid architecture lifesplan klimaatzones differentiatie energie efficient modulaire groei tensegrity ondergronds bouwen deconstructiepassieve klimaatbeheersing tegenstelling & transfor-

gs